Placówka:

7:00 – 20:00

(w okresie wakacji, tj. w dniach 1 lipca – 31 sierpnia, Ośrodek czynny będzie w godzinach od 7:30 do 16:00)

Sekretariat:

7:30 – 15:30

Dział Szkoleń:

7:30 – 16:00

Grafik pracy dyrekcji

Bożena Bucka
dyrektor

pon. – piat. w godz. 8:00 – 16:00

Aleksandra Kruszyńska
wicedyrektor ds. doskonalenia nauczycieli

pon. – piąt. w godz. 7:00 – 15:00

Mariola Strużek-Dembowicz
zastępca dyrektora ds. administracyjno-ekonomicznych

pon. – piąt. w godz. 8:00 – 16:00

Zmieniono 30 czerwca 2023