Dyżur telefoniczny nr 1

Termin: 6 listopada 2020 r. w godz. 10:00 - 12:00

Dyżur telefoniczny nr 2

Termin: 3 grudnia 2020 r. w godz. 10:00 - 12:00

Nr telefonu: 32 349 06 26

Temat: nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, emerytura powszechna, emerytura z rekompensatą za pracę w szczególnych warunkach i w szczególnym charakterze.

Prowadzący: Aleksandra Bazan, Ewa Paluch - eksperci ds. emerytalno-rentowych z Oddziału ZUS w Chorzowie.

Zakres udzielanych informacji:

  • Komu przysługują nauczycielskie świadczenia kompensacyjne?
  • Jak ustalana jest wysokość nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych?
  • Jakie dokumenty należy złożyć?
  • Czy można przeliczyć nauczycielskie świadczenia kompensacyjne?
  • Świadczenia kompensacyjne a dodatkowe zatrudnienie.
  • Emerytura powszechna - zasady przyznawania i obliczania.
  • Rekompensata z tytułu pracy w szczególnym charakterze - kiedy przysługuje, w jakiej wysokości.


 
Na pytania nauczycieli odpowiadają eksperci Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie.

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.
Mam 58 lat i pracuję jako nauczyciel, czy mogę przejść na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Obecnie posiadam 23 lata pracy pedagogicznej. Pobierałam zasiłek dla bezrobotnych przez trzy lata. Od 01.01.1983 r do31.12.1991r. opłacałam składkę na Fundusz Emerytalny Rolników, oraz od 01.01.1991r do 31.12.1991r podlegałam ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik. Ukończyłam 4 letnie studia stacjonarno-zaoczne w latach 1986-1990. Od roku 1998-2001byłam zarejestrowana w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku. Za odpowiedź dziękuję.

16 stycznia 2021 18:39


co zrobić aby korzystniej zakończyć pracę
Jestem nauczycielem dyplomowanym na rocznym urlopie dla poratowania zdrowia, który kończy się w kwietniu br. Wykorzystałam także w 2019r. roczne świadczenie rehabilitacyjne.Mam 58 lat i ponad 32 letni staż pracy w szkole jako nauczyciel matematyki. Posiadam stopień niepełnosprawności w stopniu znacznym. `jednak z powodu pogarszającego się stanu zdrowia nie mogę wrócić do pracy. Co powinnam teraz zrobić po urlopie tzw. zdrowotnym? np. ``wykorzystać urlop uzupełniający za dwa minione lata za urlop wypoczynkowy i przejście na tzw. wcześniejszą emeryturę czy od razu przejść po urlopie zdrowotnym na rentę aby nie stracić tzw. emerytury z rekompensatą po 60 roku życia. Proszę o wyjaśnienie co jest dla mnie korzystniejsze.

15 stycznia 2021 09:29


rozwiązanie umowy o prace przed ukończeniem 55 lat
Czy mogę rozwiązać umowę o prace przed ukończeniem 55 lat ( mam 30 lat pracy i 26 przy tablicy) a kończe 55 lat 24.02.2021 . Byłaby to wygodna sytuacja dla szkoły bo kończy się I półrocze.

12 stycznia 2021 23:31


Świadczenia kompensacyjne a dodatkowe zatrudnienie.
Dzień dobry Planuję przejść na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Spełniam warunki dotyczące wieku i stażu pracy. Ale, czy będąc wspólnikiem w spółce z o.o., nie tracę uprawnień do przejścia na to świadczenia? Z góry dziękuję za odpowiedź. Joanna Jurasz

5 stycznia 2021 14:52


Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne
Jestem zatrudniona na stanowisku nauczyciela bibliotekarza w bibliotece pedagogicznej- stosunek pracy nawiązany przez mianowanie. Na dzień 01.01.2021 mam staż pracy pedagogicznej 33 lata i 5-cio letni okres tzw. nieskładkowy – studia wyższe, wiek 57 lat na dzień 04.09.2021. Z dniem 1 września planowana jest reorganizacja placówki, czyli praktycznie likwidacja fizyczna miejsca gdzie obecnie pracuję.Moje pytanie – co mi przysługuje? Czy mogę przejść na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne?

4 stycznia 2021 20:30


Emerytura
Jestem nauczycielem. Mam udokumentowane 30 lat pracy, w tym 20 przy tablicy na 2008 r. W bieżącym roku kończę 60 lat. Czy mam możliwość skorzystania z tzw. emerytury karcianej przed ukończeniem 60 roku życia? Z poważaniem K. Łękawska

4 stycznia 2021 19:56


Emerytura
Witam, moja mama ma 83 lata, ma 35 lata stażu nauczyciela i jest osobą represjonowaną. Dostaje emeryture w wysokości 1900zł. Czy to jest dobrze naliczone? Dziękuję.

4 stycznia 2021 14:16


rekmpensata dla nauczycieli
Co to znaczy "Niezbędne jest, aby praca w szczególnym charakterze była wykonywana stale i w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym na danym stanowisku" stale- czy bez żadnych zwolnień, urlopów itd?

3 stycznia 2021 19:19


Wysokość emerytury nauczycielskiej po świadczeniu kompensacyjnym.
Dzień dobry. Mam 59 lat, od września 2020 roku otrzymuję świadczenie kompensacyjne. Chciałabym się dowiedzieć , w jaki sposób wyliczona zostanie moja emerytura po osiągnięciu przeze mnie wieku emerytalnego w 2022 r. Czy składki znajdujące się na moim koncie w ZUS-ie będą w latach 2021-2022 podlegały waloryzacji , czy waloryzowana będzie wyłącznie wysokość świadczenia kompensacyjnego, a składki już nie ? Czy zgromadzone przeze mnie składki zostaną pomniejszone o otrzymaną przeze mnie w ciągu dwóch lat kwotę świadczenia kompensacyjnego? Pozdrawiam i życzę wszystkiego dobrego w Nowym Roku.

1 stycznia 2021 12:41


nauczycielskie świadczenie kompensacyjne
Witam. W tym roku skończyłem 58 lat, mam ponad 30 lat pracy pedagogicznej z 2 letnią przerwą w pracy pedagogicznej w latach 2011, 2012 (prywatna działalność). Czy należy mi się świadczenie kompensacyjne. Obecnie pracuję jako nauczyciel w pełnym wymiarze czasu pracy. Pozdrawiam.

29 grudnia 2020 10:44


Emerytura z rekompensatą
Witam,mam 2 pytania-Czy wiadomo ile wynosi rekompensata za 15 lat pracy jako nauczyciel w szczególnym charakterze lub w szczególnych warunkach? ,drugie czy okresy urlopów wychowawczych na dwójkę dzieci odlicza się dwa razy,ponieważ ZUS tak mojej żonie naliczył-26 lat pracy jako nauczyciel ,minus 8 lat urlopy wychowawcze i zaliczył 8 lat przy tablicy?

28 grudnia 2020 21:14


Świadczenie rehabilitacyjne
Moje pytanie dotyczy tego czy mogę skorzystać ze świadczenia rehabilitacyjnego w sytuacji gdy przysługuje mi już nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Jestem po operacji kręgosłupa i wymagam długiej rehabilitacji. Chciałabym bym jednak w przyszłym roku wrocic do pracy. Mam 57 lat i 32 lata pracuje w szkole. Pracuje w szkole katolickiej, w której nie przysługują nam urlopy na poratowanie zdrowia. Długość urlopu rehabilitacyjnego, który byłby mi potrzebny po zakończeniu zwolnienia to ok.3 miesięcy.

20 grudnia 2020 09:35


Świadczenie kompensacyjne
Chcę przejść na świadczenie w styczniu. Mam 57 lat. Jaka kwotę świadczenia mogę otrzymać?

18 grudnia 2020 08:26


Świadczenie kompensacyjne
Chcę przejść na świadczenie w styczniu. Mam 57 lat. Jaka kwotę świadczenia mogę otrzymać?

18 grudnia 2020 08:15


Jakie dokumenty należy złożyć gdy do kapitału początkowego nie uwzględniono wynagrodzenia ze świadectw pracy z 1979r. 1980r., 1983r., 1994r.
Co w takim przypadku nadmieniam, że na świadectwach pracy jest adnotacja o umowie o pracę jak i wysokość wynagrodzenia miesięcznego . Co w przypadku gdy dany zakład został zlikwidowany.

13 grudnia 2020 16:28


emerytura nauczycielska
Witam,mam 55 lat i pracuje jako nauczyciel,czy moge odejśc na wczesniejszą emeryture nauczycielską lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,mam 30 lat pracy jako nauczyciel,proszę o odpowiedż,pozdrawiam.

8 grudnia 2020 10:03


Urlop dla poratowania zdrowia a wysokość emerytury
Mam 60 lat. Jestem nauczycielką. Przez okres swojej pracy, 3 lata przebywałam na urlopach dla poratowania zdrowia. Czy, i w jakim stopniu ten czas przebywania na urlopach wpłynie na wysokość mojej emerytury?

4 grudnia 2020 08:18


Choroba zawodowa a świadczenia z ZUS
Witam Mam 58 lat, posiadam decyzję o stwierdzeniu u mnie dwóch chorób zawodowych. W związku z jedną chorobą byłam na zwolnieniu lekarskim 182 dni, 11 miesięcy na zasiłku rehabilitacyjnym. Obecnie mam przyznana rentę w związku z chorobą zawodową do 30 kwietnia 2021r. Moje pytanie: 1. Czy jeżeli złożę wniosek o NŚK, to otrzymam jedno świadczenie powiększone o połowę drugiego 2. Czy w związku z drugą chorobą zawodową po 30 kwietnia 2021r. mam prawo do nowego okresu zwolnienia lekarskiego ? Pozdrawiam

2 grudnia 2020 13:37


Pytanie dotyczy rekompensata z tytułu pracy w szczególnym charakterze dla nauczyciela.
Pytanie dotyczy rekompensata z tytułu pracy w szczególnym charakterze dla nauczyciela. Mam 65 lat złożyłem wniosek o emeryturę i naliczenie kapitału początkowego. Pracowałem w szkole jako nauczyciel w pełnym wymiarze godzin od 1982 -1991 roku, potem w innych zakłdach niebędących plasówkami oświatowymi, a o 1997 do 2008 ponownie w szkole, daje to w sumie 19 lat pracy jako nauczyciel. Czy należy mi sie rekompensata? Dziękuję. Andrzej Sz.

1 grudnia 2020 15:12


Termin przejścia na świadczenie kompensacyjne.
Witam. Spełniam warunki do przejścia na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Proszę o informacje, czy ze względów na jego naliczenie lepiej rozwiązać stosunek pracy 28.02.2021r, czy 01.03.2021r., już po waloryzacji wskaźników. Pracuję w przedszkolu 35 lat i mam ukończone 56. Pozdrawiam.

1 grudnia 2020 00:20


przeliczenie nauczycielskiego świadczenia nauczycielskiego
Zona przeszła od 01.09.2020r. na nauczycielskie świadczenia kompensacyjne.W międzyczasie na 20.10.2020r. złożyła wniosek o przeliczenie kapitału początkowego/dostarczyła druk Rp-7 za okres zatrudnienia 01.09.1985-31.07.1986r./za okres ten ZUS wcześniej przyjął do podstawy wymiaru wynagrodzenie minimalne. Czy ten okres w,którym żona zarabiała co najmniej3-krotnie więcej niż minimalne wynagrodzenie wpłynie na wielkość kapitału początkowego i czy jest możliwe ponowne przeliczenie świadczenia nauczycielskiego.Zus po uwzględnieniu wniosku żony wydał decyzję,że wielkość kapitału początkowego nie zmieniła się i brak podstaw do przeliczenia świadczenia.

26 listopada 2020 13:53


Emerytura, a praca
Mam 62 lata i jestem nauczycielem na emeryturze. Od 9 listopada 2020 pracuję na 17/18 etatu jako nauczyciel w zastępstwie za koleżankę. Obawiam się, czy moja emerytura nie zostanie zmniejszona, albo nawet zawieszona? Jak ZUS rozliczy mój przychód, czy w skali miesiąca, czy może roku? Proszę o informację na w/w pytania. Dziękuję. M Nowak

24 listopada 2020 17:55


Emerytura
Do października pobierałam nauczycielskie świadczenia kompensacyjne. Czy po przejściu na emeryturę należy mi się dodatek za pracę w szczególnych warunkach.

24 listopada 2020 11:56


rekompensata nauczycielska dla dyrektora szkoły
Dzię dobry, złożyłam wniosek o emeryturę wraz z rekompensatą z tytułu pracy w szczególnych warunkach. Decyzją ZUS przyznano mi emeryturę, gdyż osiągnęłam wiek emerytalny, ale odmówiono mi prawa do rekompensaty, a w uzasadnieniu napisano, iż nie zaliczono mi pracy wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku dyrektora szkoły, ponieważ praca na stanowisku nauczyciela nie była wykonywana stale i w pełnym wymiarze czasu pracy. Jako dyrektor byłam zatrudniona jako nauczyciel dyplomowany , poprzez mianowanie, w pełnym wymiarze czasu pracy 18/18, ze zniżką 16/18 i pełniłam funkcję dyrektora szkoły. Proszę uprzejmie o informację, czy rzeczywiście w tych warunkach nie przysługuje mi rekompensata? Jaka jest podstawa prawna takiej decyzji? ZUS nie podał tego w uzasadnieniu. Z poważaniem, Beata Stępień

19 listopada 2020 13:47


Emerutura
Jeśli rozwiążę umowę o pracę za porozumieniem stron z dn. 8 lutego 2021, i przejdę na emeryturę czy obejmie mnie waloryzacja w roku 2021?

17 listopada 2020 18:56


Świadczenie kompensacyjne
Witam. Pracuję w szkole od 1 września 1987r. Przez 8 lat pracowałam na etacie n-la bibliotekarza, pozostałe lata – n-el matematyki. W przyszłym roku w sierpniu kończę 53 lata . W którymś czasopiśmie znalazłam informację, że jeżeli do końca 2024r skończę 55 lat, to mogę ubiegać się o świadczenia kompensacyjne. Wykorzystałam dwa pełne urlopy macierzyńskie i jeden w połowie wymiaru po stracie dziecka. Urlop zdrowotny również wykorzystałam w pełnym wymiarze. Czy mam prawo do ubiegania się o świadczenia, jeżeli tak, to jakie działania i kiedy należy podjąć? Z góry dziękuję za wszelkie informacje Z poważaniem Dorota Melzer-Grubba

16 listopada 2020 01:43


Świadczenie kompensacyjne
Dzień dobry. Jestem nauczycielem w okresie wypowiedzenia z dniem 28 grudnia 2020r. Pracuję w publicznym przedszkolu.Wszystkie dokumenty zostały sprawdzone przez ZUS brakuje tylko świadectwa pracy aby przejść na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne . Obecnie jestem na zwolnieniu lekarskim po przejściu covid. Czy mogę przejść na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne bezpośrednio po zwolnieniu np do 27 grudnia, czy muszę wrócić do pracy i być czynnym pracownikiem.

13 listopada 2020 10:13


świadczenie kompensacyjne
Dzień dobry, w wieku 52 lat, po 30 latach pracy w oświacie złożyłam wypowiedzenie czyli rozwiązałam stosunek pracy ze szkoła. Obecne nie pracuję, czekam do ukończenia 55 roku życia by starać się o świadczenie kompensacyjne. Czy w obecnym okresie mogę udzielać dorywczych lekcji u siebie w domu ? Wielu rodziców o to prosi a ja chciałabym uzyskać podstawę prawną zgodnie z którą mogłabym lub nie udzielać takiego wsparcia.. .Będę wdzięczna za informację. Życzę dużo zdrowia.

12 listopada 2020 10:57


dorabianie do nauczycielskiego swiadczenia kompensacyjnego
czy musze niezwłocznie powiadomic zus o podjeciu pracy? ile wynosi 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w grudniu 2020 r.? czy limity dochodu obowiazuja w skali miesiąca czy kwartału?

9 listopada 2020 10:32


O ile jest wyższa nauczycielska emerytura od świadczenia kompensacyjnego
Jeśli otrzymuję obecnie 1660 zł netto świadczenia kompensacyjnego, to na jaką emeryturę mogę liczyć, mając 60 lat, co nastąpi w styczniu 2021 roku. Jakie papiery powinnam złożyć w ZUSi-e? Albo jaki wniosek? Co to znaczy, że przy wnioskach składanych w lipcu lub sierpniu naliczane emerytury są wyższe? O ile? Czy w takim razie mogę złożyć taki wniosek dopiero po upływie kilku miesięcy od osiągnięcia 60 lat?

3 listopada 2020 00:14


Emerytura nauczycielska na starych zasadach
Jakie ma znaczenia miesiąc odejścia na emeryturę nauczycielską na starych zasadach. Czy lepszy jest grudzień, a może marzec lub inny miesiąc.

29 października 2020 19:51


Kiedy odejść na emeryturę
1 października ukończyłam 60 lat mam staż pracy prawie 41 lat pracy zastanawiam się kiedy odejść na emeryturę 30 grudnia 2020 czy 25 lutego 2021 r. Który termin będzie dla mnie bardziej korzystny. Czy brany jest pod uwagę wskaźnik za poprzedni rok. Jeżeli odejdę w lutym 2021 r. Będzie brany wskaźnik za rok 2020 mniej korzystny Proszę o pilną odpowiedź gdyż bardziej korzystny będzie termin grudzień br muszę złożyć wypowiedzenie

29 października 2020 10:38


Świadczenie kompensacyjne
Jestem nauczycielem od 37 lat. Obecnie przebywam na urlopie dla poratowania zdrowia (do 18 grudnia). Na tę chwilę jestem osobą niepelnosprawną ruchowo w związku z operacjami na kość udową(złamanie i brak zrostu). Bardzo chciałabym wrócić do pracy.Ponieważ nie osiągnęłam jeszcze wieku emerytalnego muszę się zdecydować się albo na wcześniejszą emeryturę, albo na rentę.Co jest dla mnie w tej sytuacji korzystniejsze? Jakie mam poczynić kroki skoro były lata, w których pracowałam w trzech szkołach(mając pełen etat w jednej, wszystkie placówki w tej samej gminie). Co z funduszami zgromadzonymi w OFE? C

26 października 2020 12:56


naliczanie nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego
W marcu 2021 ukończę 55 lat. 35 lat pracowałam na całym etacie plus 21 lat na pół etatu w drugiej szkole. Czy praca na półtora etatu ma wpływ na wysokość nśk ? Czy może jest ono wyliczane według jakiś innych wskaźników ?

20 października 2020 17:24


nauczycielskie świadczenie kompensacyjna
Witam Czy będąc pracownikiem na etacie nauczycielskim w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym spełniając oczywiście inne warunki mogę ubiegać się o świadczenie

20 października 2020 14:59


Nauczycielskie świadczenie komensacyjne
Jaki dokumenty nalezy złożyć aby przejść z nauczycielskiego świadczenia kompensacyjne go na emeryturę powszechną?

16 października 2020 19:17


Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne czy emerytura powszechna?
Na nśk odeszłam 1.09. 2017r. po 34 latach pracy w szkole. Przyznano mi je do 26.04.2023r. 27.09.2020r. ukończyłam 60 lat. Co będzie dla mnie korzystniejsze? Poczekać do końca nśk czy przejść na emeryturę powszechną? Pozdrawiam!

16 października 2020 18:44


Rekompensata dla logopedy
Jestem zatrudniona w poradni psychologiczno-pedagogicznej od 01.09.1982 r. w pełnym wymiarze czasu pracy , nie miałam przerw w zatrudnieniu. Uprzejmie proszę o informację czy okres pracy na stanowisku logopedy w poradni psychologiczno – pedagogicznej uważany jest za pracę w szczególnym charakterze i przysługuje mi rekompensata do kapitału początkowego.

13 października 2020 15:53


Wcześniejsza emerytura z Karty Nauczyciela art.88
Witam. Czy nadal przysługuje mi prawo do wcześniejszj emerytury z Karty Nauczyciela art. 88. Urodziłem się w 1960 roku. Nauczycielem jestem od września 1984 roku. W styczniu 2008 r. miałem udokumentowane 30 lat pracy, w tym 23 lata jako nauczyciel. Jeżeli tak, to czy nadal obowiązuje mnie rozwiązanie stosunku pracy. Nie należałem nigdy do OFE. Z góry dziękują za odpowiedź, pozdrawiam. Jacek Leśniewski.

11 października 2020 15:58


Rekompensata z tytułu pracy w szczególnym charakterze - kiedy przysługuje, w jakiej wysokości
Dzień dobry. Jestem nauczycielem dyplomowanym z 36 -letnim stażem pracy . W dniu 04 kwietnia 2023 roku ukończę 60 lat. W szkole pracuję od 1 września 1984 jako nauczyciel. W trakcie mojej pracy byłam 4 razy na urlopie macierzyńskim i 1 rok na urlopie dla poratowania zdrowia. Czy należy mi się emerytura z rekompensatą, jeżeli nie odejdę na świadczenie kompensacyjne i złożę wniosek o emeryturę w dniu ukończenia przeze mnie 60 lat?

10 października 2020 07:41


Zapytanie
Dzień dobry, proszę o poradę. 6 stycznia 2021 roku skończę 60 lat ( jestem z 1961r). Pracuję w szkole jako nauczyciel, z końcem obecnego roku szkolnego czyli 2020/2021 będę miała 35.5 lat pracy w szkole, 1 rok w innym zawodzie, 3.5 roku pracy w gospodarstwie rolnym, jako pasionka (w okresie szkoły średniej pomagałam rodzicom w gospodarstwie rolnym)-mam zaświadczenie z KRUS-u. Czyli z końcem sierpnia 2021 będę miała 40 lat pracy, jeśli ZUS uzna moje zaświadczenie o pracy od 16 roku życia w gospodarstwie rolnym. Pytanie jakie są dla mnie najkorzystniejsze warunki przejścia na emeryturę? Czy mogę ubiegać się o emeryturę z Karty Nauczyciela wg starych zasad? w jakim miesiącu najkorzystniej jest przejść na emeryturę w moim przypadku? Co tracę albo co zyskuję, gdy będę pracowała dalej, pomimo praw emerytalnych? Z poważaniem, Bogusława Najecka

9 października 2020 12:23


Uzyskanie informacji na temat wysokości świadczeń kompensacyjnych przed rozwiązaniem stosunku pracy i złożeniem wniosku o przyznanie nauczycielskich
Czy przed rozwiązaniem stosunku pracy i złożeniem wniosku o przyznanie mi nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych mam możliwość uzyskać informacje, jaka w przybliżeniu będzie wysokość tych świadczeń i w którym miesiącu najlepiej złożyć wniosek aby wskaźnik przeliczeniowy był dla mnie korzystniejszy ? Do kogo ewentualnie mogłabym się zwrócić o obliczenie wysokości tych świadczeń? W maju 2021 r będę miała 55 lat i mój staż pracy w charakterze nauczyciela będzie wynosił 35 lat, w tym dwa lata byłam na urlopie dla poratowania zdrowia.

6 października 2020 21:42


Świadczenie kompensacyjne a dodatkowe zatrudnienie
Witam. Będąc na świadczeniu kompensacyjnym podjęłam dodatkową pracę na pół etatu jako pracownik fizyczny (nie w placówce oświatowej). Czy muszę o tym fakcie poinformować ZUS i w jakiś sposób przedstawiać im swoje dodatkowe dochody?

4 października 2020 17:05


Swiadczenia kompensacyjne
Witam Byłem nauczycielem szkoły niepublicznej z uprawnieniami publicznej, ale zatrudniony byłem nie zgodnie z Kartą Nauczyciela a Kodeksem Pracy. Czy mi się te świadczenia też należą?

3 października 2020 14:32


Swiadczenia kompensacyjne
Witam Byłem nauczycielem szkoły niepublicznej z uprawnieniami publicznej, ale zatrudniony byłem nie zgodnie z Kartą Nauczyciela a Kodeksem Pracy. Czy mi się te świadczenia też należą?

3 października 2020 14:28


Świadczenie kompensacyjne
Dzień dobry. Czy przejście na świadczenie kompensacyjne w określonym miesiącu ma znaczący wpływ na jego wysokość (tak jak ma to miejsce w przypadku emerytur, czyli najmniej korzystnie od czerwca)? Czy świadczenie kompensacyjne można przeliczyć, czy i jak często należy to robić? Kiedy przysługuje i w jakiej wysokości rekompensata z tytułu pracy w szczególnym charakterze? Jaka jest różnica między zwolnieniem z pracy przez dyrektora a zwolnieniem się samemu? Jestem nauczycielem dyplomowanym zatrudnionym poprzez mianowanie z 36 letnim stażem. Z góry dziękuję za wyjaśnienia.

29 września 2020 22:02


Rekompensata z tytułu pracy w szczególnym charakterze
Witam, Czy mój urlop macierzyński zostanie wliczony do stażu pracy w szczególnych warunkach? Czy ma znaczenie, że mój urlop macierzyński odbył się przed 14 listopada 1991?

29 września 2020 15:48


Rekompensata z tytułu pracy w szczególnym charakterze
Witam, Jednym z warunków do otrzymania rekompensaty jest: "przed 1 stycznia 2009 r. pracowałeś w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze stale i w pełnym wymiarze czasu pracy przez co najmniej 15 lat" Czy urlop macierzyński jest wliczany w te 15 lat?

29 września 2020 14:52


Świadczenia kompensacyjne
Dzień dobry, Mam 55 lat . Obecnie jestem na urlopie zdrowotnym. Czy po wykorzystaniu urlopu zdrowotnego i uzupełniającego urlopu wypoczynkowego mogę przejść na świadczenie kompensacyjne? Na podstawie czego ustalana jest wysokość świadczenia kompensacyjnego?

29 września 2020 13:40


Emerytura kompensacyjna dla nauczyciela
Jezeli w czerwcu. 2020 wygasla umowa o prace w szkole jestem. obecnie na zasilku (przysluguje mi do stycznia) w litopadzie koncze 55 lat kiedy i czy mogę ubiegać się o emeryturę kompensacyjna W.Lakomska

27 września 2020 22:00


NSK
Mam 55 lat, pracuję w szkole od 1990 r, czy mogę przejść na NSK i ile ono wyniesie w przybliżeniu?

25 września 2020 22:39


świadczenie kompensacyjne a składka rentowa
Od dwóch miesięcy pobieram świadczenie kompensacyjne i jednocześnie jestem zatrudniona w placówce medycznej w ramach umowy o pracę. Czy zakład, potrącając z mojego wynagrodzenia składkę rentową, postępuje prawidłowo? Jeśli tak, to czy jest to składka obowiązkowa czy dobrowolna? Czy przebywając na świadczeniu kompensacyjnym mam jednocześnie prawo do renty?

24 września 2020 14:52


Kiedy mogę przejść na świadczenie kompensacyjne
Dzień dobry. 16.10.1965 roku kończę 55 lat. Mój staż pracy po zakończeniu tego roku szkolnego czyli 31 sierpnia 2021 roku wyniesie 31 lat i kilka miesięcy. Nadmieniam, że pracę zawodową w szkole (1 rok pracy po LO) rozpocząłem jeszcze przed studiami pedagogicznymi w latach 01.09.1984 – 31.08.1985. Po studiach przez kilka miesięcy byłem na zasiłku dla bezrobotnych, a od 01.09.1991 nieprzerwanie aż do dzisiaj pracuję. Chciałem się dowiedzieć 1/ Czy w 2021 roku mój wiek uprawnia mnie do przejścia na świadczenie kompensacyjne i na jakich warunkach? 2/ Czy, gdybym w 2021 roku udał się na urlop dla poratowania zdrowia, to od razu po urlopie w 2022 roku również mogę przejść na świadczenie kompensacyjne? 3/ Czy będąc na świadczeniu kompensacyjnym mogę sobie trochę dorabiać pracując na godziny w szkole bez utraty świadczenia? Z góry dziękuję. Dariusz Kowalczyk

22 września 2020 20:39


Emerytura powszechna. Jakie dokumenty złożyć?
13.11.2020 roku kończę 60 lat, 35 lat pracy w szkole, nauczyciel dyplomowany, studia dzienne w latach 1980-1985. Chcę się dowiedzieć , kiedy najkorzystniej w moim przypadku przejść na emeryturę w 2020, czy w 2021? Jaka odprawa mi przysługuje i czy dostanę rekompensatę?

19 września 2020 09:26


rekompensata do kapitału poczätkowego w poradni psychologiczno-pedagogicznej
urodziłam się 10.11.1960. Od 1.10.1984 pracuję jako psycholog ( karta nauczyciela) w poradni psychologiczno-pedagogicznej. 26.11.2020 , po ukończeniu 60 lat, chcę przejść na emeryturę. 1 Czy przysługuje mi rekompensata z tytułu utraty możliwości do wcześniejszej emerytury? 2 Czy jeżeli rozwiäżē stosunek pracy 12 .11. 2020 otrzymam emeryturē za listopad ?

18 września 2020 15:15


nsk a praca.
Odeszłam na nsk od 1 wrzesnia 2020 mając 56 lat. Muszę dorabiać do nsk. 1, Ile moge zarobic miesięcznie pracując dla fundacji jako trener na umowę zlecenie. 2. I czy moja emerytura moze byc nizsza niz nsk. 3. Czy moge pracowac w szkole w stowarzyszenie mała szkoła jako nauczyciel 4. Z góry dziękuję

18 września 2020 09:56


Emerytura kompensacyjna a pełne świadczenia emerytalne.
Mam przyznaną emeryturę kompensacyjną i rentę. Jakie świadczenie otrzymam po osiągnięciu 65-tego roku życia? Kwiecień 2021. Co mam zrobić?

16 września 2020 05:53


urlop dla poratowania zdrowia
31 stycznia 2023 r. osiągnę wiek emerytalny 60 lat. Czy od 1.09.2021 r do końca czerwca 2022 mogę wziąć urlop dla poratowania zdrowia. Z poważaniem Maria Pędracka

15 września 2020 18:11


urlop dla poratowania zdrowia
31 stycznia 2023 r. osiągnę wiek emerytalny 60 lat. Czy od 1.09.2021 r do końca czerwca 2022 mogę wziąć urlop dla poratowania zdrowia. Z poważaniem Maria Pędracka

15 września 2020 18:08


nauczycielskie świadczenie kompensacyjne
Witam, 28 sierpnia 2020 roku złożyłam dokumenty dotyczące przyznania mi nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Do 27.08 pracowałam, Mam pytanie, czy za cały sierpień należy mi się świadczenie, czy tylko za 4 dni.

15 września 2020 16:17


nauczycielskie swiadczenie kompensacyjne
Czy po zwolnieniu z pracy z przyczyn zdrowotnych art.23ust.1pkt3 KN-la mozna otrzymać NŚK ?

15 września 2020 15:21


świadczenie kompensacyjne
W lipcu 2020 ukończyłam 54 lata i posiadam 20 lat stażu pracy w szkole na pełen etat , ponadto : – od 2016 r . prowadzę niepubliczny żłobek - przechodzę na pól etatu w 2020 roku w szkole w związku z powyższym czy mogę przejść na świadczenie kompensacyjne ? Jeśli tak , to od kiedy i na jakich warunkach i czy pól etatu w szkole liczy się do wieku 55 lat ? Dziękuję pozdrawiam

13 września 2020 09:41


Świadczenie kompensacyjne
Witam. Czy mając 55 lat życia i 30lat pracy jako nauczyciel, mogę ubiegać się o świadczenie kompensacyjne. Pozdrawiam

12 września 2020 18:25


Świadczenia Kompensacyjne
Witam Panią serdecznie.Przepracowałam w szkole 29 lat i 10 miesięcy .W maju 2021 r.kończę 55 lat ale obecnie jestem na Urlopie bezpłatnym do 31 .08.2021r.Czy bezpośrednio po urlopie bezpłatnym mogę przejść na Świadczenia kompensacyjne? Dziękuję za odpowiedż i pozdrawiam.

11 września 2020 20:59


Praca na świadczeniu kompensacyjnym
Jestem nauczycielem na świadczeniu kompensacyjnym i chcę podjąć pracę jako recepcjonista w przyszkolnym internacie. Chcę się dowiedzieć czy jeśli podejmę taką pracę to moje świadczenie zostanie zawieszone.

10 września 2020 08:55


emerytura
Witam: Jestem nauczycielem-bibliotekarzem dyplomowanym w bibliotece pedagogicznej. Przechodzę na emeryturę z końcem bieżącego roku, mam 62 lata i 40 lat pracy w bibliotece pedagogicznej. Jaka odprawa i w jakiej wysokości mi się należy. Z poważaniem Janina majcher

9 września 2020 15:06


Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne
Szanowa Pani! Planuję przejść na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Przez całe życie zawodowe (35lat)pracowałam w jednej placówce.Czy w informacji o okresach składkowych i nieskładkowych (ERP6)muszę wypisywać okresy wszystkich zwolnień lekarskich, jeśli tak, to czy mogę dołączyć kserokopię legitymacji ubezpieczeniowej ? Maria R.

9 września 2020 10:57


Przejście na emeryturę z nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego
Dzień dobry ! 20 listopada 2020 roku kończę 60 lat. Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne mam przyznane do lipca 2023 roku. Chciałabym zapytać czy mogę przejść na emeryturę w dowolnym okresie od skończenia 60 lat to jest od 20 listopada 2020 roku do lipca 2023 roku. Symulacja wysokości emerytury dokonana przez doradcę emerytalnego w oddziale ZUS w Ostrowcu Świętokrzyskim wskazuje iż różnica pomiędzy emeryturą w wieku 60 lat a w wieku 63 lat wynosi 900 zł. Czy taka różnica w wysokości emerytury będzie się utrzymywała do końca okresu przyznanego mi świadczenia emerytalnego, tj do momentu przejścia na emeryturę w lipcu 2023 czy uzależniona jest od ogólnych wskaźników wyliczania merytury. Dziękuję. Anna Sala

8 września 2020 14:39


świadczenie kompensacyjne
Jestem osoba duchowną i chciałbym przejść na wcześniejszą emeryturę. Mam w tej chwili potwierdzone 31 lat składek oraz dwuletni czas nieskładkowy związany z zasadniczą służbą wojskową. Staż pracy jako nauczyciel przy tablicy 28 lat a w grudniu skończę 58 lat. Czy jako osoba duchowna mam prawo do takiego świadczenia na zasadach takich jak wszyscy? I jeszcze jedno pytanie. Gdybym decyzję podjął po zakończeniu tego roku szkolnego to rozumiem, że zgodnie z tabelą będę mógł starać się o świadczenie w dniu moich urodzin w grudniu, kiedy ukończę 59 lat czyli 3 miesiące od rozwiązania umowy 31 sierpnia 2021 roku? Dziękuję za życzliwość i pozdrawiam.

8 września 2020 12:09


emerytura kompensacyjna a pomostowa
Dzień dobry, od czterech lat jestem na nauczycielskim świadczeniu kompensacyjnym, w tym roku skończyłem 60 lat. W między czasie pracowałem 17 lat w zakładzie poprawczym,. Czy w związku z tym mogę teraz przejść z kompensacyjnej na pomostówkę ? Pozdrawia Jacek Patalas

31 sierpnia 2020 14:45


Emerytura a nauczycielska.
Urodziłam się 28 11 2959r. Czy mogę jeszcze przejść na emeryturę naczyvielska czy już tylko na powszechna. Jestem nauczycielem z 38 letnim stażem pracy. Boję się że stracę finansowo na powszechnej. Bardzo proszę o odpowiedź.

31 sierpnia 2020 14:27


Emerytura a nauczycielska.
Urodziłam się 28 11 2959r. Czy mogę jeszcze przejść na emeryturę naczyvielska czy już tylko na powszechna. Jestem nauczycielem z 38 letnim stażem pracy. Boję się że stracę finansowo na powszechnej. Bardzo proszę o odpowiedź.

31 sierpnia 2020 14:25


przyznanie świadczenia kompensacyjnego
Czy otrzymam świadczenie kompensacyjne dla nauczycieli w sytuacji, gdy rozwiązanie umowy o pracę w szkole nastąpi na podstawie art. 23 u. 1 pkt 3 Karty Nauczyciela – orzeczenia przez lekarza przeprowadzającego badanie okresowe lub kontrolne o niezdolności nauczyciela do wykonywania dotychczasowej pracy. Taki powód będzie wskazany w świadectwie pracy. Spełniam pozostałe kryteria do przyznanie świadczenia.

29 sierpnia 2020 21:17


praca na emeryturze po świadczeniu kompensacyjnym
Witam. Proszę o informację, czy po przejściu ze świadczenia kompensacyjnego na emeryturę można będzie podjąć pracę w charakterze nauczyciela?

28 sierpnia 2020 17:53


emerytura
Czy to prawda ,że świadczenie kompensacyjne to 80% emerytury?

26 sierpnia 2020 21:48


Czy mogę pobierać świadczenie i pracować w szkole lub w innej jednostce?
Witam, doczytałam, że pobierając nauczycielskie świadczenie kompensacyjne można pracować w szkole prowadząc zajęcia nieobowiązkowe pod warunkiem umowy zlecenia lub o dzieło: "Czy mogę pobierać świadczenie i pracować w szkole lub w innej jednostce? Nauczycielowi pobierającemu świadczenie nie wolno zatrudnić się w szkole i w innych jednostkach wymienionych w art.1 ustawy Karta Nauczyciela, nawet jeśli zajmowane stanowisko nie ma nic wspólnego z pracą dydaktyczną. W przypadku nawiązania stosunku pracy w tych jednostkach prawo do świadczenia zostaje zawieszone. Wówczas nie ma znaczenia ani wysokość przychodu ani rodzaj pracy, jaką wykonuje nauczyciel. Art. 9. 2. Prawo do świadczenia ulega zawieszeniu bez względu na wysokość uzyskiwanego przychodu w razie podjęcia przez uprawnionego pracy w jednostkach, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela. Natomiast, jak wynika z wyjaśnień ZUS, wykonywanie pracy na podstawie umowy o dzieło czy umowy zlecenia nie jest zatrudnieniem, o którym mowa w przepisach Karty Nauczyciela. W związku z tym można pobierać świadczenie i pracować w szkole (na umowę cywilno-prawną) – nawet jako nauczyciel, np. prowadząc zajęcia nieobowiązkowe. Wówczas osiąganie przychodów z tego tytułu będzie podlegało rozliczaniu na ogólnych zasadach zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z FUS. Jednak należy pamiętać, że zasadą jest zatrudnianie nauczycieli w szkole w ramach stosunku pracy (art. 10 ust. 1 Karty Nauczyciela), a nie umowy zlecenia czy o dzieło." Moje pytanie dotyczy zajęć logopedycznych. Rozumiem, że obowiązkowe są zajęcia dla uczniów posiadających opinię PPP i zalecenie uczestnictwa w takich zajęciach. A co z dziećmi, które nie posiadają takowej opinii, a są zdiagnozowane przez logopedę szkolnego i wymagają czasem intensywnej terapii logopedycznej ? Czy dla takich dzieci są to zajęcia obowiązkowe ? Z góry dziękują za odpowiedź, pozdrawiam

26 sierpnia 2020 14:51


Podjęcie pracy na świadczeniu kompensacyjnym
Dzień dobry, zamierzam podjąć pracę bibliotekarza w Gminnej Bibliotece Publicznej. Czy nie wpłynie to na zawieszenie pobieranego świadczenia kompensacyjnego?

26 sierpnia 2020 10:49


emerytura
Dzień dobry. Jestem nauczycielem dyplomowanym z 35 -letnim stażem pracy . W dniu 06 listopada 2021 roku ukończę 60 lat. Dowiedziałam się, ze moja umowa ma być rozwiązana 31 sierpnia 2021 r. Czy należy mi się emerytura z rekompensatą, jeżeli nie odejdę na świadczenie kompensacyjne i złożę wniosek o emeryturę w dniu ukończenia przeze mnie 60 lat?

24 sierpnia 2020 15:36


Świadczenie kompensacyjne
W styczniu 2020r nabyłem prawo do świadczenia kompensacyjnego dla nauczycieli.27 sierpnia 2020r kończy mi się okres wypowiedzenia umowy o pracę. Jeśli 27 sierpnia2020r złożę wniosek o świadczenie kompensacyjne to czy dostanę wypłatę świadczenia za miesiąc sierpień 2020r. Pozdrawiam.

24 sierpnia 2020 15:12


Świadczenie kompensacyjne
Dzień dobry, urodziłam się w 1962 roku chcę przejść na od września na świadczenie kompensacyjne kiedy muszę złożyć wniosek do zus

24 sierpnia 2020 14:42


Świadczenie kondensacyjne
Dzień dobry. Czy pobierając świadczenie kompensacyjne można opłacać dodatkowo składki ZUS aby w przyszłości emerytura była większa?

23 sierpnia 2020 10:27


Wysokość emerytury
Dzień dobry Chciałabym się dowiedzieć, czy w związku z tym, że korzystam z urlopu zdrowotnego, moja przyszła emerytura będzie nizsza?

22 sierpnia 2020 15:28


Emerytura z rekompensatą
Dzień dobry Urodziłam się 32.10.1961. Pracuje jako nauczycielka od 1.09.1986 roku. Czy przejście na świadczenie kompensacyjne wyklucza po osiągnięciu wieku emerytalnego 31.10.2021 roku możliwość starania się o emeryturę z rekompensatą? Pozdrawiam

21 sierpnia 2020 16:03


Emerytura nauczyciela
Dzien dobry. Jestem nauczycielka, mam 58 lat. Czy przechodząc teraz na swiadczenie kompensacyjne stracę mozliwosc , po uzyskaniu 60 lat, prawo do rekompensaty za 15 lat pracy w szkole/ w szczegolnych warunkach ( przed 2008r.)i wyzszej emerytury? Alina Widelska

21 sierpnia 2020 15:23


Zatrudnienie podczas świadczenia kompensacyjnego
Dzień Dobry Zwracam się z pytaniem czy w trakcie świadczenia kompensacyjnego mogę pracować jako logopeda lub terapeuta zaburzeń przetwarzania słuchowego w niepublicznej lub publicznej poradni pedagogiczno- psychologicznej na umowę-zlecenie . Z wyrazami szacunku Iwona Wielesiewicz

20 sierpnia 2020 10:41


Świadczenie kompensacyjne
Dzień dobry,jestem nauczycielką w przedszkolu z 36 -letnim stażem.31 sierpnia kończy mi się okres wypowiedzenia umowy o pracę i od września chcę przejść na świadczenie kompensacyjne.Proszę mi powiedzieć, czy do dokumentów muszę dołączyć świadectwa pracy ( mam ustalony kapitał początkowy) i co z ostatnim świadectwem pracy.Chodzi mi o to, że dokumenty chcę złożyć już teraz a świadectwo otrzymam dopiero we wrześniu.Słyszałam o jakimś zaświadczeniu z miejsca pracy ale nie bardzo rozumiem o co chodzi.Czy do dokumentów muszę dołączyć wniosek potwierdzający rozwiązanie umowy o pracę.Bardzo proszę o pomoc. Z wyrazami szacunku Jadwiga Wichłacz

19 sierpnia 2020 12:39


emerytura
Co to jest emerytura kapitałowa i kiedy nabywa się do niej prawo ? Bardzo dziękuję i pozdrawiam.

18 sierpnia 2020 16:16


Świadczenia kompensacyjne dla nauczycieli
Czy świadczenia kompensacyjne obniżają emeryturę ? Czy są wypłacane ze środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym. Jeżeli nie to z jakich środków są wypłacane ? Czy mogę już złożyć wniosek o świadczenia kompensacyjne , jeżeli nie znam daty wypowiedzenia umowy o pracę, która zależy od decyzji dyrektora szkoły? Bardzo dziękuję.

18 sierpnia 2020 16:11


Urlop zdrowotny 1,5-2 lat przed emeryturą.
Czy mogę skorzystać z urlopu zdrowotnego dla poratowania zdrowia i na jaki czas kiedy jestem 1,5 – 2 lat przed emeryturą?( 1,5 roku do emerytury bo korzystam z 35 dniowego urlopu wypoczynkowego i mogę przejść na emeryturę w roku kalendarzowym a 2 lata pracy gdybym skorzystała z przejścia na emeryturę w roku szkolnym ). Jakie lata będą się liczyły do emerytury? Czy mogę przejść na emeryturę już w lutym 2022 roku? Mam 35 dni urlopu zdrowotnego bo obecnie pracuje w szkole w oddziale orzedszkolnym. Mam 58 lat, urodziłam się 1 lutego 1962 r.

16 sierpnia 2020 21:07


świadczenie kompensacyjne
Witam, 11.12.2021 r. kończę 55 lat i będę miała wtedy 36 lat pracy. Proszę o informację czy na świadczenie kompensacyjne mogę przejść już od 1 września 2021 r czy dopiero od następnego roku szkolnego czyli od 1 września 2022 r?

13 sierpnia 2020 18:52


Emerytura
Złożyłam wniosek 20 lipca o emeryturę ile wypłaca mi z ZUSU czy za 2 tygodnie czy za cały miesiąc

13 sierpnia 2020 10:33


emerytura nauczycielska a urlop wychowawczy
Dzień dobry Zatrudnienie w przedszkolu 01.08 1980 do 31.08.1984 Urodziłam córkę 03.05 1981 Przeszłam na urlop wychowawczy od 01.05.1981 do 31.08.1983 ( byłam w trakcie rozwodu , nie miałam alimentów ) Poproszono mnie abym w trakcie urlopu wychowawczego podjęła pracę w szkole , ze względu na trudną sytuację podjęłam pracę w szkole Świadectwa pracy mam za okres 27.09 do 31.01.1983 w wymiarze 14/22 oraz od 25.04.1983 na cały etat – posiadam świadectwo pracy Rozumiem że ten czas liczy mi się do czasu pracy w uciążliwych warunkach , szczególnych Jaki wobec tego powinnam mieć wpisany okres urlopu wychowawczego Co powinno być w świadectwie pracy? Bardzo proszę o pomoc . Pozdrawiam Mariola

5 sierpnia 2020 19:43


Świadczenie kompensacyjne
Dzień dobry. W Dniu.14.02.2019 r.uzyskałam decyzje odmowna jeżeli chodzi o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Uzasadnieniem odmowy byl nie osiagniety wiek( rocznik 1964) ,udowodnilam 19 lat i 7 m-cy pracy,nie rozwiazalam stosunku pracy na swoj wniosek,powodem wygasniecia umowy byl Art.26 ust.1 pkt 3 Karty Nauczyciela.W tym czasie pracowałam już na podstawie umowy o pracę w Ośrodku Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczym jako nauczyciel w grupie rewalidacyjno-wychowawczej z dziećmi i młodzieżą,z niepełnosprawnością w stopniu głębokim.Na dzień dzisiejszy mam skończone 56 lat, przepracowałam w OREW 2 lata,czy mogę ponownie ubiegać się o świadczenie kompensacyjne? Pozdrawiam.Anna Bodzek.

5 sierpnia 2020 10:11


urlop zdrowotny
Za kilka miesięcy mam wyznaczony termin operacji przepukliny kręgosłupa. Równocześnie chciałabym skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia dla nauczycieli. Czy urlop zostanie przerwany na czas po operacji i rekonwalescencji?

3 sierpnia 2020 19:38


Przejście na emeryturę pomostowa
Jestem nauczycielem z 38 letnim stażem. Skończę 60 lat 25 listopada 2021 roku. Chciałam na rok iść na urlop zdrowotny, ale dostałam odpowiedź odmowna od p. Dyrektor. Do emerytury zostało mi 1 rok i 2 miesiące. Czy opłaca mi się iść na,, pomostówkę,, czy lepiej poczekać na emeryturę?

3 sierpnia 2020 18:02


Emerytura
Pracuje od 01. 02.1980r umowę o pracę mam na podstawie mianowania. Czy na świadectwie pracy będę miała napisane że zatrudnienie było na podstawie karty nauczyciela. Chce odejść w przyszłym roku na emeryturę będę miała 60 lal i 40 lat stażu pracy czy dostanę większą emeryturę ze względu na staż. Dziękuję za odpowiedź.

29 lipca 2020 15:58


Emerytura
Pracuje od 01. 02.1980r umowę o pracę mam na podstawie mianowania. Czy na świadectwie pracy będę miała napisane że zatrudnienie było na podstawie karty nauczyciela. Chce odejść w przyszłym roku na emeryturę będę miała 60 lal i 40 lat stażu pracy czy dostanę większą emeryturę ze względu na staż. Dziękuję za odpowiedź.

29 lipca 2020 15:40


emerytura kompensacyjna
Witam, urodziłam się w 29 lipca 1965 r. w tym roku zamierzam przejść na emeryturę kompensacyjną ,czy jeżeli spełniam wszystkie warunki, tj.20 lat przy tablicy i jestem kobietą , mogę we wrześniu przejść na świadczenie czy muszę czekać do stycznia 2021? z góry dziękuję za odpowiedż.

27 lipca 2020 22:37


Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne
Mam ukończone 55 lat, 32 lata pracy, wszystkie w szkole. Obecnie przebywam na urlopie dla poratowania zdrowia. Czy zaraz po jego zakończeniu mogę przejść na nauczycielski zasiłek kompensacyjny? Czy urlop dla po ratowania zdrowia wlicza się do składowego, czy nieskładkowego czasu pracy? Urlop zdrowotny mam do 19 stycznia 2021 roku. Co i w jakim terminie muszę zrobić, aby od razu przejść na zasiłek?

27 lipca 2020 15:27


Emerytura po świadczeniu kompensacyjnym
Witam, od 2015 roku przebywałam na świadczeniu kompensacyjnym do ukończenia 62 lat i 11 miesięcy. W lipcu mija 62 lata i 11 miesięcy. Na początku lipca chciałam złożyć wniosek o emeryturę ale spóźniłam się ze względu na koronawirusa. Za lipiec zamiast normalnego świadczenia o trzymałam tylko coś ponad 500 zł. Czy jeśli złożę teraz wniosek to odzyskam pozostałą część świadczenia. Pozdrawiam!

25 lipca 2020 19:11