Najnowsze informacji o ofercie, działaniach i inicjatywach podejmowanych przez ROM-E „Metis” oraz podmioty z nim współpracujące (urzędy, organizacje, jednostki) na Twój e-mail.

 

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO.

Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej "RODO" oraz ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1000) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny „Metis” w Katowicach z siedzibą w Katowicach, przy ul. Drozdów 17 i 21, NIP 9542246469, REGON: 272881923.
 2. Administrator w celu należytej ochrony danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@metis.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji newslettera „Metis” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania rezygnacji z subskrypcji.
 5. Na podstawie art. 13 ust. 2 lit. b) RODO ma Pani/Pan prawo do:
  • dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  • przenoszenia danych;
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.