Jest ich coraz więcej w naszych szkołach. Najczęściej pochodzą z Ukrainy i przyjeżdżają do nas z rodzicami, którzy w Polsce znajdują lepsze warunki dla życia swoich rodzin.

Spotykamy również tych, którzy do Polski wracają z rodzicami po kilkuletnim pobycie za granicą oraz takich, którzy nigdy migracji nie doświadczyli bezpośrednio, ale wychowują się w rodzinach, gdzie przynajmniej jedno z rodziców jest obywatelem innego kraju.

Co ich łączy? Każdy z tych młodych ludzi określany jest mianem ucznia z doświadczeniem migracji. I każdy ma różnorodne problemy związane z funkcjonowaniem w środowisku szkolnym. Często nie zna języka polskiego w stopniu wystarczającym do nauki, ma trudności adaptacyjne.

Zgromadziłam w tej zakładce materiały, które pomogą Państwu w pracy z uczniami z doświadczeniem migracji. Znajdą tu Państwo publikacje oraz linki do stron instytucji i organizacji zajmujących się tematyką migracji i różnorodności kulturowej.

Dla ułatwienia wyodrębniłam następujące bloki tematyczne:

  • Podstawy prawne – ustawy, rozporządzenia oraz dokumenty międzynarodowe regulujące sytuację osób migrujących.
  • Publikacje dla nauczycieli.
  • Publikacje przydatne dla uczniów i ich rodziców.

 

Prawo

Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lipca 2020 r.w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw

Raport NIK Kształcenie dzieci rodziców powracających do kraju oraz dzieci cudzoziemców

Podstawy prawne regulujące prawa dziecka z doświadczeniem migracji do nauki i poszanowania jego odrębności kulturowej

 

Publikacje dla nauczycieli

Materiały metodyczne na temat nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego

Teksty pomocnicze do nauczania języka polskiego oraz historii

Nauczyciele języka polskiego – podręczniki

Nauczyciele historii

Publikacje dotyczące rozwijania kompetencji międzykulturowych

Publikacje na temat wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów z doświadczeniem migracji

Cały swiat w naszej klasie:

Wspieranie

Diagnoza:

 

Publikacje przydatne dla uczniów i ich rodziców

Linki:

 

Mam nadzieję, że zamieszczone materiały będą pomocne w pracy z uczniami z doświadczeniem migracyjnym. Zapraszam również do współpracy w ramach sieci i szkoleń. Nasze spotkania odbywają się co miesiąc w sobotę.

Anna Dzięgiel – regionalna koordynatorka programu Uczeń z doświadczeniem migracji w polskiej szkole

Opublikowano 31 maja 2021
Zmieniono 7 września 2022
Wróć