Kim jesteśmy?

Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny "Metis" w Katowicach jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli. Działa w oparciu o oświatowe i samorządowe akty prawne na terenie całego Województwa Śląskiego. Posiada akredytację Śląskiego Kuratora Oświaty.

Specyfika oferty naszego ośrodka polega na tym, że najpierw sprawdzamy potrzeby nauczycieli i środowisk wychowawczych i na tej podstawie całościowo doskonalimy ważne umiejętności: jak uczyć, jak wychowywać, jak pomagać innym.

 

Co robimy jako placówka doskonalenia nauczycieli?

Naszą misją jest doskonalenie kadry oświatowej województwa śląskiego głównie w tych trzech obszarach. Ponadto zajmujemy się rozwojem osobistym, ekspresją twórczą, pomocą psychologiczno-pedagogiczną i logopedyczną oraz technologią informacyjną. Tę działalność możemy prowadzić dzięki wykorzystaniu przyznanych nam od Państwa finansów oraz dochodów własnych w sposób efektywny i oszczędny.

 

Misja i motto ośrodka

Nie tylko szkolimy i podnosimy kwalifikacje nauczycieli, ale również pomagamy poszerzać działania pedagogiczne szkół i placówek o prowadzone przez ROM-E "Metis" programy edukacyjne o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym. Dzięki temu mamy możliwość przygotowania nauczyciela do lepszej pracy z uczniem.

Naszą misję dobrze oddają słowa:

Uczymy, jak się uczyć.
Ciebie. Twój Zespół. Twoją Szkołę.
Od lat robimy to samo.
Codziennie inaczej.
Profesjonalnie.

 

Cele realizowane przez kadrę nauczycieli-konsultantów

Do realizacji misji wykorzystujemy umiejętności i wiedzę naszych nauczycieli-konsultantów z zakresu wychowania, psychologii, pedagogiki, logopedii, andragogiki, doradztwa zawodowego, nowoczesnych metod i środków nauczania.

Cele naszej instytucji są realizowane poprzez organizowane międzynarodowe, krajowe i wojewódzkie konferencje, seminaria, kursy kwalifikacyjne, grupy warsztatowo-szkoleniowe, konsultacje, a także opracowywane programy i materiały dydaktyczne.

 

Struktura ośrodka

W ośrodku funkcjonują 3 pracownie.

Pierwsza to Pracownia Doskonalenia i Doradztwa zajmująca się:

 • organizacją i zarządzaniem szkołą/placówką,
 • warsztatem pracy nauczyciela wychowawcy,
 • programami i projektami edukacyjnymi.

Druga to Pracownia Wychowania, której konsultanci specjalizują się w tematach:

 • wychowanie dziecka w kontekście zmian cywilizacyjnych,
 • wspieranie rozwoju dziecka na różnych etapach edukacyjnych,
 • aktywizowanie społeczne i zawodowe uczniów.

Trzecia to Pracownia Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej zapewniająca:

 • pomoc psychologiczno-pedagogiczną,
 • systemowe wsparcie w kryzysie,
 • wzmacnianie zdrowia psychicznego nauczycieli i pracowników oświaty.

 

Co wyróżnia naszą ofertę?

Wszystkimi tymi działaniami zajmuje się dział szkoleń

 • Rekrutujący uczestników
 • Wydający zaświadczenia
 • Organizujący szkolenia stacjonarne i wyjazdowe
 • Przygotowuje umowy

Wykorzystujemy doświadczenia ekspertów polskich jak i zagranicznych do promowania nowatorskich rozwiązań w oświacie, w pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą.

Bazę ośrodka stanowią dwa budynki, w których dysponujemy 2 salami szkoleniowymi z pomocami takimi jak multimedia. W skrócie:

 • Szkolimy w terenie, blisko klienta.
 • Organizujemy konferencje metodyczne na terenie gmin i powiatów.
 • Dostosowujemy programy do potrzeb klienta – "kroimy na miarę".
 • Szkolimy w wakacje i ferie zimowe.
 • System Informacji Pedagogicznej – dzielimy się wiedzą.
 • Stale podnosimy swoje umiejętności.
 • Jesteśmy otwarci na współpracę i wymianę doświadczeń.

Zapraszamy do korzystania z oferty ośrodka!

 

Godziny pracy i kontakt

Ośrodek czynny jest codziennie w godzinach od 7:00 – 19:00. Zapraszamy do kontaktu z ośrodkiem za pomocą poczty elektronicznej

Osoba, która chce skorzystać z pomocy tłumacza PJM zobowiązana jest zgłosić taka potrzebę w formie pisemnej i ustalić dogodny termin kontaktu. W tym celu zapraszamy do kontaktu e-mailowego z koordynatorem do spraw dostępności, Beatą Cielecką, mail:

 

Autorem tłumaczenia na język migowy (PJM) jest Andrzej Lemirowski, nauczyciel w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Osób Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu, wykładowca-tłumacz języka migowego.

Zmieniono 10 marca 2021