Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.


Gry miejskie (terenowe), jak opracować i zastosować aplikacje mobilne na lekcji i na zajęciach poza szkołą - 56WD/O/2

Termin:
9 stycznia 2023 r. w godz. 15:00 – 18:00
Miejsce:
szkolenie online na platformie Zoom.
Koordynator:
Gabriela Wawrzynek
Prowadząca:
Agnieszka Bilska
Cena:
75 zł
Wolnych miejsc:
18
Opublikowano 6 grudnia 2022 10:57

Z Metisem w lesie – Światowy dzień dokarmiania Zwierzyny Leśnej - 14S/O/IV

Forma:
Termin:
10 lutego 2023 r. w godz. 15:00 – 16:00
Miejsce:
seminarium online na platformie Zoom
Koordynator:
Sonia Gogulla
Prowadząca:
Anna Tarkowska
Cena:
udział bezpłatny
Wolnych miejsc:
11
Opublikowano 5 grudnia 2022 08:00

Moje Bezpieczne dziecko – tożsamość płciowa dzieci i młodzieży - 31K/O/IV

Forma:
Termin:
9 grudnia 2022 r. w godz. 17:15 – 20:15
Miejsce:
konferencja online na platformie ClickMeeting
Koordynator:
Aleksandra Kruszyńska
Prowadząca:
Agnieszka Walendzik-Ostrowska
Cena:
udział bezpłatny
Wolnych miejsc:
15
Opublikowano 30 listopada 2022 10:44

Milenialsi, pokolenie X, Y, Z, generacja baby boomers i Alfa. Co dzieli, a co łączy pokolenia i co z tego wynika dla nauczycieli? - 40W/O

Termin:
8 lutego 2023 r. w godz. 16:00 – 17:30
Miejsce:
szkolenie online na platformie ClickMeeting
Koordynator:
Magdalena Wieczorek
Prowadząca:
Magdalena Wieczorek
Cena:
20 zł
Wolnych miejsc:
12
Opublikowano 22 listopada 2022 10:16

Szkoła Teatru dla Nauczycieli - 20KD

Termin:
24, 25, 26, 27 stycznia 2023 r. w godz. 16:00 – 20:00, 28 i 29 stycznia 2023 r. w godz. 9:00 – 14:00
Miejsce:
Mała Scena w Teatrze Rozrywki w Chorzowie, ul. Marii Konopnickiej 1
Koordynatorzy:
Magdalena Wieczorek, Beata Cielecka
Prowadzący:
Magdalena Skorupa, Maciej Cierzniak, Bartosz Listwan
Cena:
350 zł
Wolnych miejsc:
2
Opublikowano 18 listopada 2022 12:53

Skuteczne lekcje wychowawcze - 247WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego lub online
Koordynator:
Magdalena Wieczorek
Prowadząca:
Magdalena Wieczorek
Cena:
600 zł lub 300 zł
Liczebność grupy:
do 50 osób.
Opublikowano 17 listopada 2022 16:39

Gry i zabawy przeciwko agresji w przedszkolu i szkole - 109W/O/1

Termin:
14 grudnia 2022 r. w godz. 15:00 – 17:15
Miejsce:
szkolenie online na platformie Zoom
Koordynator:
Gabriela Niemiec
Prowadząca:
Gabriela Niemiec
Cena:
20 zł
Wolnych miejsc:
5
Opublikowano 16 listopada 2022 09:32

Współpraca nauczycieli – motywacja w osiąganiu wyników dydaktyczno-wychowawczych uczniów - 291WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego lub online
Koordynator:
Magdalena Wieczorek
Prowadząca:
Magdalena Wieczorek
Cena:
600 zł lub 300 zł
Liczebność grupy:
do 50 osób.
Opublikowano 16 listopada 2022 09:07

Pergamano, techniki zdobienia pergaminu – część I - 27W/I

Termin:
12 stycznia 2023 r. w godz. 14:30 – 19:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynator:
Gabriela Wawrzynek
Prowadząca:
Gabriela Wawrzynek
Cena:
35 zł
Wolnych miejsc:
7
Opublikowano 16 listopada 2022 08:35

Kampania "czytajMY". Bajkoterapia - 22K/O/S/4

Forma:
Termin:
13 grudnia 2022 r. w godz. 16:00 – 17:30
Miejsce:
seminarium online na platformie ClickMeeting
Koordynator:
Magdalena Wieczorek
Prowadząca:
Magdalena Wieczorek
Cena:
udział bezpłatny
Wolnych miejsc:
15
Opublikowano 14 listopada 2022 14:42

EDB – nowa podstawa programowa - 56D

Termin:
28 listopada 2022 r. w godz. 16:30 – 19:30, 29 listopada 2022 r. w godz. 17:00 – 19:00, 10 stycznia, 7 lutego i 7 marca 2023 r. w godz. 16:30 – 19:30
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach, drugie spotkanie na strzelnicy
Koordynator:
Aleksandra Kruszyńska
Prowadzący:
zaproszeni specjaliści
Cena:
40 zł

Rekrutacja zakończona.

Opublikowano 4 listopada 2022 13:29

Wychowawca i nauczyciel w pomocy psychologiczno-pedagogicznej - 294WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego lub online
Koordynator:
Aleksandra Boruta-Król
Prowadzący:
Aleksandra Boruta-Król, Anna Pawłowska
Cena:
600 zł lub 300 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 28 października 2022 15:58

Dobra współpraca szkoły z rodzicami ucznia z SPE - 293WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego lub online
Koordynator:
Anna Pawłowska
Prowadzący:
Aleksandra Boruta-Król, Anna Pawłowska
Cena:
600 zł lub 300 zł
Liczebność grupy:
do 50 osób.
Opublikowano 28 października 2022 15:57

Dopalacze i inne środki środki psychoaktywne – jak nie ulegać złudzeniom i reagować na czas - 231WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Aleksandra Kruszyńska
Prowadząca:
Aleksandra Kruszyńska
Cena:
600 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 28 października 2022 15:55

Co to? Dlaczego? Jak? czyli o roli ciekawości w rozwoju dziecka - 1K/W/12

Termin:
19 kwietnia 2023 r. w godz. 15:00 – 18:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynator:
Ewa Kustwan-Mróz
Prowadząca:
Ewa Kustwan-Mróz
Cena:
udział bezpłatny
Wolnych miejsc:
7
Opublikowano 26 października 2022 14:44