Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

Termin:
10 listopada, 8 grudnia 2017 r., 16 lutego, 16 marca, 20 kwietnia, 18 maja i 15 czerwca 2018 r. w godz. 16:00 – 19:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Wolnych miejsc:
14