Dane kontaktowe:

nauczyciel-konsultant
Gabriela Niemiec

tel.: 32 787 37 01 wew. 39

e-mail:


O mnie:

Nauczyciel dyplomowany; wykładowca; trener; specjalność: wychowanie przedszkolne, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, oligofrenopedagogika; posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi. Wieloletni nauczyciel przedszkola oraz Kolegium Nauczycielskiego w Bytomiu. Zajmuje się zagadnieniami nauczania i wychowania małego dziecka od wielu lat. Służy swoim doświadczeniem, pomocą oraz propozycjami rozwiązań, które z powodzeniem można wykorzystać na zajęciach w swojej placówce. Zajmuje się również nauczaniem młodzieży – przyszłej kadry nauczycielskiej. Swoją pracę w edukacji traktuje jako własną pasję.

Moje aktualne szkolenia:

Z cyklu: "Metodyka dla początkującego nauczyciela". Scenariusz zajęcia / lekcji, zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego i nauczania w klasach początkowych - 64D/I

Wartości od A do Z - kształtowanie postaw społeczno-moralnych w PRAKTYCE - 1W

Gry i zabawy rozwijające wyobraźnię i kreatywność dziecka przedszkolnego i wczesnoszkolnego - 66W

"Ruszam się i uczę" – zabawy grafomotoryczne - 85W

Gry i zabawy przeciwko agresji w przedszkolu i szkole - 109W

Gry i zabawy matematyczne na I etapie edukacji - 137W

Ćwiczenia zmysłowo-ruchowe dla dzieci młodszych - 141W

Wróć do wykazu kadry