Dyrekcja


dyrektor
Bożena Bucka

tel.: 32 209 53 12 lub 14

e-mail:

Notka biograficzna - Bożena Bucka


wicedyrektor
Aleksandra Kruszyńska

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 121

e-mail:

Notka biograficzna - Aleksandra Kruszyńska


zastępca dyrektora ds. administracyjno-ekonomicznych
Mariola Strużek-Dembowicz

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 101
tel.: 32 205 29 15

e-mail:


 

Sekretariat


specjalista
Brygida Czempisz

tel.: 32 209 53 12 lub 14
fax: 32 209 53 13

e-mail:


specjalista
Ewa Kaczmarczyk

tel.: 32 209 53 12 lub 14
fax: 32 209 53 13

e-mail: