Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.


Termin:
16 listopada 2018 r. w godz. 15:00 – 19:00, 17, 18, 24 listopada 2018 r. w godz. 9:00 – 15:30 i 25 listopada 2018 r. w godz. 9:00 – 13:00
Miejsce:
Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22
Wolnych miejsc:
9

Termin:
19 i 20 listopada 2018 r. w godz. 14:30 – 19:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Wolnych miejsc:
25

Termin:
po skompletowaniu grupy i uzyskaniu zgody Śląskiego Kuratora Oświaty na prowadzenie kursu, kierownik kursu ustali terminy spotkań, o których poinformuje telefonicznie.
Miejsce:
Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22

Termin:
Planowany termin rozpoczęcia kursu: 1 października 2018 r. po uzyskaniu zgody Śląskiego Kuratora Oświaty na prowadzenie kursu.
Miejsce:
Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22

Termin:
1 września 2018 r - 25 maja 2019 r.
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach

Termin:
29 września, 6, 7, 27, 28 października, 3, 4, 24, 25 listopada, 2, 8, 15, 16 grudnia 2018 r., 12, 13, 26 i 27 stycznia 2019 r. w godz. 9:00 – 16:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach

Rekrutacja zakończona.