Położenie ośrodka

Ośrodek położony na płaskim terenie. Brak różnic wysokości i przeszkód terenowych. Ośrodek składa się z dwóch bliźniaczych budynków w typie domków jednorodzinnych. Budynki są jednopiętrowe. Stoją naprzeciwko siebie, rozdziela je parking z małym klombem w środku.

Na teren ośrodka można dostać się na 2 sposoby. Wjazd dla samochodów znajduje się od strony ulicy Jaskółek. Wejście dla pieszych znajduje się od ulicy Drozdów. Usytuowane jest w głębi, między sklepem spożywczym "Społem", a sklepikiem warzywnym. Nad bramą napis z logo. Każdy z budynków ma wyraźną numerację usytuowaną przy wejściu.

Po lewej stronie budynek nr 17. Na parterze znajdują się toalety i sala szkoleniowa nr 1 i 2 punkty pomocy osobom z dysfunkcjami. Na 1 piętro prowadzą schody. Po obu stronach korytarza pracownie. Na tabliczkach z numerami pokoi, nazwiska konsultantów. Na końcu korytarza po prawej stronie dział szkoleń prowadzący rekrutację na zajęcia.

Po prawej stronie od wejścia budynek nr 21. Na parterze znajdują się toalety, sala szkoleniowa nr 1, punkt pomocy osobom z dysfunkcjami i stanowisko koordynatora ds. dostępności. Na 1 piętro prowadzą schody. Na piętrze po lewej stronie sekretariat i gabinet dyrektora. Naprzeciwko kasa. Po obu stronach korytarza gabinety wicedyrektorów, pracownie konsultantów i administracji. Na tabliczkach z numerami pokoi nazwiska pracowników i ich funkcje.

Miejsca parkingowe znajdują się wzdłuż chodników prowadzących do budynków. Brak miejsca parkingowego dla niepełnosprawnych.

Brak dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, dotyczy przede wszystkim osób z dysfunkcją ruchu, na wózkach. Mała przestrzeń toalety skutkuje brakiem dostępności, do sal szkoleniowych prowadzą 2 schodki w dół, zaś wejście na piętra utrudnia wąska klatka schodowa. Schody posiadają poręcze tylko po jednej stronie.

Jeśli chodzi o udogodnienia budynek nr 17 ma pochylnię dla wózków, drzwi wejściowe można w razie potrzeby poszerzyć z szerokości 90 cm na 120.

 

Dostępność komunikacyjno-informatyczna

Ścieżki dostępu do sal szkoleniowych oznaczono znakami poziomymi. Odpowiednio oznaczone stanowiska obsługi zaopatrzono w podkładki, papier i artykuły piśmiennicze.

Na parterach umieszczono plan pomieszczeń parteru i piętra w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. Numery drzwi jak i tabliczki z informacjami oznaczone zostały w sposób kontrastowy. Do budynków można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Na parterach są ekrany z informacją o szkoleniach, odbywających się w obu budynkach.

 

Na szkolenia online i stacjonarne można się zapisać na stronie internetowej. Po wybraniu szkolenia należy kliknąć przycisk ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE i wypełnić dostępny formularz podając dane osobowe. Udział potwierdzamy wysyłając maila.

 

Pomoc i wsparcie

W budynku nr 17 na parterze stanowisko obsługi pracownika działu szkoleń, dzięki czemu osoba ze specjalnymi potrzebami nie musi przemieszczać się na piętro. Wyposażono w ramkę pomagającą w precyzyjnym złożeniu podpisu oraz lupę powiększającą tekst.

W obu budynkach znajdują się oznaczone pokoje obsługi osób z dysfunkcjami. Pracownicy zapewniają pomoc przy przemieszczaniu się po budynku (objaśnią plan budynku oraz/lub zapewnią fizyczne wsparcie) oraz przy załatwieniu formalności. Pracownicy pomogą w razie ewakuacji oraz zawiadomią o niebezpieczeństwie. Pracownicy zostali przeszkoleni z udzielania I pomocy oraz ewakuacji osób z niepełnosprawnością.

 

W budynku nr 21 na parterze stanowisko koordynatora dostępności. Po zawiadomieniu telefonicznym, e-mailowym czy za pomocą Messenger zorganizuje miejsce parkingowe osobie z dysfunkcją, zapewni pomoc tłumacza języka migowego online w ciągu 3 dni, przygotuje materiały szkoleniowe wydrukowane większą czcionką niż standardowa. Służy innego rodzaju pomocą.

 

Kontakt

tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 133
e-mail:
Messenger www.facebook.com/doskonalenie/

 

Przewodnik fotograficzny

wejście od strony ulicy Drozdów

wjazd od strony ulicy Jaskółek

parking i widok na budynek nr 17

budynek nr 17

toalety i schody (parter, bud. nr 17)

kącik kawowy i wejście do sali szkoleniowej (parter, bud. nr 17)

dział szkoleń, stanowisko obsługi osób z dysfunkcjami (parter, bud. nr 17)

stanowisko obsługi osób z dysfunkcjami (parter, bud. nr 17)

wejście na piętro, pracownie (bud. nr 17)

korytarz (piętro, bud. nr 17)

 

budynek nr 21, widok od ul. Jaskółek

budynek nr 21, widok od ul. Drozdów

schody, toalety i stanowisko obsługi osób z dysfunkcjami (parter, bud. nr 21)

wejście do sali szkoleniowej nr 1 (parter, bud. nr 21)

wejście do sekretariatu (piętro, bud. nr 21)

wnętrze sekretariatu (piętro, bud. nr 21)

okienko do kasy (piętro, bud. nr 21)

wejście na piętro (bud. nr 21)

korytarz, pracownie (piętro, bud. nr 21)

Zmieniono 10 marca 2021