Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach posiada uprawnienia, potwierdzone certyfikatami Biura HIP Polska, do prowadzenia szkoleń z zakresu Modułu I: Przekształcanie braku zaangażowania postronnego widza w bohaterską akcję oraz Modułu II: Jak skutecznie motywować? Kształtowanie nastawienia rozwojowego.

Osobami prowadzącymi szkolenia z zakresu w/w modułów są Krystyna Szczęsna-Witkowska oraz Tomasz Wojtasik – konsultanci ROM-E Metis w Katowicach oraz Certyfikowani Trenerzy HIP (w zakresie w/w modułów).

Oba moduły realizujemy w oparciu o trzyczęściowy (trzyspotkaniowy) model szkoleń. Każda część obejmuje cztery godziny dydaktyczne zajęć seminaryjno-warsztatowych, łącznie w ramach jednego modułu uczestnik bierze udział w dwunastu godzinach dydaktycznych zajęć.

 

MODUŁ I Jak bierni obserwatorzy mogą stać się bohaterami?

Czy jesteśmy bezwolnymi ofiarami sytuacji?
Jak to się dzieje, że pomagamy innym?
Czy bohaterem może być każdy?
Czy trzeba odznaczać się szczególnymi właściwościami, żeby w sytuacji kryzysowej podjąć działanie stając w obronie drugiej osoby?

Powyższe pytania znajdują odpowiedzi w najnowszych badaniach światowej sławy profesora psychologii Philipa G. Zimbardo, zgłębiających tajniki ludzkiego zachowania. I więcej, w zakrojonym na szeroką skalę projekcie HIP (Projekcie Bohaterskiej Wyobraźni) prof. Philip G. Zimbardo przekłada swoje odkrycia na praktyczne działania zmierzające do zmiany sposobu myślenia na temat bohaterskich zachowań w życiu codziennym.

"Nie jesteśmy niewolnikami sił sytuacyjnych, lecz musimy nauczyć się metod opierania się im i przeciwstawiania" – mówi Zimbardo /"Efekt Lucyfera", s.430/ i dzieli się swoim dorobkiem na temat natury ludzkiej oraz możliwości pobudzenia jej pozytywnych aspektów. Nie pozostajemy w obszarze rozważania możliwości. Zimbardo udowadnia, że możemy energię wkładaną w narzekanie na społeczną znieczulicę i obojętność młodzieży przekierować na działania uruchamiające drzemiący w młodych ludziach potencjał zachowań prospołecznych a nawet heroicznych. Programy treningowe HIP są realizowane w różnych krajach (USA, Węgry, Włochy etc). Pomagają one zgłębić poprzez ćwiczenia, prezentację filmów i przybliżanie niezwykle ciekawych eksperymentów psychologii społecznej swoje dotychczasowe postawy i zaprojektować przyszłe zachowania w sytuacjach zagrożenia innej osoby. Programy HIP uczą ludzi Przeciwstawiania się, Głośnego Mówienia "Nie" i Odważnego Działania w obliczu trudnych sytuacji w szkole, rodzinie, społeczności.

W ramach projektu proponujemy zatem szkolenie dla nauczycieli, pedagogów, psychologów przygotowujące do prowadzenia zajęć z młodzieżą klas VII – VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych i szkół branżowych. Szkolenie będzie zakończone uzyskaniem certyfikatu Nauczyciela Bohaterskiej Wyobraźni, który upoważnia do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem programu i materiałów HIP.

Jeśli martwią cię takie sytuacje, gdy wokół znęcającego się nad słabszym kolegą ucznia stoi wielu nie reagujących rówieśników albo, że osoba leżąca na ulicy jest mijana przez tłum przechodniów, a jednocześnie chcesz to zmienić – to szkolenie jest dla ciebie!

 

Szkolenie obejmuje 3 warsztatowe spotkania, w sumie 14 godzin dydaktycznych.

Tematyka szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

Część pierwsza:

 • Philip Zimbardo (TED): Jak zwyczajni ludzie stają się potworami... lub bohaterami?
 • kto jest dla mnie bohaterem, nowa koncepcja heroizmu (12 subtypów bohatera wg. Zimbardo);
 • koncepcja codziennego bohatera oraz bohatera w gotowości, efekt fali.

Część druga:

 • efekt widza – elementy warsztatów/treningu (w oparciu o scenariusz zajęć z młodzieżą = materiały dla nauczyciela).

Pomiędzy częścią 2 i 3 zadanie domowe dla uczestników: lektura i analiza materiałów dla nauczyciela.

Część trzecia:

 • moja wizja implementacji programu w macierzystej szkole.;
 • mapa implementacji: mocne strony, wyzwania, potencjalne zyski.

Koszt szkolenia wynosi: 210 zł (w tym koszt licencji uprawniającej do prowadzenia zajęć z uczniami wraz z materiałami).

 

Informujemy, że uczestnicy będą proszeni o wypełnienie następujących dokumentów (otwórz: Oświadczenie nauczyciela – moduł I - 1Oświadczenie nauczyciela – moduł I - 2)

Prosimy nie drukować oświadczeń a jedynie zapoznać się z ich treścią Będą one rozdane do podpisu na pierwszych zajęciach.

MODUŁ II Jak skutecznie motywować? Kształtowanie nastawienia rozwojowego

Jak zmieniając nastawienie skuteczniej motywować uczniów?
Jak sprawić, żeby porażka zachęcała do wysiłków?
Jak zwiększać ilość połączeń neuronalnych a zatem i potencjał ucznia?

W oparciu o najnowsze doniesienia naukowe z obszaru neuroplastyczności, efektywnego motywowania i psychologii sukcesu, profesor Zimbardo stworzył kolejny zestaw narzędzi do pracy z młodzieżą w ramach Projektu Heroicznej Wyobraźni – Jak skutecznie motywować? Kształtowanie nastawienia rozwojowgo.

Zapraszamy zatem na szkolenie dla nauczycieli, pedagogów, psychologów przygotowujące do prowadzenia zajęć z młodzieżą klas VII-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych i szkół branżowych. Szkolenie będzie zakończone uzyskaniem certyfikatu Nauczyciela Bohaterskiej Wyobraźni w zakresie modułu II, który upoważnia do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem programu i otrzymanych materiałów HIP.

 

Szkolenie składa się z 3 warsztatowych spotkań, w sumie 14 godzin dydaktycznych.

Tematyka szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

Część pierwsza:

 • doświadczenia własne, autodiagnoza;
 • nastawienie rozwojowe vs nastawienie na trwałość.

Część druga:

 • przegląd badań: o wyższości nastawienia rozwojowego nad nastawieniem na trwałość;
 • tworzenie informacji zwrotnych kształtujących nastawienie rozwojowe;
 • elementy warsztatów/treningu (w oparciu o scenariusz zajęć z młodzieżą = materiały dla nauczyciela).

Pomiędzy częścią 2 i 3 zadanie domowe: lektura i analiza materiałów dla nauczyciela

Część trzecia:

 • moja wizja implementacji programu w macierzystej szkole;
 • opracowanie i prezentacja własnych pomysłów na pracę z klasą w zakresie części scenariusza pt. Przeszkody i rozwiązania.

Koszt szkolenia wynosi: 210 zł (w tym koszt licencji uprawniającej do prowadzenia zajęć z uczniami wraz z materiałami).

 

Informujemy, że uczestnicy będą proszeni o wypełnienie następujących dokumentów (otwórz: Oświadczenie nauczyciela – moduł II - 1Oświadczenie nauczyciela – moduł II - 2)

Prosimy nie drukować oświadczeń a jedynie zapoznać się z ich treścią Będą one rozdane do podpisu na pierwszych zajęciach.

Terminy szkoleń

Moduł I

Termin szkolenia: 4, 11 i 17 kwietnia 2024 r. w godz. 15:00 – 18.30

Jak bierni obserwatorzy mogą stać się bohaterami?

 

Moduł II

Termin szkolenia: -

Jak skutecznie motywować? Kształtowanie nastawienia rozwojowego

 

Kontakt z organizatorami:

Krystyna Szczęsna-Witkowska
Tomasz Wojtasik
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 124 lub 112
e-mail: lub

Zmieniono 19 lutego 2024
Wróć