1. Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny „Metis” w Katowicach z siedzibą w Katowicach, przy ul. Drozdów 17 i 21, NIP 9542246469, REGON: 272881923.
 2. Administrator w celu należytej ochrony danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – jest nim Pan Adam Korzuch – tel.: 509 630 830, e-mail:
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych prowadzone będzie w następujących celach:
  • organizacji odpowiedniej formy szkoleniowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako: „RODO”;
  • prowadzenie analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  • archiwizacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  • marketingowym Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
  • przesyłania informacji handlowej, pod warunkiem wyrażenia odpowiedniej zgody art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
  • dane osobowe przechowywane będą przez okres określony odpowiednimi przepisami prawa z systematyczną kontrolą oceny ich dalszej przydatności.
 4. Pani/Pana dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:
  • organom nadzorczym oraz organom administracji państwowej i samorządowej;
  • firmom pocztowym i kurierskim w przypadku wysyłki korespondencji listownej;
  • procesorom na podstawie art. 28 RODO.
 5. Na podstawie art. 13 ust. 2 lit. b) RODO ma Pani/Pan prawo do:
  • dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  • przenoszenia danych;
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Zmieniono 3 stycznia 2020
Wróć