Dane kontaktowe:

nauczyciel-konsultant
Katarzyna Wilk

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 116

e-mail:


O mnie:

Filologia germańska – Uniwersytet Wrocławski, Zarządzanie placówkami oświatowymi – Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej (studia podyplomowe), Informatyka i technologia informacyjna w nauczaniu – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie (studia podyplomowe), Administrator bezpieczeństwa informacji – Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej (studia podyplomowe).

Trener i metodyk zdalnego nauczania. Projektuje i prowadzi e-szkolenia (kursy e-learningowe, webinaria, szkolenia blended learningowe) dla różnych odbiorców. Interesuje się aspektem społecznościowym uczenia się, zajmuje się także propagowaniem idei wolnych licencji i otwartych zasobów edukacyjnych w szkole. Wspiera inicjatywy związane z wdrażaniem design thinking w edukacji oraz promowaniem zwinnego zarządzania projektami.

Szkolenia w obszarach: wykorzystanie technologii i usług mobilnych w edukacji, metodyka zdalnego nauczania, otwarte zasoby edukacyjne.

Moje aktualne szkolenia:

Sieć doskonalenia i współpracy dla dyrektorów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Delegatury Sosnowiec - 31D/II

Narzędziownik doradcy zawodowego online (druga edycja) - 39D/O/1

Narzędziownik doradcy zawodowego online (WUP) - 39D/O/2

To jest super! – dziewczynka, kobieta, nauczycielka – książki i materiały z sieci, które można wykorzystać na lekcjach z uczniami i spotkaniach z rodzicami – spotkanie wstępne - 24S/O/II

To jest super! – filmy i inne materiały z sieci, które można wykorzystać na lekcjach z uczniami - 24S/O

Literackie inspiracje w edukacji antydyskryminacyjnej - 56S/O

Metoda design thinking w projektowaniu materiałów edukacyjnych - 84W/O

Wirtualny notes Microsoft OneNote jako narzędzie codziennej pracy nauczyciela - 161W/O/I

Metoda design thinking w projektowaniu procesów edukacyjnych - 165WR

Nauczycielu, zadbaj o cyfrowy dobrostan – swój i swoich uczniów - 280WR

Wirtualny notes Microsoft OneNote jako uczniowskie narzędzie pracy i współpracy - 281WR

Wirtualny notes Microsoft OneNote jako narzędzie codziennej pracy nauczyciela - 282WR

Wróć do wykazu kadry