Każde dziecko, każdy człowiek jest inny, wyjątkowy, ma swoje szczególne potrzeby. Dzięki temu, że się od siebie różnimy, rozwijamy odmienne pasje i  jesteśmy dobrzy w różnych rzeczach, możemy się uzupełniać. Warto podążać za swoimi zainteresowaniami i wspierać to, w czym jesteśmy dobrzy. To pozwala nam odczuwać radość z tego, co  robimy.

Aktualnie żyjemy w czasach trudnych - pandemia, związana z nią izolacja, wojna – mają wpływ na  wszystkich dorosłych i dzieci. Z raportu badań prowadzonych przez IBE wynika, że co trzeci uczeń jest objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną, jest uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Kim jest dziecko z SPE? To  dziecko o szczególnych uzdolnieniach, to dziecko z trudnościami edukacyjnymi, trudnościami w  relacjach, nieradzące sobie z emocjami, to dziecko z niepełnosprawnością, czy dziecko z  rodziny migracyjnej, ale nie tylko. Ten młody człowiek potrzebuje zrozumienia, pomocy i wsparcia, aby mógł osiągnąć sukces edukacyjno – wychowawczy. W tym miejscu pojawia się rola dla nas dorosłych: nauczycieli, wychowawców, opiekunów, rodziców. Musimy tak wspierać dziecko, aby w dorosłym życiu poradziło sobie w sytuacjach trudnych, było samodzielne. Istotne w rozwoju dziecka są spójne, działania na linii rodzice – szkoła – uczeń.

Na konferencji przedstawimy Państwu podczas wykładów jak ważna jest dobra współpraca z  rodzicami jako partnerami szkoły w kształtowaniu rozwoju dziecka. Ponadto poruszymy istotny temat zaburzeń emocjonalnych, psychicznych dzieci i młodzieży, oraz przedstawimy Państwu potrzeby dzieci i rodzin migracyjnych, sposoby i miejsca gdzie mogą uzyskać wsparcie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych edycji znajdą Państwo poniżej.

Do wyboru dla Państwa (proszę kliknąć w wybraną edycję):

12K/I – Bielsko-Biała, 21 marca 2023 r.

12K/II - Katowice, 4 kwietnia 2023 r.

12K/III - Rybnik, 13 kwietnia 2023 r.

12K/IV - Częstochowa, 17 kwietnia 2023 r.

Zapraszamy!

Opublikowano 8 marca 2023
Zmieniono 9 marca 2023
Zarchiwizowano 17 kwietnia 2023
Wróć