Dydaktyczne inspiracje

Wstęp «  
Gram, więc się uczę «  
Podpowiadajnik «  
Dzielimy się pomysłami «  
Miszungowy lyjamt «  

Logo 100 nóg, 100 gier, 1000 pomysłów

Czy stonoga ma nóg sto?
Czy policzył kiedyś kto?
Ile myśli mamy w głowie?
Kto policzy? Kto nam powie?

Jak zachęcić do nauki
Naszych uczniów, dzieci, wnuki?
Zamiast siedzieć nad książkami
wolą się zabawiać grami.

I właściwie nic dziwnego,
Gra wciąga wszak każdego.
Propozycję zatem mamy -
Uczymy się i gramy!

Kto się w grę zaangażuje
to emocje też poczuje.
Temu nuda nie dokuczy
i zapomni, że się uczy!

Autorka Sonia Gogulla

Zapraszamy do lektury naszej rubryki. Znajdziecie w niej pomysły i przykłady wykorzystania gier (logicznych, planszowych, towarzyskich) w dydaktyce przedmiotów ogólnokształcących.

Umiejętność uczenia się jest kluczową kompetencją człowieka, a jej rozwijanie najważniejszym zadaniem szkoły. Tym samym najważniejszym zadaniem każdego z nas, nauczycieli, jest nauczenie naszych podopiecznych, jak się uczyć. Jeśli poszukujecie odpowiedzi na pytanie, jak tego dokonać, to my odpowiadamy na to pytanie następująco: Bawcie się ze swoimi uczniami! Dlaczego?

Ponieważ zabawa jest biologicznie zaprogramowanym i ewolucyjnie utrwalonym mechanizmem, który służy zdobywaniu wiedzy i umiejętności. (Peter Gray Wolne dzieci, Wydawnictwo Mind 2015).

Dobrze przemyślana i wykorzystana w procesie nauczania – uczenia się zabawa umożliwia realizację podstaw programowych, programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, kształcenie kompetencji kluczowych, a tak po ludzku – budowanie dobrej relacji dorosłego z uczniem, która jest kluczowa dla powodzenia tego procesu.

Nieważne, ile masz lat. Dopóki się bawisz, jesteś młody! A także:

  • bardziej twórczy (rozwijamy kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość),
  • masz lepsze relacje z ludźmi (uczymy komunikowania się, pracy w zespole, kreatywnego rozwiązywania problemów),
  • łatwiej ci spełniać marzenia (kształtujemy umiejętność planowania, rozwijamy postawę odpowiedzialności),
  • jesteś szczęśliwszy! (wpływamy na wszechstronny rozwój osobowy).

Zabawa jest fundamentem ludzkiego rozwoju, zwłaszcza (choć nie tylko!) w dzieciństwie.

Zatem wspólnie bawmy się i uczmy!

Sonia Gogulla
Grażyna Skirmuntt

Opublikowano 28 maja 2018
Wróć