Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.


BYOD – edukacja mobilna, czyli smartfony w akcji - 8WD

Termin:
19 listopada 2017 r. w godz. 9:00 – 14:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynator:
Gabriela Wawrzynek
Prowadząca:
Agnieszka Bilska
Cena:
40 zł
Wolnych miejsc:
24
Opublikowano 22 września 2017 14:06

Obraz wart tysiąca słów – narzędzia do kreatywnej edycji zdjęć - 7WD

Termin:
5 listopada 2017 r. w godz. 9:00 – 14:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynator:
Gabriela Wawrzynek
Prowadząca:
Agnieszka Bilska
Cena:
40 zł
Wolnych miejsc:
25
Opublikowano 22 września 2017 14:04

Quilling – magiczne zawijasy, dwa stopnie wtajemniczenia - 26W/II

Termin:
29 listopada 2017 r. w godz. 14:30 – 18:30
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynator:
Gabriela Wawrzynek
Prowadząca:
Gabriela Wawrzynek
Cena:
40 zł
Wolnych miejsc:
24
Opublikowano 22 września 2017 14:03

Szkolna interwencja profilaktyczna wobec ucznia eksperymentującego ze środkami psychoaktywnymi i wchodzącego w zachowania problemowe - 26WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Aleksandra Kruszyńska
Prowadząca:
Aleksandra Kruszyńska
Cena:
1500 zł
Liczebność grupy:
do 30 osób.
Opublikowano 22 września 2017 14:01

Niepokojące zachowania ucznia - 67D

Termin:
14, 21 i 30 listopada 2017 r. w godz. 15:00 – 18:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynator:
Katarzyna Jaworska
Prowadząca:
Katarzyna Jaworska
Cena:
60 zł
Wolnych miejsc:
19
Opublikowano 22 września 2017 13:59

Programowanie w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej - 59W/2

Termin:
28 października 2017 r. w godz. 9:30 – 13:30
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynatorzy:
Anna Czerwiec-Banek, Sabina Furgoł, Sebastian Koczy
Prowadzący:
Anna Czerwiec-Banek, Sabina Furgoł, Sebastian Koczy
Cena:
20 zł
Wolnych miejsc:
25
Opublikowano 22 września 2017 10:28

Dziecko z Zespołem Aspergera w klasie... i co dalej? - 152WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Anita Wieloch
Prowadząca:
Anita Wieloch
Cena:
600 zł
Liczebność grupy:
do 30 osób.
Opublikowano 21 września 2017 12:09

Uczeń wysokofunkcjonujący ze spektrum autyzmu – w tym z Zespołem Aspergera – w roli zawodowej - 151WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Anita Wieloch
Prowadząca:
Anita Wieloch
Cena:
600 zł
Liczebność grupy:
do 30 osób.
Opublikowano 21 września 2017 12:08

Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych - 150WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Anita Wieloch
Prowadząca:
Anita Wieloch
Cena:
600 zł
Liczebność grupy:
do 30 osób.
Opublikowano 21 września 2017 12:07

Wzmacnianie sił odpornościowych – jak dotrwać do emerytury w dobrej kondycji psychicznej? - 131WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Krystyna Szczęsna-Witkowska
Prowadząca:
Krystyna Szczęsna-Witkowska
Cena:
600 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 21 września 2017 11:53

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli i specjalistów ds. dzieci i uczniów niepełnosprawnych i ich rodzin - 6D

Termin:
20 września, 22 listopada 2017 r., 21 lutego i 23 maja 2018 r. w godz. 15:00 – 18:00
Miejsce:
Filia Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Gliwicach, ul. Przedwiośnie 2
Koordynator:
Małgorzata Spendel
Prowadząca:
Małgorzata Spendel
Cena:
80 zł
Wolnych miejsc:
20
Opublikowano 21 września 2017 08:43

Ratuj z głową - 12D/19

Termin:
17 października, 5 grudnia 2017 r., 20 lutego, 10 kwietnia i 10 maja 2018 r. w godz. 15:00 – 18:00
Miejsce:
Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22
Koordynatorzy:
Grażyna Skirmuntt, Tomasz Wojtasik
Prowadzący:
Sławomir Czypczar
Cena:
125 zł
Wolnych miejsc:
15
Opublikowano 20 września 2017 09:00

Od problemu do rozwiązania – jak zrozumieć i polubić matematykę? - 12D/18

Termin:
9 listopada 2017 r., 25 stycznia, 1 marca i 10 maja 2018 r. w godz. 14:00 – 17:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynatorzy:
Grażyna Skirmuntt, Tomasz Wojtasik
Prowadzący:
Dawid Brzeziński
Cena:
100 zł
Wolnych miejsc:
18
Opublikowano 20 września 2017 09:00

Szkoła porozumienia - 12D/17/2

Termin:
13 lutego, 22 marca, 25 kwietnia, 24 maja i 14 czerwca 2018 r. w godz. 15:00 – 18:30
Miejsce:
Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22
Koordynatorzy:
Grażyna Skirmuntt, Tomasz Wojtasik
Prowadząca:
Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz
Cena:
125 zł
Wolnych miejsc:
20
Opublikowano 20 września 2017 09:00

Szkoła porozumienia - 12D/17/1

Termin:
11 stycznia, 22 lutego, 19 kwietnia, 17 maja i 7 czerwca 2018 r. w godz. 15:00 – 18:30
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynatorzy:
Grażyna Skirmuntt, Tomasz Wojtasik
Prowadząca:
Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz
Cena:
125 zł
Wolnych miejsc:
3
Opublikowano 20 września 2017 09:00

Dziecko ze spektrum autyzmu we współczesnej rzeczywistości - 12D/16

Termin:
6 listopada, 4 grudnia 2017 r., 19 lutego i 12 marca 2018 r. w godz. 14:00 – 17:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynatorzy:
Grażyna Skirmuntt, Tomasz Wojtasik
Prowadząca:
Anita Wieloch
Cena:
100 zł

Brak wolnych miejsc.

Opublikowano 20 września 2017 09:00

Osobowość i rozwój – warsztaty rozwoju osobistego dla tych, którzy chcą wzmocnić swoje atuty i chronić się przed stresem zawodowym - 12D/15

Termin:
15, 22 marca i 12 kwietnia 2018 r. w godz. 14:30 – 17:30
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynatorzy:
Grażyna Skirmuntt, Tomasz Wojtasik
Prowadząca:
Wioleta Baraniak
Cena:
100 zł

Brak wolnych miejsc.

Opublikowano 20 września 2017 09:00

Bez komputera też można... skutecznie nauczać - 12D/14

Termin:
14 marca, 18 kwietnia, 23 maja i 6 czerwca 2018 r. w godz. 15:00 – 18:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynatorzy:
Grażyna Skirmuntt, Tomasz Wojtasik
Prowadząca:
Sonia Gogulla
Cena:
100 zł
Wolnych miejsc:
6
Opublikowano 20 września 2017 09:00

Jak przeciwdziałać dyskryminacji, czyli edukacja włączająca - 12D/13

Termin:
10 stycznia, 21 lutego, 14 marca, 18 kwietnia i 16 maja 2018 r. w godz. 15:00 – 18:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynatorzy:
Grażyna Skirmuntt, Tomasz Wojtasik
Prowadząca:
Anna Dzięgiel
Cena:
125 zł
Wolnych miejsc:
7
Opublikowano 20 września 2017 09:00

Bogactwo kształtów i kolorów inspiracją do działań twórczych, czyli jak podsycać percepcję dziecka - 12D/12

Termin:
20 października, 1 grudnia 2017 r., 19 stycznia, 9 marca i 27 kwietnia 2018 r. w godz. 14:00 – 17:00
Miejsce:
Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22 (spotkania 1-3), ROM-E Metis w Katowicach (spotkania 4-5)
Koordynatorzy:
Grażyna Skirmuntt, Tomasz Wojtasik
Prowadząca:
Iwona Bogatko
Cena:
125 zł
Wolnych miejsc:
14
Opublikowano 20 września 2017 09:00

Rozwój psychoseksualny dzieci i młodzieży albo... niezbędnik nauczyciela: cz. I - 12D/11

Termin:
19 października, 7 grudnia 2017 r., 18 stycznia, 15 marca i 17 maja 2018 r. w godz. 14:00 – 18:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynatorzy:
Grażyna Skirmuntt, Tomasz Wojtasik
Prowadzący:
Wiesław Sokoluk
Cena:
125 zł
Wolnych miejsc:
17
Opublikowano 20 września 2017 09:00

Arteterapia. Twórczość wspomagająca rozwój. Od zaskoczenia do testowania rzeczywistości - 12D/10

Termin:
20 października, 3 listopada 2017 r., 19 stycznia, 2 marca, 13 kwietnia i 11 maja 2018 r. w godz. 10:00 – 15:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynatorzy:
Grażyna Skirmuntt, Tomasz Wojtasik
Prowadzący:
prof. Wiesław Karolak
Cena:
150 zł
Wolnych miejsc:
19
Opublikowano 20 września 2017 09:00

Podróże Przedszkoludka - 12D/9/2

Termin:
19 października, 14 grudnia 2017 r., 22 lutego, 5 kwietnia i 17 maja 2018 r. w godz. 8:00 – 11:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynatorzy:
Grażyna Skirmuntt, Tomasz Wojtasik
Prowadząca:
Gabriela Wawrzynek
Cena:
125 zł
Wolnych miejsc:
18
Opublikowano 20 września 2017 09:00

Podróże Przedszkoludka - 12D/9/1

Termin:
12 października, 7 grudnia 2017 r., 1 marca, 10 maja i 7 czerwca 2018 r. w godz. 15:00 – 18:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynatorzy:
Grażyna Skirmuntt, Tomasz Wojtasik
Prowadząca:
Gabriela Wawrzynek
Cena:
125 zł
Wolnych miejsc:
8
Opublikowano 20 września 2017 09:00

Ucz się, baw... i rośnij zdrowo! - 12D/8/2

Termin:
4 października, 8 listopada, 13 grudnia 2017 r. i 10 stycznia 2018 r. w godz. 15:00 – 18:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynatorzy:
Grażyna Skirmuntt, Tomasz Wojtasik
Prowadząca:
Gabriela Niemiec
Cena:
100 zł

Brak wolnych miejsc.

Opublikowano 20 września 2017 09:00

Ucz się, baw... i rośnij zdrowo! – edycja w Bytomiu - 12D/8/1

Termin:
11 października, 15 listopada, 20 grudnia 2017 r. i 17 stycznia 2018 r. w godz. 15:00 – 18:00
Miejsce:
Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22
Koordynatorzy:
Grażyna Skirmuntt, Tomasz Wojtasik
Prowadząca:
Gabriela Niemiec
Cena:
100 zł
Wolnych miejsc:
8
Opublikowano 20 września 2017 09:00

Od propozycji... do działania – jak zachęcić dziecko do kreatywnej i twórczej pracy - 12D/7/2

Termin:
27 lutego, 13 marca, 10 kwietnia i 15 maja 2018 r. w godz. 15:00 – 18:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynatorzy:
Grażyna Skirmuntt, Tomasz Wojtasik
Prowadząca:
Gabriela Niemiec
Cena:
100 zł

Brak wolnych miejsc.

Opublikowano 20 września 2017 09:00

Od propozycji... do działania – jak zachęcić dziecko do kreatywnej i twórczej pracy – edycja w Bytomiu - 12D/7/1

Termin:
20 lutego, 6 marca, 12 kwietnia i 22 maja 2018 r. w godz. 15:00 – 18:00
Miejsce:
Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22
Koordynatorzy:
Grażyna Skirmuntt, Tomasz Wojtasik
Prowadząca:
Gabriela Niemiec
Cena:
100 zł

Brak wolnych miejsc.

Opublikowano 20 września 2017 09:00

Przygotowanie szkoły do ubiegania się o Krajowy Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie – edycja II - 12D/6/2

Termin:
15 lutego i 19 kwietnia 2018 r. w godz. 14:00 – 17:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynatorzy:
Grażyna Skirmuntt, Tomasz Wojtasik
Prowadzący:
Tomasz Wojtasik
Cena:
100 zł
Wolnych miejsc:
17
Opublikowano 20 września 2017 09:00

Przygotowanie szkoły do ubiegania się o Krajowy Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie – edycja I - 12D/6/1

Termin:
5 października i 13 grudnia 2017 r. w godz. 14:00 – 17:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynatorzy:
Grażyna Skirmuntt, Tomasz Wojtasik
Prowadzący:
Tomasz Wojtasik
Cena:
100 zł
Wolnych miejsc:
16
Opublikowano 20 września 2017 09:00

Wykorzystanie treningu twórczości w pracy wychowawczej i profilaktycznej nauczyciela/wychowawcy - 12D/5

Termin:
19 października, 7 grudnia 2017 r., 15 lutego, 5 kwietnia i 24 maja 2018 r. w godz. 15:00 – 18:00
Miejsce:
Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22
Koordynatorzy:
Grażyna Skirmuntt, Tomasz Wojtasik
Prowadząca:
Aleksandra Pilarek
Cena:
125 zł
Wolnych miejsc:
16
Opublikowano 20 września 2017 09:00

Zatrzymaj się... pobądź w chwili... – praca z ciałem, umysłem, oddechem... - 12D/4

Termin:
12 października, 2, 23 listopada, 14 grudnia 2017 r. i 4 stycznia 2018 r. w godz. 15:00 – 18:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynatorzy:
Grażyna Skirmuntt, Tomasz Wojtasik
Prowadząca:
Romana Kuczmińska-Blumska
Cena:
125 zł

Brak wolnych miejsc.

Opublikowano 20 września 2017 09:00

Moje i Twoje emocje – kształtowanie kompetencji społeczno-emocjonalnych u dzieci 5-cio i 6-ścio letnich - 12D/3

Termin:
19 października, 16 listopada, 14 grudnia 2017 r., 18 stycznia i 26 kwietnia 2018 r. w godz. 14:00 – 17:00
Miejsce:
Kino Kosmos – Centrum Sztuki Filmowej w Katowicach, ul. Sokolska 66 (spotkanie 1), ROM-E Metis w Katowicach (spotkania 2-5)
Koordynatorzy:
Grażyna Skirmuntt, Tomasz Wojtasik
Prowadzący:
dr Agnieszka Leszcz-Krysiak, dr Aleksandra Kruszewska
Cena:
125 zł
Wolnych miejsc:
15
Opublikowano 20 września 2017 09:00

Prześladowanie szkolne i wykluczenie z grupy rówieśniczej – konsekwencje dla uczniów, mechanizmy wyłaniające agresora i kozła ofiarnego oraz sposoby zapobiegania. Tworzenie zintegrowanych systemów zapobiegania przemocy – partycypacja uczniów - 12D/2

Termin:
19, 26 lutego, 12 i 19 marca 2018 r. w godz. 14:00 – 17:00
Miejsce:
Kino Kosmos – Centrum Sztuki Filmowej w Katowicach, ul. Sokolska 66 (spotkanie 1), Muzeum Historii Katowic – Dział Grafiki im. Pawła Stellera, ul. Kościuszki 47 (spotkania 2-4)
Koordynatorzy:
Grażyna Skirmuntt, Tomasz Wojtasik
Prowadzący:
Małgorzata Golonka-Wójcik
Cena:
100 zł
Wolnych miejsc:
7
Opublikowano 20 września 2017 09:00

I rok szkoleń. Jak tworzyć szkołę promującą zdrowie? - 12D/1/1

Termin:
26 października 2017 r., 11 stycznia, 22 lutego i 22 marca 2018 r. w godz. 14:00 – 17:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynatorzy:
Grażyna Skirmuntt, Tomasz Wojtasik
Prowadzący:
Grażyna Skirmuntt, Tomasz Wojtasik
Cena:
125 zł
Wolnych miejsc:
13
Opublikowano 20 września 2017 09:00

Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym w szkole i placówce. Rodzina dziecka z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym - 53D/V

Termin:
4 czerwca 2018 r. w godz. 15:00 – 19:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynator:
Anita Wieloch
Prowadzący:
Aleksandra Kruszyńska, Anita Wieloch
Cena:
20 zł
Wolnych miejsc:
30
Opublikowano 16 września 2017 16:29

Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym w szkole i placówce. Dziecko z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym – formy, treści, metody nauczania - 53D/IV

Termin:
23 kwietnia 2018 r. w godz. 15:00 – 19:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynator:
Anita Wieloch
Prowadzący:
Aleksandra Kruszyńska, Anita Wieloch
Cena:
20 zł
Wolnych miejsc:
29
Opublikowano 16 września 2017 16:29

Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym w szkole i placówce. Rozwój kompetencji społecznych u ucznia niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym - 53D/III

Termin:
26 lutego 2018 r. w godz. 15:00 – 19:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynator:
Anita Wieloch
Prowadzący:
Aleksandra Kruszyńska, Anita Wieloch
Cena:
20 zł
Wolnych miejsc:
30
Opublikowano 16 września 2017 16:29

Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym w szkole i placówce. Edukacja bazalna – jak wspierać w rozwoju ucznia z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym, stymulacja bazalna - 53D/II

Termin:
11 grudnia 2017 r. w godz. 15:00 – 19:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynator:
Anita Wieloch
Prowadzący:
Aleksandra Kruszyńska, Anita Wieloch
Cena:
20 zł
Wolnych miejsc:
31
Opublikowano 16 września 2017 16:29

Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym w szkole i placówce. Cele i zadania szkoły w stosunku do ucznia z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym – teoria i rzeczywistość - 53D/I

Termin:
8 listopada 2017 r. w godz. 15:00 – 19:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynator:
Anita Wieloch
Prowadzący:
Aleksandra Kruszyńska, Anita Wieloch
Cena:
20 zł
Wolnych miejsc:
31
Opublikowano 16 września 2017 16:28

Dziecko ze spektrum autyzmu – funkcjonowanie w szkole i poza nią. Współpraca z rodzicami dziecka ze spektrum autyzmu i innymi rodzicami w klasie - 52D/V

Termin:
9 maja 2018 r. w godz. 15:00 – 19:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynator:
Anita Wieloch
Prowadzący:
Aleksandra Kruszyńska, Anita Wieloch
Cena:
20 zł
Wolnych miejsc:
19
Opublikowano 16 września 2017 16:19

Dziecko ze spektrum autyzmu – funkcjonowanie w szkole i poza nią. Świat społeczny wysokofunkcjonujących dzieci ze spektrum autyzmu – rozwijanie kompetencji społecznych - 52D/IV

Termin:
21 marca 2018 r. w godz. 15:00 – 19:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynator:
Anita Wieloch
Prowadzący:
Aleksandra Kruszyńska, Anita Wieloch
Cena:
20 zł
Wolnych miejsc:
18
Opublikowano 16 września 2017 16:18

Dziecko ze spektrum autyzmu – funkcjonowanie w szkole i poza nią - 52D/III

Termin:
17 stycznia 2018 r. w godz. 15:00 – 19:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynator:
Anita Wieloch
Prowadzący:
Aleksandra Kruszyńska, Anita Wieloch
Cena:
20 zł
Wolnych miejsc:
17
Opublikowano 16 września 2017 16:17

Dziecko ze spektrum autyzmu – funkcjonowanie w szkole i poza nią. Przetwarzanie sensoryczne u dziecka ze spektrum autyzmu - 52D/II

Termin:
22 listopada 2017 r. w godz. 15:00 – 19:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynator:
Anita Wieloch
Prowadzący:
Aleksandra Kruszyńska, Anita Wieloch
Cena:
20 zł
Wolnych miejsc:
17
Opublikowano 16 września 2017 16:16

Dziecko ze spektrum autyzmu – funkcjonowanie w szkole i poza nią. Zaburzenia u osób ze spektrum autyzmu – diagnoza, terapia, wsparcie - 52D/I

Termin:
25 października 2017 r. w godz. 15:00 – 19:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynator:
Anita Wieloch
Prowadzący:
Aleksandra Kruszyńska, Anita Wieloch
Cena:
20 zł
Wolnych miejsc:
13
Opublikowano 16 września 2017 16:15

OTK 2017 – Wykorzystanie elementów coachingu i tutoringu w pracy doradcy zawodowego - 86D/VIII

Termin:
19 października 2017 r. w godz. 14:45 – 17:15
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynatorzy:
Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz, Sebastian Koczy
Prowadząca:
Ewa Kustwan-Mróz
Cena:
15 zł
Wolnych miejsc:
18
Opublikowano 15 września 2017 15:34

OTK 2017 – Technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy szkolnego doradcy kariery - 86D/VII

Termin:
19 października 2017 r. w godz. 12:00 – 14:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynatorzy:
Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz, Sebastian Koczy
Prowadzący:
Sebastian Koczy
Cena:
15 zł
Wolnych miejsc:
20
Opublikowano 15 września 2017 15:33

OTK 2017 – Uczeń wysokofunkcjonujący ze spektrum autyzmu, w tym z Zespołem Aspergera w roli zawodowej - 86D/VI

Termin:
19 października 2017 r. w godz. 12:00 – 14:30
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynatorzy:
Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz, Sebastian Koczy
Prowadząca:
Anita Wieloch
Cena:
15 zł
Wolnych miejsc:
16
Opublikowano 15 września 2017 15:32

OTK 2017 – Talent – Kompetencje – Sukces - 86D/V

Termin:
19 października 2017 r. w godz. 9:15 – 11:45
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynatorzy:
Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz, Sebastian Koczy
Prowadzący:
Monika Łyżwińska, Jolanta Buchta
Cena:
15 zł
Wolnych miejsc:
17
Opublikowano 15 września 2017 15:31

OTK 2017 – Kreowanie wizerunku zawodowego - 86D/IV

Termin:
18 października 2017 r. w godz. 14:45 – 17:15
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynatorzy:
Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz, Sebastian Koczy
Prowadząca:
Beata Cielecka
Cena:
15 zł
Wolnych miejsc:
20
Opublikowano 15 września 2017 15:30

OTK 2017 – Kompetencje społeczno-emocjonalne uczniów a sukces na rynku pracy - 86D/III

Termin:
18 października 2017 r. w godz. 14:45 – 17:15
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynatorzy:
Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz, Sebastian Koczy
Prowadząca:
Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz
Cena:
15 zł
Wolnych miejsc:
20
Opublikowano 15 września 2017 15:29

OTK 2017 – Zatrudnienie czy samozatrudnienie – jak być skutecznym w poszukiwaniu pracy - 86D/II

Termin:
18 października 2017 r. w godz. 12:00 – 14:30
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynatorzy:
Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz, Sebastian Koczy
Prowadzący:
Aleksandra Ćwiklińska, Magdalena Miszczak
Cena:
15 zł
Wolnych miejsc:
18
Opublikowano 15 września 2017 15:28

OTK 2017 – Diagnoza i rozwój mocnych stron, przydatnych w poszukiwaniu pracy - 86D/I

Termin:
18 października 2017 r. w godz. 9:15 – 11:45
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynatorzy:
Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz, Sebastian Koczy
Prowadząca:
Magdalena Wrzecion
Cena:
15 zł
Wolnych miejsc:
17
Opublikowano 15 września 2017 15:27

Akademia szkolnego doradcy zawodowego. Co nowego w doradztwie zawodowym w roku szkolnym 2018/19? - 83D/VIII

Termin:
5 czerwca 2018 r. w godz. 15:00 – 18:30
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynator:
Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz
Prowadząca:
Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz
Cena:
30 zł
Wolnych miejsc:
18
Opublikowano 15 września 2017 15:16

Akademia szkolnego doradcy zawodowego. Wymagania i przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania zawodu - 83D/VII

Termin:
24 kwietnia 2018 r. w godz. 15:00 – 18:30
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynator:
Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz
Prowadząca:
Katarzyna Brukało
Cena:
30 zł
Wolnych miejsc:
20
Opublikowano 15 września 2017 15:15

Akademia szkolnego doradcy zawodowego. Sztuka motywowania a wykorzystanie potencjału posiadanego przez uczniów - 83D/VI

Termin:
10 kwietnia 2018 r. w godz. 15:00 – 18:30
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynator:
Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz
Prowadząca:
Sonia Gogulla
Cena:
30 zł
Wolnych miejsc:
19
Opublikowano 15 września 2017 15:14

Akademia szkolnego doradcy zawodowego. Uczeń wysokofunkcjonujący ze spektrum autyzmu, w tym z Zespołem Aspergera w roli zawodowej - 83D/V

Termin:
27 lutego 2018 r. w godz. 15:00 – 18:30
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynator:
Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz
Prowadząca:
Anita Wieloch
Cena:
30 zł
Wolnych miejsc:
20
Opublikowano 15 września 2017 15:11

Akademia szkolnego doradcy zawodowego. Wykorzystanie elementów coachingu i tutoringu w pracy doradcy zawodowego - 83D/IV

Termin:
13 lutego 2018 r. w godz. 15:00 – 18:30
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynator:
Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz
Prowadząca:
Ewa Kustwan-Mróz
Cena:
30 zł
Wolnych miejsc:
19
Opublikowano 15 września 2017 15:10

Akademia szkolnego doradcy zawodowego. Niepełnosprawni na rynku pracy - 83D/III

Termin:
23 stycznia 2018 r. w godz. 15:00 – 18:30
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynator:
Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz
Prowadząca:
Anna Wandzel
Cena:
30 zł
Wolnych miejsc:
19
Opublikowano 15 września 2017 15:09

Akademia szkolnego doradcy zawodowego. Technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy szkolnego doradcy kariery - 83D/II

Termin:
12 grudnia 2017 r. w godz. 15:00 – 18:30
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynator:
Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz
Prowadzący:
Sebastian Koczy
Cena:
30 zł
Wolnych miejsc:
19
Opublikowano 15 września 2017 15:07

Akademia szkolnego doradcy zawodowego. Kreowanie wizerunku zawodowego - 83D/I

Termin:
21 listopada 2017 r. w godz. 15:00 – 18:30
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynator:
Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz
Prowadzący:
Beata Cielecka, Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz
Cena:
30 zł
Wolnych miejsc:
18
Opublikowano 15 września 2017 15:06

Podstawy terapii rodzin – część II - 5KD/II

Termin:
18 października, 22 listopada 2017 r., 10 stycznia, 21 lutego, 14 marca i 18 kwietnia 2018 r. w godz. 14:30 – 18:30
Miejsce:
Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22
Koordynator:
Beata Łęcka
Prowadząca:
Krystyna Pęczkowska
Cena:
250 zł
Wolnych miejsc:
22
Opublikowano 15 września 2017 14:47

Podstawy terapii rodzin – część I - 5KD/I

Termin:
11 października, 15 listopada, 13 grudnia 2017 r., 17 stycznia, 14 lutego i 21 marca 2018 r. w godz. 14:30 – 18:30
Miejsce:
Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22
Koordynator:
Beata Łęcka
Prowadząca:
Krystyna Pęczkowska
Cena:
250 zł
Wolnych miejsc:
22
Opublikowano 15 września 2017 14:46

Kurs doskonalący przygotowujący nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy - 14KD/2

Termin:
27 października 2017 r. w godz. 15:00 – 19:00, 28 października 2017 r. w godz. 9:00 – 16:30, 29 października 2017 r. w godz. 9:00 – 13:00, 4 listopada 2017 r. w godz. 9:00 – 16:30 i 5 listopada 2017 r. w godz. 9:00 – 15:00
Miejsce:
Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22
Koordynator:
Aleksandra Kruszyńska
Prowadzący:
wykwalifikowana kadra specjalistów
Cena:
400 zł
Wolnych miejsc:
15
Opublikowano 15 września 2017 08:46

"Ruszam się i uczę" – zabawy grafomotoryczne - 85W/3

Termin:
20 października 2017 r. w godz. 15:00 – 18:00
Miejsce:
Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22
Koordynator:
Gabriela Niemiec
Prowadząca:
Gabriela Niemiec
Cena:
25 zł

Brak wolnych miejsc. Proszę o kontakt e-mailowy z koordynatorem.

Opublikowano 15 września 2017 08:25

[Bytom] Podstawa programowa 2017 – wychowanie przedszkolne - 150W/3

Termin:
3 października 2017 r. w godz. 15:00 – 18:00
Miejsce:
Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22
Koordynator:
Gabriela Niemiec
Prowadząca:
Gabriela Niemiec
Cena:
20 zł
Wolnych miejsc:
21
Opublikowano 15 września 2017 08:23

[Bytom] Podstawa programowa 2017 – edukacja wczesnoszkolna - 151W/3

Termin:
26 września 2017 r. w godz. 15:00 – 18:00
Miejsce:
Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22
Koordynator:
Gabriela Niemiec
Prowadząca:
Gabriela Niemiec
Cena:
20 zł
Wolnych miejsc:
11
Opublikowano 15 września 2017 08:15

Tańce izraelskie w pracy profilaktyczno-terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą - 37KD

Termin:
4, 18, 25 listopada, 2 i 9 grudnia 2017 r. w godz. 9:00 – 12:00
Miejsce:
Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22
Koordynator:
Anna Dzięgiel
Prowadząca:
Joanna Jurczyszyn
Cena:
125 zł
Wolnych miejsc:
23
Opublikowano 14 września 2017 15:13

Dekoracje z filcu – filcowanie na sucho - 19WD

Termin:
30 września 2017 r. w godz. 9:00 – 13:30
Miejsce:
Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22
Koordynator:
Gabriela Wawrzynek
Prowadząca:
Joanna Skrzeczyńska
Cena:
65 zł
Wolnych miejsc:
12
Opublikowano 14 września 2017 14:25

Narzędzia krytycznego myślenia w realizacji podstawy programowej z matematyki - 26D/P/III

Termin:
2, 16 grudnia 2017 r., 20 stycznia i 24 lutego 2018 r. w godz. 9:00 – 13:30
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynatorzy:
Grażyna Skirmuntt, Anna Dzięgiel
Prowadzący:
Grażyna Skirmuntt, Anna Dzięgiel, Dawid Brzeziński
Cena:
120 zł
Wolnych miejsc:
30
Opublikowano 14 września 2017 13:08

Narzędzia krytycznego myślenia w realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych - 26D/P/II

Termin:
20 marca, 24 kwietnia i 5 czerwca 2018 r. w godz. 14:30 – 18:30
Miejsce:
Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22
Koordynatorzy:
Grażyna Skirmuntt, Anna Dzięgiel
Prowadzący:
Grażyna Skirmuntt, Anna Dzięgiel
Cena:
90 zł
Wolnych miejsc:
30
Opublikowano 14 września 2017 13:03

Narzędzia krytycznego myślenia w realizacji podstawy programowej z przedmiotów humanistycznych - 26D/P/I

Termin:
24 stycznia, 28 lutego i 4 kwietnia 2018 r. w godz. 14:30 – 18:30
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynatorzy:
Grażyna Skirmuntt, Anna Dzięgiel
Prowadzący:
Grażyna Skirmuntt, Anna Dzięgiel, Sonia Gogulla
Cena:
90 zł
Wolnych miejsc:
30
Opublikowano 14 września 2017 13:01

Wdrażanie podstawy programowej z historii – sieć współpracy i samokształcenia - 32D/II

Termin:
31 października 2017 r., 15 lutego i 26 kwietnia 2018 r. w godz. 14:00 – 18:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynator:
Sonia Gogulla
Prowadząca:
Sonia Gogulla
Cena:
60 zł
Wolnych miejsc:
14
Opublikowano 14 września 2017 12:52

Wdrażanie podstawy programowej z przyrody i biologii – sieć współpracy i samokształcenia - 32D/I

Termin:
5 października, 23 listopada 2017 r., 15 lutego i 26 kwietnia 2018 r. w godz. 14:30 – 18:15
Miejsce:
Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22
Koordynator:
Grażyna Skirmuntt
Prowadzący:
Grażyna Skirmuntt, Gabriela Wawrzynek
Cena:
80 zł
Wolnych miejsc:
15
Opublikowano 14 września 2017 12:49

Podziel się sobą – wolontariat w szkole - 13S/2

Termin:
12 grudnia 2017 r. w godz. 15:00 – 18:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynatorzy:
Wioleta Baraniak, Katarzyna Jaworska
Prowadzący:
Milena Skupień, Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz
Cena:
30 zł
Wolnych miejsc:
23
Opublikowano 13 września 2017 14:48

Techniki relaksacji - 12W

Termin:
16 listopada 2017 r. w godz. 14:30 – 18:30
Miejsce:
Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22
Koordynator:
Beata Łęcka
Prowadząca:
Beata Łęcka
Cena:
20 zł
Wolnych miejsc:
14
Opublikowano 13 września 2017 14:45

Narzędzia krytycznego myślenia w realizacji podstaw programowych z wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej – sieć współpracy i samokształcenia - 26D/S/IV

Termin:
9 stycznia i 8 maja 2018 r. w godz. 15:00 – 18:00
Miejsce:
Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22
Koordynator:
Grażyna Skirmuntt
Prowadzący:
Grażyna Skirmuntt, Anna Dzięgiel
Cena:
65 zł
Wolnych miejsc:
18
Opublikowano 13 września 2017 14:29

Narzędzia krytycznego myślenia w realizacji podstawy programowej z matematyki – sieć współpracy i samokształcenia - 26D/S/III

Termin:
3 października 2017 r. i 27 lutego 2018 r. w godz. 15:00 – 18:00
Miejsce:
Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22
Koordynator:
Grażyna Skirmuntt
Prowadzący:
Grażyna Skirmuntt, Dawid Brzeziński
Cena:
65 zł
Wolnych miejsc:
23
Opublikowano 13 września 2017 14:28

Narzędzia krytycznego myślenia w realizacji podstaw programowych z przedmiotów przyrodniczych – sieć współpracy i samokształcenia - 26D/S/II

Termin:
5 grudnia 2017 r. i 17 kwietnia 2018 r. w godz. 15:00 – 18:00
Miejsce:
Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22
Koordynator:
Grażyna Skirmuntt
Prowadzący:
Grażyna Skirmuntt, Anna Dzięgiel
Cena:
65 zł
Wolnych miejsc:
23
Opublikowano 13 września 2017 14:27

Narzędzia krytycznego myślenia w realizacji podstaw programowych z przedmiotów humanistycznych – sieć współpracy i samokształcenia - 26D/S/I

Termin:
7 listopada 2017 r. i 13 marca 2018 r. w godz. 15:00 – 18:00
Miejsce:
Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22
Koordynator:
Grażyna Skirmuntt
Prowadzący:
Anna Dzięgiel, Sonia Gogulla
Cena:
65 zł
Wolnych miejsc:
23
Opublikowano 13 września 2017 14:26

Zmiana jest możliwa – kurs podstawowy w zakresie Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach - 24D/P

Termin:
6 i 7 listopada 2017 r. w godz. 9:00 – 15:30
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynator:
Krystyna Szczęsna-Witkowska
Prowadzący:
Beata Łęcka, Krystyna Szczęsna-Witkowska
Cena:
50 zł
Wolnych miejsc:
8
Opublikowano 13 września 2017 12:32

Podstawa programowa 2017 – przyroda i biologia - 272WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Grażyna Skirmuntt
Prowadząca:
Grażyna Skirmuntt
Cena:
600 zł
Liczebność grupy:
do 30 osób.
Opublikowano 11 września 2017 15:28

Od pomysłu do realizacji – innowacje pedagogiczne w realizacji podstawy programowej - 271WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Grażyna Skirmuntt
Prowadząca:
Grażyna Skirmuntt
Cena:
600 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 11 września 2017 15:27

Narzędzia krytycznego myślenia w realizacji podstawy programowej z edukacji wczesnoszkolnej - 207WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynatorzy:
Grażyna Skirmuntt, Anna Dzięgiel
Prowadzący:
Grażyna Skirmuntt, Anna Dzięgiel
Cena:
600 zł
Liczebność grupy:
do 25 osób
Opublikowano 11 września 2017 15:26

Narzędzia krytycznego myślenia w realizacji podstawy programowej z wychowania przedszkolnego - 205WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynatorzy:
Grażyna Skirmuntt, Anna Dzięgiel
Prowadzący:
Grażyna Skirmuntt, Anna Dzięgiel
Cena:
600 zł
Liczebność grupy:
do 25 osób
Opublikowano 11 września 2017 15:25

Wespół w zespół – wykorzystanie metody projektu w realizacji podstawy programowej - 142WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Grażyna Skirmuntt
Prowadząca:
Grażyna Skirmuntt
Cena:
600 zł
Liczebność grupy:
do 30 osób.
Opublikowano 11 września 2017 15:24

Razem czy osobno? – kulisy pracy w grupach - 140WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Grażyna Skirmuntt
Prowadząca:
Grażyna Skirmuntt
Cena:
600 zł
Liczebność grupy:
do 30 osób.
Opublikowano 11 września 2017 15:23

Komputer – Internet – Dziecko. Bezpieczeństwo i higiena pracy w aspekcie świata wirtualnego - 125WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Sebastian Koczy
Prowadzący:
Sebastian Koczy
Cena:
600 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 11 września 2017 15:22

Kontrola zarządcza w szkołach / placówkach oświatowych - 9R

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Jolanta Leśniak
Prowadząca:
Grażyna Burek
Cena:
1000 zl
Liczebność grupy:
30
Opublikowano 11 września 2017 15:20

Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania - 8R

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Jolanta Leśniak
Prowadząca:
Jadwiga Pszoniak
Cena:
1000 zl
Liczebność grupy:
30
Opublikowano 11 września 2017 15:19

Ćwiczenia zmysłowo-ruchowe dla dzieci młodszych - 141W

Termin:
10 października 2017 r. w godz. 15:00 – 19:00
Miejsce:
Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22
Koordynator:
Gabriela Niemiec
Prowadząca:
Gabriela Niemiec
Cena:
25 zł

Brak wolnych miejsc. Proszę o kontakt e-mailowy z koordynatorem.

Opublikowano 11 września 2017 15:14

Gry i zabawy matematyczne na I etapie edukacji - 137W

Termin:
19 października 2017 r. w godz. 15:00 – 19:00
Miejsce:
Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22
Koordynator:
Gabriela Niemiec
Prowadząca:
Gabriela Niemiec
Cena:
25 zł

Brak wolnych miejsc. Proszę o kontakt e-mailowy z koordynatorem.

Opublikowano 11 września 2017 15:12

Koło – zabawy matematyczno-konstrukcyjne - 129W

Termin:
24 października 2017 r. w godz. 15:00 – 19:00
Miejsce:
Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22
Koordynator:
Gabriela Niemiec
Prowadząca:
Gabriela Niemiec
Cena:
25 zł
Wolnych miejsc:
11
Opublikowano 11 września 2017 15:07

Gry i zabawy przeciwko agresji w przedszkolu i szkole - 109W

Termin:
5 października 2017 r. w godz. 15:00 – 19:00
Miejsce:
Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22
Koordynator:
Gabriela Niemiec
Prowadząca:
Gabriela Niemiec
Cena:
25 zł

Brak wolnych miejsc. Proszę o kontakt e-mailowy z koordynatorem.

Opublikowano 11 września 2017 15:05

Komunikacja interpersonalna, jako klucz do poznawania siebie i innych oraz budowania dobrych relacji w życiu zawodowym i osobistym - 325R

Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Agnieszka Żak
Prowadzący:
specjalista współpracujący z Ośrodkiem
Cena:
1000 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 11 września 2017 15:01

Manipulujący rodzic/dziecko/uczeń. Jak skutecznie radzić sobie z przejawami manipulacji w pracy nauczyciela - 324R

Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Agnieszka Żak
Prowadzący:
specjalista współpracujący z Ośrodkiem
Cena:
1000 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 11 września 2017 15:00

"Ruszam się i uczę" – zabawy grafomotoryczne - 85W/2

Termin:
28 września 2017 r. w godz. 15:00 – 18:00
Miejsce:
Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22
Koordynator:
Gabriela Niemiec
Prowadząca:
Gabriela Niemiec
Cena:
25 zł
Wolnych miejsc:
1
Opublikowano 8 września 2017 15:46

Trening umiejętności z pierwszej pomocy - 281R

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Agnieszka Żak
Prowadzący:
specjalista współpracujący z Ośrodkiem
Cena:
1000 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 8 września 2017 07:56

Przygotowanie do udzielania pierwszej pomocy dla Rad Pedagogicznych - 280R

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Agnieszka Żak
Prowadzący:
specjalista współpracujący z Ośrodkiem
Cena:
1000 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 8 września 2017 07:54

Realizacja zajęć rewalidacyjnych w szkole ogólnodostępnej - 270R

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Agnieszka Żak
Prowadzący:
specjalista współpracujący z Ośrodkiem
Cena:
1000 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 8 września 2017 07:52

Od wielospecjalistycznej oceny do IPET-u - 269R

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Agnieszka Żak
Prowadzący:
specjalista współpracujący z Ośrodkiem
Cena:
1000 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 8 września 2017 07:50

W mojej klasie jest uczeń z niepełnosprawnością intelektualną - 268R

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Agnieszka Żak
Prowadzący:
specjalista współpracujący z Ośrodkiem
Cena:
1000 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 8 września 2017 07:48

Nauczyciel wizytówką przedszkola - 310R

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Agnieszka Żak
Prowadzący:
Grażyna Małyska
Cena:
1000 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 8 września 2017 07:46

Koncepcja pracy szkoły/przedszkola pod kątem poprawy jej wizerunku w środowisku - 309R

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Agnieszka Żak
Prowadzący:
Grażyna Małyska
Cena:
1000 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 8 września 2017 07:44

Dziecko zdolne w przedszkolu – radość, sukces czy problem? - 308R

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Agnieszka Żak
Prowadzący:
Grażyna Małyska
Cena:
1000 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 8 września 2017 07:42

Promocja szkoły/przedszkola na miarę XXI wieku  - 307R

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Agnieszka Żak
Prowadzący:
Grażyna Małyska
Cena:
1000 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 8 września 2017 07:40

Nauczanie z pasją – jak swoimi zainteresowaniami zarazić uczniów  - 301R

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Agnieszka Żak
Prowadzący:
Grażyna Małyska
Cena:
1000 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 8 września 2017 07:38

Organizacja przestrzeni lekcyjnej, nowoczesne metody aktywizujące - 239R

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Agnieszka Żak
Prowadzący:
Grażyna Małyska
Cena:
1000 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 8 września 2017 07:36

System monitorowania osiągnięć uczniów i zespołowa analiza efektów pracy - 238R

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Agnieszka Żak
Prowadzący:
Grażyna Małyska
Cena:
1000 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 8 września 2017 07:34

Dobry zespół to podstawa – polityka kadrowa, delegowanie zadań, współpraca i atmosfera sprzyjająca rozwojowi placówki - 235R

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Agnieszka Żak
Prowadzący:
Grażyna Małyska
Cena:
1000 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 8 września 2017 07:32

Praca wychowawcy – wymagania, oczekiwania i pomysły - 234R

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Agnieszka Żak
Prowadzący:
Grażyna Małyska
Cena:
1000 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 8 września 2017 07:30

Budowanie strategii pracy z uczniem - 233R

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Agnieszka Żak
Prowadzący:
specjalista współpracujący z Ośrodkiem
Cena:
1000 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 8 września 2017 07:28

Edukacja medialna – aktywne uczestnictwo ucznia w procesie zdobywania i przetwarzania informacji - 232R

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Agnieszka Żak
Prowadzący:
specjalista współpracujący z Ośrodkiem
Cena:
1000 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 8 września 2017 07:26

Wspólne działania Rady Pedagogicznej a wyniki dydaktyczno-wychowawcze uczniów - 231R

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Agnieszka Żak
Prowadzący:
specjalista współpracujący z Ośrodkiem
Cena:
1000 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 8 września 2017 07:24

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w świetle nowych przepisów prawa oświatowego - 267R

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Agnieszka Żak
Prowadzący:
specjalista współpracujący z Ośrodkiem
Cena:
1000 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 8 września 2017 07:22

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu w praktyce - 266R

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Agnieszka Żak
Prowadzący:
specjalista współpracujący z Ośrodkiem
Cena:
1000 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 8 września 2017 07:20

Plan działań wspierających a indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny - 265R

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Agnieszka Żak
Prowadzący:
specjalista współpracujący z Ośrodkiem
Cena:
1000 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 8 września 2017 07:18

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w praktyce - 264R

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Agnieszka Żak
Prowadzący:
specjalista współpracujący z Ośrodkiem
Cena:
1000 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 8 września 2017 07:16

Uczeń z opinią a uczeń z orzeczeniem. Dostosowanie wymagań edukacyjnych - 263R

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Agnieszka Żak
Prowadzący:
specjalista współpracujący z Ośrodkiem
Cena:
1000 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 8 września 2017 07:14

Uczeń niepełnosprawny a uczeń ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się w szkole ogólnodostępnej - 192R

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Agnieszka Żak
Prowadzący:
specjalista współpracujący z Ośrodkiem
Cena:
1000 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 8 września 2017 07:12

Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjnych dla uczniów upośledzonych w stopniu lekkim –  - 230R

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Agnieszka Żak
Prowadzący:
specjalista współpracujący z Ośrodkiem
Cena:
1000 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 8 września 2017 07:10

Konstruowanie narzędzi do egzaminów próbnych i wykorzystywanie wyników do planowania pracy nauczyciela - 169R

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Agnieszka Żak
Prowadzący:
specjalista współpracujący z Ośrodkiem
Cena:
1000 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 8 września 2017 07:08

Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem na różnych przedmiotach - 155R

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Agnieszka Żak
Prowadzący:
specjalista współpracujący z Ośrodkiem
Cena:
1000 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 8 września 2017 07:06

Badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów w kontekście wymagań egzaminacyjnych - 53R

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Agnieszka Żak
Prowadzący:
specjalista współpracujący z Ośrodkiem
Cena:
1000 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 8 września 2017 07:04

Analiza wyników egzaminu zewnętrznego w szkole i konstruowanie programu naprawczego - 6R

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Agnieszka Żak
Prowadzący:
specjalista współpracujący z Ośrodkiem
Cena:
1000 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 8 września 2017 07:02

[Bielsko-Biała] Myśli suicydalne, próby samobójcze - 9K/4

Termin:
24 października 2017 r. w godz. 9:30 – 13:30
Miejsce:
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Bielsku-Białej, ul. Legionów 25
Koordynator:
Beata Birnbach
Prowadzący:
zaproszeni specjaliści.
Cena:
udział bezpłatny
Wolnych miejsc:
57
Opublikowano 7 września 2017 15:27

[Częstochowa] Myśli suicydalne, próby samobójcze - 9K/3

Termin:
18 października 2017 r. w godz. 9:30 – 13:30
Miejsce:
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie, Al. Jana Pawła II 126/130
Koordynator:
Beata Birnbach
Prowadzący:
zaproszeni specjaliści.
Cena:
udział bezpłatny
Wolnych miejsc:
dużo
Opublikowano 7 września 2017 15:26

[Rybnik] Myśli suicydalne, próby samobójcze - 9K/2

Termin:
11 października 2017 r. w godz. 9:30 – 13:30
Miejsce:
Państwowa Szkoła Muzyczna im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku, ul. Powstańców Śląskich 27
Koordynator:
Beata Birnbach
Prowadzący:
zaproszeni specjaliści.
Cena:
udział bezpłatny
Wolnych miejsc:
29
Opublikowano 7 września 2017 15:25

[Katowice] Myśli suicydalne, próby samobójcze - 9K/1

Termin:
10 października 2017 r. w godz. 9:30 – 13:30
Miejsce:
Sala Sejmu Śląskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. Ligonia 46
Koordynator:
Beata Birnbach
Prowadzący:
zaproszeni specjaliści.
Cena:
udział bezpłatny

Brak wolnych miejsc. Proszę o kontakt e-mailowy z koordynatorem.

Opublikowano 7 września 2017 15:24

Jak skutecznie motywować? Kształtowanie nastawienia rozwojowego - 73D

Termin:
9, 16 i 23 listopada 2017 r. w godz. 15:00 – 18:30
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynatorzy:
Krystyna Szczęsna-Witkowska, Tomasz Wojtasik
Prowadzący:
Krystyna Szczęsna-Witkowska, Tomasz Wojtasik
Cena:
210 zł
Wolnych miejsc:
11
Opublikowano 7 września 2017 15:23

Jak bierni obserwatorzy mogą stać się bohaterami? - 72D

Termin:
16, 23 i 30 października 2017 r. w godz. 15:00 – 18:30
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynatorzy:
Krystyna Szczęsna-Witkowska, Tomasz Wojtasik
Prowadzący:
Krystyna Szczęsna-Witkowska, Tomasz Wojtasik
Cena:
210 zł
Wolnych miejsc:
25
Opublikowano 7 września 2017 15:21

Moje bezpieczne(?) dziecko - 19D

Termin:
szkolenia organizowane poprzez Komendy Miejskie i Powiatowe Policji.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Aleksandra Kruszyńska
Prowadzący:
Aleksandra Kruszyńska, Ewa Kustwan-Mróz, Mirosława Bochner
Cena:
udział bezpłatny
Opublikowano 6 września 2017 17:40

Nowoczesny Dyrektor – Nowoczesne Zarządzanie - 11D

Termin:
28 września, 12 października, 23 listopada 2017 r., 11 stycznia i 22 lutego 2018 r. w godz. 11:00 – 15:00
Szkolenie zostało odwołane.
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynator:
Jolanta Leśniak
Prowadzący:
konsultanci ROM-E Metis w Katowicach
Cena:
100 zł
Wolnych miejsc:
27
Opublikowano 6 września 2017 17:24

Ozdoby świąteczne z papieru i nie tylko – edycja bożonarodzeniowa - 36W/I

Termin:
27 listopada 2017 r. w godz. 14:30 – 18:30
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynator:
Anna Czerwiec-Banek
Prowadząca:
Anna Czerwiec-Banek
Cena:
25 zł

Brak wolnych miejsc. Proszę o kontakt e-mailowy z koordynatorem.

Opublikowano 6 września 2017 17:13

Baju, baju – czyli recykling inspirowany baśniami - 132W/1

Termin:
16 stycznia 2018 r. w godz. 14:30 – 18:30
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynator:
Anna Czerwiec-Banek
Prowadząca:
Anna Czerwiec-Banek
Cena:
25 zł
Wolnych miejsc:
13
Opublikowano 6 września 2017 17:11

Recyklingowe wariacje na temat tekturowej rurki i wytłoczki, jako działanie wspierające rozwój manualny dziecka - 144W/1

Termin:
20 listopada 2017 r. w godz. 14:30 – 18:30
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynator:
Anna Czerwiec-Banek
Prowadząca:
Anna Czerwiec-Banek
Cena:
25 zł
Wolnych miejsc:
14
Opublikowano 6 września 2017 17:08

"Z rolowanej bibuły" – działania twórcze wspierające rozwój kreatywności dziecka - 143W/1

Termin:
17 października 2017 r. w godz. 14:30 – 18:30
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynator:
Anna Czerwiec-Banek
Prowadząca:
Anna Czerwiec-Banek
Cena:
25 zł
Wolnych miejsc:
9
Opublikowano 6 września 2017 17:05

Weekendowa akademia wychowawcy klasy - 28D

Termin:
25 listopada, 9 grudnia 2017 r., 24 lutego, 24 marca, 14 kwietnia i 12 maja 2018 r. w godz. 9:30 – 14:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynator:
Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz
Prowadzący:
Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz, Ewa Kustwan-Mróz
Cena:
120 zł
Wolnych miejsc:
11
Opublikowano 6 września 2017 16:59

Rola nauczycieli w tworzeniu i realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego - 118WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz
Prowadząca:
Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz
Cena:
600 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 5 września 2017 10:38

Możesz mieć rację, albo relację, czyli o komunikacji empatycznej w szkole - 117WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz
Prowadząca:
Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz
Cena:
600 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 5 września 2017 10:37

Mediacje, jako sposób porozumiewania się w środowisku szkolnym - 116WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz
Prowadząca:
Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz
Cena:
600 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 5 września 2017 10:36

Diagnoza potencjału uczniów – zadanie nie tylko dla doradcy zawodowego - 115WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz
Prowadzący:
Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz, Ewa Kustwan-Mróz
Cena:
600 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 5 września 2017 10:35

Aktywizowanie młodzieży do działań na rzecz innych jako element programu wychowawczo-profilaktycznego - 114WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz
Prowadząca:
Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz
Cena:
600 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 5 września 2017 10:34

"Jak zrobić coś z niczego", czyli kreatywny recykling, jako działanie wspierające rozwój manualny dziecka - 98W/1

Termin:
26 września 2017 r. w godz. 14:30 – 18:30
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynator:
Anna Czerwiec-Banek
Prowadząca:
Anna Czerwiec-Banek
Cena:
25 zł
Wolnych miejsc:
16
Opublikowano 5 września 2017 10:08

Programowanie w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej - 59W

Termin:
30 września 2017 r. w godz. 9:30 – 13:30
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynatorzy:
Anna Czerwiec-Banek, Sabina Furgoł, Sebastian Koczy
Prowadzący:
Anna Czerwiec-Banek, Sabina Furgoł, Sebastian Koczy
Cena:
20 zł

Brak wolnych miejsc. Proszę o kontakt e-mailowy z koordynatorem.

Opublikowano 4 września 2017 15:00

Wypalenie zawodowe nauczyciela - 11W

Termin:
7 listopada 2017 r. w godz. 15:00 – 18:30
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynator:
Katarzyna Jaworska
Prowadząca:
Katarzyna Jaworska
Cena:
20 zł
Wolnych miejsc:
11
Opublikowano 4 września 2017 08:36

Jak policzyć zwierzęta w dżungli – elementy edukacji matematycznej i przyrodniczej na lekcji języka angielskiego - 123W/1

Termin:
13 października 2017 r. w godz. 15:00 – 19:00
Miejsce:
Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22
Koordynator:
Joanna Szeligowska
Prowadząca:
Joanna Szeligowska
Cena:
20 zł
Wolnych miejsc:
2
Opublikowano 1 września 2017 19:19

Czytamy po angielsku – jak zachęcić dzieci i młodzież do czytania w języku angielskim - 77W/1

Termin:
20 października 2017 r. w godz. 15:00 – 19:00
Miejsce:
Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22
Koordynator:
Joanna Szeligowska
Prowadząca:
Joanna Szeligowska
Cena:
20 zł
Wolnych miejsc:
4
Opublikowano 1 września 2017 19:18

"Bułka z masłem" czyli nie boimy się mówić po angielsku - 27D

Termin:
6, 13, 27 września, 4, 11, 18, 25 października, 8, 15, 22, 29 listopada, 6 i 13 grudnia 2017 r. w godz. 17:00 – 18:30
Miejsce:
Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22
Koordynator:
Joanna Szeligowska
Prowadząca:
Joanna Szeligowska
Cena:
260 zł

Rekrutacja zakończona.

Opublikowano 1 września 2017 18:44

"Ruszam się i uczę" – grafomotoryka inaczej... - 319WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Gabriela Niemiec
Prowadząca:
Gabriela Niemiec
Cena:
600 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 1 września 2017 15:01

Pokonaj złość i agresję – zabawy w przedszkolu i szkole - 315WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Gabriela Niemiec
Prowadząca:
Gabriela Niemiec
Cena:
600 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 1 września 2017 14:58

Jak wykorzystać Kamisibai w pracy z dziećmi i młodzieżą - 314WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Gabriela Niemiec
Prowadząca:
Gabriela Niemiec
Cena:
600 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 1 września 2017 14:57

Sensomotoryka w przedszkolu i klasach początkowych - 313WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Gabriela Niemiec
Prowadząca:
Gabriela Niemiec
Cena:
600 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 1 września 2017 14:56

Wykorzystanie technik Freineta w przedszkolu i szkole - 312WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Gabriela Niemiec
Prowadząca:
Gabriela Niemiec
Cena:
600 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 1 września 2017 14:54

Podstawa programowa 2017 – wychowanie przedszkolne - 311WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Gabriela Niemiec
Prowadząca:
Gabriela Niemiec
Cena:
600 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 1 września 2017 14:53

Podstawa programowa 2017 – edukacja wczesnoszkolna - 310WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Gabriela Niemiec
Prowadząca:
Gabriela Niemiec
Cena:
600 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 1 września 2017 14:52

Ceramiczne klimaty – łatwe i przyjemne zabawy z gliną – część II - 71D/II

Termin:
29 września, 6 i 13 października 2017 r. w godz. 15:30 – 19:15
Miejsce:
Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22
Koordynator:
Iwona Bogatko
Prowadząca:
Iwona Bogatko
Cena:
120 zł

Brak wolnych miejsc. Proszę o kontakt e-mailowy z koordynatorem.

Opublikowano 1 września 2017 13:23

Jak nauczyć dziecko odkrywania zależności, modelowania matematycznego i tworzenia strategii rozwiązywania zadań - 292R

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Agnieszka Żak
Prowadzący:
specjalista współpracujący z Ośrodkiem
Cena:
1000 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 31 sierpnia 2017 13:03

Polubić matematykę. Analiza nowej podstawy programowej - 291R

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Agnieszka Żak
Prowadzący:
specjalista współpracujący z Ośrodkiem
Cena:
1000 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 31 sierpnia 2017 13:03

I i II etap edukacyjny – zintegrowani w edukacji matematycznej - 290R

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Agnieszka Żak
Prowadzący:
specjalista współpracujący z Ośrodkiem
Cena:
1000 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 31 sierpnia 2017 13:02

Zachowaj twarz i kontroluj emocje – elementy treningu asertywności dla nauczycieli - 17D

Termin:
9, 16 i 30 października 2017 r. w godz. 14:30 – 18:30
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynator:
Beata Łęcka
Prowadzący:
Beata Łęcka, Krystyna Szczęsna-Witkowska
Cena:
60 zł
Wolnych miejsc:
26
Opublikowano 31 sierpnia 2017 13:01

Dziecko w sytuacji rozwodu rodziców - 14D

Termin:
15, 22 i 29 listopada 2017 r. w godz. 9:00 – 13:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynator:
Krystyna Szczęsna-Witkowska
Prowadząca:
Krystyna Szczęsna-Witkowska
Cena:
60 zł
Wolnych miejsc:
5
Opublikowano 31 sierpnia 2017 12:57

Takie dziecko też jest w szkole - 23W

Termin:
10 i 24 października 2017 r. w godz. 15:00 – 18:30
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynator:
Katarzyna Jaworska
Prowadząca:
Katarzyna Jaworska
Cena:
40 zł

Brak wolnych miejsc. Proszę o kontakt e-mailowy z koordynatorem.

Opublikowano 31 sierpnia 2017 09:14

Grupa edukacyjno-warsztatowa dla nauczycieli i wychowawców szkół sanatoryjnych, przyszpitalnych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych i ośrodków szkolno-wychowawczych - 55D

Termin:
22 listopada, 7 grudnia 2017 r., 10 stycznia, 15 lutego, 21 marca, 25 kwietnia i 15 maja 2018 r. w godz. 10:00 – 13:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynatorzy:
Wioleta Baraniak, Katarzyna Jaworska
Prowadzący:
zaproszeni specjaliści
Cena:
20 zł za spotkanie
Wolnych miejsc:
23
Opublikowano 31 sierpnia 2017 09:14

Grupa konsultacyjno-warsztatowa dla psychologów i pedagogów - 49D

Termin:
22 września, 6 października, 10 listopada, 15 grudnia 2017 r., 19 stycznia, 16 lutego, 16 marca, 20 kwietnia, 18 maja i 15 czerwca 2018 r. w godz. 9:00 – 13:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynator:
Beata Birnbach
Prowadząca:
Beata Birnbach
Cena:
200 zł

Rekrutacja zakończona.

Opublikowano 31 sierpnia 2017 09:04

Wycieczka szkolna tematem projektu - 120W

Termin:
26 października 2017 r. w godz. 14:30 – 18:30
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynator:
Gabriela Wawrzynek
Prowadząca:
Gabriela Wawrzynek
Cena:
35 zł
Wolnych miejsc:
19
Opublikowano 29 sierpnia 2017 13:42

Rysowanki, malowanki, ulepianki – czyli jak małym dzieciom mówić o sztuce - 111W

Termin:
3 października 2017 r. w godz. 14:30 – 18:30
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynator:
Gabriela Wawrzynek
Prowadząca:
Gabriela Wawrzynek
Cena:
35 zł

Brak wolnych miejsc. Kolejny termin warsztatów przewidziany jest w lutym 2018 r.

Opublikowano 29 sierpnia 2017 13:41

Plastyczne "wyzwalacze" kreatywności - 110W

Termin:
24 listopada 2017 r. w godz. 14:30 – 18:30
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynator:
Gabriela Wawrzynek
Prowadząca:
Gabriela Wawrzynek
Cena:
35 zł

Brak wolnych miejsc. Kolejny termin warsztatów przewidziany jest w marcu 2018 r.

Opublikowano 29 sierpnia 2017 13:40

Małe formy rzeźbiarskie z taśmy gipsowej - 102W

Termin:
5 grudnia 2017 r. w godz. 14:30 – 18:30
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynator:
Gabriela Wawrzynek
Prowadząca:
Gabriela Wawrzynek
Cena:
35 zł
Wolnych miejsc:
7
Opublikowano 29 sierpnia 2017 13:39

Kurs kierowników wycieczek szkolnych - 2WD

Termin:
5 i 6 października 2017 r. w godz. 14:30 – 18:30
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynator:
Gabriela Wawrzynek
Prowadząca:
Gabriela Wawrzynek
Cena:
125 zł
Wolnych miejsc:
21
Opublikowano 29 sierpnia 2017 13:36

Grupa konsultacyjno-warsztatowa dla psychologów i pedagogów z obszaru wsparcia w pracy z osobami z zaburzeniami depresyjnymi - 48D

Termin:
26 września, 31 października, 21 listopada, 19 grudnia 2017 r., 16 stycznia, 20 lutego, 20 marca, 24 kwietnia, 22 maja i 19 czerwca 2018 r. w godz. 9:00 – 13:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynator:
Beata Birnbach
Prowadząca:
Beata Birnbach
Cena:
200 zł

Brak wolnych miejsc. Rekrutacja zakończona.

Opublikowano 28 sierpnia 2017 13:51

Szkoły w Sieci – Dyrektorzy pierwszej kadencji szkól i placówek - 1DB/III

Termin:
6 października, 10 listopada 2017 r., 12 stycznia, 16 marca, 13 kwietnia i 11 maja 2018 r. w godz. 10:00 – 13:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynator:
Jolanta Leśniak
Prowadzący:
zaproszeni specjaliści
Cena:
200 zł
Wolnych miejsc:
24
Opublikowano 25 sierpnia 2017 14:55

Szkoły w Sieci (szkoły podstawowe) - 1DB/II

Termin:
29 września, 27 października, 24 listopada 2017 r., 23 lutego, 30 marca i 27 kwietnia 2018 r. w godz. 10:00 – 13:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynator:
Jolanta Leśniak
Prowadzący:
zaproszeni specjaliści
Cena:
200 zł
Wolnych miejsc:
14
Opublikowano 25 sierpnia 2017 14:54

Szkoły w Sieci (przedszkola) - 1DB/I

Termin:
22 września, 20 października, 17 listopada 2017 r., 16 lutego, 23 marca i 20 kwietnia 2018 r. w godz. 10:00 – 13:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynator:
Jolanta Leśniak
Prowadzący:
zaproszeni specjaliści
Cena:
200 zł

Rekrutacja zakończona.

Opublikowano 25 sierpnia 2017 14:51

Motywująca rola informacji zwrotnej w procesie uczenia się - 204WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Anna Dzięgiel
Prowadząca:
Anna Dzięgiel
Cena:
600 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 25 sierpnia 2017 14:36

Jak realizować podstawę programową, ucząc ciekawie i nowocześnie - 203WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Anna Dzięgiel
Prowadząca:
Anna Dzięgiel
Cena:
600 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 25 sierpnia 2017 14:35

Czytanie? To nie boli. Rozwijanie kompetencji czytelniczych dzieci i młodzieży w kontekście nowej podstawy programowej - 200WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Anna Dzięgiel
Prowadząca:
Anna Dzięgiel
Cena:
600 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 25 sierpnia 2017 14:34

Rodzice uczniów – partnerzy szkoły - 28WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Anna Dzięgiel
Prowadząca:
Anna Dzięgiel
Cena:
600 zł
Liczebność grupy:
do 30 osób.
Opublikowano 25 sierpnia 2017 14:33

Profil szkoły – skuteczne narzędzie ewaluacji wewnętrznej - 11WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Anna Dzięgiel
Prowadząca:
Anna Dzięgiel
Cena:
600 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 25 sierpnia 2017 14:32

Sukces w 45 minut. Efektywne wykorzystanie lekcji - 9WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Anna Dzięgiel
Prowadząca:
Anna Dzięgiel
Cena:
600 zł
Liczebność grupy:
do 30 osób.
Opublikowano 25 sierpnia 2017 14:18

Rozwijanie kompetencji kluczowych w ramach podstawy programowej - 8WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Anna Dzięgiel
Prowadząca:
Anna Dzięgiel
Cena:
600 zł
Liczebność grupy:
do 30 osób.
Opublikowano 25 sierpnia 2017 14:17

Zastosowanie oceniania kształtującego we wdrażaniu nowej podstawy programowej - 7WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Anna Dzięgiel
Prowadząca:
Anna Dzięgiel
Cena:
600 zł
Liczebność grupy:
do 25 osób.
Opublikowano 25 sierpnia 2017 14:16

Jak wspierać adolescenta w jego rozwoju? - 72WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Katarzyna Jaworska
Prowadząca:
Katarzyna Jaworska
Cena:
600 zł
Liczebność grupy:
do 30 osób.
Opublikowano 25 sierpnia 2017 14:05

Dziecko nieśmiałe i wycofane w przedszkolu i szkole - 51WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Katarzyna Jaworska
Prowadząca:
Katarzyna Jaworska
Cena:
600 zł
Liczebność grupy:
do 30 osób.
Opublikowano 25 sierpnia 2017 14:03

Profilaktyka wypalenia zawodowego nauczyciela - 48WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Katarzyna Jaworska
Prowadząca:
Katarzyna Jaworska
Cena:
600 zł
Liczebność grupy:
do 20 osób.
Opublikowano 25 sierpnia 2017 14:01

Zespół stresu pourazowego u dzieci i młodzieży - 15WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Katarzyna Jaworska
Prowadząca:
Katarzyna Jaworska
Cena:
600 zł
Liczebność grupy:
do 30 osób.
Opublikowano 25 sierpnia 2017 14:00

Dzieci i młodzież w sytuacji rozwodu i/lub śmierci bliskich – czyli podstawowe informacje jak wspomóc dzieci i młodzież w sytuacji psychologicznych utrat - 224WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Wioleta Baraniak
Prowadząca:
Wioleta Baraniak
Cena:
600 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 25 sierpnia 2017 13:56

Humor w szkole? – czyli o sposobach wykorzystywania humoru w pracy nauczyciela - 223WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Wioleta Baraniak
Prowadząca:
Wioleta Baraniak
Cena:
600 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 25 sierpnia 2017 13:55

"Społeczność pokoju nauczycielskiego", czyli o możliwościach i trudnościach wspólnego funkcjonowania grona pedagogicznego - 222WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Wioleta Baraniak
Prowadząca:
Wioleta Baraniak
Cena:
600 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 25 sierpnia 2017 13:54

Dyscyplina i ład w klasie, czyli o tzw. zręczności pedagogicznej - 220WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Wioleta Baraniak
Prowadząca:
Wioleta Baraniak
Cena:
600 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 25 sierpnia 2017 13:53

Wspieranie ucznia w żałobie - 4WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Wioleta Baraniak
Prowadzący:
Wioleta Baraniak, Mirosława Bochner
Cena:
600 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 25 sierpnia 2017 13:52

Szkoła wobec śmierci ucznia – zasady działania w szkole po śmierci samobójczej i naturalnej oraz działania z obszaru wzmacniania zdrowia psychicznego uczniów – krok po kroku - 2WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Wioleta Baraniak
Prowadzący:
Wioleta Baraniak, Mirosława Bochner
Cena:
600 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 25 sierpnia 2017 13:51

Dopalacze i inne środki środki psychoaktywne – jak nie ulegać złudzeniom i reagować na czas - 231WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Aleksandra Kruszyńska
Prowadząca:
Aleksandra Kruszyńska
Cena:
600 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 25 sierpnia 2017 13:50

ABC bezpieczeństwa czyli jak zapobiegać kryzysom w szkole - 230WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Aleksandra Kruszyńska
Prowadząca:
Aleksandra Kruszyńska
Cena:
600 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 25 sierpnia 2017 13:49

Buty bliźniego czyli o wychodzeniu poza stereotypy - 39WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Aleksandra Kruszyńska
Prowadząca:
Aleksandra Kruszyńska
Cena:
600 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 25 sierpnia 2017 13:48

Edukacja medialna w aspekcie rozwijania kompetencji informatycznych dzieci młodszych - 123WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Sebastian Koczy
Prowadzący:
Sebastian Koczy
Cena:
600 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 25 sierpnia 2017 13:08

Zagrożenia świata wirtualnego w aspekcie realnego wychowania i kształtowania postaw - 122WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Sebastian Koczy
Prowadzący:
Sebastian Koczy
Cena:
600 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 25 sierpnia 2017 13:07

Nauka przez zabawę – wykorzystanie komputera w pracy nauczyciela przedszkola i nauczania początkowego - 120WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Sebastian Koczy
Prowadzący:
Sebastian Koczy
Cena:
600 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 25 sierpnia 2017 12:58

Uczeń w matni sieci – szanse i zagrożenia w cyberprzestrzeni - 103WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Sebastian Koczy
Prowadzący:
Sebastian Koczy
Cena:
600 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 25 sierpnia 2017 12:57

Nowoczesne metody dydaktyczne - 62WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Sabina Furgoł
Prowadząca:
Sabina Furgoł
Cena:
600 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 25 sierpnia 2017 12:54

Jak przygotować szkołę/przedszkole do ewaluacji zewnętrznej? - 61WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Sabina Furgoł
Prowadząca:
Sabina Furgoł
Cena:
600 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 25 sierpnia 2017 12:52

Metoda WebQuest - 37WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Sabina Furgoł
Prowadząca:
Sabina Furgoł
Cena:
600 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 25 sierpnia 2017 12:51

Jak uczynić edukację skuteczną? Jak motywować uczniów? - 36WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Sabina Furgoł
Prowadząca:
Sabina Furgoł
Cena:
600 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 25 sierpnia 2017 12:50

Ocenianie kształtujące - 34WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Sabina Furgoł
Prowadząca:
Sabina Furgoł
Cena:
600 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 25 sierpnia 2017 12:49

O dyscyplinie – jak zadziałać, kiedy nic nie działa? - 249WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Magdalena Wieczorek
Prowadząca:
Magdalena Wieczorek
Cena:
600 zł
Liczebność grupy:
do 30 osób.
Opublikowano 25 sierpnia 2017 10:46

Uczeń z trudnymi zachowaniami w szkole – modele oddziaływań wychowawczych i korygujących - 245WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Magdalena Wieczorek
Prowadząca:
Magdalena Wieczorek
Cena:
600 zł
Liczebność grupy:
do 30 osób.
Opublikowano 25 sierpnia 2017 10:43

Wywiadówka szkolna – jak ją uatrakcyjnić? Jak efektywniej porozumiewać się z rodzicami? - 244WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Magdalena Wieczorek
Prowadząca:
Magdalena Wieczorek
Cena:
600 zł
Liczebność grupy:
do 30 osób.
Opublikowano 25 sierpnia 2017 10:39

Jak kształtować odpowiedzialne postawy uczniów? Wychowanie i wartości w szkole - 241WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Magdalena Wieczorek
Prowadząca:
Magdalena Wieczorek
Cena:
600 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 25 sierpnia 2017 10:38

Trening umiejętności wychowawczych i profilaktycznych - 57WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Magdalena Wieczorek
Prowadząca:
Magdalena Wieczorek
Cena:
600 zł
Liczebność grupy:
do 25 osób.
Opublikowano 25 sierpnia 2017 10:37

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły/placówki – zmiana, której nie należy się obawiać - 56WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Magdalena Wieczorek
Prowadząca:
Magdalena Wieczorek
Cena:
600 zł
Liczebność grupy:
do 30 osób.
Opublikowano 25 sierpnia 2017 10:37

Trudna klasa – budowanie strategii efektywnych oddziaływań wychowawczych i profilaktycznych - 55WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Magdalena Wieczorek
Prowadząca:
Magdalena Wieczorek
Cena:
600 zł
Liczebność grupy:
do 30 osób.
Opublikowano 25 sierpnia 2017 10:36

Psychologiczna grupa wsparcia/superwizja działań wychowawczych dla nauczycieli pracujących w jednym oddziale - 9D

Termin:
po ustaleniu z prowadzącymi.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynatorzy:
Wioleta Baraniak, Mirosława Bochner
Prowadzący:
Wioleta Baraniak, Mirosława Bochner
Cena:
w zależności od liczby uczestników i spotkań
Opublikowano 25 sierpnia 2017 10:32

Podziel się sobą – wolontariat w szkole - 13S

Termin:
3 października 2017 r. w godz. 15:00 – 18:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynatorzy:
Wioleta Baraniak, Katarzyna Jaworska
Prowadzący:
Milena Skupień
Cena:
udział bezpłatny

Brak wolnych miejsc. Proszę o kontakt e-mailowy z koordynatorem.

Opublikowano 23 sierpnia 2017 12:36

Zapamiętuję i pamiętam – metody i techniki pamięciowe – trening praktyczny. Radość uczenia się - 50D/VIII

Termin:
16 maja 2018 r. w godz. 14:00 – 18:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynator:
Grażyna Skirmuntt
Prowadząca:
Grażyna Skirmuntt
Cena:
25 zł
Wolnych miejsc:
12
Opublikowano 18 sierpnia 2017 10:44

Zapamiętuję i pamiętam – metody i techniki pamięciowe – trening praktyczny. Święty Antoni Padewski... - 50D/VII

Termin:
11 kwietnia 2018 r. w godz. 14:00 – 18:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynator:
Grażyna Skirmuntt
Prowadząca:
Grażyna Skirmuntt
Cena:
25 zł
Wolnych miejsc:
13
Opublikowano 18 sierpnia 2017 10:43

Zapamiętuję i pamiętam – metody i techniki pamięciowe – trening praktyczny. Zobaczyć liczbę - 50D/VI

Termin:
14 marca 2018 r. w godz. 14:00 – 18:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynator:
Grażyna Skirmuntt
Prowadząca:
Grażyna Skirmuntt
Cena:
25 zł
Wolnych miejsc:
13
Opublikowano 18 sierpnia 2017 10:42

Zapamiętuję i pamiętam – metody i techniki pamięciowe – trening praktyczny. Grubas na iglicy Pałacu Kultury... - 50D/V

Termin:
21 lutego 2018 r. w godz. 14:00 – 18:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynator:
Grażyna Skirmuntt
Prowadząca:
Grażyna Skirmuntt
Cena:
25 zł
Wolnych miejsc:
12
Opublikowano 18 sierpnia 2017 10:41

Zapamiętuję i pamiętam – metody i techniki pamięciowe – trening praktyczny. Pchli cyrk i zakładkowa metoda zapamiętywania - 50D/IV

Termin:
17 stycznia 2018 r. w godz. 14:00 – 18:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynator:
Grażyna Skirmuntt
Prowadząca:
Grażyna Skirmuntt
Cena:
25 zł
Wolnych miejsc:
12
Opublikowano 18 sierpnia 2017 10:40

Zapamiętuję i pamiętam – metody i techniki pamięciowe – trening praktyczny. Nauka z wyobraźnią - 50D/III

Termin:
13 grudnia 2017 r. w godz. 14:00 – 18:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynator:
Grażyna Skirmuntt
Prowadząca:
Grażyna Skirmuntt
Cena:
25 zł
Wolnych miejsc:
8
Opublikowano 18 sierpnia 2017 10:39

Zapamiętuję i pamiętam – metody i techniki pamięciowe – trening praktyczny. Jak działa nasza pamięć - 50D/II

Termin:
15 listopada 2017 r. w godz. 14:00 – 18:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynator:
Grażyna Skirmuntt
Prowadząca:
Grażyna Skirmuntt
Cena:
25 zł
Wolnych miejsc:
10
Opublikowano 18 sierpnia 2017 10:38

Zapamiętuję i pamiętam – metody i techniki pamięciowe – trening praktyczny. Uczenie się to stan umysłu - 50D/I

Termin:
11 października 2017 r. w godz. 14:00 – 18:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynator:
Grażyna Skirmuntt
Prowadząca:
Grażyna Skirmuntt
Cena:
25 zł

Brak wolnych miejsc. Proszę o kontakt e-mailowy z koordynatorem.

Opublikowano 18 sierpnia 2017 10:37

ZMIANA – SZANSA – ROZWÓJ. Ćwiczenia dla głowy, duszy i ciała... - 76D

Termin:
18, 25 listopada, 9 grudnia 2017 r., 13 stycznia, 17 lutego, 17 marca i 7 kwietnia 2018 r. w godz. 9:00 – 13:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynator:
Grażyna Skirmuntt
Prowadzący:
Grażyna Skirmuntt, Tomasz Wojtasik, Sonia Gogulla, Anna Dzięgiel, Krystyna Szczęsna-Witkowska, Beata Łęcka, Tatiana Rupik
Cena:
140 zł
Wolnych miejsc:
16
Opublikowano 18 sierpnia 2017 10:18

Wyszukiwarka

Polecamy

Uwaga wydarzenie!

Dobra szkoła

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa

Platforma edukacyjna

Zgłoszenia online

Subskrypcja

Najnowsze informacje i oferty na Twój e-mail
Działanie:

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Licznik wizyt

8 808 080
odwiedzających
od 1 lutego 2005,
3 538 wczoraj,
139 dzisiaj.

Online

Odwiedza nas 5 gości