Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz.1480 ze zm.)

isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001480

Dotyczy: cudzoziemcy, dokumentacja przebiegu nauczania, język polski, język urzędowy, postępowanie administracyjne

Zmieniono 22 lipca 2020

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r., poz. 1170, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001170

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. 2019 poz. 1788)- data wejścia w życie 20.09.2019 r.

isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001788

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 22 ust.2 pkt. 5

Dotyczy: dokumentacja przebiegu nauczania, druki szkolne

Zmieniono 4 października 2019

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001646

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. 2019 poz. 1664) – wejście w życie 1.09.2019 r.

isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001664

Wydano na podstawie: Prawo oświatowe, art. 47 ust. 1 pkt 7

Dotyczy: dokumentacja przebiegu nauczania, druki szkolne

Zmieniono 4 października 2019

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych z zakresu szkół artystycznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1330)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001330

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 7 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminów eksternistycznych z zakresu szkół artystycznych (Dz. U. poz. 2318)

isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002318

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 10a ust. 3

Dotyczy: centrum edukacji artystycznej, dokumentacja przebiegu nauczania, egzaminy, ocenianie, szkoły artystyczne

Zmieniono 21 grudnia 2018

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1258 ze zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001258

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001024

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 44 zq

Dotyczy: dokumentacja przebiegu nauczania, ocenianie, placówki artystyczne, szkoły artystyczne

Zmieniono 5 czerwca 2018

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki artystyczne dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2474)

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002474

Wydano na podstawie: Prawo oświatowe, art. 53 ust. 5 i art. 47 ust. 1 pkt 7

Dotyczy: dokumentacja przebiegu nauczania, szkoły artystyczne

Zmieniono 11 stycznia 2018

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz. U. poz. 2416)

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002416

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, art. 44zzzv

Dotyczy: CKE, dokumentacja przebiegu nauczania, egzaminy, kształcenie zawodowe, kwalifikacje, ocenianie, OKE

Zmieniono 11 stycznia 2018

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002112

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 44 zzza

Dotyczy: CKE, dokumentacja przebiegu nauczania, egzaminy, ocenianie, OKE

Opublikowano 8 grudnia 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz. U. z 2016r. poz. 2223)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160002223

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 44 zzza

Dotyczy: CKE, dokumentacja przebiegu nauczania, egzaminy, ocenianie, OKE

Zmieniono 8 grudnia 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1534) wchodzi w życie 1.09.2017 r.

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001534

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, art. 44zb

Dotyczy: dokumentacja przebiegu nauczania, dostosowanie wymagań, egzaminy, ocenianie

Zmieniono 30 sierpnia 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 188, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000188

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 10 ust. 5

Dotyczy: CKE, dokumentacja przebiegu nauczania, egzaminy, kształcenie zawodowe, ocenianie, OKE, podstawa programowa

Zmieniono 22 kwietnia 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz. U. 2015 r., poz. 673)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000673

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 44 zzzv

Dotyczy: CKE, dokumentacja przebiegu nauczania, egzaminy, kształcenie zawodowe, kwalifikacje, ocenianie, OKE

Zmieniono 22 kwietnia 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 843, z późn. zm. )

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000843

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 44 zb

Dotyczy: dokumentacja przebiegu nauczania, dostosowanie wymagań, egzaminy, ocenianie

Zmieniono 31 marca 2017

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017 r., poz. 657)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102171427

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000657

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL (Dz. U. z 2015 r., poz. 1984)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000074

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001984

Wydano na podstawie: art. 23 ustawy o ewidencji ludności

Dotyczy: akta osobowe, dokumentacja przebiegu nauczania, obowiązek nauki, obowiązek szkolny, pesel, SIO

Zmieniono 29 marca 2017

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna