Formularz kontaktowy "Pytanie do ZUS" umieszczony na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego „Metis” to "poradnik" adresowany dla nauczycieli i pracowników oświaty. Za jego pośrednictwem udzielamy tylko ogólnych informacji związanych z świadczeniami dla nauczycieli, jakie obsługuje ZUS.

W sprawach innych niż świadczenia dla nauczycieli zachęcamy do kontaktu z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Informacje o sposobach kontaktu z ZUS są dostępne tutaj: www.zus.pl/o-zus/kontakt

Kontakt z ZUS jest także niezbędny w konkretnych, indywidualnych sprawach - wymagających analizy dokumentacji i danych zapisanych na koncie ubezpieczonego.


 
Na pytania nauczycieli odpowiadają eksperci Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie.

NŚK -wiek
Dzień dobry. Urodziłam się 29.05. 1970r. Mam pytanie odnośnie wieku w jakim mogę przejść na NŚK. Z jaką datą będę spełniała warunek wieku do przejścia na NŚK? Z góry dziękuję za odpowiedź

4 września 2022 10:43


nśk
Mam pytanie dotyczace nauczycielskiego świadczenai kompensacyjnego. Nigdzie niw uzyskałem satysfakcjonujacej odpowiedzi o wysokości tego swiadczenia ,, na rekę'' . Prosze mi powiedzeć jakie potracenia sa wliczane przy otrzymaniu takiej formy swiadzcenia . Np obliczone NŚK 2500 PLN. – ILE WPŁYNIE NA KONTO?

3 września 2022 11:54


nśk
Mam pytanie dotyczace nauczycielskiego świadczenai kompensacyjnego. Nigdzie niw uzyskałem satysfakcjonujacej odpowiedzi o wysokości tego swiadczenia ,, na rekę'' . Prosze mi powiedzeć jakie potracenia sa wliczane przy otrzymaniu takiej formy swiadzcenia . Np obliczone

3 września 2022 11:52


Dlaczego
Dlaczego jeśli mam przepracowane 42 lata emeryturę obliczono mi z 27 lat ?

31 sierpnia 2022 20:18


Sanatorium z ZUS a świadczenie kompensacyjne
Jestem po wypadku- samochód potrącił mnie na pasach w styczniu tego roku, będąc na urlopie dla poratowania zdrowia- jako nauczyciel. Lekarz orzecznik ZUS przyznał mi sanatorium poszpitalne i mam termin od 3 października 2022. Czy mogę jechać- jeśli od 1 września 2022 przechodzę na Świadczenie Kompensacyjne? Czy muszę zrezygnować? Serdecznie pozdrawiam. Z poważaniem Dorota Kusio

31 sierpnia 2022 18:19


Ubezpieczenie
Mój mąż jest bezrobotny. Korzysta z mojego ubezpieczenia zdrowotnego. Od 1wrzesnia przechodzę na zasiłek kompensacyjny. Czy nadal będzie mógł korzystać.

31 sierpnia 2022 18:08


obliczanie Nauczycielskiego Świadczenia Kompensacyjnego
Dzień dobry. Właśnie złożyłam w ZUS wniosek o NŚK, ale nie mogę zrozumieć kwestii związanych z waloryzacjami kwartalnymi, które (jak mi wyjaśniono) są przeprowadzane przed wyliczeniem ostatecznej wysokości NŚK. Czy całą sumę zgromadzonych składek mnoży się przez wskaźnik waloryzacji kwartalnej, czy tylko te składki jeszcze niezwaloryzowane (za rok 2021 i 2022) i czy waloryzacja kwartalna przed naliczaniem emerytury ją faktycznie zwiększa ponad to to, co pokazuje kalkulator zus.pue? Jeżeli można to wyjaśnić w sposób zrozumiały dla zwykłego człowieka, będę bardzo wdzięczna za wszelkie szczegóły rozjaśniające sytuację. Z góry dziękuję za odpowiedź.

31 sierpnia 2022 17:16


ubezpieczenie
Dzień dobry. Moje pytanie dotyczy ubezpieczenia. Czy jako pracownik nowej szkoły, przy podpisywaniu umowy będę jakby "automatycznie" ubezpieczony i moje składki będą się odkładały na ZUS? Czy powinienem ubezpieczyć się jeszcze w PZU?

30 sierpnia 2022 15:24


Emerytura pomostowa nauczyciela
Dzień dobry, mam cztery pytania dotyczące emerytury pomostowej. 1)Co było istotą i przyczyną wprowadzenia emerytur pomostowych? 2)Czy w art.4 pkt.6 ustawy o emeryturach pomostowych wskazano okres i limit (okres minimalny), przez który wskazana praca powinna być wykonywana po 31 grudnia 2008 r.? 3) Czy należy niezamierzony brak regulacji okresu pracy w szczególnym charakterze w ustawie pomostowej po 31.12.2008 r. potraktować jako lukę w prawie? 4)Czy dzień 31.12.2008 r. spowodował, że nauczyciele przestali wykonywać pracę w narażeniu na czynniki ryzyka?(Np.Praca z dziećmi z orzeczeniami, z opiniami, z niepełnosprawnymi). Z góry dziękuję za wyrozumiałość i odpowiedź.

30 sierpnia 2022 12:26


Świadectwo pracy
Bardzo proszę o pomoc. Otrzymałam świadectwo pracy. Są w nim zawarte okresy niezdolności do pracy od 2009 r. Rzadko przebywałam na zwolnieniach lekarskich, ale pamiętam, że przed 2009 r zdarzyło się, że byłam na chorobowym. Na PUE ZUS w danych archiwalnych z 1999 do 2001 wykazane jest 9 dni. Pracodawca tego nie podał. Zamówiłam kolejne dane archiwalne. Tylko po 3 lata można zamawiać. Gdzie mogę się upewnić, że okresy niezdolności do pracy w świadectwie pracy są na pewno zgodne z rzeczywistością? Czy ZUS ustalając np. okres nieskładkowy bierze pod uwagę tylko złożone dokumenty czy sprawdza, porównuje je ze swoimi danymi? Czy na PUE mogę zamówić dane archiwalne z lat 1994-1998? Pokazuje mi się tylko okres od 1999 r. Bardzo proszę o odpowiedź.

30 sierpnia 2022 10:14


Dołączenie środków z Funduszu Emerytalnego PZU do NŚK
W tym roku przechodzę na NŚK. Czy moje środki zgromadzone na rachunku członka Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU,,Złota Jesień' zostaną doliczone do świadczenia kompensacyjnego.

29 sierpnia 2022 17:51


Wniosek o NŚK
Czy składając wniosek o NŚK można dołączyć już posiadane wcześniej zaświadczenia (np. zaświadczenie z Uczelni, zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, zaświadczenie z PUP wystawione wcześniej dla potrzeb ustalenia Kapitału początkowego) czy należy postarać się o ponowne ich wystawienie?

29 sierpnia 2022 11:46


Termin przejścia na emeryturę
19 lutego 2023r kończę 60 lat , stosunek pracy planuję rozwiązać w lipcu 2023 Czy powinnam złożyć wniosek o emeryturę po ukończeniu wieku tj w I kw 2023r aby skorzystać z obecnego wskaźnika dalszego trwania życia na emeryturze, czy ZUS po złożeniu wniosku w lipcu wybierze wskaźnik korzystniejszy i taki zastosuje do wyliczenia mojej emerytury. Pozdrawiam, dziękuję. Wiesława

28 sierpnia 2022 16:22


Praca nauczyciela języka polskiego na świadczeniu kompensacyjnym
Dzień dobry, proszę o wyjaśnienie, czy mogę podjąć pracę jako nauczyciel języka polskiego w roku szkolnym 2022/2023 jednocześnie pobierając świadczenie kompensacyjne. Pytanie kieruję w związku z ustawą: Art. 58. 1. Od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r. przepisu art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 301) nie stosuje się w razie podjęcia przez uprawnionego pracy w jednostkach, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, na stanowisku: 1) pomocy nauczyciela, o którym mowa w art. 165 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, 2) nauczyciela, jeżeli w szkole utworzono dodatkowy oddział w celu zapewnienia kształcenia, wychowania i opieki dzieciom i uczniom będącym obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1. 2. Od dnia 1 września 2022 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r. w przypadku nauczycieli języka polskiego przepis ust. 1 stosuje się również w przypadku, gdy w szkole nie utworzono dodatkowego oddziału, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.

26 sierpnia 2022 15:32


Świadczenie kompensacyjne
Dzień dobry! Czy na świadczenie kompensacyjne można przejść w ciągu roku szkolnego? M. Kara

26 sierpnia 2022 09:38


NŚK
Dzień dobry. Chcę zapytać, czy kwota poborów otrzymywanych w ostatnich miesiącach przed skorzystaniem z NŚK ma wpływ na wysokość wypłacanego świadczenia? Dziękuję za odpowiedź.

25 sierpnia 2022 19:18


Emerytura pomostowa nauczyciela
Dzień dobry. Mam pytanie dotyczące emerytury pomostowej. Mój staż pracy w szkole podstawowej na cały etat wynosi – 35 lat. 21 lat pracy w szczególnym charakterze do 2008r.-na cały etat -w myśl art.4 o emeryturach pomostowych. Od 1987 do 1999-I kategoria zatrudnienia, od 1999r. do 2008r. praca nauczyciela w szczególnym charakterze. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. 0 lat- w myśl art.49 o emeryturach pomostowych. Wiek : 55 lat- urodziłam się po 31.12.1948r. Okres składkowy: 35 lat, okres nieskładkowy 25 dni. Przed 1 stycznia 1999 r.( od 1987r. do 1998r.) wykonywałam prace w szczególnym charakterze w rozumieniu art.32 ustawy emerytalnej. Uważam, że w od 1.01. 1999r. do 31.12.2008r. wszyscy nauczyciele pracowali w szczególnym charakterze.Czy się mylę? Czy przysługuje mi emerytura pomostowa? Jeżeli na nią przejdę wiem, że stracę prawo do rekompensaty, ale także stracę to prawo, gdy przejdę na świadczenie kompensacyjne, które przysługuje jeżeli nauczyciel pracował chociaż na1/2 etatu. Z góry dziękuję za odpowiedź.

23 sierpnia 2022 22:11


Termin przejścia na emeryturę
Jestem nauczycielem i osiągnęłam już wiek emerytalny. Chcę przejść na emeryturę, ale zamierzam jeszcze pracować. Czy korzystniejsze jest dla mnie zwolnienie się jeszcze w sierpniu, czy we wrześniu?

23 sierpnia 2022 20:33


renta rodzinna i praca
Dzień dobry,1 października kończę 60 lat. Jestem na rencie rodzinnej ale mam obniżone świadczenie, ponieważ przekraczam limit dorabiania. W związku z ukończeniem 60 lat nie ma już limitu dorabiania do renty rodzinnej. W jakim terminie i jakie mam złożyć dokumenty do ZUS, Dotychczas składałam oświadczenie o przychodach do ostatniego lutego za poprzedni rok. Pozdrawiam. M. Niemiec.

22 sierpnia 2022 10:01


Kapitał początkowy przy przejściu na NŚK
Przepraszam, jeszcze chciałam coś dopisać do mojego pytania w tym temacie. Czy ustalając 30 letni okres składkowy i nieskładowy do NŚK ZUS może wliczyć 5 lat studiów (ukończonych zgodnie z programem, 1/3 okresów składkowych w całym okresie aktywności zawodowej) czy wlicza tylko to co ustalił na dzień 01.01.1990 r. ? Pytam, ponieważ w wielu miejscach na stronie ZUS oraz tu w poprzedniej odpowiedzi przewija się słowo emerytura. NŚK nie jest emeryturą i dlatego mam te wątpliwości. Skoro pracuję od 1992 roku nieprzerwanie (brak urlopów macierzyńskich, wychowawczych, bardzo mało zwolnień lekarskich), to okres składkowy wydłużył mi się znacząco i dlatego mam nadzieję, że ZUS wliczy mi 5 lat studiów do stażu 30 letniego. Rozumiem, że potrzebna jest analiza moich dokumentów, chodzi mi tylko o ogólną zasadę czy ustalając okres 30 letni ZUS bierze pod uwagę staż składkowy (który jest podstawą do ustalenie jego 1/3) z całej aktywności zawodowej, czyli w moim przypadku 1992-2022. Bardzo proszę o odpowiedź.

20 sierpnia 2022 11:57


Kapitał początkowy przy przejściu na NŚK
Bardzo proszę jeszcze raz o wytłumaczenie mi czy kapitał początkowy będzie ponownie przeliczony po złożeniu przeze mnie wniosku o NŚK. Miałam już raz ustalony kapitał początkowy – decyzja z dn. 27.11.2007 r. Nie zaliczono mi wówczas całego okresu nieskładkowego, gdyż okresów składkowych na dzień 01.01.1999 r miałam trochę powyżej 6 lat. Cały czas nieprzerwanie pracowałam do teraz. Czyli moje okresy składkowe uległy powiększeniu. W związku z tym mam pytanie czy ZUS ustalając 30 letni okres składkowy i nieskładkowy przeliczy mi ponownie kapitał początkowy? Czy powinnam złożyć ponownie wniosek o ustalenie/przeliczenie kapitału początkowego?

20 sierpnia 2022 11:37


NŚK - wiek
Dzień dobry. Mam pytanie odnośnie wieku w jakim mogę przejść na NŚK. Urodziłam się 16.12.1967r, z jaką datą będę spełniała warunek wieku do przejścia na NŚK? Z góry dziękuję za odpowiedź.

18 sierpnia 2022 20:10


Emerytura nauczycielska na podstawie Karty Nauczyciela art.88 ust.1
Czy otrzymam emeryturę nauczycielską z Karty Nauczyciela art.88 ust.1 w związku ze zmianą przez art.361 pkt.8 ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r.(Dz.U.2022.1700) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 sierpnia 2022r. Mój staż pracy w szkole na cały etat -35 lat. 21 lat pracy w szczególnym charakterze do 2008r.na cały etat. Wiek 55 lat. Okres składkowy: 35 lat. Z góry dziękuję za odpowiedź.

18 sierpnia 2022 14:47


Dorobię do świadczeń kompensacyjnych dla nauczycieli
Jestem na świadczeniu kompensacyjnym dla nauczycieli od września 2021 r. Za ten rok 2022 dochody moje dodatkowe wynoszą 33268 złotych netto. Pracowałam w Holandii i Niemczech na umowach o pracę. Czy muszę zrezygnować z pracy aby moje świadczenie nie uległo zmniejszeniu?

15 sierpnia 2022 10:14


Okres pracy nauczyceilskiej w częściach
Dzień dobry. Bardzo proszę o odpowiedź. Mam 53 lata, okresy składkowe i nieskładkowe to 32lata. W tym praca nauczycielska 19 lat. Od roku nie pracuję. Praca w szkole jako nauczyciel była ostatnią moją aktywnością zawodową. Czy jeśli podejmę pracę jako nauczyciel na rok, to czy ten rok pracy zostanie mi doliczony do 19 lat wcześniej przepracowanych? Jeśli tak, to czy po osiągnięciu wieku 55 lat będę mogła ubiegać się o Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne?

7 sierpnia 2022 22:20


umowa o dzieło a prawo do NŚK
Dzień dobry. Pytałam o to wcześniej, ale chciałabym się jeszcze upewnić, czy dobrze zrozumiałam. Mój okres wypowiedzenia w szkole kończy się 31.08, a następnie składam wniosek o NŚK. Czy przed datą ustania stosunku pracy muszę rozwiązać umowę o dzieło, czy nie jest to konieczne, bo nie podlega ona ubezpieczeniom społecznym? Chciałabym się upewnić, czy nie będzie ona podstawą do odmowy przyznania świadczenia. Czy w razie rozwiązania takiej umowy zleceniobiorca musi mi odpowiedzieć na moje odstąpienie od umowy, czy samo wysłanie przeze mnie takiego dokumentu ma moc wiążącą. Z góry dziękuję za odpowiedź.

3 sierpnia 2022 19:11


Przejście na NŚK
Dzień dobry Mam 34 lata stażu pracy w szkole. Zamierzam przejść na Nauczycielskie Świadczenie Kompensacyjne ( spełniam warunki,). Pod koniec maja 2022r. złożyłam wypowiedzenie stosunku pracy. Czy mogę rozwiązać stosunek pracy w dniu 28 sierpnia i czy z tego tytułu za miesiąc sierpień otrzymam świadczenie z ZUS, czy przy rozwiązaniu stosunku pracy 28 sierpnia otrzymam odprawę emerytalną z zakładu pracy? Proszę o odpowiedź.

2 sierpnia 2022 20:59


Przejście na NŚK
Dzień dobry Mam 34 lata stażu pracy w szkole. Zamierzam przejść na Nauczycielskie Świadczenie Kompensacyjne ( spełniam warunki,). Pod koniec maja 2022r. złożyłam wypowiedzenie stosunku pracy. Czy mogę rozwiązać stosunek pracy w dniu 28 sierpnia i czy z tego tytułu za miesiąc sierpień otrzymam świadczenie z ZUS, czy przy rozwiązaniu stosunku pracy 28 sierpnia otrzymam odprawę emerytalną z zakładu pracy? Proszę o odpowiedź.

2 sierpnia 2022 20:58


świadectwo rekompensacyjne
Dzień dobry, za lata 1991-1992 i pracę oświacie przysługiwały mi świadectwa rekompensacyjne. Jednak nie mam żadnego pisma, ani potwierdzenia wypłaty takiego świadczenia ( zgubiono). ZUS wymaga ode nie dokumentu, który twierdza że takie świadczenie mi się należało żeby przeliczyć kapitał początkowy. Gdzie po tylu latach mogą się udać by uzyskać stosowny dokument?

2 sierpnia 2022 11:03


Tablice dalszego trwania życia
Jeśli wniosek o emeryturę złożę kończąc 60 lat, a świadectwo pracy dostarczę dopiero za pół roku, którą wartość dalszego trwania życia ZUS weźmie pod uwagę: dla 60 lat czy 60 lat i 6 miesięcy?

1 sierpnia 2022 20:52


Świadczenie kompensacyjne.
26 sierpnia 2022r. kończę 59 lat, 31 sierpnia rozwiąże się moja umowa o pracę. Czy w tej sytuacji mogę przejść na świadczenie kompensacyjne, a jeżeli tak to kiedy nastąpi pierwsza wypłata świadczenia. Z góry dziękuję za odpowiedź.

1 sierpnia 2022 12:03


Jaki status prawny ma osoba na nauczycielskim świadczeniu kompensacyjnym? Czy "emerytem"?
Dzień dobry. Uprzejmie proszę o odpowiedź w następujacej sprawie. Chodzi o podpisanie umowy zlecenie, będąc na nśk. Jaki status prawny ma osoba na nauczycielskim świadczeniu kompensacyjnym do celów wyliczenia składek umowy-zlecenie? W formularzach nigdzie nie ma takiego statusu – na świadczeniu kompensacyjnym. Są okienka: - emeryt/rencista. - jestem emerytem/rencistą. Nie ma tytułu przedemeryt, albo na emeryturze pomostowej, co byloby najbliższe. Z góry dziękuję za pomoc.

25 lipca 2022 22:13


umowa -zelcenie na świdczeniu kompensacyjnym
Dzień dobry, czy nauczyciel na świadczeniu kompensacyjnym może pracować w szkole, na stanowisku administracyjnym na umowę zlecenie.

21 lipca 2022 12:45


Praca na emeryturze kompensacyjnej
Czy na emeryturze kompensacyjnej mogę pracować jako trener w klubie sportowym?

18 lipca 2022 07:31


Świadczenie kompensacyjne a działalność gospodarcza
Dzień dobry, jestem na świadczeniu kompensacyjnym i zastanawiam się nad założeniem jednoosobowej działalności gospodarczej (korepetycje). Przewiduję, że mogłabym w ten sposób "dorobić" około 2 tys. Ile musiałabym z tego odprowadzić i na jakie ubezpieczenia?

14 lipca 2022 13:00


Emerytura
Mieszkam w USA od 37 lat i nie wiem do której placówki ZUS mam wysłać dokumenty do emerytury . Ostatnie moje stałe zameldowanie w Polsce było : woj Dolnośląskie . Bardzo proszę o informacje w tej sprawie .DZIĘKUJE BARDZO Ryszard

13 lipca 2022 15:11


Emerytura
Mieszkam w USA od 37 lat i nie wiem do której placówki ZUS mam wysłać dokumenty do emerytury . Ostatnie moje stałe zameldowanie w Polsce było : woj Dolnośląskie . Bardzo proszę o informacje w tej sprawie .DZIĘKUJE BARDZO Ryszard

13 lipca 2022 14:57


Emerytura
Dzień dobry, 30.08.2023 kończę 60 lat. Jestem nauczycielem, od 01.09.2023 chcę przejść na emeryturę. Proszę o podanie najkorzystniejszych dla mnie dat na złożenie dokumentów do ZUS ( też chciałabym skorzystać z 13, 14-tki). Pozdrawiam.

11 lipca 2022 18:30


Świadczenia kompensacyjne lub pomostówka
Spełniam wszystkie warunki do przejścia na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.W listopadzie tego roku skończę 55 lat.Mam przepracowane 25 lat w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym gdzie na mój wniosek rozwiązano ze mną umowę o pracę w 2017roku.Potem pracowałam na umowy zlecenia w przedszkolu i 2 miesiące jako pracownik socjalny w ramach prac interwencyjnych z PUP.Czy mam prawo do NŚK po osiągnięciu wymogu wiekowego ?

11 lipca 2022 15:43


Przejście na NŚK po umowie na czas określony- czy należy mi się odprawa emerytalna
Jestem nauczycielem pracującym w Liceum Ogólnokształcącym od 7.01.2019 roku na umowy na czas określony. Obecna, trzecia umowa kończy się z dniem 31.08.2022. Ponieważ spełniam warunki do świadczenia kompensacyjnego dla nauczycieli (30 lat pracy ogółem, 20 lat pracy przy tablicy, i wymagany wiek 59 lat) od 1.09.2022 zamierzam przejść na to świadczenie. Czy w związku z tym przysługuje mi odprawa emerytalna? Pani kadrowa twierdzi, że nie, ponieważ mam umowę na czas określony i ona nie musi widzieć, że chcę przejść na świadczenie kompensacyjne. Proszę o interpretację prawną.

7 lipca 2022 11:38


Renta
Jak mi się skończyła renta 30 czerwca i moge ją dostać jeszcze

6 lipca 2022 09:32


Świadczenia kompensacyjne dla nauczycieli
Czy po świadczeniu rehabilitacyjnym mogę przejść na nauczycielskie świadczenia kompensacyjne? Nadmieniam, iż spełniam wszystkie warunki ustawy. Zostałam zwolniona przez dyrektora szkoły na podstawie art.30 par.1 pkt 3 KP oraz art. 53 par.1 lit.b KP. Proszę o odpowidź.

5 lipca 2022 20:06


NSK
Dzień dobry, czy przechodząc na NSK od września 2022 muszę zamknąć, zawiesić czy dalej mogę prowadzić działalność gospodarczą nie związana z oświata.Nadmieniam ,że działalność prowadzę od 2018 . Dziękuję

4 lipca 2022 21:00


Nauczycielskie Świadczenie Jompensacyjne
Dzień dobry Jestem nauczycielem w Szkole Podstawowej. Spełniam warunki do ubiegania się o Nauczycielskie Świadczenie kompensacyjne. Jakie dokumenty należy w tym celu złożyć do ZUS?

4 lipca 2022 19:12


Przekroczenie limitu dorabiania na nauczycielskim świadczeniu kompensacyjnym - wyliczenie
Dzień dobry. Uprzejmie proszę o poradę w sprawie wyliczenia w przypadku dorabiania na nśk. Aktualnie, lipiec 2022, dolna granica dorabiania wynosi 4364,70 brutto i powyżej tej sumy miesięcznie następuje obniżenie sumy świadczenia. Załóżmy, że dostaję nśk w wysokości 2500 zł brutto. Załóżmy, że znalazłam pracę dodatkową poza szkolnictwem za 5364,70 zł brutto. Czyli różnica 5364,70 brutto – 4364,70 brutto = 1000 zł. Przekroczyłam próg o 1000 zł. A więc 1000 zł ZUS zmniejszy mi nśk. I otrzymam 2500 brutto – 1000 brutto = 1500 zł brutto. Czy dobrze rozumiem, że cały czas należy operować wartościami brutto i w ostatecznym rozrachunku odejmować od brutto? Dziekuję.

3 lipca 2022 11:41


praca w okresie wypowiedzenia przed NŚK
Dzień dobry. Do 31.08.2022 trwa okres wypowiedzenia mojej umowy o pracę, a od 1 września przechodzę na NŚK. Czy podczas okresu wypowiedzenia mogę wykonywać prace na umowę o dzieło, czy może powinnam ją wypowiedzieć i zawrzeć ponownie po 31 sierpnia? Czy liczy się data nawiązania współpracy – był to maj, jeszcze przed złożeniem wypowiedzenia w szkole? Z góry dziękuję za odpowiedź.

30 czerwca 2022 17:21


Świadczenie kompensacyjne
Witam . Mam 33 lata pracy w szkole jako nauczyciel. W tym 23 lata w szkole samorządowej, a 10 lat w szkole prowadzonej przez osobę fizyczną o statusie szkoły publicznej. 11 stycznia 2023 roku kończę 55 lat. Czy mogę przejść na świadczenie kompensacyjne od razu po ukończeniu 55 lat i czy powinnam złożyć wypowiedzenie z trzymiesięcznym okresem wyprzedzającym? Krystyna Zajączkowska

30 czerwca 2022 15:42


Podjęcie pracy przed decyzją o NŚK
Dzień dobry. 31sierpnia 2022r.nastąpi rozwiązanie stosunku pracy nauczyciela. Od 1 września 2022r. chciałabym podjąć pracę jako nauczyciel na umowę zlecenie. Czy można podjąć pracę przed wydaniem decyzji o przejściu na NŚK?

30 czerwca 2022 08:56


Świadczenie kompensacyjne
Mam 57 lat. Pracuję 41 lat w tym "przy tablicy" 34 lat jestem mężczyzną. Czy należy mi się świadczenie kompensacyjne dla nauczycieli. Jeśli tak to jakie dokumenty mam przedłożyć? Jeśli nie to kiedy wspomniane świadczenie mi przysługuje?

30 czerwca 2022 06:30


Świadczenia kompensacyjne lub pomostówka
Mam pytanie.W 2017 r złożyłam wypowiedzenie w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym Dzieci Niesłyszących gdzie pracowałam 25 lat.Póżniej pracowałam 2 miesiące jako pracownik socjalny.W listopadzie 2022 roku skończę 55 lat.Czy należy mi sie świadczenie kompensacyjne lub pomostówka ?W listopadzie spełnie wszystkie warunki

29 czerwca 2022 07:49


Odprawa
Dzień dobry. Od września 2022 roku przechodzę na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.Jestem nauczycielem dyplomowanym, mam 57 lat, 25 lat pracy oraz 31 lat okresów składowych i nieskładkowych(szkoła podstawowa).Proszę o informację, czy należy mi się odprawa.Jeżeli tak, to w wysokości dwu, czy trzymiesięcznego wynagrodzenia. Pozdrawiam

23 czerwca 2022 22:21


Przejście z NŚK na emeryturę termin i warunek
Uprzejmie proszę o poradę. Dzień dobry. Moja koleżanka ma następującą sytuację. Jest na nauczycielskim świadczeniu kompensacyjnym. W dniu 4 września 2022 ukończy 60 lat. Pracuje obecnie w firmie, poza szkolnictwem, i ma umowę o pracę na czas określony do 31 sierpnia 2022. Koleżanka chce zakończyć tę umowę zgodnie z terminem 31.8.2022. Następnie poczekać 3 dni i złożyć wniosek o emeryturę. Potem chce podpisać z firmą nową umowę od 5 września, nie chce robić zamieszania z wypowiedzeniami. W przepisach emerytalnych jest,z e należy zakończyć umowę o pracę. Czy jeśli koleżanka na dzień 60. urodzin nie będzie nigdzie pracować, może złożyć wniosek o przejście na emeryturę? Czy daty 4 - wniosek /5 nowa umowa – września wyliczxamy dobrze? Z góry dziękujemy za pomoc.

23 czerwca 2022 18:00


Przejście na KŚE
Dzień dobry Mam 33 lata stażu pracy w szkole.Od 27.10.2022 r. zamierzam przejść na Kompensacyjne Świadczenie Emerytalne ( spełniam warunki,).Czy w moim przypadku mogę złożyć wniosek do ZUS już pod koniec września czy lepiej na początku października a kilka dni później po 27. 10 2022r. dostarczyć ostatnie otrzymane świadectwo pracy? Proszę o odpowiedź.

21 czerwca 2022 21:42


Przejście na emeryturę
1 listopada 2022 nabywam praw do bycia emerytka kiedy najkorzystniej przejść lub złożyć wniosek o emeryturę. Jestem czynnym nauczycielem zatrudnionym na pełnym etacie, plus godziny ponadwymiarowe. W szkole przepracowałam 41 lat

21 czerwca 2022 18:59


Świadczenie kompensacyjne dla dyrektora
Witam. Czy lata pracy jako dyrektor, z pensum dydaktycznym obniżonym do 3 godz. Tygodniowo, są przez ZUS liczone jako czas pracy "przy tablicy"? Czy nauczycielowi, który ma 31 lat pracy w zawodzie nauczyciela ( 15 lat jako nauczyciel, 16 lat jako dyrektor) i skończył 55 lat przysługuje świadczenie kompensacyjne?

21 czerwca 2022 17:58


Emerytura
Dzień dobry, jeżeli mam ukończone 62 lata to przy odprawie emerytalnej jestem zwolniona z podatku dochodowego? Którego dnia sierpnia najkorzystniej jest przejść na emeryturę? Proszę o informację. Pozdrawiam.

21 czerwca 2022 00:05


Czy praca na umowe zlecenie podczas przebywania na nśk dokląda się do rpzyszłęj emerytury
Dzień dobry. ZŁożyłam wypowiedzenie i od 1 wrzęsnia przechodze na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Chce pracowac na umowę zlecenie. Doczytałam, że praca na tej umowie nie dodaje stażu lat do przyszłej emerytury, ale tego nie potrzebuję. Natomiast składki emerytalno- rentowe z takiej umowy podobno wliczają się do kapitału i podwyższają w przyszlosci emeryture. Czy to jest prawda? Czy wtedy skłądki są widoczne jakoś oddzielnie na koncie w zus.pl ? Z góry dziękuję za pomoc.

19 czerwca 2022 23:42


Studia i kapitał początkowy a NŚK
4 czerwca 2022 r. zadałam pytanie w powyższym temacie, ale źle je sprecyzowałam. Chodzi mi o odpowiedź czy do stażu składkowego i nieskładkowego, który musi wynosić 30 lat, zostanie doliczone mi 5 lat studiów, które programowo trwały 5 lat i w ciągu tych 5 lat je ukończyłam. Mój okres ubezpieczeniowy to prawie 30 lat.

18 czerwca 2022 09:53


Praca przed NŚK na umowę zlecenie - czy ma wpływ na decyzję o przyznaniu
Dzień dobry. Uprzejmie proszę o odpowiedź w następującej sprawie. Złożyłam wypowiedzenie 30 maja i przechodzę od 1 września na nauczycielskie swiadczenie kompensacyjne. Nigdzie indziej nie pracuję poza moją macierzystą szkołą, jest to jedyny stosunek pracy. Czy mogę w wakacje pracowac na umowę-zlecenie i umowę o dzieło? Czy dobrze rozumiem, że umowa zlecenie i o dzieło nie jest stosunkiem pracy i nie ma związku z nśk? Z góry dziękuję za pomoc.

11 czerwca 2022 15:03


Emerytura kompensacyjna czy normalna
Pracuję w szkole od 39 lat. Jestem nauczycielem dyplomowanym. Zawsze pracowalam na pelnym etacie. Chciałabym wiedzieć czy pracować jeszcze dwa lata do osiągnięcia wieku emerytalnego czy skorzystać z świadczenia kompensacyjnego. Jaki wybór będzie oznaczał wyższą emeryturę? Proszę o informację. Pozdrawiam

8 czerwca 2022 16:26


Emerytura kompensacyjna czy normalna
Pracuję w szkole od 39 lat. Jestem nauczycielem dyplomowanym. Zawsze pracowalam na pelnym etacie. Chciałabym wiedzieć czy pracować jeszcze dwa lata do osiągnięcia wieku emerytalnego czy skorzystać z świadczenia kompensacyjnego. Jaki wybór będzie oznaczał wyższą emeryturę? Proszę o informację. Pozdrawiam

8 czerwca 2022 16:10


NŚK - osiągnięcie określonego wieku
Rozwiązałam stosunek pracy w szkole za wypowiedzeniem, którego okres upłynie 31.08.2022 r. Posiadam okres składkowy i nieskładkowy ponad 34 lata, w tym okres pracy nauczycielskiej 27 lat. Wiek 55 lat ukończę w 2023 r. Jeśli po ustaniu stosunku pracy z dniem 31.08.22 r. nie podejmę żadnej pracy zarobkowej, to czy będę mogła otrzymać NŚK w 2023 r. po osiągnięciu wymaganego wieku? Analiza odpowiedzi na tej stronie oraz informacji i przykładów na stronie ZUS potwierdzają, że będę mogła skorzystać z NŚK po osiągnięciu wymaganego wieku ( 55 lat w 2023 r.). Dopytuję dla pewności czy warunek wieku nie musi być spełniony przed rozwiązaniem stosunku pracy.

7 czerwca 2022 22:09


Przejście na NŚK
01.08.b.r. osiągnę staż 36 lat pracy , w tym 35 lat w szkolnictwie. W czerwcu ukończę lat 56. Od 01.09. b.r. zaproponowano mi pełny etat w nowej placówce, zgodnie z ostatnio zdobytymi kwalifikacjami ( w dotychczasowej szkole zaplanowano mi w projekcie etat łączący 2 przedmioty, 2 kółka i uzupełnienie w bibliotece), jednak ze względów organizacyjnych nowej dla mnie placówki, mogę tam zostać przyjęta na razie na rok (01.09.22-31.08.23), z ewentualną możliwością przedłużenia umowy. Prawnik doradził mi "rozwiązanie umowy ze względu na oczekiwaną odprawę emerytalną" (? nigdzie na razie nie spotkałam się z takim sformułowaniem))- tj przejście na NŚK. Wśród dotychczasowych odpowiedzi tutaj doczytałam m.in. o możliwości zawieszenia przyznanego NŚK, by podjąć jednak pracę w szkolnictwie. Pytanie : kiedy najkorzystniej będzie mi złożyć wniosek do ZUS, by zdążyć przyznane (widzę, że do spełnienia warunków brakuje mi rozwiązanie umowy – zatrudniona jestem na tzw. mianowaniu – czas nieokreślony) NŚK zawiesić tak, by podpisać nową umowę 01.09. b.r.? Z innych tu odpowiedzi Państwa wnioskuję, że po wygaśnięciu tej rocznej nowej umowy zgłaszam do ZUS, że nie pracuję w szkolnictwie i "odwieszam" NŚK? Czy mogę się w ten sposób zabezpieczyć przed ewentualnym brakiem przedłużenia nowej umowy oraz by teraz otrzymać odprawę w dotychczasowym miejscu pracy? Czy też w przypadku rozwiązania umowy w obecnym miejscu (za wypowiedzeniem lub porozumieniem stron) mogę dopiero za rok po wygaśnięciu nowej umowy złożyć wniosek o NŚK? Co będzie bardziej korzystne? Decyzję rozważam dopiero teraz, gdyż wróciłam z rocznego urlopu zdrowotnego i dopiero w ub. tygodniu dostałam do podpisania decyzję/zgodę na zmianę stanowiska na : nauczyciel/nauczyciel bibliotekarz, oraz dopytałam dyrekcje o konkretnie zaplanowane dla mnie 20 godzin etatu od września.

6 czerwca 2022 23:29


Rekomensata z tytułu pracy w szczególnych warunkach
Dzień dobry, zwracam się do Państwa z następującym pytaniem. Od 1.09. 2022 r. zamierzam przejść na NŚK ( spełniam wymogi formalne). Czy w związku z tym mogę otrzymywać comiesięczną rekompensatę z tytułu pracy w szczególnych warunkach? Spełniam następujące wymagania, byłam i jestem pracownikiem pedagogicznym , zatrudnionym w pełnym wymiarze, przed 1 stycznia 2009 r. pracowałam w szczególnych warunkach przez 16 lat. Z góry dziękuję za informację. Maria

6 czerwca 2022 12:27


Studia i kapitał początkowy a N&ŚK
Czy po złożeniu wniosku o NŚK ZUS ustali kapitał początkowy i orzeknie o włączeniu do okresu stażowego 5 lat studiów jeśli ustalając mój kapitał początkowy na 1.01.99 ustalił 5 lat, 2 miesiące, 1 dzień. okresów nieskładkowych, ale ograniczył je do 1/3 okresów składkowych czyli do 2 lat i 11 dni. Teraz moje okresy składkowe wynoszą ok. 29 lat. Czy okres studiów będzie zaliczony w ilości 5 lat, tak żeby okres składkowy i nieskładkowy wyniósł powyżej 30 lat? Pracuje nieprzerwanie od października 1992 r.

4 czerwca 2022 16:27


Studia i kapitał początkowy a N&ŚK
Czy po złożeniu wniosku o NŚK ZUS ustali kapitał początkowy i orzeknie o włączeniu do okresu stażowego 5 lat studiów jeśli ustalając mój kapitał początkowy na 1.01.99 ustalił 5 lat, 2 miesiące, 1 dzień. okresów nieskładkowych, ale ograniczył je do 1/3 okresów składkowych czyli do 2 lat i 11 dni. Teraz moje okresy składkowe wynoszą ok. 29 lat. Czy okres studiów będzie zaliczony w ilości 5 lat, tak żeby okres składkowy i nieskładkowy wyniósł powyżej 30 lat? Pracuje nieprzerwanie od października 1992 r.

4 czerwca 2022 16:26


Sanatorium w ramach prewencji zdrowotnej
Dzień dobry, z powodu likwidacji szkoły w dniu 30 mają 2022 r. otrzymałam wypowiedzenie. Od 20 sierpnia mam skierowanie do sanatorium w ramach prewencji zdrowotnej. Turnus ma trwać do 12 września 2022r. Zakończy się więc po okresie wypowiedzenia. Jeżeli nie znajdę pracy w szkole, możliwe jest przejście na świadczenie kompensacyjne. Czy mogę skorzystać z sanatorium a po powrocie złożyć wniosek o świadczenie?

4 czerwca 2022 16:21


Dzień urodzin a przejscie na emeryturę po przebywaniu na nśk
Dzień dobry. Przechodzę na nauczycielkie świadczenie kompensacyjne. Za dwa lata 2024 kończę 60 lat w dniu 21 maja. Uprzejmie proszę o odpowiedź w sprawie dat. Z góry dziękuję za pomoc. 1. Nśk będzie mi przysługiwało do osiągnięcia wieku emerytalnego, czyli jak rozumiem do 20 maja 2024. Czy nśk w maju 2024 za ostatni miesiac przed 60 rż. będzie pomniejszone? 2. Podobno 1 czerwca następuje oficjalne przeliczenie waloryzacji emerytur. Rozmiem, ze bardziej opłacalne jest zlozenie wniosku o emeryturę dopiero 1 czerwca, nie w maju? 3. Jeżeli skończę nśk 20 maja 2024, a na emeryturę przejdę jakby 1 czerwca /wniosek/, czy ta luka czasowa kilkunastu nie ma skutków prawnych – zakaz / utrata czegoś prawnego?

3 czerwca 2022 12:58


rehabiblitacja ZUS
Czy jeżeli będąc na NŚK założę działalność gospodarczą, to czy będę mogła skorzystać z tzw. sanatorium ZUS?

30 maja 2022 13:44


ŚWIADECTWA REKOMPENSACYJNE
W 2006 roku otrzymałam decyzję o ustaleniu kapitału początkowego. W jaki sposób mogę sprawdzić czy za rok 1991 i 1992 do dochodu zostały doliczone wartości świadectw rekompensacyjnych ?

27 maja 2022 15:44


Świadczenie kompensacyjne a emerytura z rekompensatą
Dzień dobry. Mam pytanie w następującej kwestii. Czy nauczyciel mający 56 lat i przez cztery lata będący na świadczeniu kompensacyjnym ma prawo, po uzyskaniu pełnego wieku emerytalnego, ubiegać się o rekompensatę do emerytury?

27 maja 2022 12:47


Świadczenie kompensacyjne
Dzień dobry. Uprzejmie proszę o odpowiedź w poniższej kwestii. Jestem nauczycielem dyplomowanym czynnym, pracującym w szkole podstawowej. Chciałabym z dniem 26.08.2022 r. przejść na świadczenie kompensacyjne. Czy w takim wypadku świadczenie kompensacyjne będzie mi przysługiwało w pełnej wysokości i za cały miesiąc sierpień , tak jak emerytura? Dziękuję z góry za odpowiedź.

27 maja 2022 11:58


Złożenie wniosku o emeryturę
Dzień dobry. 29 stycznia skończyłam 60 lat. Wiem, że data złożenia wniosku o emeryturę ma wpływ na jej wysokość. Doradzono mi, abym złożyła wniosek na początku sierpnia, a 30 sierpnia rozwiązała umowę o pracę i dostarczyła w tym dniu świadectwo pracy do ZUS. Zastanawiam się, czy nie byłoby dla mnie korzystniej złożyć wniosek 29 lub 30 sierpnia razem ze świadectwem. Będę wtedy o miesiąc starsza. Z góry dziękuję za odpowiedź.

26 maja 2022 14:42


Złożenie wniosku o emeryturę
Dzień dobry. 29 stycznia skończyłam 60 lat. Wiem, że data złożenia wniosku o emeryturę ma wpływ na jej wysokość. Doradzono mi, abym złożyła wniosek na początku sierpnia, a 30 sierpnia rozwiązała umowę o pracę i dostarczyła w tym dniu świadectwo pracy do ZUS. Zastanawiam się, czy nie byłoby dla mnie korzystniej złożyć wniosek 29 lub 30 sierpnia razem ze świadectwem. Będę wtedy o miesiąc starsza. Z góry dziękuję za odpowiedź.

26 maja 2022 14:40


Świadczenie kompensacyjne nauczycieli
W grudniu 2022 roku kończę 59 lat.Mój staż pracy w szkole podstawowej wynosi 31 lat.Jeśli nie odejdę teraz w grudniu 2022 roku na świadczenie lkompensacyjne nauczycieli lecz np. w sierpniu 2023 roku czy wtedy muszę mieć ukończone 60 lat.Czy też nadal wystarczy mi to ,że wcześniej ukończyłem 59 lat i ten limit wieku 2023 mnie obowiązuje bo nabyłem już wcześniej prawo do wieku 59 lat?

25 maja 2022 11:28


NŚK po urlopie bezpłatnym
Czy nauczyciel po przebywaniu na urlopie bezpłatnym może otrzymać NŚK? Chodzi o sytuację, gdy będąc na urlopie bezpłatnym rozwiąże stosunek pracy, kilka miesięcy poczeka do osiągnięcia wymaganego wieku /inne warunki są spelnione/ i złoży wniosek o nśk.

22 maja 2022 20:00


NŚK po urlopie bezpłatnym
Czy nauczyciel po przebywaniu na urlopie bezpłatnym może otrzymać NŚK? Chodzi o sytuację, gdy będąc na urlopie bezpłatnym rozwiąże stosunek pracy, kilka miesięcy poczeka do osiągnięcia wymaganego wieku /inne warunki są spelnione/ i złoży wniosek o nśk.

22 maja 2022 20:00


Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne a praca w szkole z oddziałami przygotowawczymi
Dzień dobry. Po przejściu na nśk planuję zatrudnienie w szkole z oddziałami przygotowawczymi dla uczniów ukraińskich. Na podstawie nowego Rozporządzenie MEN. Czy mają Państwo już doświadczenie z taką szkołą? Pytanie moje: Jak poinformować ZUS i co donieść w związku z pracą w takiej szkole, aby nie zrobilo się zamieszanie prawne. Z góry dziękuję.

22 maja 2022 13:09


Oświadczenie dot. świadczenia pielęgnacyjnego dodawane do NŚK
Dzień dobry. Na stronie ZUS znajduje się informacja: "od 1 stycznia 2022 r. do wniosku należy złożyć dodatkowo oświadczenie w sprawie świadczenie pielęgnacyjnego." Niestety, wszystkie 5 linków do tekstu tego oświadczenia nie działa. W zwiazku z tym chciałabym zapytać, czego dotyczy to oświadczenie. Z góry dziękuję.

22 maja 2022 13:06


Zadilek dla bezrobotnych, a NŚK
Czy po rozwiązaniu stosunku pracy można pobierać zadilek dla bezrobotnych, a następnie po spełnieniu kryterium wieku można przejść na NŚK? Czyli czy fakt bycia bezrobotnym pobierającym zasiłek dla bezrobotnych nie jest przeszkodą aby otrzymać NŚK? Wszystkie inne warunki są spełnione, oprócz wieku.

19 maja 2022 22:54


nauczycielskie świadczenie kompensacyjne
Dzień dobry. Czy w czasie pobierania nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego składki emerytalne na koncie są waloryzowane do czasu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego? Dziękuję.

17 maja 2022 10:50


NŚK
Dzień dobry, bardzo proszę o wyjaśnienie, jak przebiega cała procedura ubiegania się o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Jestem nauczycielem dyplomowanym, w marcu 2024 roku ukończę 55 lat, a w szkole podstawowej pracuję w pełnym wymiarze godzin nieprzerwanie od 01.09.1992r. Przed podjęciem pracy w szkole ukończyłam pięcioletnie stacjonarne studia pedagogiczne. Czy mam w ogóle możliwość ubiegania się o to świadczenie od 01.09.2024r? Dziękuję z góry za odpowiedź

11 maja 2022 20:28


Emerytura
Czy mogę przejść na emeryturę w trakcie trwania roku szkolnego? Po pierwszym semestrze? Mam 62 lata wiek emerytalny osiagnięty a te kilka miesiecy potrzebne mi jest do wzięcia jubileuszu.

11 maja 2022 18:37


NŚK
Przepraszam za powtórne wysłanie pytania, zapomniałam napisać, że ten wniosek i dokumenty złożyłam ju pod koniec kwietnia i zostały przyjęte. Obawiam się że nie dostanę decyzji przed 31 maja. Witam, Planuje przejście na NŚK od 1 września 2022. Muszę się zwolnić do 31 maja, bo mam umowę na czas nieokreślony. Poradzono mi, abym złożyła wszystkie dokumenty(w tym zaświadczenie o zatrudnieniu z obecnej szkoły gdzie pracuję) z wnioskiem wcześniej w celu upewnienia się czy rzeczywiście przysługuje mi to swiadczenie. Czy spodziewana decyzja negatywna ZSUu z powodu braku ustania zatrudnienia będzie zawierała informacje o tym że inne warunki zostały spełnione? Czy potem wystarczy tylko już donieść świadectwo pracy?

8 maja 2022 09:59


NŚK
Witam, Planuję przejście na NŚK od 1 września 2022. Muszę się zwolnić do 31 maja, bo mam umowę na czas nieokreślony. Poradzono mi, abym złożyła wszystkie dokumenty(w tym zaświadczenie o zatrudnieniu z obecnej szkoły gdzie pracuję) z wnioskiem o NŚK wcześniej, w celu upewnienia się czy rzeczywiście przysługuje mi to swiadczenie. Czy spodziewana decyzja negatywna ZSUu z powodu braku ustania zatrudnienia będzie zawierała informacje o tym że inne warunki zostały spełnione? Czy potem wystarczy tylko już donieść świadectwo pracy?

8 maja 2022 09:54


świadczenie kompensacyjne
Dobry wieczór, Urodziłam się 30.10.1970, pracuję w szkole bez przerwy od 1994r. Kiedy będę mogła przejść na świadczenie kompensacyjne, czy już 01.09.2026 czy też będę musiała doczekać do 30.10.2026 (wtedy ukończę 56 lat). Czy przy ustaleniu świadczenia bierze się rok urodzenia, czy też dokładną datę urodzenia. z góry dziękuję za odpowiedź.

1 maja 2022 22:54


Co się dzieje z OFE oraz PPK po przejściu na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne?
Dzień dobry, uprzejmie proszę o wyjaśnienie, Co się dzieje z OFE oraz PPK po przejściu na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne? Czy trzeba zlecić przelanie środków z OFE i Planów Kapitalowych? Z góry dziękuję za odpowiedź.

28 kwietnia 2022 21:07


NŚK a osiągnięcie powszechnego wieku emerytalnego
Mam 58 lat i spełniam warunki przejścia na NŚK Chciałbym przejść na NŚK, korzystając z korzystnych tablic średniego dalszego trwania życia obowiązujących do 31 marca 2023.Czy w momencie osiągnięcia przeze mnie powszechnego wieku emerytalnego ( dla kobiet 60 lat),podstawa obliczenia emerytury będzie podzielona przez średnie dalsze trwanie życia, obowiązujące w dacie złożenia wniosku o emeryturę powszechną czy zostanie wybrana dla mnie wersja korzystniejsza, czyli np. ta z roku złożenia w wniosku o NŚK?

15 kwietnia 2022 17:36


Zawieszenie NŚK a dzierżawa, umowa zlecenie, umowa o dzieło, rachunki
Dzień dobry. Czy nauczycielskie swiadczenie kompensacyjne ulega zaieszeniu w przypadku wyoskiego dochodu z: - dzierżawy, na przykład wynajem mieszkania? - umowy zlecenia? - umowy o dzieło? - wystawiania rachunków za udzielane korepetycje? - sprzedaży mieszkania przed upłynięciem 5 lat od nabycia – kiedy jest opodatkowane? Z góry dziękuję za odpowiedź.

12 kwietnia 2022 13:05


Praca na emeryturze
Osiągnęłam wiek emerytalny, zostałam zwolniona z przyczyn organizacyjnych. Otrzymałam odprawę trzymiesięczną i sześciomiesięczną. Czy mogę podjąć pracę w innej szkole lub internacie szkolnym?

10 kwietnia 2022 22:11


Przeliczenie emerytury
Otrzymałem emeryturę konczac 60 lat (pracowałem w szkodliwych warunkach) kończąc 65 lat poprosiłem o ponowne naliczenie emerytury chociaż w pol nie pracowałem już więcej Zero odp już nie wiem czy mi przysluguje

6 kwietnia 2022 15:39


Podanie o przejście na emeryturę.
Dzień dobry. Mam 61 lat i 42 lata pracy na stanowisku nauczyciela. W tym roku zamierzam przejść na emeryturę. Pisząc podanie o rozwiązanie umowy, nie wiem, jaką datę wpisać, by było to korzystne dla mnie? Czy 31 sierpnia, czy może 26 sierpnia? Od którego miesiąca otrzymałabym pierwszą emeryturę? Proszę o wyjaśnienie. Z góry dziękuję.

5 kwietnia 2022 15:06


Świadczenia kompensacyjne
Witam mam 57 lat w tym 32lata pracy w zawodzie nauczyciela .Ze względu na ograniczenia etatu dowiedziałam się od dyrektora że dostanę wypowiedzenie umowy. Zależało mi na dopracowaniu do 60 roku życia ze względu na rekompensatę . Mam pytanie czy okres 5 letnich dziennych studiów wlicza się do okresów nieskładkowych i czy dzięki temu miałabym szansę otrzymać rekompensatę mimo 32 letniego stażu pracy.

3 kwietnia 2022 15:12


Rekompensata za pracę w szczególnych warunkach
W 2009 r. przeszedłem na wcześniejszą emeryturę nauczycielską (do pensji doliczano mi dodatek za pracę w warunkach szkodliwych i uciążliwych za pracę w placówce specjalnej , łącznie 21 lat). W tym roku nabywam powszechne praw emerytalne z powodu ukończenia 65 lat. Czy z tego tytułu przysługuje mi prawo rekompensaty za pracę w szczególnych warunkach? Do 2018 byłem aktywny zawodowo (nie w zawodzie nauczycielskim), czy mogę się starać o podwyżkę świadczenia emerytalnego i jakie muszą być spełnione warunki? Z góry dziękuje.

3 kwietnia 2022 13:49


Wysokość emerytury przy przejściu z nśk na emeryturę
Dzień dobry. Mam 57 lat. Chcę przejść wwrześniu tego roku na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Jesli będę przebywać na nśk przez trzy lata, do 60 roku życia i nigdzie nie pracować. Czy wtedy emerytura bedzie niższa niż przyznane nśk? Czy to dziala tak, że będę na nśk otrzymywac mało i to mi sie potem przeliczy na dużo dużo mniej? Z góry dziękuję za pomoc.

31 marca 2022 14:49


świadczenie kompensacyjne
Dzień dobry. Chcę się upewnić, czy posiadam staż wymagany do uzyskania świadczenia kompensacyjnego. Gdzie mogę się zwrócić o pomoc w dokładnym przeliczeniu stażu pracy? Czy sama mogę przeliczyć jeżeli tak to jak

30 marca 2022 15:48


Emerytura kompensacyjna.
Dzień dobry. Jestem nauczycielem dyplomowanym, wybieram się na emeryturę kompensacyjną. Spełniam warunki stażowe. W kalkulatorze ZUS-u nie mogę wpisać wieku przejścia na emeryturę kompensacyjną w postaci 59 lat gdyż jest do wyboru jedynie wiek 60 lat i wiecej. Zaniepokoiło mnie to ale z tabelek wynika że mogę przejść w roku 2022, gdyż urodziłem się w czerwcu 1963 , czyli mam 59 lat. Proszę o potwierdzenie, że spełniam w tym roku – 2022- wymogi odpowiedniego wieku. Dodatkowo proszę o informacje, czy mając ustalony kapitał początkowy muszę udokumentować swoje zarobki przed rokiem 1999. Z góry dziękuję. Dużo zdrowia.

28 marca 2022 11:32


Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne
Dzień dobry, proszę o odpowiedź w następującej kwestii (nie otrzymałam odpowiedzi w ZUS): we wrześniu skończę 58 lat, spełniam warunki do uzyskania świadczenia kompensacyjnego na które chciałabym przejść po rozwiązaniu stosunku pracy za porozumieniem stron (na mój wniosek) w dniu 27 sierpnia. Jeżeli złożę wniosek do ZUS pod koniec lipca, przed ukończeniem kolejnego roku życia, czy ten fakt będzie miał wpływ na wysokość świadczenia? I drugie pytanie – czy otrzymam w takiej sytuacji wypłatę świadczenia za cały sierpień, czy tylko za dni od 28 sierpnia? Dziękuję z góry odpowiedź.

23 marca 2022 09:19


staż pracy
Pracuję obecnie w szkole. Ale miałam przerwę w pracy nauczycielskiej, w czasie której pracowałam za granicą w innym zawodzie. Czy te lata pracy za granicą będą mi się liczyły do stażu ogólnego przy staraniu się o świadczenie kompensacyjne?

23 marca 2022 00:12


świadczenie kompensacyjne
Dzień dobry. Chcę się upewnić, czy posiadam staż wymagany do uzyskania świadczenia kompensacyjnego. Gdzie mogę się zwrócić o pomoc w dokładnym przeliczeniu stażu pracy?

23 marca 2022 00:07