Dane kontaktowe:

kierownik, nauczyciel-konsultant
Ewa Kustwan-Mróz

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 102

e-mail:


O mnie:

Psychologia – UŚ, Studium Specjalne Socjoterapii (kurs), Andragogika (szkolenie), Coaching – efektywne wsparcie nowoczesnego zarządzania w oświacie w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen J. Ziętka w Katowicach (studia podyplomowe). Psycholog z ponad 20-letnim stażem m.in. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Kierownik Pracowni Wychowania w  ROM-E Metis w Katowicach.

Prowadzi szkolenia dla psychologów, nauczycieli, pedagogów, wychowawców z obszaru edukacji seksualnej, interwencji kryzysowej, pomocy psychologicznej, pracy z uczniem zdolnym.

Moje aktualne szkolenia:

Weekendowa akademia wychowawcy klasy – sieć współpracy i samokształcenia wychowawców - 28D/1

Akademia wychowawcy klasy – sieć współpracy i samokształcenia wychowawców [Czeladź] - 28D/2

Moje Bezpieczne(?) Dziecko – od bezpiecznego dorosłego do bezpiecznego dziecka – rozwiązywanie kryzysu w szkole - 31K/O/IV

Diagnoza potencjału uczniów w celu zaspokojenia ich zróżnicowanych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych - 115WR/O/2

Diagnoza potencjału uczniów w celu zaspokojenia ich zróżnicowanych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych - 115WR

Kurs doskonalący: Zapewnienie wsparcia uczniom z zaburzeniami psychicznymi w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 - 334WR

Wróć do wykazu kadry