Szanowni Państwo,

zgodnie z Rozdziałem 4 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, od 6 września 2021 roku w życie wchodzą kolejne obowiązki oraz prawa związane z dostępnością.

Klient ROM- E "Metis" może złożyć:

 • wniosek na brak dostępności
  może złożyć każdy za pośrednictwem odpowiedniego formularza

Wniosek – informacja o braku dostępności (wersja PDF) (442.51 KB)

Wniosek – informacja o braku dostępności (wersja MS Word) (25.78 KB)

 • wniosek o zapewnienie dostępności
  wniosek może złożyć osoba będąca osobą ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawicielem ustawowym, po wykazaniu interesu faktycznego

Wniosek o zapewnienie dostępności (wersja PDF) (445.87 KB)

Wniosek o zapewnienie dostępności (wersja MS Word) (29.91 KB)

 • skargę na brak zapewnienia dostępności
  można złożyć w przypadku gdy urząd nie zapewnił dostępności wnioskodawcy lub nie odniósł się do wniosku o zapewnienie dostępności w terminie 14 dni od doręczenia

Wniosek należy złożyć do siedziby ROM-E "Metis":

 • dostarczając go osobiście do sekretariatu
 • wysyłając pocztą tradycyjną na adres: ROM-E "Metis" w Katowicach
  ul. Drozdów 17 i 21
  40-530 Katowice
 • wysyłając pocztą elektroniczną do Koordynatora ds. dostępności na adres e-mail:

W sprawie pytań należy kontaktować się z Koordynatorem ds. dostępności ROM-E "Metis", Beatą Cielecką, tel. 32 209 53 12 wew. 133 lub na adres

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zapewnieniu dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Opublikowano 10 września 2021
Wróć