Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach współpracuje z następującymi instytucjami: Kuratorium Oświaty, Wojewódzkimi Placówkami Doskonalenia, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej, Urzędem Wojewódzkim, Wyższymi Uczelniami, Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie, Centralnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli i Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, realizując swoje zadania statutowe poprzez organizację kursów, szkoleń, seminariów i konferencji.

Naszą współpracę dokumentują porozumienia o współpracy:

 • Porozumienie o współpracy z Polskim Instytutem Ericksonowskim w Łodzi z dnia 24 października 2001 r. [1]
 • Porozumienie z Wydawnictwem Jedność w Kielcach z dnia 19 lutego 2003 r.
 • Porozumienie z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Katowicach zawarte w dniu 13 maja 2003 r.
 • Porozumienie o wzajemnej współpracy z Kolegium Nauczycielskim w Bielsku-Białej z dnia 5 września 2003 r.
 • Porozumienie o współpracy ze Śląskim Forum Organizacji Socjalnych KAFOS w Katowicach z dnia 1 lutego 2004 r.
 • Porozumienie o współpracy z Wydawnictwem Szkolnym i Pedagogicznym S.A. w Katowicach z dnia 3 kwietnia 2006 r.
 • Porozumienie o współpracy z firmą "Nowa Szkoła" z dnia 8 września 2006 r.
 • Porozumienie o współpracy z Oficyną Wydawniczą IMPULS w Krakowie
 • Porozumienie o współpracy z Gdańskim Wydawnictwem Psychologicznym z dnia 31 października 2006 r.
 • Porozumienie o współpracy z Wydawnictwem EPIDEIXIS w Krakowie z dnia 11 grudnia 2006 r.
 • Porozumienie o współpracy z Wydawnictwem Harmonia z dnia 17 października 2007 r.
 • Porozumienie o współpracy z Silcom Multimedia Polska Sp. z o.o. z dnia 3 kwietnia 2008 r.
 • Porozumienie o współpracy z Wydawnictwem Fraszka Edukacyjna Sp. z o.o. z dnia 30 kwietnia 2008 r.
 • Porozumienie o współpracy z firmą "Montana" Tomasz Uryga z dnia 27 sierpnia 2008 r.
 • Porozumienie o współpracy z Wydawnictwem WiR z dnia 1 października 2008 r.
 • Porozumienie o współpracy z Wydawnictwem ABC poprawnej wymowy z dnia 6 lutego 2009 r.
 • Porozumienie o współpracy z Wydawnictwem Komlogo z dnia 18 lutego 2009 r.
 • Porozumienie o współpracy z Wydawnictwem Seventh Sea z dnia 25 lutego 2009 r.
 • Porozumienie o współpracy z firmą "PJ Therapeutic" z dnia 26 lutego 2009 r.
 • Porozumienie o współpracy z Wyższą Szkołą Lingwistyczną z siedzibą w Częstochowie z dnia 1 kwietnia 2009 r.
 • Porozumienie o współpracy z firmą edukacyjną Moje Bambino Sp. z o.o. z dnia 20 lipca 2009 r.
 • Porozumienie o współpracy z Agencją Wydawniczą Aga Press sp. z o.o. z dnia 19 września 2009 r.
 • Porozumienie o współpracy z EduNavigator Interaktywna Edukacja z dnia 11 marca 2010 r.
 • Porozumienie o współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach z dnia 8 kwietnia 2010 r.
 • Trójstronne porozumienie o współpracy z Górnośląskim Centrum Kultury i Galerią Sztuki Współczesnej BWA z dnia 15 maja 2010 r.
 • Porozumienie o partnerskiej współpracy z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką z dnia 3 marca 2011 r.
 • Porozumienie o partnerskiej współpracy z Kolegium Nauczycielskim w Gliwicach z dnia 1 czerwca 2011 r.
 • Porozumienie o współpracy z Samorządowym Ośrodkiem Doskonalenia w Częstochowie z dnia 3 czerwca 2011 r.
 • Porozumienie o partnerskiej współpracy z Kinem Helios w Sosnowcu z dnia 27 lipca 2011 r.
 • Porozumienie o partnerskiej współpracy z Teatrem Rozrywki z dnia 12 grudnia 2011 r.
 • Porozumienie o współpracy z Oficyną Wydawniczą "Impuls" a dnia 29 lutego 2012 r.
 • Porozumienie o współpracy z Wydawnictwem Ab-Art. z dnia 29 lutego 2012 r.
 • Porozumienie o współpracy z Young Digital Planet z dnia 12 marca 2012 r.
 • Porozumienie o partnerskiej współpracy ze Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej w dnia 11 kwietnia 2012 r.
 • Porozumienie o współpracy z Wydawnictwem Fraszka przy organizacji i realizacji konferencji pt.: Trudna klasa – opanować, wychować, uczyć... z dnia 10 lipca 2012 r.
 • Porozumienie o partnerskiej współpracy z Wyższą Szkołą Techniczną w Katowicach z dnia 1 sierpnia 2012 r.
 • Porozumienie o partnerskiej współpracy z Wyższą Szkołą Nauk Społecznych w Warszawie z dnia 21 stycznia 2013 r.
 • Porozumienie o partnerskiej współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w dniu 24 lipca 2014 r.
 • Porozumienie o współpracy partnerskiej z Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową im. Korfantego z dnia 22 września 2014 r.
 • Porozumienie o partnerskiej współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach z dnia 18 listopada 2014 r.
 • Porozumienie o partnerskiej współpracy z Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Warszawie z dnia 23 października 2014 r.
 • Porozumienie o współpracy z Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej z dnia 26 listopada 2014 r.
 • Porozumienie o współpracy z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego woj. Śląskiego z dnia 8 stycznia 2015 r.
 • Porozumienie z Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli dot. współpracy w realizacji Programu Golden Five z dnia 20 lutego 2015 r.
 • Porozumienie o współpracy partnerskiej z Wyższą Szkołą Humanitas w Sosnowcu z dnia 23 kwietnia 2015 r.
 • Porozumienie o współpracy partnerskiej z Wyższą Szkołą Uni-Terra z dnia 6 listopada 2015 r.
 • Porozumienie z Fundacją dzieci Niczyje. Program Chronimy Dzieci. z dnia 22 grudnia 2015 r.
 • Porozumienie ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Konstruktywnych Relacji "Między Ludźmi" z dnia 11 lutego 2016 r.
 • Porozumienie o współpracy z Muzeum Historii Katowic z dnia 22 stycznia 2016 r.
 • Porozumienie ramowe w sprawie partnerskiej współpracy z Filmoteką Narodową w zakresie realizacji zadań naukowych i dydaktycznych z dnia 27 października 2016 r.
 • Porozumienie o partnerskiej współpracy z Fundacją SZAFA GRA z dnia 7 października 2016 r.

[1] Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach na bazie podpisanego porozumienia współpracuje z Polskim Instytutem Ericksonowskim w Łodzi w zakresie superwizji pracy psychologów-konsultantów Ośrodka oraz wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych: konferencji i szkoleń – więcej o P. I. E. na stronie www.p-i-e.pl.

Zmieniono 7 lipca 2017