Dane kontaktowe:

wicedyrektor ds. doskonalenia nauczycieli
Aleksandra Kruszyńska

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 121

e-mail:


O mnie:

Psychologia – UŚ, Prawa i wolności człowieka; Doradztwo zawodowe; Coaching – efektywne wsparcie nowoczesnego zarządzania w oświacie w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen J. Ziętka w Katowicach (studia podyplomowe), organizacja i zarządzanie oświatą (kurs kwalifikacyjny). Trener programu interwencji profilaktycznej wobec ucznia sięgającego po środki psychoaktywne. Nauczyciel dyplomowany.

Szkolenia dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów z tematów: funkcjonowanie w zmianie, bezpieczeństwo w szkole, prawa człowieka, interwencja profilaktyczna, stres w zawodzie nauczyciela.

Moje aktualne szkolenia:

Pułapki kryzysu – rodzina w izolacji społecznej – agresja i autoagresja u dzieci i młodzieży - 7K/O

Kurs doskonalący przygotowujący nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy - 14KD/3

Interwencja profilaktyczna wobec ucznia eksperymentującego ze środkami psychoaktywnymi i wchodzącego w zachowania problemowe - 26WR

Przemoc domowa w czasie wymuszonej izolacji społecznej - 86WR/O

ABC bezpieczeństwa czyli jak zapobiegać kryzysom w szkole - 230WR/O

Dopalacze i inne środki środki psychoaktywne – jak nie ulegać złudzeniom i reagować na czas - 231WR/O

Kurs kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki specjalnej dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu pracujących z młodzieżą niepełnosprawną - 14KK

Wróć do wykazu kadry