Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.


IV Regionalne Forum Doradztwa Zawodowego – DZIEŃ IV - nauczyciele i doradcy zawodowi - 39K/III

Termin:
21 października 2019 r. w godz. 11:00 – 16:00
Miejsce:
Zespół Szkół Budowlanych im. K. K. Baczyńskiego w Chorzowie, ul. Dąbrowskiego 53
Koordynatorzy:
Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz, Sebastian Koczy, Katarzyna Niemotko
Prowadzący:
zaproszeni goście
Cena:
udział bezpłatny
Wolnych miejsc:
dużo
Opublikowano 16 września 2019 19:16

IV Regionalne Forum Doradztwa Zawodowego – DZIEŃ II - szkoły podstawowe - 39K/II

Termin:
18 października 2019 r. w godz. 9:00 – 13:30
Miejsce:
Chorzów – dokładna lokalizacja zależna od wybranego warsztatu – patrz szczegółowe informacje
Koordynatorzy:
Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz, Sebastian Koczy, Katarzyna Niemotko
Prowadzący:
zaproszeni goście
Cena:
udział bezpłatny
Wolnych miejsc:
23
Opublikowano 16 września 2019 19:14

IV Regionalne Forum Doradztwa Zawodowego – DZIEŃ I - szkoły ponadpodstawowe - 39K/I

Termin:
17 października 2019 r. w godz. 9:00 – 13:30
Miejsce:
Zespół Szkół Budowlanych im. K. K. Baczyńskiego w Chorzowie, ul. Dąbrowskiego 53
Koordynatorzy:
Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz, Sebastian Koczy, Katarzyna Niemotko
Prowadzący:
zaproszeni goście
Cena:
udział bezpłatny
Wolnych miejsc:
11
Opublikowano 16 września 2019 19:07

Trening umiejętności z pierwszej pomocy - 281R

Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Agnieszka Żak
Prowadzący:
specjalista współpracujący z Ośrodkiem
Cena:
1000 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 13 września 2019 15:56

Przygotowanie do udzielania pierwszej pomocy dla Rad Pedagogicznych - 280R

Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Agnieszka Żak
Prowadzący:
specjalista współpracujący z Ośrodkiem
Cena:
1000 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 13 września 2019 15:56

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w praktyce - 264R

Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Agnieszka Żak
Prowadzący:
specjalista współpracujący z Ośrodkiem
Cena:
1000 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 13 września 2019 15:56

Uczeń z opinią a uczeń z orzeczeniem. Dostosowanie wymagań edukacyjnych - 263R

Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Agnieszka Żak
Prowadzący:
specjalista współpracujący z Ośrodkiem
Cena:
1000 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 13 września 2019 15:56

Sytuacje kryzysowe – współpraca z sądem, kuratorami sądowymi - 329R

Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Jolanta Leśniak
Prowadzący:
specjalista współpracujący z Ośrodkiem
Cena:
1000 zł
Liczebność grupy:
do 30 osób.
Opublikowano 13 września 2019 15:55

Komunikacja interpersonalna, jako klucz do poznawania siebie i innych oraz budowania dobrych relacji w życiu zawodowym i osobistym - 325R

Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Agnieszka Żak
Prowadzący:
Aleksandra Pilarek
Cena:
1000 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 13 września 2019 15:55

Manipulujący rodzic/dziecko/uczeń. Jak skutecznie radzić sobie z przejawami manipulacji w pracy nauczyciela - 324R

Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Agnieszka Żak
Prowadzący:
Aleksandra Pilarek
Cena:
1000 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 13 września 2019 15:55

Nauczyciel wizytówką przedszkola - 310R

Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Agnieszka Żak
Prowadzący:
Grażyna Małyska
Cena:
1000 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 13 września 2019 15:55

Dziecko zdolne w przedszkolu – radość, sukces czy problem? - 308R

Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Agnieszka Żak
Prowadzący:
Grażyna Małyska
Cena:
1000 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 13 września 2019 15:55

Promocja szkoły/przedszkola na miarę XXI wieku  - 307R

Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Agnieszka Żak
Prowadzący:
Grażyna Małyska
Cena:
1000 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 13 września 2019 15:54

Nauczanie z pasją – jak swoimi zainteresowaniami zarazić uczniów  - 301R

Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Agnieszka Żak
Prowadzący:
Grażyna Małyska
Cena:
1000 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 13 września 2019 15:54

Warsztaty plastyczne, muzyczne, teatralne - 243R

Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Agnieszka Żak
Prowadzący:
Grażyna Małyska
Cena:
1000 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 13 września 2019 15:54

Wykorzystywanie pomocy i środków dydaktycznych w pracy - 242R

Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Agnieszka Żak
Prowadzący:
Grażyna Małyska
Cena:
1000 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 13 września 2019 15:54

Rola motywacji i emocji w zabawie i uczeniu się - 241R

Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Agnieszka Żak
Prowadzący:
Grażyna Małyska
Cena:
1000 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 13 września 2019 15:54

Jak być dobrym nauczycielem - 240R

Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Agnieszka Żak
Prowadzący:
Grażyna Małyska
Cena:
1000 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 13 września 2019 15:54

Organizacja przestrzeni lekcyjnej, nowoczesne metody aktywizujące - 239R

Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Agnieszka Żak
Prowadzący:
Grażyna Małyska
Cena:
1000 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 13 września 2019 15:53

System monitorowania osiągnięć uczniów i zespołowa analiza efektów pracy - 238R

Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Agnieszka Żak
Prowadzący:
Grażyna Małyska
Cena:
1000 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 13 września 2019 15:53

Dobry zespół to podstawa – polityka kadrowa, delegowanie zadań, współpraca i atmosfera sprzyjająca rozwojowi placówki - 235R

Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Agnieszka Żak
Prowadzący:
Grażyna Małyska
Cena:
1000 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 13 września 2019 15:53

Praca wychowawcy – wymagania, oczekiwania i pomysły - 234R

Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Agnieszka Żak
Prowadzący:
Grażyna Małyska
Cena:
1000 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 13 września 2019 15:53

Budowanie strategii pracy z uczniem - 233R

Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Agnieszka Żak
Prowadzący:
specjalista współpracujący z Ośrodkiem
Cena:
1000 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 13 września 2019 15:53

Edukacja medialna – aktywne uczestnictwo ucznia w procesie zdobywania i przetwarzania informacji - 232R

Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Agnieszka Żak
Prowadzący:
specjalista współpracujący z Ośrodkiem
Cena:
1000 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 13 września 2019 15:52

Wspólne działania Rady Pedagogicznej a wyniki dydaktyczno-wychowawcze uczniów - 231R

Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Agnieszka Żak
Prowadzący:
specjalista współpracujący z Ośrodkiem
Cena:
1000 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 13 września 2019 15:52

Organizacja pracy w klasie integracyjnej - 115R

Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Anna Dzięgiel
Prowadzący:
specjalista współpracujący z Ośrodkiem
Cena:
1000 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 13 września 2019 15:52

Rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów z orzeczeniami o kształceniu specjalnym - 114R

Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Anna Dzięgiel
Prowadzący:
specjalista współpracujący z Ośrodkiem
Cena:
1000 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 13 września 2019 15:52

Analiza wyników egzaminu zewnętrznego w szkole i konstruowanie programu naprawczego - 6R

Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Agnieszka Żak
Prowadzący:
specjalista współpracujący z Ośrodkiem
Cena:
1000 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 13 września 2019 15:52

Analiza, opracowanie i aktualizacja statutu przedszkola, szkoły, placówki oświatowej - 330R

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Jolanta Leśniak
Prowadząca:
Ewa Jakubowska
Cena:
1000 zł
Liczebność grupy:
do 20 osób.
Opublikowano 13 września 2019 15:26

Odpowiedzialność prawna nauczycieli, nauczyciel jako funkcjonariusz publiczny - 13R

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Jolanta Leśniak
Prowadząca:
Anna Król
Cena:
1000 zł
Liczebność grupy:
do 25 osób.
Opublikowano 13 września 2019 15:26

Zmiany w przepisach ustawa Karta Nauczyciela - 12R

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Jolanta Leśniak
Prowadząca:
Anna Król
Cena:
1000 zł
Liczebność grupy:
do 25 osób.
Opublikowano 13 września 2019 15:25

Filmowa Akademia Pomocy Psychologicznej dla Nauczycieli. Sytuacje kryzysowe jako wyzwanie dla nauczyciela - 15S/V

Termin:
30 marca 2020 r. w godz. 14:30 – 18:30
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynatorzy:
Beata Łęcka, Krystyna Szczęsna-Witkowska
Prowadzący:
Beata Łęcka, Krystyna Szczęsna-Witkowska
Cena:
25 zł
Wolnych miejsc:
20
Opublikowano 13 września 2019 15:02

Filmowa Akademia Pomocy Psychologicznej dla Nauczycieli. Sytuacje kryzysowe jako wyzwanie dla nauczyciela - 15S/IV

Termin:
24 lutego 2020 r. w godz. 14:30 – 18:30
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynatorzy:
Beata Łęcka, Krystyna Szczęsna-Witkowska
Prowadzący:
Beata Łęcka, Krystyna Szczęsna-Witkowska
Cena:
25 zł
Wolnych miejsc:
20
Opublikowano 13 września 2019 15:02

Filmowa Akademia Pomocy Psychologicznej dla Nauczycieli. Sytuacje kryzysowe jako wyzwanie dla nauczyciela - 15S/III

Termin:
27 stycznia 2020 r. w godz. 14:30 – 18:30
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynatorzy:
Beata Łęcka, Krystyna Szczęsna-Witkowska
Prowadzący:
Beata Łęcka, Krystyna Szczęsna-Witkowska
Cena:
25 zł
Wolnych miejsc:
20
Opublikowano 13 września 2019 15:02

Filmowa Akademia Pomocy Psychologicznej dla Nauczycieli. Sytuacje kryzysowe jako wyzwanie dla nauczyciela - 15S/II

Termin:
9 grudnia 2019 r. w godz. 14:30 – 18:30
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynatorzy:
Beata Łęcka, Krystyna Szczęsna-Witkowska
Prowadzący:
Beata Łęcka, Krystyna Szczęsna-Witkowska
Cena:
25 zł
Wolnych miejsc:
20
Opublikowano 13 września 2019 15:02

Filmowa Akademia Pomocy Psychologicznej dla Nauczycieli. Sytuacje kryzysowe jako wyzwanie dla nauczyciela - 15S/I

Termin:
18 listopada 2019 r. w godz. 14:30 – 18:30
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynatorzy:
Beata Łęcka, Krystyna Szczęsna-Witkowska
Prowadzący:
Beata Łęcka, Krystyna Szczęsna-Witkowska
Cena:
25 zł
Wolnych miejsc:
19
Opublikowano 13 września 2019 15:00

Dziecko w sytuacji rozwodu rodziców - 14D

Termin:
27 listopada, 4 i 11 grudnia 2019 r. w godz. 9:30 – 13:30
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynator:
Krystyna Szczęsna-Witkowska
Prowadząca:
Krystyna Szczęsna-Witkowska
Cena:
75 zł
Wolnych miejsc:
25
Opublikowano 13 września 2019 15:00

Przygotowanie przedszkola do ubiegania się o Krajowy Certyfikat Przedszkole Promująca Zdrowie – edycja II - 12D/16/2

Termin:
6 lutego i 16 kwietnia 2020 r. w godz. 15:00 – 18:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynatorzy:
Tomasz Wojtasik, Sonia Gogulla, Grażyna Skirmuntt
Prowadzący:
Tomasz Wojtasik
Cena:
150 zł
Wolnych miejsc:
10
Opublikowano 13 września 2019 08:00

Przygotowanie przedszkola do ubiegania się o Krajowy Certyfikat Przedszkole Promująca Zdrowie – edycja I - 12D/16/1

Termin:
25 września i 27 listopada 2019 r. w godz. 15:00 – 18:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynatorzy:
Tomasz Wojtasik, Sonia Gogulla, Grażyna Skirmuntt
Prowadzący:
Tomasz Wojtasik
Cena:
150 zł
Wolnych miejsc:
11
Opublikowano 13 września 2019 08:00

Przygotowanie szkoły do ubiegania się o Krajowy Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie – edycja II - 12D/15/2

Termin:
30 stycznia i 2 kwietnia 2020 r. w godz. 15:00 – 18:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynatorzy:
Tomasz Wojtasik, Sonia Gogulla, Grażyna Skirmuntt
Prowadzący:
Tomasz Wojtasik
Cena:
150 zł
Wolnych miejsc:
15
Opublikowano 13 września 2019 08:00

Przygotowanie szkoły do ubiegania się o Krajowy Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie – edycja I - 12D/15/1

Termin:
24 września i 21 listopada 2019 r. w godz. 15:00 – 18:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynatorzy:
Tomasz Wojtasik, Sonia Gogulla, Grażyna Skirmuntt
Prowadzący:
Tomasz Wojtasik
Cena:
150 zł
Wolnych miejsc:
11
Opublikowano 13 września 2019 08:00

O trudnych, niezdyscyplinowanych i humorzastych zachowaniach uczniów - 12D/14

Termin:
13, 20 i 27 lutego 2020 r. w godz. 14:30 – 17:30
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynatorzy:
Tomasz Wojtasik, Sonia Gogulla, Grażyna Skirmuntt
Prowadząca:
Wioleta Baraniak
Cena:
100 zł
Wolnych miejsc:
12
Opublikowano 13 września 2019 08:00

Kompetencje-klucz(owe) do sukcesu - 12D/13

Termin:
8 stycznia, 5 lutego, 4 marca, 1 kwietnia i 6 maja 2020 r. w godz. 15:00 – 18:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynatorzy:
Tomasz Wojtasik, Sonia Gogulla, Grażyna Skirmuntt
Prowadząca:
Anna Dzięgiel
Cena:
150 zł
Wolnych miejsc:
20
Opublikowano 13 września 2019 08:00

Zrób to sam/a – dzieła prawie z niczego - 12D/12

Termin:
24 października, 5 grudnia 2019 r., 13 lutego i 23 kwietnia 2020 r. w godz. 15:00 – 18:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynatorzy:
Tomasz Wojtasik, Sonia Gogulla, Grażyna Skirmuntt
Prowadząca:
Gabriela Wawrzynek
Cena:
120 zł
Wolnych miejsc:
4
Opublikowano 13 września 2019 08:00

Ucz się, baw... i rośnij zdrowo! - 12D/11

Termin:
25 października, 15 listopada, 17 grudnia 2019 r. i 28 stycznia 2020 r. w godz. 15:00 – 18:00
Miejsce:
Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22
Koordynatorzy:
Tomasz Wojtasik, Sonia Gogulla, Grażyna Skirmuntt
Prowadząca:
Gabriela Niemiec
Cena:
120 zł
Wolnych miejsc:
18
Opublikowano 13 września 2019 08:00

Kreatywny nauczyciel=twórczy uczeń - 12D/10

Termin:
5 grudnia 2019 r., 27 lutego, 12 marca i 21 maja 2020 r. w godz. 15:00 – 18:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynatorzy:
Tomasz Wojtasik, Sonia Gogulla, Grażyna Skirmuntt
Prowadzący:
Sonia Gogulla, Grażyna Skirmuntt
Cena:
120 zł
Wolnych miejsc:
13
Opublikowano 13 września 2019 08:00

Zada-NIE!-domowe - 12D/8

Termin:
26 marca, 23 kwietnia, 14 i 28 maja 2020 r. w godz. 14:00 – 17:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynatorzy:
Tomasz Wojtasik, Sonia Gogulla, Grażyna Skirmuntt
Prowadzący:
Grażyna Cybula, Grażyna Skirmuntt
Cena:
120 zł
Wolnych miejsc:
20
Opublikowano 13 września 2019 08:00

System ćwiczeń Jogi jako sposób na utrzymanie zdrowego ciała oraz zachowanie psychofizycznej równowagi - 12D/7/2

Termin:
8, 22 października, 5, 26 listopada i 3 grudnia 2019 r. w godz. 15:00 – 18:00
Miejsce:
Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22
Koordynatorzy:
Tomasz Wojtasik, Sonia Gogulla, Grażyna Skirmuntt
Prowadząca:
Tatiana Rupik
Cena:
160 zł
Wolnych miejsc:
24
Opublikowano 13 września 2019 08:00

System ćwiczeń Jogi jako sposób na utrzymanie zdrowego ciała oraz zachowanie psychofizycznej równowagi - 12D/7/1

Termin:
17 października, 28 listopada, 12 grudnia 2019 r., 5 marca i 2 kwietnia 2020 r. w godz. 15:00 – 18:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynatorzy:
Tomasz Wojtasik, Sonia Gogulla, Grażyna Skirmuntt
Prowadząca:
Tatiana Rupik
Cena:
160 zł
Wolnych miejsc:
6
Opublikowano 13 września 2019 08:00

Umocnij siebie... weź świadomy oddech... – jak uważnie radzić sobie z emocjami? - 12D/6

Termin:
7, 21 lutego, 6 i 20 marca 2020 r. w godz. 15:00 – 18:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynatorzy:
Tomasz Wojtasik, Sonia Gogulla, Grażyna Skirmuntt
Prowadząca:
Romana Kuczmińska-Blumska
Cena:
130 zł
Wolnych miejsc:
13
Opublikowano 13 września 2019 08:00

Zatrzymaj się... weź świadomy oddech... – jak uważnie radzić sobie ze stresem? - 12D/5

Termin:
11, 25 października, 8, 22 listopada i 6 grudnia 2019 r. w godz. 15:00 – 18:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynatorzy:
Tomasz Wojtasik, Sonia Gogulla, Grażyna Skirmuntt
Prowadząca:
Romana Kuczmińska-Blumska
Cena:
160 zł
Wolnych miejsc:
13
Opublikowano 13 września 2019 08:00

Szczęśliwy nauczyciel. o dobrostanie psychicznym w pracy i życiu osobistym - 12D/4

Termin:
30 października, 13, 27 listopada, 18 grudnia 2019 r. i 30 stycznia 2020 r. w godz. 15:00 – 18:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynatorzy:
Tomasz Wojtasik, Sonia Gogulla, Grażyna Skirmuntt
Prowadząca:
Magdalena Dziedziak-Wawro
Cena:
150 zł
Wolnych miejsc:
18
Opublikowano 13 września 2019 08:00

Szkoła porozumienia  - 12D/3

Termin:
4 grudnia 2019 r., 29 stycznia, 26 lutego, 25 marca, 29 kwietnia i 20 maja 2020 r. w godz. 15:00 – 18:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynatorzy:
Tomasz Wojtasik, Sonia Gogulla, Grażyna Skirmuntt
Prowadząca:
Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz
Cena:
180 zł
Wolnych miejsc:
20
Opublikowano 13 września 2019 08:00

W świecie dziecięcych emocji - 12D/2

Termin:
17 października, 14 listopada 2019 r., 12 grudnia i 9 stycznia 2020 r. w godz. 15:00 – 18:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynatorzy:
Tomasz Wojtasik, Sonia Gogulla, Grażyna Skirmuntt
Prowadząca:
Agnieszka Leszcz-Krysiak
Cena:
150 zł
Wolnych miejsc:
16
Opublikowano 13 września 2019 08:00

I rok szkoleń. Jak tworzyć przedszkole/szkołę promującą zdrowie? - 12D/1

Termin:
7 listopada 2019 r., 9 stycznia i 26 marca 2020 r. w godz. 15:00 – 18:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynatorzy:
Tomasz Wojtasik, Sonia Gogulla, Grażyna Skirmuntt
Prowadzący:
Tomasz Wojtasik, Sonia Gogulla, Grażyna Skirmuntt
Cena:
200 zł
Wolnych miejsc:
20
Opublikowano 13 września 2019 08:00

"Zrób to sam" – proste pomysły na upominki, jako forma wspierania motoryczno-manualnego rozwoju dziecka - 44W

Termin:
12 listopada 2019 r. w godz. 14:30 – 18:30
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynator:
Anna Czerwiec-Banek
Prowadząca:
Anna Czerwiec-Banek
Cena:
25 zł
Wolnych miejsc:
17
Opublikowano 12 września 2019 08:00

Łatwe i przyjemne zabawy z gliną – zrelaksowany nauczyciel – część III - 74D/III

Termin:
8, 15 i 22 listopada 2019 r. w godz. 15:30 – 19:15
Miejsce:
Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22
Koordynator:
Iwona Bogatko
Prowadząca:
Iwona Bogatko
Cena:
120 zł
Wolnych miejsc:
5
Opublikowano 10 września 2019 10:58

Ceramiczne klimaty – łatwe i przyjemne zabawy z gliną – część I - 71D/I

Termin:
4, 18 i 25 października 2019 r. w godz. 15:30 – 19:15
Miejsce:
Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22
Koordynator:
Iwona Bogatko
Prowadząca:
Iwona Bogatko
Cena:
120 zł
Wolnych miejsc:
5
Opublikowano 10 września 2019 10:53

Stres i wypalenie zawodowe – instrukcja obsługi - 91WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Tomasz Wojtasik
Prowadzący:
Tomasz Wojtasik
Cena:
600 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 9 września 2019 15:23

Klimat szkoły – szkolenie nie tylko dla geografów - 90WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Tomasz Wojtasik
Prowadzący:
Tomasz Wojtasik
Cena:
600 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 9 września 2019 15:23

Autyzm. Codzienność... Co jest ważne... Spektrum autyzmu - 4K/X

Termin:
2 października 2019 r. w godz. 10:00 – 14:00
Miejsce:
Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22
Koordynatorzy:
Anita Wieloch, Katarzyna Niemotko
Prowadzący:
Agnieszka Warszawa, Katarzyna Niemotko, Mirosława Bochner, dr Sebastian Koczy, Anita Wieloch
Cena:
udział bezpłatny
Wolnych miejsc:
dużo
Opublikowano 9 września 2019 15:12

Trudne spotkania i rozmowy z rodzicami uczniów - 15W

Termin:
2 października 2019 r. w godz. 14:00 – 18:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynator:
Magdalena Wieczorek
Prowadząca:
Magdalena Wieczorek
Cena:
25 zł
Wolnych miejsc:
16
Opublikowano 7 września 2019 11:34

Program Unplugged - 81D

Termin:
21 i 30 października 2019 r. w godz. 10:00 – 17:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynator:
Magdalena Wieczorek
Prowadząca:
Dorota Szewczyk
Cena:
60 zł
Wolnych miejsc:
11
Opublikowano 6 września 2019 08:27

[Bielsko-Biała] Wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży - 9K/IV

Termin:
28 października 2019 r. w godz. 9:30 – 13:30
Miejsce:
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Bielsku-Białej, ul. Legionów 25
Koordynatorzy:
Beata Birnbach, Mirosława Bochner
Prowadzący:
Wioleta Baraniak, Agata Olczak, Aleksandra Konieczny-Siwy, Beata Łęcka, Krystyna Szczęsna-Witkowska
Cena:
udział bezpłatny
Wolnych miejsc:
dużo
Opublikowano 5 września 2019 14:31

[Częstochowa] Wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży - 9K/III

Termin:
22 października 2019 r. w godz. 9:30 – 13:30
Miejsce:
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie, Al. Jana Pawła II 126/130
Koordynatorzy:
Beata Birnbach, Mirosława Bochner
Prowadzący:
Wioleta Baraniak, Agata Olczak, Aleksandra Konieczny-Siwy, Beata Łęcka, Krystyna Szczęsna-Witkowska
Cena:
udział bezpłatny
Wolnych miejsc:
dużo
Opublikowano 5 września 2019 14:31

[Rybnik] Wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży - 9K/II

Termin:
15 października 2019 r. w godz. 9:30 – 13:30
Miejsce:
Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej, ul. Rudzka 13, Rybnik
Koordynatorzy:
Beata Birnbach, Mirosława Bochner
Prowadzący:
Wioleta Baraniak, Joanna Kustwan, Aleksandra Konieczny-Siwy, Beata Łęcka, Krystyna Szczęsna-Witkowska
Cena:
udział bezpłatny
Wolnych miejsc:
59
Opublikowano 5 września 2019 14:31

[Katowice] Wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży - 9K/I

Termin:
9 października 2019 r. w godz. 9:30 – 13:30
Miejsce:
Sala Sejmu Ślaskiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25
Koordynatorzy:
Beata Birnbach, Mirosława Bochner
Prowadzący:
Wioleta Baraniak, Joanna Kustwan, Aleksandra Konieczny-Siwy, Beata Lęcka, Krystyna Szczęsna-Witkowska
Cena:
udział bezpłatny

Brak wolnych miejsc. Proszę o kontakt e-mailowy z koordynatorem.

Opublikowano 5 września 2019 14:31

Co nowego w pracy pedagoga i psychologa szkolnego. Zadania, wyzwania, możliwości - 27S/2

Termin:
9 października 2019 r. w godz. 14:00 – 19:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynatorzy:
Magdalena Wieczorek, Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz
Prowadzący:
Magdalena Wieczorek, Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz
Cena:
25 zł
Wolnych miejsc:
7
Opublikowano 5 września 2019 14:16

Profilaktyka problemowa – agresja słowna uczniów wobec nauczycieli, gry uczniowskie i techniki manipulacyjne, zapobieganie zakłóceniom lekcji - 25D

Termin:
4, 18 i 25 listopada 2019 r. w godz. 14:30 – 17:30
Miejsce:
Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22
Koordynator:
Wioleta Baraniak
Prowadząca:
Wioleta Baraniak
Cena:
75 zł
Wolnych miejsc:
10
Opublikowano 4 września 2019 14:30

Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej – kurs dla realizatorów programu - 22KD

Termin:
14, 21 i 28 listopada 2019 r. w godz. 14:30 – 18:30
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynatorzy:
Beata Łęcka, Krystyna Szczęsna-Witkowska
Prowadzący:
Beata Łęcka, Krystyna Szczęsna-Witkowska
Cena:
300 zł

Brak wolnych miejsc. Proszę o kontakt e-mailowy z koordynatorem.

Opublikowano 3 września 2019 13:00

Trener w oświacie - 13KD

Termin:
28 września, 12, 13, 26, 27 października, 16, 17, 30 listopada, 1, 14, 15 grudnia 2019 r., 4, 5, 18, 19 stycznia, 1 i 2 lutego 2020 r. w godz. 9:00 – 14:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynator:
Gabriela Wawrzynek
Prowadzący:
wykwalifikowana kadra dydaktyczna
Cena:
900 zł
Wolnych miejsc:
9
Opublikowano 3 września 2019 08:00

Oddychaj! - 29WD

Termin:
18 października 2019 r. w godz. 14:30 – 18:15
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynator:
Grażyna Skirmuntt
Prowadząca:
Tatiana Rupik
Cena:
75 zł
Wolnych miejsc:
12
Opublikowano 2 września 2019 15:14

Wartości od A do Z w praktyce – kształtowanie postaw społeczno-moralnych - 320WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Gabriela Niemiec
Prowadząca:
Gabriela Niemiec
Cena:
600 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego
Opublikowano 2 września 2019 15:13

"Ruszam się i uczę" – grafomotoryka inaczej... - 319WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Gabriela Niemiec
Prowadząca:
Gabriela Niemiec
Cena:
600 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 2 września 2019 15:13

Pokonaj złość i agresję – zabawy w przedszkolu i szkole - 315WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Gabriela Niemiec
Prowadząca:
Gabriela Niemiec
Cena:
600 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 2 września 2019 15:13

Jak wykorzystać Kamisibai w pracy z dziećmi i młodzieżą - 314WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Gabriela Niemiec
Prowadząca:
Gabriela Niemiec
Cena:
600 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 2 września 2019 15:13

Sensomotoryka w przedszkolu i klasach początkowych - 313WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Gabriela Niemiec
Prowadząca:
Gabriela Niemiec
Cena:
600 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 2 września 2019 15:13

Wykorzystanie technik Freineta w przedszkolu i szkole - 312WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Gabriela Niemiec
Prowadząca:
Gabriela Niemiec
Cena:
600 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 2 września 2019 15:13

Zachowaj twarz i kontroluj emocje – elementy treningu asertywności dla nauczycieli - 17D

Termin:
7, 28 października i 25 listopada 2019 r. w godz. 14:30 – 18:30
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynator:
Beata Łęcka
Prowadzący:
Beata Łęcka
Cena:
75 zł
Wolnych miejsc:
8
Opublikowano 2 września 2019 15:12

Gry miejskie (terenowe), jak opracować i zastosować aplikacje mobilne na lekcji i na zajęciach poza szkołą - 56WD

Termin:
4 października 2019 r. w godz. 14:30 – 19:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynator:
Gabriela Wawrzynek
Prowadząca:
Agnieszka Bilska
Cena:
60 zł

Brak wolnych miejsc. Kolejne warsztaty planujemy w marcu 2020 r.

Opublikowano 30 sierpnia 2019 14:58

Klasa jako pokój zagadek – projektowanie gry a'la escape-room z użyciem nowoczesnych technologii - 20WD

Termin:
11 października 2019 r. w godz. 14:30 – 18:30
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynator:
Gabriela Wawrzynek
Prowadząca:
Agnieszka Bilska
Cena:
50 zł

Brak wolnych miejsc. Proszę o kontakt e-mailowy z koordynatorem.

Opublikowano 30 sierpnia 2019 14:57

"Słowo + Ruch + Muzyka = Logorytmika" czyli warsztat praktyczny oparty na Kalendarzu Logorytmicznym - 13WD

Termin:
25 września 2019 r. w godz. 15:30 – 18.30
Miejsce:
Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22
Koordynator:
Gabriela Niemiec
Prowadzący:
Piotr Tolsdorf
Cena:
140 zł

Brak wolnych miejsc. Proszę o kontakt e-mailowy z koordynatorem.

Opublikowano 30 sierpnia 2019 13:07

Motywowanie godnościowe – zarządzanie turkusowe w szkole - 7K

Termin:
4 października 2019 r. w godz. 9:00 – 14:00
Szkolenie zostało odwołane.
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynatorzy:
Magdalena Wieczorek, Jolanta Leśniak
Prowadzący:
prof. Andrzejem Blikle, Bożena Bucka
Cena:
50 zł
Wolnych miejsc:
48
Opublikowano 29 sierpnia 2019 15:52

VII konferencja z cyklu "Niepełnosprawność a edukacja" – "Nie tylko autyzm" - 25K

Termin:
25 września 2019 r. w godz. 10:00 – 14:15
Miejsce:
Restauracja "Beskid" w Zabrzu, ul. Bytomska 44
Koordynator:
Aleksandra Kruszyńska
Prowadzący:
zaproszeni specjaliści
Cena:
udział bezpłatny
Wolnych miejsc:
40
Opublikowano 29 sierpnia 2019 15:48

ABC bezpieczeństwa czyli jak zapobiegać kryzysom w szkole - 230WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Aleksandra Kruszyńska
Prowadząca:
Aleksandra Kruszyńska
Cena:
600 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 29 sierpnia 2019 15:46

Interwencja profilaktyczna wobec ucznia eksperymentującego ze środkami psychoaktywnymi i wchodzącego w zachowania problemowe - 26WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Aleksandra Kruszyńska
Prowadząca:
Aleksandra Kruszyńska
Cena:
1800 zł
Liczebność grupy:
do 30 osób.
Opublikowano 29 sierpnia 2019 15:46

Jak kształtować kompetencje kluczowe u uczniów? - 84WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Sabina Furgoł
Prowadząca:
Sabina Furgoł
Cena:
600 zł
Liczebność grupy:
do 30 osób
Opublikowano 29 sierpnia 2019 15:41

Kompetencje kluczowe w podstawie programowej - 83WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Sabina Furgoł
Prowadząca:
Sabina Furgoł
Cena:
600 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 29 sierpnia 2019 15:41

Nowoczesne metody dydaktyczne - 62WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Sabina Furgoł
Prowadząca:
Sabina Furgoł
Cena:
600 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 29 sierpnia 2019 15:41

Jak przygotować szkołę/przedszkole do ewaluacji zewnętrznej? - 61WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Sabina Furgoł
Prowadząca:
Sabina Furgoł
Cena:
600 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 29 sierpnia 2019 15:41

Metoda WebQuest - 37WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Sabina Furgoł
Prowadząca:
Sabina Furgoł
Cena:
600 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 29 sierpnia 2019 15:41

Jak uczynić edukację skuteczną? Jak motywować uczniów? - 36WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Sabina Furgoł
Prowadząca:
Sabina Furgoł
Cena:
600 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 29 sierpnia 2019 15:41

Ocenianie kształtujące - 34WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Sabina Furgoł
Prowadząca:
Sabina Furgoł
Cena:
600 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 29 sierpnia 2019 15:41

Jak dotrwać do emerytury w dobrej kondycji psychicznej? Sposoby wzmacniania sił odpornościowych - 265WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Krystyna Szczęsna-Witkowska
Prowadzący:
Krystyna Szczęsna-Witkowska
Cena:
600 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 29 sierpnia 2019 15:40

Motywująca rola informacji zwrotnej w procesie uczenia się - 204WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Anna Dzięgiel
Prowadząca:
Anna Dzięgiel
Cena:
600 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 29 sierpnia 2019 15:39

Jak realizować podstawę programową, ucząc ciekawie i rozwijając kreatywność uczniów - 203WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Anna Dzięgiel
Prowadząca:
Anna Dzięgiel
Cena:
600 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 29 sierpnia 2019 15:39

Jak przeciwdziałać dyskryminacji i wykluczeniu - 202WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Anna Dzięgiel
Prowadząca:
Anna Dzięgiel
Cena:
600 zł
Liczebność grupy:
do 30 osób.
Opublikowano 29 sierpnia 2019 15:39

Uczeń z doświadczeniem migracji w polskiej szkole. Jak zorganizować proces edukacji? - 199WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Anna Dzięgiel
Prowadząca:
Anna Dzięgiel
Cena:
600 zł
Liczebność grupy:
do 35 osób
Opublikowano 29 sierpnia 2019 15:39

Nauczyciel – zawód społecznego szacunku. Jak budować własny autorytet - 53WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Anna Dzięgiel
Prowadząca:
Anna Dzięgiel
Cena:
600 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 29 sierpnia 2019 15:38

Rodzice uczniów – partnerzy szkoły - 28WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Anna Dzięgiel
Prowadząca:
Anna Dzięgiel
Cena:
600 zł
Liczebność grupy:
do 30 osób.
Opublikowano 29 sierpnia 2019 15:38

Jak kształtować i rozwijać kompetencje kluczowe w ramach podstawy programowej - 8WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Anna Dzięgiel
Prowadząca:
Anna Dzięgiel
Cena:
600 zł
Liczebność grupy:
do 30 osób.
Opublikowano 29 sierpnia 2019 15:38

Zastosowanie oceniania kształtującego we wdrażaniu nowej podstawy programowej - 7WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Anna Dzięgiel
Prowadząca:
Anna Dzięgiel
Cena:
600 zł
Liczebność grupy:
do 30 osób.
Opublikowano 29 sierpnia 2019 15:38

Jak skutecznie motywować? Kształtowanie nastawienia rozwojowego - 73D

Termin:
5, 12 i 19 marca 2020 r. w godz. 15:00 – 18:30
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynatorzy:
Krystyna Szczęsna-Witkowska, Tomasz Wojtasik
Prowadzący:
Krystyna Szczęsna-Witkowska, Tomasz Wojtasik
Cena:
210 zł
Wolnych miejsc:
15
Opublikowano 28 sierpnia 2019 14:58

Jak bierni obserwatorzy mogą stać się bohaterami? - 72D

Termin:
24 października, 4 i 25 listopada 2019 r. w godz. 15:00 – 18:30
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynatorzy:
Krystyna Szczęsna-Witkowska, Tomasz Wojtasik
Prowadzący:
Krystyna Szczęsna-Witkowska, Tomasz Wojtasik
Cena:
210 zł
Wolnych miejsc:
18
Opublikowano 28 sierpnia 2019 14:58

Zmiana jest możliwa – kurs podstawowy w zakresie Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach - 24D/P

Termin:
22 i 23 października 2019 r. w godz. 9:00 – 15:30
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynator:
Krystyna Szczęsna-Witkowska
Prowadzący:
Beata Łęcka, Krystyna Szczęsna-Witkowska
Cena:
50 zł
Wolnych miejsc:
8
Opublikowano 28 sierpnia 2019 14:58

Rysowanki, malowanki, ulepianki – czyli jak małym dzieciom mówić o sztuce - 111W

Termin:
16 października 2019 r. w godz. 14:30 – 18:30
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynator:
Gabriela Wawrzynek
Prowadząca:
Gabriela Wawrzynek
Cena:
40 zł
Wolnych miejsc:
22
Opublikowano 26 sierpnia 2019 15:10

Plastyczne "wyzwalacze" kreatywności - 110W

Termin:
2 października 2019 r. w godz. 14:30 – 18:30
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynator:
Gabriela Wawrzynek
Prowadząca:
Gabriela Wawrzynek
Cena:
40 zł
Wolnych miejsc:
4
Opublikowano 26 sierpnia 2019 15:09

Kurs kierowników wycieczek szkolnych - 2WD

Termin:
25 i 26 września 2019 r. w godz. 14:30 – 18:30
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynator:
Gabriela Wawrzynek
Prowadząca:
Gabriela Wawrzynek
Cena:
125 zł
Wolnych miejsc:
23
Opublikowano 26 sierpnia 2019 15:09

Dojrzewanie – stan wyjątkowy – część 2 - 91D/II

Termin:
19, 26 listopada i 3 grudnia 2019 r. w godz. 14:30 – 18:00
Miejsce:
Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22
Koordynatorzy:
Katarzyna Jaworska, Anita Wieloch
Prowadzący:
Anita Wieloch, Katarzyna Jaworska,Wioleta Baraniak
Cena:
75 zł
Wolnych miejsc:
18
Opublikowano 26 sierpnia 2019 15:00

Dojrzewanie – stan wyjątkowy – część 1 - 91D/I

Termin:
29 października, 5 i 12 listopada 2019 r. w godz. 14:30 – 18:00
Miejsce:
Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22
Koordynatorzy:
Katarzyna Jaworska, Anita Wieloch
Prowadzący:
Anita Wieloch, Katarzyna Jaworska, Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz
Cena:
75 zł
Wolnych miejsc:
8
Opublikowano 26 sierpnia 2019 14:59

"Papierowe różności" – papieroplastyka dla dzieci, jako forma wspierania kreatywności dziecka - 33W

Termin:
8 października 2019 r. w godz. 14:30 – 18:30
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynator:
Anna Czerwiec-Banek
Prowadząca:
Anna Czerwiec-Banek
Cena:
25 zł
Wolnych miejsc:
6
Opublikowano 26 sierpnia 2019 10:43

Dzieci i młodzież w sytuacji rozwodu i/lub śmierci bliskich – czyli podstawowe informacje jak wspomóc dzieci i młodzież w sytuacji psychologicznych utrat - 224WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Wioleta Baraniak
Prowadząca:
Wioleta Baraniak
Cena:
600 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 23 sierpnia 2019 15:42

Humor w szkole? – czyli o sposobach wykorzystywania humoru w pracy nauczyciela - 223WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Wioleta Baraniak
Prowadząca:
Wioleta Baraniak
Cena:
600 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego
Opublikowano 23 sierpnia 2019 15:42

"Społeczność pokoju nauczycielskiego", czyli o możliwościach i trudnościach wspólnego funkcjonowania grona pedagogicznego - 222WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Wioleta Baraniak
Prowadząca:
Wioleta Baraniak
Cena:
600 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 23 sierpnia 2019 15:42

Czy możemy się dogadać – efektywne komunikowanie się i negocjowanie zamiast konfliktu - 221WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Wioleta Baraniak
Prowadząca:
Wioleta Baraniak
Cena:
600 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 23 sierpnia 2019 15:42

Dyscyplina i ład w klasie, czyli o tzw. zręczności pedagogicznej - 220WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Wioleta Baraniak
Prowadząca:
Wioleta Baraniak
Cena:
600 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 23 sierpnia 2019 15:42

Wykorzystanie technik mediacyjnych, jako sposób dochodzenia do porozumienia w środowisku szkolnym - 116WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz
Prowadząca:
Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz
Cena:
600 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 23 sierpnia 2019 15:31

Aktywizowanie młodzieży do działań na rzecz innych jako element programu wychowawczo-profilaktycznego - 114WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz
Prowadząca:
Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz
Cena:
600 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 23 sierpnia 2019 15:31

Konstruktywne sposoby na uczniowskie konflikty – jak być przewodnikiem a nie arbitrem - 80WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz
Prowadząca:
Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz
Cena:
600 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 23 sierpnia 2019 15:31

Promocja zdrowego stylu życia jako profilaktyka chorób psychosomatycznych u dzieci i młodzieży - 157WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Katarzyna Jaworska
Prowadząca:
Katarzyna Jaworska
Cena:
600 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 23 sierpnia 2019 15:31

Jak wspierać adolescenta w jego rozwoju? - 71WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Katarzyna Jaworska
Prowadząca:
Katarzyna Jaworska
Cena:
600 zł
Liczebność grupy:
do 30 osób.
Opublikowano 23 sierpnia 2019 15:31

Kompetencje cyfrowe uczniów – bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej - 127WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Sebastian Koczy
Prowadzący:
Sebastian Koczy
Cena:
600 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 23 sierpnia 2019 15:31

Zagrożenia cyberprzestrzeni - 126WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Sebastian Koczy
Prowadzący:
Sebastian Koczy
Cena:
600 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 23 sierpnia 2019 15:31

Zagrożenia świata wirtualnego w aspekcie realnego wychowania i edukacji - 122WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Sebastian Koczy
Prowadzący:
Sebastian Koczy
Cena:
600 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 23 sierpnia 2019 15:31

Nauka przez zabawę – wykorzystanie nowych technologii w pracy nauczyciela przedszkola i nauczania początkowego - 120WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Sebastian Koczy
Prowadzący:
Sebastian Koczy
Cena:
600 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 23 sierpnia 2019 15:31

Programowanie w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej - 105WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Sebastian Koczy
Prowadzący:
Sebastian Koczy
Cena:
600 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 23 sierpnia 2019 15:30

Dopalacze i inne środki środki psychoaktywne – jak nie ulegać złudzeniom i reagować na czas - 231WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Aleksandra Kruszyńska
Prowadząca:
Aleksandra Kruszyńska
Cena:
600 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 23 sierpnia 2019 15:30

Efektywnie i z rozmysłem..., czyli mój uczeń w procesie zadaniowym - 148WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Grażyna Skirmuntt
Prowadzący:
Grażyna Cybula, Grażyna Skirmuntt
Cena:
600 zł
Liczebność grupy:
do 25 osób.
Opublikowano 23 sierpnia 2019 15:30

O dyscyplinie – jak zadziałać, kiedy nic nie działa? - 249WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Magdalena Wieczorek
Prowadząca:
Magdalena Wieczorek
Cena:
600 zł
Liczebność grupy:
do 30 osób.
Opublikowano 23 sierpnia 2019 15:29

Uczeń z trudnymi zachowaniami w szkole – modele oddziaływań wychowawczych i korygujących - 245WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Magdalena Wieczorek
Prowadząca:
Magdalena Wieczorek
Cena:
600 zł
Liczebność grupy:
do 30 osób.
Opublikowano 23 sierpnia 2019 15:29

Wywiadówka szkolna – jak ją uatrakcyjnić? Jak efektywniej porozumiewać się z rodzicami? - 244WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Magdalena Wieczorek
Prowadząca:
Magdalena Wieczorek
Cena:
600 zł
Liczebność grupy:
do 30 osób.
Opublikowano 23 sierpnia 2019 15:29

Skrzynia z narzędziami – wykorzystanie wybranych technik behawioralno-poznawczych do motywowania uczniów w rozwoju i zmian w zachowaniu - 242WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Magdalena Wieczorek
Prowadząca:
Magdalena Wieczorek
Cena:
600 zł
Liczebność grupy:
do 30 osób.
Opublikowano 23 sierpnia 2019 15:29

Jak kształtować odpowiedzialne postawy uczniów? Wychowanie i wartości w szkole - 241WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Magdalena Wieczorek
Prowadząca:
Magdalena Wieczorek
Cena:
600 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 23 sierpnia 2019 15:29

Nastolatek w szkole podstawowej. Jak świadomie i skutecznie wspierać proces budowania kompetencji społecznych uczniów? - 240WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Magdalena Wieczorek
Prowadząca:
Magdalena Wieczorek
Cena:
600 zł
Liczebność grupy:
do 30 osób.
Opublikowano 23 sierpnia 2019 15:29

Wagary – czy odmowa chodzenia do szkoły? - 239WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Magdalena Wieczorek
Prowadzący:
Jolanta Leśniak, Magdalena Wieczorek
Cena:
600 zł
Liczebność grupy:
do 30 osób.
Opublikowano 23 sierpnia 2019 15:29

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły/placówki – tworzenie i ewaluacja - 56WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Magdalena Wieczorek
Prowadząca:
Magdalena Wieczorek
Cena:
600 zł
Liczebność grupy:
do 30 osób.
Opublikowano 23 sierpnia 2019 15:28

Trudna klasa – budowanie strategii efektywnych oddziaływań wychowawczych i profilaktycznych - 55WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Magdalena Wieczorek
Prowadząca:
Magdalena Wieczorek
Cena:
600 zł
Liczebność grupy:
do 30 osób.
Opublikowano 23 sierpnia 2019 15:28

Od kompetencji kluczowych do kompetencji przyszłości - 52W

Termin:
1 października 2019 r. w godz. 14:30 – 18:00
Miejsce:
Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22
Koordynatorzy:
Sonia Gogulla, Grażyna Skirmuntt
Prowadzący:
Sonia Gogulla, Grażyna Skirmuntt
Cena:
25 zł
Wolnych miejsc:
8
Opublikowano 23 sierpnia 2019 15:20

Jak skutecznie motywować uczniów do nauki - 43W

Termin:
20 listopada 2019 r. w godz. 14:00 – 17:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynator:
Sonia Gogulla
Prowadząca:
Sonia Gogulla
Cena:
25 zł
Wolnych miejsc:
12
Opublikowano 23 sierpnia 2019 15:20

Bez komputera też można uczyć ciekawie i efektywnie - 20W

Termin:
31 października 2019 r. w godz. 14:00 – 17:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynator:
Sonia Gogulla
Prowadząca:
Sonia Gogulla
Cena:
25 zł
Wolnych miejsc:
11
Opublikowano 23 sierpnia 2019 15:20

Dzieci i młodzież w sytuacji psychologicznych utrat – czyli podstawowe informacje jak wspomóc dzieci i młodzież w sytuacji rozwodu i/lub śmierci bliskich - 175W

Termin:
19 i 26 września 2019 r. w godz. 14:30 – 17:30
Miejsce:
Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22
Koordynator:
Wioleta Baraniak
Prowadząca:
Wioleta Baraniak
Cena:
50 zł

Brak wolnych miejsc. Proszę o kontakt e-mailowy z koordynatorem.

Opublikowano 23 sierpnia 2019 15:06

Kirigami czyli wycinanki z wyobraźnią, jako forma wspomagania rozwoju wyobraźni oraz motoryki małej dziecka - 38W

Termin:
5 listopada 2019 r. w godz. 14:30 – 18:30
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynator:
Anna Czerwiec-Banek
Prowadząca:
Anna Czerwiec-Banek
Cena:
25 zł
Wolnych miejsc:
10
Opublikowano 23 sierpnia 2019 14:57

Foamiran – zastosowanie podstaw techniki wykonywania kwiatów, jako wspieranie rozwoju kreatywności dziecka - 170W

Termin:
29 października 2019 r. w godz. 14:30 – 18:30
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynator:
Anna Czerwiec-Banek
Prowadząca:
Anna Czerwiec-Banek
Cena:
40 zł
Wolnych miejsc:
3
Opublikowano 23 sierpnia 2019 14:56

Eksperyment i doświadczenie w edukacji wczesnoszkolnej - 112W

Termin:
28 września 2019 r. w godz. 9:00 – 13:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynatorzy:
Sabina Furgoł, Anna Czerwiec-Banek
Prowadzący:
Sabina Furgoł, Anna Czerwiec-Banek
Cena:
25 zł

Brak wolnych miejsc. Proszę o kontakt e-mailowy z koordynatorem.

Opublikowano 23 sierpnia 2019 14:56

"Jak zrobić coś z niczego", czyli kreatywny recykling, jako działanie wspierające rozwój manualny dziecka - 98W

Termin:
24 września 2019 r. w godz. 14:30 – 18:30
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynator:
Anna Czerwiec-Banek
Prowadząca:
Anna Czerwiec-Banek
Cena:
25 zł
Wolnych miejsc:
10
Opublikowano 23 sierpnia 2019 14:55

W zdrowym ciele zdrowy duch – psychologiczne aspekty zdrowego stylu życia - 15D

Termin:
8 października, 5 listopada, 3 grudnia 2019 r. i 11 lutego 2020 r. w godz. 14:00 – 18:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynatorzy:
Katarzyna Jaworska, Beata Birnbach
Prowadzący:
Katarzyna Jaworska, Beata Birnbach
Cena:
100 zł

Brak wolnych miejsc. Proszę o kontakt e-mailowy z koordynatorem.

Opublikowano 23 sierpnia 2019 14:44

Z cyklu: "Metodyka dla początkującego nauczyciela". Scenariusz zajęcia / lekcji, zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego i nauczania w klasach początkowych - 64D/I

Termin:
2 października 2019 r. w godz. 15:00 – 19:00
Miejsce:
Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22
Koordynator:
Gabriela Niemiec
Prowadząca:
Gabriela Niemiec
Cena:
25 zł
Wolnych miejsc:
7
Opublikowano 23 sierpnia 2019 14:42

Ćwiczenia zmysłowo-ruchowe dla dzieci młodszych - 141W

Termin:
8 października 2019 r. w godz. 15:00 – 19:00
Miejsce:
Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22
Koordynator:
Gabriela Niemiec
Prowadząca:
Gabriela Niemiec
Cena:
30 zł

Brak wolnych miejsc. Proszę o kontakt e-mailowy z koordynatorem.

Opublikowano 23 sierpnia 2019 14:36

Gry i zabawy matematyczne na I etapie edukacji - 137W

Termin:
23 października 2019 r. w godz. 15:00 – 19:00
Miejsce:
Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22
Koordynator:
Gabriela Niemiec
Prowadząca:
Gabriela Niemiec
Cena:
30 zł

Brak wolnych miejsc. Proszę o kontakt e-mailowy z koordynatorem.

Opublikowano 23 sierpnia 2019 14:35

Gry i zabawy przeciwko agresji w przedszkolu i szkole - 109W

Termin:
17 października 2019 r. w godz. 15:00 – 19:00
Miejsce:
Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22
Koordynator:
Gabriela Niemiec
Prowadząca:
Gabriela Niemiec
Cena:
30 zł

Brak wolnych miejsc. Proszę o kontakt e-mailowy z koordynatorem.

Opublikowano 23 sierpnia 2019 14:34

"Ruszam się i uczę" – zabawy grafomotoryczne - 85W

Termin:
1 października 2019 r. w godz. 15:00 – 19:00
Miejsce:
Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22
Koordynator:
Gabriela Niemiec
Prowadząca:
Gabriela Niemiec
Cena:
30 zł

Brak wolnych miejsc. Proszę o kontakt e-mailowy z koordynatorem.

Opublikowano 23 sierpnia 2019 14:32

Gry i zabawy rozwijające wyobraźnię i kreatywność dziecka przedszkolnego i wczesnoszkolnego - 66W

Termin:
30 października 2019 r. w godz. 15:00 – 19:00
Miejsce:
Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22
Koordynator:
Gabriela Niemiec
Prowadząca:
Gabriela Niemiec
Cena:
30 zł

Brak wolnych miejsc. Proszę o kontakt e-mailowy z koordynatorem.

Opublikowano 23 sierpnia 2019 14:31

Wartości od A do Z - kształtowanie postaw społeczno-moralnych w PRAKTYCE - 1W

Termin:
26 września 2019 r. w godz. 15:00 – 19:00
Miejsce:
Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22
Koordynator:
Gabriela Niemiec
Prowadząca:
Gabriela Niemiec
Cena:
30 zł
Wolnych miejsc:
11
Opublikowano 23 sierpnia 2019 14:30

Uczeń z Zespołem Aspergera w szkole - 92D

Termin:
8, 15 i 22 listopada 2019 r. w godz. 14:30 – 18:00
Miejsce:
Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22
Koordynator:
Anita Wieloch
Prowadząca:
Anita Wieloch
Cena:
75 zł
Wolnych miejsc:
9
Opublikowano 23 sierpnia 2019 10:08

Dziecko z trudnościami w przedszkolu - 88D

Termin:
4, 11 i 25 października 2019 r. w godz. 14:30 – 18:00
Miejsce:
Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22
Koordynatorzy:
Katarzyna Jaworska, Anita Wieloch
Prowadzący:
Katarzyna Jaworska, Ewa Kustwan-Mróz, Anita Wieloch
Cena:
75 zł
Wolnych miejsc:
5
Opublikowano 23 sierpnia 2019 09:45

wyGRYwaMY (w) szkołę – sieć współpracy i samokształcenia niekonwencjonalnych i efektywnych nauczycieli - 85D

Termin:
23 października 2019 r., 11 marca i 3 czerwca 2020 r. w godz. 14:00 – 17:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynator:
Grażyna Skirmuntt
Prowadzący:
Grażyna Skirmuntt, Sonia Gogulla
Cena:
105 zł
Wolnych miejsc:
12
Opublikowano 20 sierpnia 2019 15:26

Zafascynować nauką – sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli matematyki i przedmiotów przyrodniczych - 76D

Termin:
19 października 2019 r. w godz. 9:30 – 13:30, 13 grudnia 2019 r. w godz. 14:30 – 18:00, 29 lutego 2020 r. w godz. 9:30 – 13:30 i 17 kwietnia 2020 r. w godz. 14:30 – 18:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynator:
Grażyna Skirmuntt
Prowadzący:
Grażyna Skirmuntt
Cena:
130 zł
Wolnych miejsc:
15
Opublikowano 20 sierpnia 2019 15:21

Na marginesie – jak przeciwdziałać wykluczeniu i prześladowaniu w klasie i grupie - 1D

Termin:
5 października, 16 listopada, 14 grudnia 2019 r., 11 stycznia, 8 lutego, 7 marca, 4 kwietnia i 9 maja 2020 r. w godz. 9:00 – 13:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynator:
Anna Dzięgiel
Prowadzący:
Anna Dzięgiel, Tomasz Wojtasik
Cena:
200 zł

Brak wolnych miejsc. Proszę o kontakt e-mailowy z koordynatorem.

Opublikowano 20 sierpnia 2019 13:38

Jak uczyć i wspierać uczniów z doświadczeniem migracji - 16S

Termin:
23 września 2019 r. w godz. 13:00 – 16:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynator:
Anna Dzięgiel
Prowadzący:
Anna Dzięgiel, ekspert z zewnątrz
Cena:
udział bezpłatny

Brak wolnych miejsc. Proszę o kontakt e-mailowy z koordynatorem.

Opublikowano 20 sierpnia 2019 12:34

Sieć dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych - 31D

Termin:
24 października, 5 grudnia 2019 r., 9 stycznia, 5 marca i 7 maja 2020 r. w godz. 9:00 – 13:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynator:
Małgorzata Spendel
Prowadzący:
Małgorzata Spendel, zaproszeni specjaliści
Cena:
125 zł
Wolnych miejsc:
35
Opublikowano 7 sierpnia 2019 16:15

Praca z dzieckiem i uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – sieć współpracy i doskonalenia - 7D

Termin:
9 października, 6 listopada 2019 r., 8 stycznia, 11 marca i 6 maja 2020 r. w godz. 14:30 – 18:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynator:
Małgorzata Spendel
Prowadzący:
Małgorzata Spendel, zaproszeni specjaliści
Cena:
125 zł
Wolnych miejsc:
2
Opublikowano 7 sierpnia 2019 16:13

Szkoły w Sieci (szkoły podstawowe) - 1DB/II

Termin:
27 września, 25 października, 29 listopada 2019 r., 25 stycznia, 27 marca, 24 kwietnia i 29 maja 2020 r. w godz. 10:00 – 13:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynator:
Jolanta Leśniak
Prowadzący:
zaproszeni specjaliści
Cena:
200 zł
Wolnych miejsc:
16
Opublikowano 7 sierpnia 2019 15:50

Szkoły w Sieci (przedszkola) - 1DB/I

Termin:
20 września, 18 października, 22 listopada 2019 r., 10 stycznia, 20 marca, 17 kwietnia i 22 maja 2020 r. w godz. 10:00 – 13:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynator:
Jolanta Leśniak
Prowadzący:
zaproszeni specjaliści
Cena:
200 zł
Wolnych miejsc:
13
Opublikowano 7 sierpnia 2019 15:48

"Człowiek potrzebuje korzeni i skrzydeł". 100-lecie Powstań Śląskich 1919-1920-1921 - 17K

Termin:
19 września 2019 r. od godz. 13:00
Miejsce:
Sztolnia Królowa Luiza, Łaźnia Łańcuszkowa, Zabrze, ul. Wolności 408
Koordynator:
Sonia Gogulla
Prowadzący:
zaproszeni specjaliści
Cena:
udział bezpłatny
Wolnych miejsc:
3
Opublikowano 6 sierpnia 2019 13:34