Każde dziecko, każdy człowiek jest inny, wyjątkowy, ma swoje szczególne potrzeby. Dzięki temu, że się od siebie różnimy, rozwijamy odmienne pasje i  jesteśmy dobrzy w różnych rzeczach, możemy się uzupełniać. Warto podążać za swoimi zainteresowaniami i wspierać to, w czym jesteśmy dobrzy. To pozwala nam odczuwać radość z tego, co  robimy.

Aktualnie żyjemy w czasach trudnych - pandemia, związana z nią izolacja, wojna – mają wpływ na  wszystkich dorosłych i dzieci. Z raportu badań prowadzonych przez IBE wynika, że co trzeci uczeń jest objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną, jest uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Kim jest dziecko z SPE? To  dziecko o szczególnych uzdolnieniach, to dziecko z trudnościami edukacyjnymi, trudnościami w  relacjach, nieradzące sobie z emocjami, to dziecko z niepełnosprawnością, czy dziecko z  rodziny migracyjnej, ale nie tylko. Ten młody człowiek potrzebuje zrozumienia, pomocy i wsparcia, aby mógł osiągnąć sukces edukacyjno-wychowawczy. W tym miejscu pojawia się rola dla nas dorosłych: nauczycieli, wychowawców, opiekunów, rodziców. Musimy tak wspierać dziecko, aby w dorosłym życiu poradziło sobie w sytuacjach trudnych, było samodzielne. Istotne w rozwoju dziecka są spójne, działania na linii rodzice – szkoła – uczeń.

Kampania, którą zainaugurowaliśmy konferencjami dotyczącymi "Funkcjonowania ucznia z SPE w rodzinie i  szkole" była początkiem działań z zakresu wsparcia nauczycieli, wychowawców i specjalistów w pracy z  dziećmi i młodzieżą ze zróżnicowanymi potrzebami.

W ramach kampanii będziemy organizować seminaria, warsztaty – online i stacjonarnie nie tylko w Katowicach, ale również w różnych miastach subregionu województwa śląskiego. Szkolenia będziemy opierać o realne potrzeby uczestników, będziemy dostarczać wiedzę i rozwijać umiejętności mające praktyczne zastosowanie w pracy z dziećmi i  młodzieżą.

 

AKTUALNOŚCI

Elementem kampanii będzie również tworzenie i rozpowszechnianie materiałów, które będą służyć jako pomoc merytoryczna w pracy dziećmi i młodzieżą.

PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK

O każdym wydarzeniu informować będziemy za pośrednictwem naszej strony internetowej oraz na fanpage kampanii: fb.com/KampaniaSPE

 

Zapraszamy!

Koordynatorzy:

Aleksandra Boruta-Król
tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 138
e-mail:

Sebastian Koczy
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 137
e-mail:

Opublikowano 17 maja 2023
Wróć