Zapraszamy nauczycieli, wychowawców, psychologów i pedagogów, pracujących z dziećmi w wieku 8-12 lat, do realizacji programu promocji zdrowia i dobrego samopoczucia.

"Wszystkich nauczycieli zainteresowanych wspieraniem rozwoju kompetencji życiowych uczniów zapra­szamy do realizacji APTECZKI PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ. Doświadczenia z tym programem pokazują, że już po pierwszych spotkaniach można dostrzec efekty i zmiany w samopoczu­ciu zarówno uczniów, jak i nauczyciela. Jesteśmy głęboko przekonane, że istotą procesu kształcenia i wychowania jest tworzenie warunków do harmonijnego rozwoju wszystkich sfer osobowości każdego ucznia, a dobre samopo­czucie i zdrowie psychiczne dziecka wpływają na jego motywację do nauki i zwiększenie możliwości poznawczych, co przełoży się również na podniesienie wyników w nauce."

Sylwia Wierzchowska, Elżbieta Nerwińska (autorki programu)

Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach posiada uprawnienia, potwierdzone certyfikatami Centrum Pozytywnej Edukacji, do prowadzenia szkoleń przygotowujących i uprawniających nauczycieli do realizacji tego programu.

Trenerzy Apteczki Pierwszej Pomocy Emocjonalnej, realizujący szkolenia dla nauczycieli: Beata Łęcka oraz Krystyna Szczęsna-Witkowska, konsultanci ROM-E Metis w Katowicach.

O projekcie

Rekomendacje

Terminy szkoleń

Kontakt z realizatorami: Beata Łęcka, Krystyna Szczęsna-Witkowska:

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 124
e-mail: lub

Opublikowano 7 września 2019
Wróć