• Akredytacja Śląskiego Kuratora Oświaty – 30 grudnia 2004 r. (zobacz...)
 • Udział w realizacji międzynarodowego projektu Uniwersytetu Fonty w Tilburgu (Holandia) i Uniwersytetu Jagiellońskiego "Podejście skoncentrowane na Rozwiązaniu nową metodą w systemach opieki społecznej i edukacji w Polsce"
 • Wyróżnienie nadawane przez Wojewodę Śląskiego "Tolerancyjny dla Świata" za szerzenie idei tolerancji w Województwie Śląskim (zobacz...)
 • Realizacja projektu międzynarodowego – wizyta studyjna "Profilaktyka HIV/AIDS w edukacji dzieci i młodzieży" – grant dla inicjatywy Polsko-Amerykańsko-Ukraińskiej PAUCI
 • Koordynacja projektu "Europejskie badanie stanu zdrowia i samopoczucia dzieci i młodzieży KIDscreen"
 • Organizacja III KRAJOWEJ Konferencji Szkół Promujących Zdrowie
 • Organizacja ogólnopolskiej konferencji, "Edukacja humanitarna w profilaktyce szkolnej" objętej honorowym patronatem Jolanty Kwaśniewskiej w ramach Fundacji "Porozumienie bez barier"
 • Organizacja Ogólnopolskich Konferencji dla Szkół Sanatoryjnych i Przyszpitalnych (8 edycji)
 • Konferencja Wychowanie do tolerancji
 • Koordynacja europejskiego projektu "Umiejętności życiowe uczniów w praktyce szkolnej" pod auspicjami CMPPP w Warszawie
 • Udział w europejskim projekcie w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego, przewidzianego na lata 2007-2013 Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) – organizacja wizyt studyjnych
 • Realizacja grantów Śląskiego Kuratorium Oświaty – Doskonalenie nauczycieli w województwie śląskim
 • Realizacja międzynarodowego projektu Golden Five, wspomagającego osiągnięcia szkolne i rozwój osobisty uczniów
Zmieniono 25 sierpnia 2009