Panel ekspertów w Najwyższej Izbie Kontroli na temat opieki psychiatrycznej i psychologicznej. 29 maja 2023 r. w NIK odbyła się debata pokontrolna, dotycząca opieki psychiatrycznej i psychologicznej nad dziećmi i młodzieżą. Z uwagi na wagę poruszanych w debacie problemów - gorąco zachęcamy do obejrzenia dyskusji.

 

News Raciborskiej Telewizji Kablowej dotyczący konferencji "Dialog w rodzinie czy rodzina w dialogu" w Raciborskiej Telewizji Kablowej", która odbyła się 23 maja 2023 roku w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach.