Logo: Przestrzeń dla mediacji w szkole

Kod szkolenia:
5K
Adresaci:
dyrektorzy przedszkoli i szkół, nauczyciele i szkolni specjaliści.
Tematyka:
  • moc sprawiedliwości naprawczej,
  • czy w prawie oświatowym jest przestrzeń dla mediacji?
  • kryzys vs konflikt – jak podjąć konstruktywne działania?
  • rola dyrektora w tworzeniu przestrzeni dla mediacji szkolnych i rówieśniczych,
  • mediacje w środowisku szkolnym: niezbędne warunki oraz korzyści z wdrażania dla społeczności szkolnej,
  • mediacje szkolne i rówieśnicze – przykłady dobrej praktyki,
  • przedstawienie programu wsparcia szkół w zakresie rozwiązywania konfliktów.
Cel:
propagowanie idei mediacji w środowisku szkolnym.
Termin:
17 października 2023 r. w godz. 10:00 – 14:15
Miejsce:
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Sala Sejmu Śląskiego, Katowice ul. Ligonia 46
👆︎ szkolenie stacjonarne
Liczba godzin:
5
Koordynatorzy:
Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz, Ewa Kustwan-Mróz
Prowadzący:
dr Grzegorz Frączek, Wiesław Pałka, Justyna Głuszek, Aleksandra Kruszyńska, Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz, Ewa Kustwan-Mróz
Cena:
udział bezpłatny
👆︎

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w konferencji / seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

dr Grzegorz Frączek – doktor nauk prawnych, mediator, radca prawny w firmie CSP Legal Frączek & Wicher Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska. Dziekan Wydziału Nauk Społeczno-Pedagogicznych Uczelni Korczaka, Akademii Nauk Stosownych oraz wykładowca na Studiach Podyplomowych oraz szkoleniach z zakresu mediacji, w tym na specjalistycznych szkoleniach w zakresie alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów w sprawach gospodarczych realizowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Ministerstwo Gospodarki, przedmiotu prawo cywilne oraz postępowanie cywilne, wykładowca i trener na szkoleniach z zakresu prawa cywilnego oraz konsumenckiego. Koordynator wielu projektów mediacyjnych, autor publikacji na temat mediacji, prelegent na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Członek III kadencji Społecznej Rady do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości oraz Zespołu ds. Mediacji przy Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego.

Wiesław Pałka – wieloletni dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Przysietnicy, czynny mediator. Od 2017 roku Prezes Podkarpackiego Centrum Mediacji z siedzibą w Rzeszowie. Współorganizator dziewięciu Podkarpackich Kongresów Mediatorów Szkolnych i Rówieśniczych. Pracował w zespole ds. opracowania kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie mediacji w oświacie" (kwalifikacja oczekuje na publikację w Monitorze Polskim). Edukator i trener mediacji prowadzący szkolenia dla nauczycieli, dyrektorów szkół, wizytatorów, pracowników wymiaru sprawiedliwości. W szkole, którą kieruje od 4 lat działa Klub Mediatorów Rówieśniczych.

Justyna Głuszek – pedagog, logopeda, mediator. Pracuje jako pedagog szkolny w Szkole Podstawowej nr 45 w Sosnowcu. Realizowała liczne projekty i programy edukacyjne z komunikacji interpersonalnej oraz mediacji rówieśniczych. Cały czas powtarza swoim uczniom, że to słowa kreują naszą rzeczywistość. Razem z uczniami próbuje kreować szkolną rzeczywistość, w której nie ma przemocy, a szkoła jest bezpiecznym miejscem. Szkoła, w której pracuje, po raz drugi bierze udział w projekcie "Mediuj w szkole" organizowanym przez Instytut Edukacji Pozytywnej.

Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz

Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz – psycholog, terapeuta pedagogiczny, doradca zawodowy, z wieloletnim doświadczeniem w pracy w gimnazjum, przedszkolach i poradni psychologiczno-pedagogicznej, mediator. Wieloletni członek Rady Pedagogów i Psychologów Katowic, współautorka i realizatorka programów edukacyjno-profilaktycznych realizowanych w Katowicach.

Przez kilkanaście lat szkoliła młodzieżowych liderów i wykorzystywała pomysły uczniów na szkolną profilaktykę. Chętnie dzieli się swoim się doświadczeniem i rozwiązaniami z praktyki szkolnej. Prowadzi szkolenia z zakresu doskonalenia umiejętności wychowawczych, kształtowania postaw, diagnozowania i wykorzystania potencjału uczniów, wspierania uczniów w rozwoju, mediacji szkolnych i rówieśniczych oraz aktywizowania społecznego i zawodowego uczniów.

Aleksandra Kruszyńska

Psychologia – UŚ, Prawa i wolności człowieka; Doradztwo zawodowe; Coaching – efektywne wsparcie nowoczesnego zarządzania w oświacie w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen J. Ziętka w Katowicach (studia podyplomowe), organizacja i zarządzanie oświatą (kurs kwalifikacyjny). Trener programu interwencji profilaktycznej wobec ucznia sięgającego po środki psychoaktywne. Nauczyciel dyplomowany.

Szkolenia dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów z tematów: funkcjonowanie w zmianie, bezpieczeństwo w szkole, prawa człowieka, interwencja profilaktyczna, stres w zawodzie nauczyciela.

Ewa Kustwan-Mróz

Psychologia – UŚ, Studium Specjalne Socjoterapii (kurs), Andragogika (szkolenie), Coaching – efektywne wsparcie nowoczesnego zarządzania w oświacie w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen J. Ziętka w Katowicach (studia podyplomowe). Psycholog z ponad 20-letnim stażem m.in. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Kierownik Pracowni Wychowania w  ROM-E Metis w Katowicach.

Prowadzi szkolenia dla psychologów, nauczycieli, pedagogów, wychowawców z obszaru edukacji seksualnej, interwencji kryzysowej, pomocy psychologicznej, pracy z uczniem zdolnym.

Forma: