Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach realizuje swoje zadania statutowe przede wszystkim poprzez organizację kursów, warsztatów, seminariów, konferencji i szkoleń.

Zapraszamy do współpracy doświadczonych trenerów. Dyrektor ROM-E Metis w Katowicach zaprasza do współpracy osoby z doświadczeniem trenerskim, specjalizujące się w prowadzeniu szkoleń w obszarach tematycznych związanych z profilem naszej placówki. Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie karty kwalifikacji. Posłuży nam to do utworzenia bazy trenerów/szkoleniowców, z których wiedzy i kompetencji będziemy mogli korzystać planując szkolenia.
Wypełnienie karty kwalifikacji nie gwarantuje zatrudniania – z każdą osobą, z którą będziemy chcieli współpracować, skontaktujemy się osobiście. Baza trenerów nie zostanie nigdzie upubliczniona.

Karta kwalifikacji i doświadczenia zawodowego (27.95 KB)

Na rzecz ustawicznego rozwoju procesów edukacyjnych i podejmowanych działań wykorzystuje zarówno zasoby własne, jak i środowiska lokalnego poprzez współpracę z wieloma instytucjami i organizacjami, m.in.: wojewódzkimi placówkami doskonalenia, Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Katowicach, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, Śląskim Urzędem Wojewódzkim, Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Komendą Wojewódzką Policji, uczelniami wyższymi i instytucjami kultury.

Korzyści, które odnoszą nasi kursanci np. ze współpracy z ośrodkami kultury to uzyskanie szerszej perspektywy cywilizacyjnej, z uczelniami – podbudowanie praktycznej wiedzy wiedzą teoretyczną i specjalistycznymi badaniami, z partnerskimi ośrodkami – wymiana doświadczeń i wzbogacenie oferty szkoleń, z instytucjami – wyposażenie w narzędzia, pozwalające praktycznie podejść do rozwiązywania problemów.

Naszą szeroką i wieloletnią współpracę na rzecz rozwoju edukacji dokumentują następujące porozumienia o partnerskiej współpracy:

 • Porozumienie z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Katowicach zawarte w dniu 13 maja 2003 r.
 • Porozumienie o współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach z dnia 8 kwietnia 2010 r.
 • Trójstronne porozumienie o współpracy z Górnośląskim Centrum Kultury i Galerią Sztuki Współczesnej BWA z dnia 15 maja 2010 r.
 • Porozumienie o współpracy z Samorządowym Ośrodkiem Doskonalenia w Częstochowie z dnia 3 czerwca 2011 r.
 • Porozumienie o partnerskiej współpracy z Kinem Helios w Sosnowcu z dnia 27 lipca 2011 r.
 • Porozumienie o partnerskiej współpracy z Teatrem Rozrywki z dnia 12 grudnia 2011 r.
 • Porozumienie o partnerskiej współpracy ze Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej w dnia 11 kwietnia 2012 r.
 • Porozumienie o partnerskiej współpracy z Wyższą Szkołą Nauk Społecznych w Warszawie z dnia 21 stycznia 2013 r.
 • Porozumienie o partnerskiej współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w dniu 24 lipca 2014 r.
 • Porozumienie o partnerskiej współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach z dnia 18 listopada 2014 r.
 • Porozumienie o partnerskiej współpracy z Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Warszawie z dnia 23 października 2014 r.
 • Porozumienie o współpracy z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego woj. Śląskiego z dnia 8 stycznia 2015 r.
 • Porozumienie z Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli dot. współpracy w realizacji Programu Golden Five z dnia 20 lutego 2015 r.
 • Porozumienie o współpracy z Multikinem S.A. z dnia 5 listopada 2015 r.
 • Porozumienie ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Konstruktywnych Relacji "Między Ludźmi" z dnia 11 lutego 2016 r.
 • Porozumienie o współpracy z Muzeum Historii Katowic z dnia 22 stycznia 2016 r.
 • Porozumienie o współpracy z Filmoteką Narodową w zakresie realizacji zadań naukowych i dydaktycznych z dnia 27 października 2016 r.
 • Porozumienie o partnerskiej współpracy z Fundacją SZAFA GRA z dnia 7 października 2016 r.
 • Porozumienie o współpracy z Gminą Skoczów w sprawie kompleksowego wspierania przedszkoli i szkół z dnia 1 lutego 2018 r.
 • Porozumienie o współpracy z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu z dnia 29 listopada 2017
 • Porozumienie o współpracy z Wydawnictwem EPIDEIXIS w Krakowie z dnia 15 maja 2018 r.
 • Porozumienie o współpracy z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Katowicach z dnia 28 maja 2018 r.
 • Porozumienie o współpracy z Gminą Sosnowiec w sprawie kompleksowego wspierania przedszkoli i szkół z dnia 8 maja 2018 r.
 • Porozumienie o współpracy z Wydawnictwem ALBI POLSKA w Krakowie z dnia 9 sierpnia 2018 r.
 • Porozumienie o współpracy z Fundacją „Dbam o mój z@sięg” z dnia 7 sierpnia 2018 r.
 • Porozumienie o współpracy z Trinity College London z dnia 6 sierpnia 2018 r.
 • Porozumienie o współpracy z Akademią WSB w Dąbrowie Górniczej z dnia 10 stycznia 2019 r.
 • Porozumienie o współpracy z Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu z dnia 19 lutego 2019 r.
 • Porozumienie o współpracy ze Skarbem Państwa – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych z dnia 24 marca 2021 r.
 • Porozumienie o współpracy z Fundacją Powszechnego Czytania z dnia 1 września 2021 r.
 • Porozumienie o współpracy z Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach z dnia 3 listopada 2021 r.
 • Porozumienie o współpracy z Centrum Pozytywnej Edukacji z dnia 3 marca 2022 r.
 • Porozumienie o współpracy z Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu z dnia 16 marca 2022 r.
 • Porozumienie o współpracy z Pałacem Młodzieży Katowice im. prof. A. Kamińskiego Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu z dnia 7 kwietnia 2023 r.
 • Porozumienie o współpracy z Fundacją Pomocy Dzieciom "Ulica" z dnia 27 kwietnia 2023 r.
 • Porozumienie o współpracy z Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym z dnia 29 maja 2023 r.
 • Porozumienie o współpracy z Cinema City Poland Sp. z o.o. z dnia 7 września 2023 r.
 • Porozumienie o współpracy z Politechniką Śląską z dnia 5 października 2023 r.
 • Porozumienie o współpracy z Centrum Pozytywnej Edukacji z dnia 13 grudnia 2023 r.
 • Porozumienie o współpracy z Fundacją Szkoła z Klasą z dnia 16 stycznia 2024 r.
 • Porozumienie o współpracy z Uniwersytet Śląski w Katowicach z dnia 26  stycznia 2024 r.
 • Porozumienie o współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Muzeum Komputerów z  dnia 1 marca 2024 r.
 • Porozumienie o współpracy z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej z  dnia 11 marca 2024 r.
Zmieniono 16 maja 2024