Pracownia Doskonalenia i Doradztwa


Pracownia Doskonalenia i Doradztwa doskonali nauczycieli w zakresie pozytywnej profilaktyki, budowania ładu i dyscypliny w klasie, tworzenia bezpiecznego środowiska szkolnego, obrony praw człowieka, edukacji humanitarnej, zapobieganiu niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży. Konsultanci pracowni koordynują pracę doradców metodycznych ds. pedagogów i psychologów szkolnych, jak też obejmują opieką doradczą psychologów i pedagogów w gminach, które nie posiadają doradców metodycznych. Konsultanci zajmują się tworzeniem i realizacją autorskich programów z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, profilaktyki HIV/AIDS, edukacji obywatelskiej, ekspresji twórczej, edukacji całożyciowej, w tym wykorzystania technologii informacyjnej. Koordynują również działania Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

kierownik, nauczyciel-konsultant
Sonia Gogulla

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 112

e-mail:

Notka biograficzna - Sonia Gogulla


nauczyciel-konsultant
Anna Dzięgiel

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 116

e-mail:

Notka biograficzna - Anna Dzięgiel


nauczyciel-konsultant
Sabina Furgoł

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 138

e-mail:

Notka biograficzna - Sabina Furgoł


nauczyciel-konsultant
Sebastian Koczy

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 137

e-mail:

Notka biograficzna - Sebastian Koczy


nauczyciel-konsultant
Grażyna Skirmuntt

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 112

e-mail:

Notka biograficzna - Grażyna Skirmuntt


nauczyciel-konsultant
Monika Szekiel-Mnich

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 112

e-mail:

Notka biograficzna - Monika Szekiel-Mnich


nauczyciel-konsultant
Gabriela Wawrzynek

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 112

e-mail:

Notka biograficzna - Gabriela Wawrzynek


nauczyciel-konsultant
Katarzyna Wilk

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 116

e-mail:

Notka biograficzna - Katarzyna Wilk


nauczyciel-konsultant
Tomasz Wojtasik

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 112

e-mail:

Notka biograficzna - Tomasz Wojtasik


 

Pracownia Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej


Pracownia Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej zajmuje się koordynowaniem działalności placówek oświatowych w zakresie pomocy i opieki psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej w województwie śląskim. Tworzy i doskonali autorskie programy diagnostyczne, terapeutyczne oraz profilaktyczne. Inicjuje i udziela merytorycznego wsparcia w opracowywaniu systemowych rozwiązań w zakresie pomocy psychologicznej, logopedycznej i pedagogicznej w przedszkolach, szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

kierownik, nauczyciel-konsultant
Mirosława Bochner

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 149

e-mail:

Notka biograficzna - Mirosława Bochner


nauczyciel-konsultant
Beata Birnbach

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 124

e-mail:

Notka biograficzna - Beata Birnbach


nauczyciel-konsultant
Aleksandra Boruta-Król

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 138

e-mail:

Notka biograficzna - Aleksandra Boruta-Król


nauczyciel-konsultant
Beata Łęcka

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 124

e-mail:

Notka biograficzna - Beata Łęcka


nauczyciel-konsultant
Anna Pawłowska

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 116

e-mail:

Notka biograficzna - Anna Pawłowska


nauczyciel-konsultant
Krystyna Szczęsna-Witkowska

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 124

e-mail:

Notka biograficzna - Krystyna Szczęsna-Witkowska


 

Pracownia Wychowania


Pracownia Wychowania rozwija umiejętności wychowawcze, tak by na ich podstawie budować i pomagać w realizacji programów wychowawczych, dostosowanych do potrzeb środowisk lokalnych. Opracowuje i realizuje programy psychoedukacyjne, psychoprofilaktyczne i terapeutyczne dla pracowników samorządów, wizytatorów, doradców metodycznych, dyrektorów szkół i przedszkoli, nauczycieli, pedagogów w zakresie doskonalenia umiejętności wychowawczych.

kierownik, nauczyciel-konsultant
Ewa Kustwan-Mróz

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 102

e-mail:

Notka biograficzna - Ewa Kustwan-Mróz


nauczyciel-konsultant
Anna Czerwiec-Banek

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 123

e-mail:

Notka biograficzna - Anna Czerwiec-Banek


nauczyciel-konsultant
Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 102

e-mail:

Notka biograficzna - Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz


nauczyciel-konsultant
Katarzyna Jaworska

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 102

e-mail:

Notka biograficzna - Katarzyna Jaworska


nauczyciel-konsultant
Gabriela Niemiec

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 102

e-mail:

Notka biograficzna - Gabriela Niemiec


nauczyciel-konsultant
Jolanta Niewińska

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 116

e-mail:

Notka biograficzna - Jolanta Niewińska


nauczyciel-konsultant
Joanna Szeligowska

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 123

e-mail:

Notka biograficzna - Joanna Szeligowska