Dane kontaktowe:

nauczyciel-konsultant
Krystyna Szczęsna-Witkowska

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 124

e-mail:


O mnie:

Psychologia – UŚ, Coaching – efektywne wsparcie nowoczesnego zarządzania w oświacie w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen J. Ziętka w Katowicach (studia podyplomowe), kurs Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach (PSR) nową metodą w systemach opieki społecznej i edukacji w Polsce – uprawnienia trenera upowszechniającego Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach. Nauczyciel dyplomowany.

Szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli z tematów: kursy podstawowe i zaawansowane w zakresie Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach, coaching Skoncentrowany na Rozwiązaniach, spójność zespołu nauczycielskiego, interwencja kryzysowa na terenie szkół i placówek, profilaktyka wypalenia zawodowego, kształtowanie umiejętności społecznych u dzieci ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki agresji, pomoc dzieciom i młodzieży w obliczu kryzysu rozwodowego, Filmowa Akademia Pomocy Psychologicznej dla nauczycieli, treningi w zakresie Projektu Heroicznej Wyobraźni prof. P. Zimbardo.

Moje aktualne szkolenia:

[Rybnik] Wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży - 9K/II

[Częstochowa] Wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży - 9K/III

[Bielsko-Biała] Wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży - 9K/IV

Filmowa Akademia Pomocy Psychologicznej dla Nauczycieli. Sytuacje kryzysowe jako wyzwanie dla nauczyciela - 15S/I

Filmowa Akademia Pomocy Psychologicznej dla Nauczycieli. Sytuacje kryzysowe jako wyzwanie dla nauczyciela - 15S/II

Filmowa Akademia Pomocy Psychologicznej dla Nauczycieli. Sytuacje kryzysowe jako wyzwanie dla nauczyciela - 15S/III

Filmowa Akademia Pomocy Psychologicznej dla Nauczycieli. Sytuacje kryzysowe jako wyzwanie dla nauczyciela - 15S/IV

Filmowa Akademia Pomocy Psychologicznej dla Nauczycieli. Sytuacje kryzysowe jako wyzwanie dla nauczyciela - 15S/V

Dziecko w sytuacji rozwodu rodziców - 14D

Zmiana jest możliwa – kurs podstawowy w zakresie Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach - 24D/P

Jak bierni obserwatorzy mogą stać się bohaterami? - 72D

Jak skutecznie motywować? Kształtowanie nastawienia rozwojowego - 73D

FALOCHRON na rzecz młodzieży województwa śląskiego. Profilaktyka zachowań ryzykownych u dzieci i młodzieży - 77D

Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej – kurs dla realizatorów programu - 22KD

Jak dotrwać do emerytury w dobrej kondycji psychicznej? Sposoby wzmacniania sił odpornościowych - 265WR

Wróć do wykazu kadry