Dane kontaktowe:

nauczyciel-konsultant
Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 102

e-mail:


O mnie:

Psychologia – UŚ, terapia pedagogiczna (kurs kwalifikacyjny), doradztwo zawodowe (studia podyplomowe). Członek Rady Pedagogów i Psychologów Katowic, współautorka i realizatorka programów edukakcyjno-profilaktycznych realizowanych w Katowicach, Lider Programu Edukacyjno-Profilaktycznego "Ortograffiti" na terenie Śląska. Psycholog z wieloletnim doświadczeniem w pracy w gimnazjum, przedszkolach i poradni psychologiczno-pedagogicznej, nauczyciel dyplomowany.

Od lat szkoli młodzieżowych liderów i wykorzystuje pomysły uczniów na szkolna profilaktykę, aktywizuje młodzież do działań na rzecz środowiska lokalnego. Chętnie dzieli się swoim się doświadczeniem i rozwiązaniami z praktyki szkolnej. Prowadzi szkolenia z zakresu doskonalenia umiejętności wychowawczych, kształtowania postaw, diagnozowania i wykorzystania potencjału uczniów, wspierania uczniów w rozwoju, aktywizowania społecznego i zawodowego uczniów.

Moje aktualne szkolenia:

Szkoła porozumienia  - 12D/3

Sieć współpracy i samokształcenia dla pedagogów i psychologów - 18D

Weekendowa akademia wychowawcy klasy - 28D

Akademia szkolnego doradcy zawodowego. Inspirujące rozmowy o przyszłości – wspieranie uczniów w formułowaniu i realizacji celów edukacyjno-zawodowych - 83D

Konstruktywne sposoby na uczniowskie konflikty – jak być przewodnikiem a nie arbitrem - 623W/SO

Wykorzystanie technik mediacyjnych, jako sposób dochodzenia do porozumienia w środowisku szkolnym - 624W/SO

Wykorzystanie technik mediacyjnych, jako sposób dochodzenia do porozumienia w środowisku szkolnym - 624W/CH

Konstruktywne sposoby na uczniowskie konflikty – jak być przewodnikiem a nie arbitrem - 80WR

Aktywizowanie młodzieży do działań na rzecz innych jako element programu wychowawczo-profilaktycznego - 114WR

Wykorzystanie technik mediacyjnych, jako sposób dochodzenia do porozumienia w środowisku szkolnym - 116WR

Wróć do wykazu kadry