Skąd pomysł na kampanię?

Konflikty są nieodłączną częścią naszego życia, również w środowiskach oświatowych. Nie unikniemy ich, ale możemy nauczyć się traktować je jako wspólną sprawę, która wymaga szukania rozwiązań a nie udowadniania swoich racji. Dlatego właśnie chcemy promować mediacje jako skuteczną metodę służącą dochodzeniu do porozumienia oraz budowaniu pozytywnego klimatu społecznego placówek oświatowych.

Cele Kampanii

Zapoznanie z ideą mediacji

Przybliżenie idei mediacji jak największej liczbie osób ze środowisk oświatowych i okołooświatowych.

Rozwijanie kompetencji

Rozwijanie umiejętności nauczycieli w zakresie skutecznej komunikacji oraz diagnozowania i rozwiązywania sytuacji konfliktowych.

Wdrażanie mediacji

Przygotowanie nauczycieli do samodzielnego wdrażania rozwiązań mediacyjnych w placówkach oświatowych.

Dlaczego warto tworzyć przestrzeń dla mediacji?

Korzyści z wdrażania mediacji w placówkach oświatowych

  • Doskonalenie umiejętności wychowawczych nauczycieli
  • Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych i społecznych uczniów
  • Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i przynależności członków społeczności szkolnej
  • Poprawa atmosfery i relacji między nauczycielami, uczniami i rodzicami
  • Mniejsze koszty społeczne i emocjonalne
  • Zmniejszenie liczby konfliktów, w których dochodzi do  eskalacji

 

Zadania mediatora szkolnego

Diagnoza konfliktu

Diagnozuje sytuację konfliktową i omawia ją ze stronami.

Komunikacja i wsparcie

Komunikuje się ze stronami, uwzględniając ich potrzeby i  emocje, oraz wspiera w poszukiwaniu rozwiązań.

Budowanie relacji

Przygotowuje uczniów, rodziców i nauczycieli do rozumienia i  tworzenia relacji opartych na porozumieniu, akceptacji i  szacunku.

Koordynacja działań

Koordynuje działania klubu mediatorów rówieśniczych i wspiera budowanie pozytywnego klimatu w społeczności szkolnej.

Skontaktuj się z nami

Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny "Metis" w Katowicach

ul. Drozdów 17 i 21
40-530 Katowice
tel. 32 209 53 12 lub 14

Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz

Ewa Kustwan-Mróz

Anna Pawłowska

Opublikowano 6 maja 2024
Wróć