Dane kontaktowe:

nauczyciel-konsultant
Sonia Gogulla

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 112

e-mail:


O mnie:

Nauczycielka historii – Wydział Nauk Społecznych UŚ, doradztwo zawodowe – Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (studia podyplomowe), Certyfikat Tutora Szkoły Tutorów Collegium Wratislaviense, kurs trener-szkoleniowiec (Centrum Szkoleniowo-Edukacyjne P&M Management Group), nauczyciel dyplomowany.

Nauczycielka historii w szkole podstawowej z długoletnim stażem.

Szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli z tematów: wdrażanie podstawy programowej, edukacja regionalna, motywowanie uczniów do nauki, antydyskryminacja, metody aktywizujące, rozwijanie kreatywności uczniów, metoda projektu, edukacja obywatelska, konstruowanie programów nauczania, współpraca z rodzicami, edukacja zdrowotna. Koordynatorka szkoleń Odysei Umysłu.

Moje aktualne szkolenia:

Zagadki kryminalne, jako przykład organizowania współpracy w grupach zdalnie - 13WW/O

Zagadki kryminalne, jako przykład organizowania współpracy w grupach zdalnie - 13WW/O/2

Nauczanie przez Eksperymentowanie - 13D/O

MOTYW+AKCJA – zgrywalizowany kurs internetowy o motywacji i motywowaniu - 20D/2

Grywalizacja – przyjazna dzieciom forma nauki zdalnej i nie tylko... Od teorii do praktyki - 30D/O

Jak skutecznie motywować uczniów do nauki - 24WR

Jak pracować, aby rozwijać aktywność uczniów na lekcji – z praktyki szkolnej - 255WR

Od kompetencji kluczowych do kompetencji przyszłości - 257WR

Wróć do wykazu kadry