Wykorzystaj nasze umiejętności, doświadczenie i wiedzę! Skorzystaj z pakietów szkoleniowych, profesjonalnie zaprojektowanych i/lub szytych na miarę wg Twoich potrzeb i oczekiwań!

Dlaczego pakiety? Gdyż żywimy przekonanie, że pojedyncze szkolenia nauczycieli to za mało, żeby nastąpiła zmiana w myśleniu, umiejętnościach i postawach, a co za tym idzie w uczeniu i wychowaniu uczniów. Dlatego proponujemy jednorazowo 3 godziny (intensywnych, praktycznych) szkoleń x liczba spotkań (od 2 do 4) w Państwa placówkach: pracę na pakietach stworzonych i opracowanych jako „gotowe” propozycje i/lub zmodyfikowanych wg Państwa potrzeb.

Biorąc pod uwagę specyfikę naszej placówki oraz znaczne obniżenie odporności psychicznej dorosłych i uczniów, priorytetem tematycznym pakietów jest dbałość o dobrostan nauczycieli, zwiększenie ich kompetencji psychologicznych, co przełoży się na istotne wzmocnienie kondycji psychicznej uczniów.

Poniżej propozycje pakietów, wpisujących się w realizację kierunków oświatowych państwa na rok 2023/2024.Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Cena:
1350 zł

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Cena:
1350 zł

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Cena:
900 zł

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Cena:
1800 zł

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Cena:
1350 zł

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Cena:
1800 zł

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Cena:
900 zł

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Cena:
1350 zł

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Cena:
900 zł

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Cena:
1350 zł

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Cena:
900 zł

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Cena:
900 zł

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Cena:
900 zł

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Cena:
1350 zł

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Cena:
900 zł

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym
Miejsce:
u zamawiającego
Cena:
1350 zł

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Cena:
900 zł