CERTYFIKATY I WYRÓŻNIENIA

PROJEKTY

 • Realizacja projektu Klucz do sukcesu (2018-2020), którego celem jest podniesienie kompetencji pracowników systemu wspomagania pracy szkoły w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych na rynku pracy. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • Realizacja projektu Ad Astra (2018-2020), którego celem jest poprawa efektów kształcenia uczniów poprzez rozwijanie wybranych kompetencji kluczowych, w tym wyrównanie szans edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych (niesłyszących lub niedosłyszących). Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • Realizacja projektu Enhancing Quality in Primary Physical Education (2016-2018), którego celem było podniesie umiejętności nauczycieli początkowych etapów nauczania w zakresie zapewnienia angażujących, wymagających i bezpiecznych aktywności fizycznych dzieci na rzecz ich integralnego rozwoju.
 • Udział w programie Resilience (2016-2018) – europejskim programie profilaktycznym w kontekście zachowań ryzykownych młodzieży jako przeciwdziałaniu przedwczesnemu wypadaniu uczniów z systemu edukacji, którego celem było zmniejszenie liczby uczniów wypadających zbyt wcześnie z systemu edukacji w Polsce, na Litwie i w Rumunii poprzez wdrożenie działań profilaktycznych w kontekście zachowań ryzykownych u młodzieży w wieku 13-18 lat.
 • Realizacja projektu Nauczyciel z ImPETem (2012-2014), którego celem było podniesienie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego z województwa śląskiego w zakresie organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, metodologii tworzenia programów kształcenia zawodowego i ewaluacji programów. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • Realizacja międzynarodowego projektu Golden Five, wspomagającego osiągnięcia szkolne i rozwój osobisty uczniów.
 • Realizacja Projektu FALOCHRON na rzecz młodzieży województwa śląskiego (od 2010 r.) programu wczesnej profilaktyki wobec zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży.
 • Udział w realizacji międzynarodowego projektu Uniwersytetu Fonty w Tilburgu (Holandia) i Uniwersytetu Jagiellońskiego Podejście skoncentrowane na Rozwiązaniu nową metodą w systemach opieki społecznej i edukacji w Polsce.
 • Realizacja projektu międzynarodowego – wizyta studyjna Profilaktyka HIV/AIDS w edukacji dzieci i młodzieży – grant dla inicjatywy Polsko-Amerykańsko-Ukraińskiej PAUCI.
 • Koordynacja projektu Europejskie badanie stanu zdrowia i samopoczucia dzieci i młodzieży KIDscreen.
 • Koordynacja europejskiego projektu Umiejętności życiowe uczniów w praktyce szkolnej pod auspicjami CMPPP w Warszawie.
 • Udział w europejskim projekcie w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego, przewidzianego na lata 2007-2013 Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme).
Zmieniono 29 czerwca 2020