Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.


Termin:
5, 19 i 26 listopada 2018 r. w godz. 9:30 – 13:30
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Wolnych miejsc:
25

Termin:
21 września 2018 r. w godz. 16:00 – 20:00, 22 września 2018 r. w godz. 9:00 – 19:00 i 23 września 2018 r. w godz. 9:00 – 16:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Wolnych miejsc:
7

Termin:
27 sierpnia 2018 r. w godz. 10:30 – 13:30
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Wolnych miejsc:
9

Termin:
28 sierpnia 2018 r. w godz. 10:30 – 13:30
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Wolnych miejsc:
5

Termin:
11 października 2018 r. w godz. 14:30 – 18:30
Miejsce:
Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22
Wolnych miejsc:
20

Termin:
5, 19 i 26 listopada 2018 r. w godz. 14:30 – 18:30
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Wolnych miejsc:
25

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Liczebność grupy:
do 30 osób.