Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.


Odpowiedzialność prawna nauczycieli, nauczyciel jako funkcjonariusz publiczny - 13R

Miejsce:
u zamawiającego lub online
Koordynator:
Agnieszka Żak
Prowadząca:
Anna Król
Cena:
1000 zł lub 600 zł
Liczebność grupy:
do 25 osób.
Opublikowano 25 września 2020 18:22

Zmiany w przepisach ustawa Karta Nauczyciela - 12R

Miejsce:
u zamawiającego lub online
Koordynator:
Agnieszka Żak
Prowadząca:
Anna Król
Cena:
1000 zł lub 600 zł
Liczebność grupy:
do 25 osób.
Opublikowano 25 września 2020 18:21

Komunikacja interpersonalna, jako klucz do poznawania siebie i innych oraz budowania dobrych relacji w życiu zawodowym i osobistym - 325R

Miejsce:
u zamawiającego lub online
Koordynator:
Agnieszka Żak
Prowadzący:
Aleksandra Pilarek
Cena:
1000 zł lub 600 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 25 września 2020 18:17

Manipulujący rodzic/dziecko/uczeń. Jak skutecznie radzić sobie z przejawami manipulacji w pracy nauczyciela - 324R

Miejsce:
u zamawiającego lub online
Koordynator:
Agnieszka Żak
Prowadzący:
Aleksandra Pilarek
Cena:
1000 zł lub 600 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 25 września 2020 18:16

Nauczyciel wizytówką przedszkola - 310R

Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Agnieszka Żak
Prowadzący:
Grażyna Małyska
Cena:
1000 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 25 września 2020 18:15

Dziecko zdolne w przedszkolu – radość, sukces czy problem? - 308R

Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Agnieszka Żak
Prowadzący:
Grażyna Małyska
Cena:
1000 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 25 września 2020 18:14

Promocja szkoły/przedszkola na miarę XXI wieku  - 307R

Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Agnieszka Żak
Prowadzący:
Grażyna Małyska
Cena:
1000 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 25 września 2020 18:13

Nauczanie z pasją – jak swoimi zainteresowaniami zarazić uczniów  - 301R

Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Agnieszka Żak
Prowadzący:
Grażyna Małyska
Cena:
1000 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 25 września 2020 18:12

Warsztaty plastyczne, muzyczne, teatralne - 243R

Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Agnieszka Żak
Prowadzący:
Grażyna Małyska
Cena:
1000 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 25 września 2020 18:11

Wykorzystywanie pomocy i środków dydaktycznych w pracy - 242R

Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Agnieszka Żak
Prowadzący:
Grażyna Małyska
Cena:
1000 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 25 września 2020 18:10

Rola motywacji i emocji w zabawie i uczeniu się - 241R

Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Agnieszka Żak
Prowadzący:
Grażyna Małyska
Cena:
1000 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 25 września 2020 18:09

Jak być dobrym nauczycielem - 240R

Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Agnieszka Żak
Prowadzący:
Grażyna Małyska
Cena:
1000 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 25 września 2020 18:08

Organizacja przestrzeni lekcyjnej, nowoczesne metody aktywizujące - 239R

Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Agnieszka Żak
Prowadzący:
Grażyna Małyska
Cena:
1000 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 25 września 2020 18:07

System monitorowania osiągnięć uczniów i zespołowa analiza efektów pracy - 238R

Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Agnieszka Żak
Prowadzący:
Grażyna Małyska
Cena:
1000 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 25 września 2020 18:06

Dobry zespół to podstawa – polityka kadrowa, delegowanie zadań, współpraca i atmosfera sprzyjająca rozwojowi placówki - 235R

Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Agnieszka Żak
Prowadzący:
Grażyna Małyska
Cena:
1000 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 25 września 2020 18:05

Praca wychowawcy – wymagania, oczekiwania i pomysły - 234R

Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Agnieszka Żak
Prowadzący:
Grażyna Małyska
Cena:
1000 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 25 września 2020 18:04

Budowanie strategii pracy z uczniem - 233R

Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Agnieszka Żak
Prowadzący:
specjalista współpracujący z Ośrodkiem
Cena:
1000 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 25 września 2020 18:03

Edukacja medialna – aktywne uczestnictwo ucznia w procesie zdobywania i przetwarzania informacji - 232R

Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Agnieszka Żak
Prowadzący:
specjalista współpracujący z Ośrodkiem
Cena:
1000 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 25 września 2020 18:02

Wspólne działania Rady Pedagogicznej a wyniki dydaktyczno-wychowawcze uczniów - 231R

Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Agnieszka Żak
Prowadzący:
specjalista współpracujący z Ośrodkiem
Cena:
1000 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 25 września 2020 18:01

czytaMY – I am "A Child of Books" – pierwsze w cyklu - 77W/I

Forma:
Termin:
26 października 2020 r. w godz. 15:30 – 17:00
Miejsce:
szkolenie online na platformie ClickMeeting
Koordynator:
Joanna Szeligowska
Prowadząca:
Joanna Szeligowska
Cena:
20 zł
Wolnych miejsc:
dużo
Opublikowano 25 września 2020 17:34

Piosenka, wierszyk, bajka czyli trzydaniowy obiadek dla dziecka - 74W/O

Forma:
Termin:
12 października 2020 r. w godz. 15:30 – 17:00
Miejsce:
szkolenie online na platformie ClickMeeting
Koordynator:
Joanna Szeligowska
Prowadząca:
Joanna Szeligowska
Cena:
20 zł
Wolnych miejsc:
26
Opublikowano 25 września 2020 09:35

Awans zawodowy na nauczyciela dyplomowanego - 10W/III/2

Forma:
Termin:
22 października 2020 r. w godz. 14:00 – 16:00
Miejsce:
szkolenie online na platformie ClickMeeting
Koordynator:
Jolanta Leśniak
Prowadząca:
Jolanta Leśniak
Cena:
20 zł
Wolnych miejsc:
dużo
Opublikowano 24 września 2020 17:25

Awans zawodowy na nauczyciela mianowanego - 10W/II/2

Forma:
Termin:
19 października 2020 r. w godz. 14:00 – 16:00
Miejsce:
szkolenie online na platformie ClickMeeting
Koordynator:
Jolanta Leśniak
Prowadząca:
Jolanta Leśniak
Cena:
20 zł
Wolnych miejsc:
dużo
Opublikowano 24 września 2020 17:24

Od kompetencji kluczowych do kompetencji przyszłości - 139WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z zamawiającym.
Miejsce:
u zamawiającego lub online
Koordynatorzy:
Sonia Gogulla, Grażyna Skirmuntt
Prowadzący:
Sonia Gogulla, Grażyna Skirmuntt
Cena:
600 zł lub 300 zł
Liczebność grupy:
do 25 osób.
Opublikowano 24 września 2020 12:48

Szkoły w Sieci - 1DB/II

Termin:
16 października, 27 listopada 2020 r., 22 stycznia, 26 marca i 23 kwietnia 2021 r. w godz. 10:00 – 13:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynator:
Jolanta Leśniak
Prowadzący:
zaproszeni specjaliści
Cena:
200 zł
Wolnych miejsc:
13
Opublikowano 24 września 2020 12:39

Szkoły w Sieci (przedszkola) - 1DB/I

Termin:
9 października, 20 listopada 2020 r., 15 stycznia, 19 marca i 16 kwietnia 2021 r. w godz. 10:00 – 13:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynator:
Jolanta Leśniak
Prowadzący:
zaproszeni specjaliści
Cena:
200 zł
Wolnych miejsc:
13
Opublikowano 24 września 2020 12:37

Znaczenie zabawy w rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu - 265R

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego lub online
Koordynator:
Agnieszka Żak
Prowadząca:
Stanisława Stus
Cena:
1000 zł lub 600 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 24 września 2020 10:21

Rozumienie trudności rozwojowych dziecka/ucznia ze spektrum autyzmu a oddziaływania terapeutyczne - 263R

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego lub online
Koordynator:
Agnieszka Żak
Prowadząca:
Stanisława Stus
Cena:
1000 zł lub 600 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 24 września 2020 10:19

Rozwijanie kompetencji społecznych u ucznia ze spektrum autyzmu - 262R

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego lub online
Koordynator:
Agnieszka Żak
Prowadząca:
Stanisława Stus
Cena:
1000 zł lub 600 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 24 września 2020 10:17

Organizacja kształcenia specjalnego w szkole ogólnodostępnej - 261R

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego lub online
Koordynator:
Agnieszka Żak
Prowadząca:
Stanisława Stus
Cena:
1000 zł lub 600 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 24 września 2020 10:16

Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej – kurs dla realizatorów programu - 22KD/2

Termin:
2, 9 i 16 listopada 2020 r. w godz. 14:30 – 18:30
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynatorzy:
Beata Łęcka, Krystyna Szczęsna-Witkowska
Prowadzący:
Beata Łęcka, Krystyna Szczęsna-Witkowska
Cena:
400 zł
Wolnych miejsc:
14
Opublikowano 24 września 2020 10:07

wyGRYwaMY (w) szkołę – sieć współpracy i samokształcenia niekonwencjonalnych i efektywnych nauczycieli - 85D

Termin:
od 15 października 2020 r. do 15 sierpnia 2021 r.
Miejsce:
szkolenie online na platformie Moodle
Koordynatorzy:
Grażyna Skirmuntt, Sonia Gogulla
Prowadzący:
Grażyna Skirmuntt, Sonia Gogulla, Katarzyna Wilk
Cena:
80 zł
Wolnych miejsc:
13
Opublikowano 24 września 2020 10:05

Zafascynować nauką – sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli matematyki i przedmiotów przyrodniczych - 76D

Termin:
od 15 października 2020 r. do 15 sierpnia 2021 r.
Miejsce:
szkolenie online na platformie Moodle
Koordynatorzy:
Grażyna Skirmuntt, Sonia Gogulla
Prowadząca:
Grażyna Skirmuntt
Cena:
80 zł
Wolnych miejsc:
15
Opublikowano 24 września 2020 10:03

Asertywna komunikacja w szkole – premiera narzędzi edukacyjnych wspierających nauczycieli w procesie edukacyjnym i wychowawczym - 83W

Termin:
30 września 2020 r. w godz. 15:00 – 18:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynator:
Grażyna Skirmuntt
Prowadząca:
Anna Łoza-Dzidowska
Cena:
20 zł
Wolnych miejsc:
9
Opublikowano 24 września 2020 09:33

Czy to tylko zabawa? – escape room w realizacji podstawy programowej - 138WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego lub online
Koordynatorzy:
Grażyna Skirmuntt, Sonia Gogulla
Prowadzący:
Grażyna Skirmuntt, Sonia Gogulla
Cena:
600 zł lub 300 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego
Opublikowano 18 września 2020 11:54

Nauka jak gra – wykorzystanie grywalizacji w realizacji podstawy programowej - 144WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego lub online
Koordynatorzy:
Grażyna Skirmuntt, Sonia Gogulla
Prowadzący:
Grażyna Skirmuntt, Sonia Gogulla
Cena:
600 zł lub 300 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego
Opublikowano 18 września 2020 11:52

Cisza, spokój! Czy to działa, czy nie działa? Dyscyplina na lekcjach stacjonarnych i online - 159W/O

Forma:
Termin:
10 i 17 grudnia 2020 r. w godz. 16:00 – 17:30
Miejsce:
szkolenie online na platformie ClickMeeting
Koordynator:
Magdalena Wieczorek
Prowadzący:
Magdalena Wieczorek, Wioleta Baraniak
Cena:
40 zł
Wolnych miejsc:
21
Opublikowano 18 września 2020 11:31

Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych - 158W/O

Forma:
Termin:
19 października 2020 r. w godz. 16:00 – 18:30
Miejsce:
szkolenie online na platformie ClickMeeting
Koordynator:
Magdalena Wieczorek
Prowadząca:
Magdalena Wieczorek
Cena:
20 zł
Wolnych miejsc:
11
Opublikowano 18 września 2020 11:28

Dzwonię do Pani/Pana w bardzo ważnej sprawie. Jak prowadzić wspierające rozmowy telefoniczne z rodzicami i uczniami? - 15W/O

Forma:
Termin:
26 i 27 października 2020 r. w godz. 16:00 – 18:30
Miejsce:
szkolenie online na platformie Zoom
Koordynator:
Magdalena Wieczorek
Prowadząca:
Magdalena Wieczorek
Cena:
40 zł
Wolnych miejsc:
18
Opublikowano 18 września 2020 11:26

Nikt nie zrobi tego za ciebie – analiza własnej kondycji zawodowej w dobie pandemii - 153W/O

Forma:
Termin:
6, 20 listopada i 4 grudnia 2020 r. w godz. 14:00 – 15:30
Miejsce:
szkolenie online na platformie ClickMeeting
Koordynator:
Katarzyna Jaworska
Prowadząca:
Katarzyna Jaworska
Cena:
60 zł
Wolnych miejsc:
20
Opublikowano 18 września 2020 10:49

Jak integrować rozproszoną klasę? - 9WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
szkolenie online na platformie ClickMeeting
Koordynator:
Anna Dzięgiel
Prowadząca:
Anna Dzięgiel
Cena:
300 zł
Liczebność grupy:
do 23 osób.
Opublikowano 18 września 2020 10:47

Rodzice uczniów – partnerzy szkoły - 28WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Anna Dzięgiel
Prowadząca:
Anna Dzięgiel
Cena:
600 zł
Liczebność grupy:
do 30 osób.
Opublikowano 18 września 2020 10:45

Szkoła Porozumienia - 10D

Termin:
13 października, 26 listopada, 17 grudnia 2020 r., 21 stycznia, 4 marca i 15 kwietnia 2021 r. w godz. 15:00 – 18:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach, spotkania 2-4 i 6 ClickMeeting, po każdym spotkaniu dodatkowa aktywność uczestników na platformie Moodle
Koordynator:
Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz
Prowadząca:
Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz
Cena:
120 zł
Wolnych miejsc:
14
Opublikowano 17 września 2020 12:48

Co pomaga nam radzić sobie z psychologicznymi skutkami kryzysu pandemii? – zasoby - 18W/O

Forma:
Termin:
27 listopada i 4 grudnia 2020 r. w godz. 14:30 – 17:00
Miejsce:
szkolenie online na platformie Zoom
Koordynator:
Wioleta Baraniak
Prowadząca:
Wioleta Baraniak
Cena:
40 zł
Wolnych miejsc:
20
Opublikowano 17 września 2020 12:44

Cykl spotkań dla nauczycieli przedszkola. Cyfrowy przedszkolak – wykorzystanie TIK w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych - 65D

Termin:
6 października, 3, 17 listopada, 15 grudnia 2020 r. i 12 stycznia 2021 r. w godz. 15:00 – 19:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynatorzy:
Gabriela Niemiec, Sebastian Koczy
Prowadzący:
Gabriela Niemiec, Sebastian Koczy
Cena:
100 zł
Wolnych miejsc:
9
Opublikowano 16 września 2020 12:16

"Jak zrobić coś z niczego", czyli kreatywny recykling, jako działanie wspierające rozwój manualny dziecka - 98W

Termin:
3 listopada 2020 r. w godz. 14:30 – 18:30
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynator:
Anna Czerwiec-Banek
Prowadząca:
Anna Czerwiec-Banek
Cena:
20 zł
Wolnych miejsc:
13
Opublikowano 14 września 2020 21:57

Ozdoby świąteczne z papieru i nie tylko – edycja bożonarodzeniowa - 36W/I

Termin:
8 grudnia 2020 r. w godz. 14:30 – 18:30
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynator:
Anna Czerwiec-Banek
Prowadząca:
Anna Czerwiec-Banek
Cena:
20 zł
Wolnych miejsc:
14
Opublikowano 14 września 2020 21:56

"Papierowe różności" – papieroplastyka dla dzieci, jako forma wspierania kreatywności dziecka - 33W

Termin:
22 października 2020 r. w godz. 14:30 – 18:30
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynator:
Anna Czerwiec-Banek
Prowadząca:
Anna Czerwiec-Banek
Cena:
20 zł
Wolnych miejsc:
13
Opublikowano 14 września 2020 21:55

Skuteczne metody pracy z agresją - 172W/O

Forma:
Termin:
5, 12 i 19 listopada 2020 r. w godz. 15:00 – 16:30
Miejsce:
szkolenie online na platformie ClickMeeting
Koordynator:
Beata Łęcka
Prowadzący:
Beata Łęcka, Krystyna Szczęsna-Witkowska
Cena:
60 zł
Wolnych miejsc:
11
Opublikowano 14 września 2020 21:39

Patrz, obserwuj, eksperymentuj. Dziecko przedszkolne małym naukowcem - 171W/O

Forma:
Termin:
12 października 2020 r. w godz. 15:30 – 18:30
Miejsce:
szkolenie online na platformie ClickMeeting
Koordynator:
Sabina Furgoł
Prowadząca:
Sabina Furgoł
Cena:
20 zł
Wolnych miejsc:
9
Opublikowano 14 września 2020 21:37

Ocenianie uczniów w praktyce szkolnej - 146W/O

Forma:
Termin:
7 października 2020 r. w godz. 15:30 – 18:30
Miejsce:
szkolenie online na platformie ClickMeeting
Koordynator:
Sabina Furgoł
Prowadząca:
Sabina Furgoł
Cena:
20 zł
Wolnych miejsc:
15
Opublikowano 14 września 2020 21:35

Opiekun stażu w awansie zawodowym - 71W

Termin:
9 października 2020 r. w godz. 14:30 – 17:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynator:
Jolanta Leśniak
Prowadząca:
Jolanta Leśniak
Cena:
20 zł
Wolnych miejsc:
10
Opublikowano 14 września 2020 21:34

Autyzm. Codzienność... Aspekty autyzmu – część II - 4K/XXII

Forma:
Termin:
30 września 2020 r. w godz. 14:30 – 17:30
Miejsce:
szkolenie online na platformie Zoom
Koordynatorzy:
Anita Wieloch, Katarzyna Niemotko
Prowadzący:
Ewa łukowska, Joanna Dziopa, Jadwiga Leśniak
Cena:
udział bezpłatny

Brak wolnych miejsc. Proszę o kontakt e-mailowy z koordynatorem.

Opublikowano 14 września 2020 20:36

Autyzm. Codzienność... Aspekty autyzmu – część I - 4K/XXI

Forma:
Termin:
29 września 2020 r. w godz. 14:45 – 16:30
Miejsce:
szkolenie online na platformie Zoom
Koordynatorzy:
Anita Wieloch, Katarzyna Niemotko
Prowadzący:
Marek Kaczmarzyk
Cena:
udział bezpłatny

Brak wolnych miejsc. Proszę o kontakt e-mailowy z koordynatorem.

Opublikowano 14 września 2020 20:32

akTYwni w szkole i w domu - 36KD

Termin:
16, 23, 30 października i 6 listopada 2020 r. w godz. 16:00 – 18:15
Miejsce:
MEDYK – Katowice – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Katowicach, ul. Wiertnicza 3
Koordynator:
Grażyna Skirmuntt
Prowadząca:
Tatiana Rupik
Cena:
135 zł
Wolnych miejsc:
16
Opublikowano 11 września 2020 21:56

Ocenianie uczniów w praktyce szkolnej - 60WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego lub online na platformie ClickMeeting
Koordynator:
Sabina Furgoł
Prowadząca:
Sabina Furgoł
Cena:
600 zł lub 300 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 11 września 2020 21:55

od C do D - Jak towarzyszyć uczniowi podczas pracy online (i nie tylko) pracując z Kartami Zmian - 46WD/III

Termin:
7 października 2020 r. w godz. 15:00 – 17:15
Miejsce:
szkolenie online na platformie Zoom
Koordynator:
Grażyna Skirmuntt
Prowadząca:
Anna Łoza-Dzidowska
Cena:
50 zł
Wolnych miejsc:
14
Opublikowano 10 września 2020 21:53

od B do C - Jak wspierać rozwój ucznia podczas pracy online (i nie tylko) z kartami Kolory metafory - 46WD/II

Termin:
1 października 2020 r. w godz. 15:30 – 17:45
Miejsce:
szkolenie online na platformie Zoom
Koordynator:
Grażyna Skirmuntt
Prowadząca:
Anna Łoza-Dzidowska
Cena:
50 zł
Wolnych miejsc:
14
Opublikowano 10 września 2020 21:52

Nietypowajka 4 - Dzień Niewidzialnej Pracy - 174W/IV

Termin:
7 kwietnia 2021 r. w godz. 15:00 – 18:00
Miejsce:
szkolenie online na platformie Zoom
Koordynatorzy:
Grażyna Skirmuntt, Sonia Gogulla
Prowadzący:
Grażyna Skirmuntt, Sonia Gogulla
Cena:
20 zł
Wolnych miejsc:
12
Opublikowano 10 września 2020 21:48

Nietypowajka 3 - Międzynarodowy Dzień Mistrza Gry - 174W/III

Termin:
4 marca 2021 r. w godz. 15:00 – 18:00
Miejsce:
szkolenie online na platformie Zoom
Koordynatorzy:
Grażyna Skirmuntt, Sonia Gogulla
Prowadzący:
Grażyna Skirmuntt, Sonia Gogulla
Cena:
20 zł
Wolnych miejsc:
13
Opublikowano 10 września 2020 21:47

Nietypowajka 2 - Dziwaczne spotkanie w Dniu Dziwaka - 174W/II

Termin:
7 stycznia 2021 r. w godz. 15:00 – 18:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynatorzy:
Grażyna Skirmuntt, Sonia Gogulla
Prowadzący:
Grażyna Skirmuntt, Sonia Gogulla
Cena:
20 zł
Wolnych miejsc:
11
Opublikowano 10 września 2020 21:46

Nietypowajka 1 - Światowy Dzień Uśmiechu z "Tajniakami" - 174W/I

Termin:
2 października 2020 r. w godz. 15:00 – 18:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynatorzy:
Grażyna Skirmuntt, Sonia Gogulla
Prowadzący:
Grażyna Skirmuntt, Sonia Gogulla
Cena:
20 zł
Wolnych miejsc:
13
Opublikowano 10 września 2020 21:45

Umiem się uczyć – myślę krytycznie - 82W/V

Termin:
17 marca 2021 r. w godz. 15:30 – 17:00
Miejsce:
szkolenie online na platformie Zoom
Koordynatorzy:
Grażyna Skirmuntt, Sonia Gogulla
Prowadzący:
Grażyna Skirmuntt, Sonia Gogulla
Cena:
20 zł
Wolnych miejsc:
18
Opublikowano 10 września 2020 21:44

Umiem się uczyć – planuję i zarządzam swoim czasem - 82W/IV

Termin:
24 lutego 2021 r. w godz. 15:30 – 17:00
Miejsce:
szkolenie online na platformie Zoom
Koordynatorzy:
Grażyna Skirmuntt, Sonia Gogulla
Prowadzący:
Grażyna Skirmuntt, Sonia Gogulla
Cena:
20 zł
Wolnych miejsc:
18
Opublikowano 10 września 2020 21:43

Umiem się uczyć – zadaję pytania i argumentuję - 82W/III

Termin:
20 stycznia 2021 r. w godz. 15:30 – 17:00
Miejsce:
szkolenie online na platformie Zoom
Koordynatorzy:
Grażyna Skirmuntt, Sonia Gogulla
Prowadzący:
Grażyna Skirmuntt, Sonia Gogulla
Cena:
20 zł
Wolnych miejsc:
18
Opublikowano 10 września 2020 21:42

Umiem się uczyć – analizuję i oceniam informacje - 82W/II

Termin:
18 listopada 2020 r. w godz. 15:30 – 17.00
Miejsce:
szkolenie online na platformie Zoom
Koordynatorzy:
Grażyna Skirmuntt, Sonia Gogulla
Prowadzący:
Grażyna Skirmuntt, Sonia Gogulla
Cena:
20 zł
Wolnych miejsc:
15
Opublikowano 10 września 2020 21:41

Umiem się uczyć – czytam ze zrozumieniem - 82W/I

Termin:
28 października 2020 r. w godz. 15:30 – 17:00
Miejsce:
szkolenie online na platformie Zoom
Koordynatorzy:
Grażyna Skirmuntt, Sonia Gogulla
Prowadzący:
Grażyna Skirmuntt, Sonia Gogulla
Cena:
20 zł
Wolnych miejsc:
8
Opublikowano 10 września 2020 21:40

Notowanie graficzne. Myślenie wizualne w edukacji - 121W

Termin:
15 i 16 października 2020 r. w godz. 14:30 – 18:30
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynator:
Gabriela Wawrzynek
Prowadząca:
Gabriela wawrzynek
Cena:
60 zł
Wolnych miejsc:
14
Opublikowano 10 września 2020 21:36

Jak skutecznie motywować? Kształtowanie nastawienia rozwojowego - 73D

Termin:
17, 24 września i 8 października 2020 r. w godz. 15:00 – 18:30
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynatorzy:
Krystyna Szczęsna-Witkowska, Tomasz Wojtasik
Prowadzący:
Krystyna Szczęsna-Witkowska, Tomasz Wojtasik
Cena:
210 zł

Rekrutacja zakończona.

Opublikowano 10 września 2020 21:32

Ocenianie kształtujące krok po kroku - 7WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego lub online na platformie ClickMeeting
Koordynator:
Anna Dzięgiel
Prowadząca:
Anna Dzięgiel
Cena:
600 zł
Liczebność grupy:
do 25 osób.
Opublikowano 10 września 2020 15:47

Wartości od A do Z w praktyce – kształtowanie postaw społeczno-moralnych - 320WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Gabriela Niemiec
Prowadząca:
Gabriela Niemiec
Cena:
600 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 10 września 2020 15:46

"Ruszam się i uczę" – grafomotoryka inaczej... - 319WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Gabriela Niemiec
Prowadząca:
Gabriela Niemiec
Cena:
600 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 10 września 2020 15:25

Pokonaj złość i agresję – zabawy w przedszkolu i szkole - 315WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Gabriela Niemiec
Prowadząca:
Gabriela Niemiec
Cena:
600 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 10 września 2020 15:04

Jak wykorzystać Kamishibai w pracy z dziećmi i młodzieżą - 314WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego lub online na platformie ClickMeeting
Koordynator:
Gabriela Niemiec
Prowadząca:
Gabriela Niemiec
Cena:
600 zł lub 300 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 10 września 2020 15:02

Sensomotoryka w przedszkolu i klasach początkowych - 313WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Gabriela Niemiec
Prowadząca:
Gabriela Niemiec
Cena:
600 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 10 września 2020 15:01

Wykorzystanie technik Freineta w przedszkolu i szkole - 312WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Gabriela Niemiec
Prowadząca:
Gabriela Niemiec
Cena:
600 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 10 września 2020 15:00

Jak wspierać nastolatka w okresie pandemii? - 50WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego lub online na platformie ClickMeeting
Koordynator:
Katarzyna Jaworska
Prowadząca:
Katarzyna Jaworska
Cena:
600 zł lub 300 zł
Liczebność grupy:
do 30 osób.
Opublikowano 10 września 2020 14:56

Profilaktyka wypalenia zawodowego u nauczycieli w dobie pandemii - 48WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego lub online na platformie ClickMeeting
Koordynator:
Katarzyna Jaworska
Prowadząca:
Katarzyna Jaworska
Cena:
600 zł lub 300 zł
Liczebność grupy:
do 30 osób.
Opublikowano 10 września 2020 14:53

Zespół stresu pourazowego – interwencja i profilaktyka - 15WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego lub online na platformie ClickMeeting
Koordynator:
Katarzyna Jaworska
Prowadząca:
Katarzyna Jaworska
Cena:
600 zł lub 300 zł
Liczebność grupy:
do 30 osób.
Opublikowano 10 września 2020 14:51

Eksperyment i doświadczenie w edukacji wczesnoszkolnej - 112W/O

Forma:
Termin:
30 września 2020 r. w godz. 15:30 – 18:30
Miejsce:
szkolenie online na platformie ClickMeeting
Koordynatorzy:
Sabina Furgoł, Anna Czerwiec-Banek
Prowadzący:
Sabina Furgoł, Anna Czerwiec-Banek
Cena:
20 zł
Wolnych miejsc:
5
Opublikowano 8 września 2020 21:24

Różne oblicza agresji w szkole – jak sobie z nimi radzić. Warsztaty stacjonarne - 6W

Termin:
23 listopada i 1 grudnia 2020 r. w godz. 14:30 – 16:45
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynatorzy:
Katarzyna Jaworska, Wioleta Baraniak
Prowadzący:
Katarzyna Jaworska, Wioleta Baraniak
Cena:
40 zł
Wolnych miejsc:
7
Opublikowano 8 września 2020 21:22

Pomysły, porady i inspiracje na multimedialne lekcje "online" - 145W/O

Forma:
Termin:
28 września 2020 r. w godz. 15:30 – 17:45
Miejsce:
szkolenie online na platformie ClickMeeting
Koordynator:
Sebastian Koczy
Prowadzący:
Sebastian Koczy
Cena:
20 zł

Brak wolnych miejsc.

Opublikowano 8 września 2020 18:01

(Nie)Samodzielni - 134W/O

Forma:
Termin:
15 października 2020 r. w godz. 15:00 – 16:30
Miejsce:
szkolenie online na platformie ClickMeeting
Koordynator:
Grażyna Skirmuntt
Prowadzący:
Jolanta Leśniak, Grażyna Skirmuntt
Cena:
20 zł
Wolnych miejsc:
19
Opublikowano 8 września 2020 17:59

Pomiędzy agresją a wycofaniem – jak znaleźć złoty środek - 99W/O

Forma:
Termin:
1 października 2020 r. w godz. 15:00 – 16:30
Miejsce:
szkolenie online na platformie ClickMeeting
Koordynator:
Beata Łęcka
Prowadzący:
Beata Łęcka, Krystyna Szczęsna-Witkowska
Cena:
20 zł

Brak wolnych miejsc. Proszę o kontakt e-mailowy z koordynatorem.

Opublikowano 8 września 2020 17:54

Techniki relaksacji - 12W

Termin:
14 grudnia 2020 r. w godz. 14:30 – 18:30
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynator:
Beata Łęcka
Prowadząca:
Beata Łęcka
Cena:
20 zł
Wolnych miejsc:
1
Opublikowano 8 września 2020 17:53

Poznaj dziewczynę z autyzmem – rożne perspektywy. Warsztaty stacjonarne - 21D

Termin:
24 listopada, 7 i 14 grudnia 2020 r. w godz. 15:00 – 17:15
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynatorzy:
Wioleta Baraniak, Katarzyna Jaworska, Anita Wieloch
Prowadzący:
Wioleta Baraniak, Katarzyna Jaworska, Anita Wieloch
Cena:
60 zł
Wolnych miejsc:
8
Opublikowano 8 września 2020 17:50

Poznaj dziewczynę z autyzmem – rożne perspektywy. Zajęcia rozszerzone - 21S/O

Forma:
Termin:
3, 10 i 17 listopada 2020 r. w godz. 15:00 – 16:30
Miejsce:
szkolenie online na platformie Zoom
Koordynatorzy:
Wioleta Baraniak, Katarzyna Jaworska, Anita Wieloch
Prowadzący:
Wioleta Baraniak, Katarzyna Jaworska, Anita Wieloch
Cena:
60 zł
Wolnych miejsc:
53
Opublikowano 8 września 2020 17:49

Kurs kierowników wycieczek szkolnych - 2WD

Termin:
8 i 9 października 2020 r. w godz. 14:30 – 18:30
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynator:
Gabriela Wawrzynek
Prowadząca:
Gabriela Wawrzynek
Cena:
110 zł
Wolnych miejsc:
13
Opublikowano 8 września 2020 17:41

Małe formy rzeźbiarskie z taśmy gipsowej - 102W

Termin:
29 października 2020 r. w godz. 14:30 – 18:30
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynator:
Gabriela Wawrzynek
Prowadząca:
Gabriela Wawrzynek
Cena:
35 zł
Wolnych miejsc:
14
Opublikowano 8 września 2020 17:40

Rysowanki, malowanki, ulepianki – czyli jak małym dzieciom mówić o sztuce - 111W

Termin:
21 października 2020 r. w godz. 14:30 – 18:30
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynator:
Gabriela Wawrzynek
Prowadząca:
Gabriela Wawrzynek
Cena:
35 zł
Wolnych miejsc:
12
Opublikowano 8 września 2020 17:39

Plastyczne "wyzwalacze" kreatywności - 110W

Termin:
1 października 2020 r. w godz. 14:30 – 18:30
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynator:
Gabriela Wawrzynek
Prowadząca:
Gabriela Wawrzynek
Cena:
35 zł
Wolnych miejsc:
5
Opublikowano 8 września 2020 17:38

Weekendowa akademia wychowawcy klasy – sieć współpracy i samokształcenia wychowawców - 28D/1

Termin:
3 października 2020 r. w godz. 9:30 – 13:30, 21 listopada, 12 grudnia 2020 r., 16 stycznia, 20 lutego 2021 r. w godz. 10:00 – 13:00 i 13 marca 2021 r. w godz. 9:30 – 13:30
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach, spotkania 2-5 ClickMeeting, po każdym spotkaniu dodatkowa aktywność uczestników na platformie Moodle.
Koordynatorzy:
Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz, Ewa Kustwan-Mróz
Prowadzący:
Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz, Ewa Kustwan-Mróz
Cena:
120 zł
Wolnych miejsc:
12
Opublikowano 7 września 2020 21:10

Dzieci i młodzież w sytuacji rozwodu i/lub śmierci bliskich – czyli podstawowe informacje jak wspomóc dzieci i młodzież w sytuacji psychologicznych utrat - 224WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego lub online
Koordynator:
Wioleta Baraniak
Prowadząca:
Wioleta Baraniak
Cena:
600 zł lub 300 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 7 września 2020 21:07

Humor w szkole? – czyli o sposobach wykorzystywania humoru w pracy nauczyciela - 223WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego lub online
Koordynator:
Wioleta Baraniak
Prowadząca:
Wioleta Baraniak
Cena:
600 zł lub 300 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 7 września 2020 20:51

"Społeczność pokoju nauczycielskiego", czyli o możliwościach i trudnościach wspólnego funkcjonowania grona pedagogicznego - 222WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego lub online
Koordynator:
Wioleta Baraniak
Prowadząca:
Wioleta Baraniak
Cena:
600 zł lub 300 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 7 września 2020 20:50

Dyscyplina i ład w klasie, czyli o tzw. zręczności pedagogicznej - 220WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego lub online
Koordynator:
Wioleta Baraniak
Prowadząca:
Wioleta Baraniak
Cena:
600 zł lub 300 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 7 września 2020 20:47

Co pomaga nam radzić sobie z psychologicznymi skutkami kryzysu? – zasoby - 85WR

Termin:
po ustaleniu z prowadzącym
Miejsce:
u zamawiającego lub online
Koordynator:
Wioleta Baraniak
Prowadząca:
Wioleta Baraniak
Cena:
600 zł lub 300 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 7 września 2020 20:46

Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej – kurs dla realizatorów programu - 22KD

Termin:
21, 28 września i 5 października 2020 r. w godz. 14:30 – 18:30
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynatorzy:
Beata Łęcka, Krystyna Szczęsna-Witkowska
Prowadzący:
Beata Łęcka, Krystyna Szczęsna-Witkowska
Cena:
400 zł

Rekrutacja zakończona.

Opublikowano 2 września 2020 20:54

Pokolenie iGEN – poznać i zrozumieć - 137WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego lub online na platformie ClickMeeting
Koordynatorzy:
Grażyna Skirmuntt, Sonia Gogulla
Prowadzący:
Grażyna Skirmuntt, Sonia Gogulla
Cena:
600 zł lub 300 zł
Liczebność grupy:
do 25 osób.
Opublikowano 2 września 2020 20:52

Nastolatek z zespołem Aspergera. Jak uczyć zdalnie i hybrydowo, żeby wykorzystać potencjał? - 192WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
szkolenie online na platformie ClickMeeting lub Zoom
Koordynator:
Anita Wieloch
Prowadząca:
Anita Wieloch
Cena:
300 zł
Liczebność grupy:
do 50 osób.
Opublikowano 2 września 2020 13:15

Dziecko ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera w przedszkolu - 154WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
szkolenie online na platformie ClickMeeting lub Zoom
Koordynator:
Anita Wieloch
Prowadząca:
Anita Wieloch
Cena:
300 zł
Liczebność grupy:
do 30 osób.
Opublikowano 2 września 2020 13:13

Trudne zachowania u uczniów ze spektrum autyzmu – jak skutecznie przeciwdziałać i deeskalować - 63WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
szkolenie online na platformie ClickMeeting lub Zoom
Koordynator:
Anita Wieloch
Prowadząca:
Anita Wieloch
Cena:
300 zł
Liczebność grupy:
do 50 osób.
Opublikowano 2 września 2020 13:13

Zmiana jest możliwa – kurs podstawowy w zakresie Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach - 24D/P

Termin:
26 i 28 października 2020 r. w godz. 9:00 – 15:30
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynator:
Krystyna Szczęsna-Witkowska
Prowadzący:
Beata Łęcka, Krystyna Szczęsna-Witkowska
Cena:
50 zł
Wolnych miejsc:
6
Opublikowano 2 września 2020 08:58

Ważne zadanie! Jak dbać o dobrostan uczniów, rodziców i nauczycieli? - 39W/O

Forma:
Termin:
29 września 2020 r. w godz. 16:00 – 17:30
Miejsce:
szkolenie online na platformie ClickMeeting
Koordynatorzy:
Magdalena Wieczorek, Anna Jakubowska
Prowadząca:
Magdalena Wieczorek
Cena:
20 zł
Wolnych miejsc:
7
Opublikowano 1 września 2020 08:30

Zrozumieć ucznia z zespołem Aspergera - 7S/O

Forma:
Termin:
27 października 2020 r. w godz. 15:00 – 17:15
Miejsce:
szkolenie online na platformie Zoom
Koordynator:
Anita Wieloch
Prowadząca:
Anita Wieloch
Cena:
20 zł
Wolnych miejsc:
20
Opublikowano 1 września 2020 00:00

Nauczyciel wspomagający w przepisach i praktyce - 178WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
szkolenie online na platformie ClickMeeting lub Zoom
Koordynatorzy:
Jolanta Leśniak, Anita Wieloch
Prowadzący:
Jolanta Leśniak, Anita Wieloch
Cena:
300 zł
Liczebność grupy:
do 30 osób.
Opublikowano 31 sierpnia 2020 14:30

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu: w prawie i w praktyce - 155WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
szkolenie online na platformie ClickMeeting
Koordynatorzy:
Jolanta Leśniak, Anita Wieloch
Prowadzący:
Jolanta Leśniak, Anita Wieloch
Cena:
300 zł
Liczebność grupy:
do 30 osób.
Opublikowano 31 sierpnia 2020 14:27

Nastolatek w szkole podstawowej. Jak świadomie i skutecznie wspierać proces budowania kompetencji społecznych uczniów? - 240WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
szkolenie online na platformie ClickMeeting
Koordynator:
Magdalena Wieczorek
Prowadząca:
Magdalena Wieczorek
Cena:
300 zł
Liczebność grupy:
do 30 osób.
Opublikowano 31 sierpnia 2020 11:06

Usterki na łączach! Pozytywna dyscyplina na lekcjach zdalnych i hybrydowych - 237WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
szkolenie online na platformie ClickMeeting
Koordynator:
Magdalena Wieczorek
Prowadząca:
Magdalena Wieczorek
Cena:
300 zł
Liczebność grupy:
do 30 osób.
Opublikowano 31 sierpnia 2020 11:05

Trudne spotkania i rozmowy z rodzicami uczniów - 197WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
szkolenie online na platformie ClickMeeting
Koordynator:
Magdalena Wieczorek
Prowadząca:
Magdalena Wieczorek
Cena:
300 zł
Liczebność grupy:
do 30 osób.
Opublikowano 31 sierpnia 2020 11:04

Nie ogarniam tego – uczeń z trudnościami w procesie nauczania tradycyjnego/zdalnego/hybrydowego - 196WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
szkolenie online na platformie ClickMeeting
Koordynator:
Magdalena Wieczorek
Prowadząca:
Magdalena Wieczorek
Cena:
300 zł
Liczebność grupy:
do 30 osób.
Opublikowano 31 sierpnia 2020 11:02

CIAŁO – (Re)fle(ksja) – obraz współczesnej nastolatki i nastolatka - 195WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
szkolenie online na platformie ClickMeeting
Koordynatorzy:
Magdalena Wieczorek, Leśniak Jolanta
Prowadzący:
Magdalena Wieczorek, Leśniak Jolanta
Cena:
300 zł
Liczebność grupy:
do 30 osób.
Opublikowano 31 sierpnia 2020 11:01

eWagary? Nieobecność uczniów na zdalnych lekcjach - 129WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
szkolenie online na platformie ClickMeeting
Koordynator:
Magdalena Wieczorek
Prowadzący:
Jolanta Leśniak, Magdalena Wieczorek
Cena:
300 zł
Liczebność grupy:
do 30 osób.
Opublikowano 31 sierpnia 2020 09:57

Wartości od A do Z. Od akceptacji do zaufania - 111WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
szkolenie online na platformie ClickMeeting
Koordynator:
Magdalena Wieczorek
Prowadząca:
Magdalena Wieczorek
Cena:
300 zł
Liczebność grupy:
do 25 osób.
Opublikowano 31 sierpnia 2020 09:54

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły/placówki – tworzenie i ewaluacja - 56WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
szkolenie online na platformie ClickMeeting
Koordynator:
Magdalena Wieczorek
Prowadząca:
Magdalena Wieczorek
Cena:
300 zł
Liczebność grupy:
do 30 osób.
Opublikowano 31 sierpnia 2020 09:53

Na marginesie – jak przeciwdziałać wykluczeniu i prześladowaniu w klasie i grupie - 1D

Termin:
3 października, 7 listopada, 5 grudnia 2020 r., 9 stycznia, 20 lutego, 13 marca, 10 kwietnia i 8 maja 2021 r. w godz. 9:00 – 13:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynator:
Anna Dzięgiel
Prowadzący:
Anna Dzięgiel, Tomasz Wojtasik
Cena:
160 zł

Brak wolnych miejsc. Proszę o kontakt e-mailowy z koordynatorem.

Opublikowano 29 sierpnia 2020 12:26

Trudności sensoryczne ucznia z zespołem Aspergera. Jak pomóc? - 40W/3

Termin:
15 września 2020 r. w godz. 15:00 – 16:30 (online) i 19 października 2020 r. w godz. 15:00 – 17:30 (warsztaty w ROM-E Metis)
Miejsce:
szkolenie online na platformie ClickMeeting oraz warsztaty w ROM-E Metis w Katowicach
Koordynator:
Anita Wieloch
Prowadząca:
Anita Wieloch
Cena:
30 zł

Rekrutacja zakończona.

Opublikowano 29 sierpnia 2020 12:19

Trudności sensoryczne ucznia z zespołem Aspergera. Jak pomóc? - 40W/2

Termin:
15 września 2020 r. w godz. 15:00 – 16:30 (online) i 12 października 2020 r. w godz. 15:00 – 17:30 (warsztaty w ROM-E Metis)
Miejsce:
szkolenie online na platformie ClickMeeting oraz warsztaty w ROM-E Metis w Katowicach
Koordynator:
Anita Wieloch
Prowadząca:
Anita Wieloch
Cena:
30 zł

Rekrutacja zakończona.

Opublikowano 29 sierpnia 2020 12:18

Trudności sensoryczne ucznia z zespołem Aspergera. Jak pomóc? - 40W/1

Termin:
15 września 2020 r. w godz. 15:00 – 16:30 (online) i 6 października 2020 r. w godz. 15:00 – 17:30 (warsztaty w ROM-E Metis)
Miejsce:
szkolenie online na platformie ClickMeeting oraz warsztaty w ROM-E Metis w Katowicach
Koordynator:
Anita Wieloch
Prowadząca:
Anita Wieloch
Cena:
30 zł

Rekrutacja zakończona.

Opublikowano 29 sierpnia 2020 12:17

Konflikt w szkole – nie taki straszny jak go malują - 184WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
szkolenie online na platformie ClickMeeting
Koordynator:
Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz
Prowadząca:
Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz
Cena:
300 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 29 sierpnia 2020 11:56

Kształtowanie umiejętności i postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy (samodzielność, kreatywność, innowacyjność) - 183WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
szkolenie online na platformie ClickMeeting
Koordynator:
Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz
Prowadząca:
Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz
Cena:
300 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 29 sierpnia 2020 11:55

Wykorzystanie technik mediacyjnych, jako sposób dochodzenia do porozumienia w środowisku szkolnym - 116WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
szkolenie online na platformie ClickMeeting
Koordynator:
Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz
Prowadząca:
Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz
Cena:
300 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 29 sierpnia 2020 11:54

Konstruktywne sposoby na uczniowskie konflikty – rozwijanie kompetencji społecznych i osobistych uczniów w sytuacji konfliktu - 80WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
szkolenie online na platformie ClickMeeting
Koordynator:
Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz
Prowadząca:
Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz
Cena:
300 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 29 sierpnia 2020 11:53

Motywująca rola informacji zwrotnej w procesie uczenia się - 204WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego lub online na platformie ClickMeeting
Koordynator:
Anna Dzięgiel
Prowadząca:
Anna Dzięgiel
Cena:
600 zł lub 300 zł
Liczebność grupy:
do 25 osób.
Opublikowano 29 sierpnia 2020 11:52

Uczeń z doświadczeniem migracji w polskiej szkole. Jak zorganizować proces edukacji? - 199WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego lub szkolenie online na platformie ClickMeeting
Koordynator:
Anna Dzięgiel
Prowadząca:
Anna Dzięgiel
Cena:
600 zł lub 300 zł
Liczebność grupy:
do 23 osób.
Opublikowano 29 sierpnia 2020 11:51

Jak kształtować i rozwijać kompetencje kluczowe w ramach podstawy programowej - 198WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego lub online na platformie ClickMeeting
Koordynator:
Anna Dzięgiel
Prowadząca:
Anna Dzięgiel
Cena:
600 zł lub 300 zł
Liczebność grupy:
do 30 osób.
Opublikowano 29 sierpnia 2020 11:50

Jak kształtować kompetencje kluczowe u uczniów? - 84WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego lub online na platformie ClickMeeting
Koordynator:
Sabina Furgoł
Prowadząca:
Sabina Furgoł
Cena:
600 zł lub 300 zł
Liczebność grupy:
do 30 osób.
Opublikowano 29 sierpnia 2020 11:49

Kompetencje kluczowe w podstawie programowej - 83WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego lub online na platformie ClickMeeting
Koordynator:
Sabina Furgoł
Prowadząca:
Sabina Furgoł
Cena:
600 zł lub 300 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 29 sierpnia 2020 11:48

Nowoczesne metody dydaktyczne - 62WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego lub online na platformie ClickMeeting
Koordynator:
Sabina Furgoł
Prowadząca:
Sabina Furgoł
Cena:
600 zł lub 300 zł
Liczebność grupy:
do 30 osób.
Opublikowano 29 sierpnia 2020 11:47

Jak rozwijać myślenie naukowe u dzieci w wieku przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej? - 38WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego lub online na platformie ClickMeeting
Koordynator:
Sabina Furgoł
Prowadząca:
Sabina Furgoł
Cena:
600 zł lub 300 zł
Liczebność grupy:
do 30 osób.
Opublikowano 29 sierpnia 2020 11:46

Metoda WebQuest - 37WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego lub online na platformie ClickMeeting
Koordynator:
Sabina Furgoł
Prowadząca:
Sabina Furgoł
Cena:
600 zł lub 300 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 29 sierpnia 2020 11:45

Jak uczynić edukację skuteczną? Jak motywować uczniów? - 36WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego lub online na platformie ClickMeeting
Koordynator:
Sabina Furgoł
Prowadząca:
Sabina Furgoł
Cena:
600 zł lub 300 zł
Liczebność grupy:
do 30 osób.
Opublikowano 29 sierpnia 2020 11:44

Kompetencje cyfrowe uczniów – bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej - 127WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Sebastian Koczy
Prowadzący:
Sebastian Koczy
Cena:
600 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 29 sierpnia 2020 11:43

Cyfrowe nauczanie, cyfrowe kompetencje – inspiracje na lekcje online - 124WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Sebastian Koczy
Prowadzący:
Sebastian Koczy
Cena:
600 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 29 sierpnia 2020 11:42

Nauka przez zabawę – wykorzystanie nowych technologii w pracy nauczyciela przedszkola i nauczania początkowego - 120WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Koordynator:
Sebastian Koczy
Prowadzący:
Sebastian Koczy
Cena:
600 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 29 sierpnia 2020 11:41

rozpoznajeMY fake newsy - 136WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego lub online na platformie ClickMeeting
Koordynatorzy:
Grażyna Skirmuntt, Sonia Gogulla
Prowadzący:
Grażyna Skirmuntt, Sonia Gogulla
Cena:
600 zł lub 300 zł
Liczebność grupy:
do 30 osób.
Opublikowano 29 sierpnia 2020 11:40

Popularne, praktykowane i... nieprawdziwe – naukowy sceptycyzm w edukacji - 135WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego lub szkolenie online na platformie ClickMeeting
Koordynatorzy:
Grażyna Skirmuntt, Sonia Gogulla
Prowadzący:
Grażyna Skirmuntt, Sonia Gogulla
Cena:
600 zł lub 300 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 29 sierpnia 2020 11:39

Profilaktyka pozytywna - 101WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
szkolenie online na platformie ClickMeeting
Koordynator:
Magdalena Wieczorek
Prowadząca:
Magdalena Wieczorek
Cena:
300 zł
Liczebność grupy:
do 50 osób.
Opublikowano 29 sierpnia 2020 11:38

Zrozumieć ucznia z zespołem Aspergera - 191WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
szkolenie online na platformie ClickMeeting lub Zoom
Koordynator:
Anita Wieloch
Prowadząca:
Anita Wieloch
Cena:
300 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 29 sierpnia 2020 11:37

Specyficzne zachowania u dzieci w klasie (zaburzenia emocjonalne, ADHD, spektrum autyzmu, Zespół Aspergera, niepełnosprawność intelektualna) – jak sobie z nimi radzić - 153WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
szkolenie online na platformie ClickMeeting lub Zoom
Koordynator:
Anita Wieloch
Prowadząca:
Anita Wieloch
Cena:
300 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Opublikowano 29 sierpnia 2020 11:36

Prawo dozwolonego użytku i otwarte zasoby edukacyjne w szkole - 166WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
szkolenie online na platformie ClickMeeting
Koordynator:
Katarzyna Wilk
Prowadząca:
Katarzyna Wilk
Cena:
300 zł
Liczebność grupy:
do 30 osób.
Opublikowano 29 sierpnia 2020 11:35

Design thinking w edukacji - 165WR

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
szkolenie online na platformie ClickMeeting
Koordynator:
Katarzyna Wilk
Prowadząca:
Katarzyna Wilk
Cena:
300 zł
Liczebność grupy:
do 30 osób.
Opublikowano 29 sierpnia 2020 11:34

Design thinking w edukacji - 84W

Termin:
2 grudnia 2020 r. w godz. 15:30 – 18:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynator:
Katarzyna Wilk
Prowadząca:
Katarzyna Wilk
Cena:
20 zł
Wolnych miejsc:
2
Opublikowano 29 sierpnia 2020 10:31

Prawo dozwolonego użytku i otwarte zasoby edukacyjne w szkole - 96W/O

Forma:
Termin:
7 października 2020 r. w godz. 16:00 – 18:30
Miejsce:
szkolenie online na platformie ClickMeeting
Koordynator:
Katarzyna Wilk
Prowadząca:
Katarzyna Wilk
Cena:
20 zł
Wolnych miejsc:
23
Opublikowano 29 sierpnia 2020 10:27

Wartości od A do Z - kształtowanie postaw społeczno-moralnych w PRAKTYCE - 1W

Termin:
23 października 2020 r. w godz. 15:00 – 19:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynator:
Gabriela Niemiec
Prowadząca:
Gabriela Niemiec
Cena:
20 zł
Wolnych miejsc:
6
Opublikowano 28 sierpnia 2020 12:24

Gra planszowa w przedszkolu i klasach początkowych - 130W

Termin:
16 października 2020 r. w godz. 15:00 – 19:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynator:
Gabriela Niemiec
Prowadząca:
Gabriela Niemiec
Cena:
20 zł
Wolnych miejsc:
2
Opublikowano 28 sierpnia 2020 12:21

"Ruszam się i uczę" – zabawy grafomotoryczne - 85W

Termin:
13 października 2020 r. w godz. 15:00 – 19:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynator:
Gabriela Niemiec
Prowadząca:
Gabriela Niemiec
Cena:
20 zł

Brak wolnych miejsc. Proszę o kontakt e-mailowy z koordynatorem.

Opublikowano 28 sierpnia 2020 12:19

Uczeń z doświadczeniem migracji w polskiej szkole. Sieć współpracy nauczycieli - 11D

Termin:
21 listopada, 12 grudnia 2020 r., 16 stycznia, 20 marca i 15 maja 2021 r. w godz. 9:00 – 12:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynator:
Anna Dzięgiel
Prowadząca:
Anna Dzięgiel
Cena:
100 zł
Wolnych miejsc:
6
Opublikowano 28 sierpnia 2020 12:08

Kształtowanie umiejętności i postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy (samodzielność, kreatywność, innowacyjność) - 68D/O

Forma:
Termin:
5, 12 i 19 listopada 2020 r. w godz. 15:00 – 17:30
Miejsce:
szkolenie online na platformie ClickMeeting
Koordynator:
Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz
Prowadząca:
Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz
Cena:
60 zł
Wolnych miejsc:
8
Opublikowano 28 sierpnia 2020 11:50

Zaburzenia depresyjne u dzieci i młodzieży - 13D

Termin:
28 września, 26 października, 23 listopada i 14 grudnia 2020 r. w godz. 9:00 – 13:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynator:
Beata Birnbach
Prowadząca:
Beata Birnbach
Cena:
80 zł

Rekrutacja zakończona.

Opublikowano 28 sierpnia 2020 11:46

Nastolatek – jego rozwój i stres - 14W/O

Forma:
Termin:
19 i 29 października 2020 r. w godz. 15:00 – 18:00
Miejsce:
szkolenie online na platformie Zoom
Koordynatorzy:
Katarzyna Jaworska, Wioleta Baraniak
Prowadzący:
Katarzyna Jaworska, Wioleta Baraniak
Cena:
40 zł
Wolnych miejsc:
4
Opublikowano 27 sierpnia 2020 15:47

Różne oblicza agresji w szkole – jak sobie z nimi radzić - 6W/O

Forma:
Termin:
28 września i 12 października 2020 r. w godz. 15:00 – 18:00
Miejsce:
szkolenie online na platformie Zoom
Koordynatorzy:
Katarzyna Jaworska, Wioleta Baraniak
Prowadzący:
Katarzyna Jaworska, Wioleta Baraniak
Cena:
40 zł
Wolnych miejsc:
3
Opublikowano 27 sierpnia 2020 15:46

Techniki coachingowe w pracy nauczyciela - 16W/2

Termin:
13 października 2020 r. w godz. 10:00 – 14:30
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynator:
Ewa Kustwan-Mróz
Prowadząca:
Ewa Kustwan-Mróz
Cena:
20 zł

Brak wolnych miejsc. Proszę o kontakt e-mailowy z koordynatorem.

Opublikowano 27 sierpnia 2020 14:45

Techniki coachingowe w pracy nauczyciela - 16W/1

Termin:
29 września 2020 r. w godz. 13:30 – 18:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynator:
Ewa Kustwan-Mróz
Prowadząca:
Ewa Kustwan-Mróz
Cena:
20 zł
Wolnych miejsc:
2
Opublikowano 27 sierpnia 2020 14:44

Gry i zabawy rozwijające wyobraźnię i kreatywność dziecka przedszkolnego i wczesnoszkolnego - 66W/O

Forma:
Termin:
29 września 2020 r. w godz. 15:00 – 17:15
Miejsce:
szkolenie online na platformie ClickMeeting
Koordynator:
Gabriela Niemiec
Prowadząca:
Gabriela Niemiec
Cena:
20 zł

Brak wolnych miejsc. Proszę o kontakt e-mailowy z koordynatorem.

Opublikowano 27 sierpnia 2020 10:39

"Bądź wytrwały w czasie zmiany" – XIX konferencja dla szkół sanatoryjnych, przyszpitalnych i ośrodków szkolno-wychowawczych - 2K/II

Forma:
Termin:
9 października 2020 r. w godz. 10:00 – 14:00
Miejsce:
szkolenie online na platformie Zoom
Koordynatorzy:
Katarzyna Jaworska, Wioleta Baraniak, Katarzyna Wilk
Prowadzący:
Katarzyna Jaworska, Wioleta Baraniak, Katarzyna Wilk, Katarzyna Drzewiecka- Tymkiewicz,Sebastian Koczy, Anna Czerwiec-Banek, Mirosława Bochner
Cena:
30 zł
Wolnych miejsc:
41
Opublikowano 27 sierpnia 2020 10:33