Dane kontaktowe:

nauczyciel-konsultant
Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 102

e-mail:


O mnie:

Psycholog, terapeuta pedagogiczny, doradca zawodowy, mediator z 20-letnim doświadczeniem w pracy w gimnazjum, przedszkolach i poradni psychologiczno-pedagogicznej, nauczyciel dyplomowany. Wieloletni członek Rady Pedagogów i Psychologów Katowic, współautorka i realizatorka programów edukacyjno-profilaktycznych realizowanych w Katowicach. Obecnie nauczyciel konsultant w ROM-E "Metis" w Katowicach.

Przez kilkanaście lat szkoliła młodzieżowych liderów i wykorzystywała pomysły uczniów na szkolną profilaktykę oraz aktywizowała młodzież do działań na rzecz środowiska lokalnego. Chętnie dzieli się swoim się doświadczeniem i rozwiązaniami z praktyki szkolnej. Prowadzi szkolenia z zakresu doskonalenia umiejętności wychowawczych, kształtowania postaw, diagnozowania i wykorzystania potencjału uczniów, wspierania uczniów w rozwoju, mediacji rówieśniczych i oświatowych oraz aktywizowania społecznego i zawodowego uczniów.

Moje aktualne szkolenia:

Wiosenne rozmowy o wychowaniu "Jakich dorosłych potrzebują dzisiejsze dzieci?" - 25K/III

Konstruktywne sposoby na uczniowskie konflikty – rozwijanie kompetencji społecznych i osobistych uczniów w sytuacji konfliktu - 80WR

Aktywizowanie młodzieży do działań na rzecz innych jako element programu wychowawczo-profilaktycznego - 114WR

Aktywizowanie młodzieży do działań na rzecz innych jako element programu wychowawczo-profilaktycznego - 114WR/O/2

Diagnoza potencjału uczniów w celu zaspokojenia ich zróżnicowanych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych - 115WR

Wykorzystanie technik mediacyjnych, jako sposób dochodzenia do porozumienia w środowisku szkolnym - 116WR

Wróć do wykazu kadry