Dane kontaktowe:

nauczyciel-konsultant
Anna Dzięgiel

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 116

e-mail:


O mnie:

Absolwentka filologii słowiańskiej i polskiej – Wydział Filologiczny UŚ, Coaching – efektywne wsparcie nowoczesnego zarządzania w oświacie w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen J. Ziętka w Katowicach (studia podyplomowe), Organizacja i zarządzanie oświatą (kurs kwalifikacyjny);

25-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku nauczyciela różnych typów szkół, w tym pracy ze studentami. Nauczycielka dyplomowana, regionalna liderka programu Uczeń z doświadczeniem migracji w szkole Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, koordynatorka kompleksowego wspomagania szkół i placówek, trenerka edukacji międzykulturowej i antydyskryminacyjnej.

Szkolenia z tematów: ocenianie kształtujące, współpraca z rodzicami, kompleksowe wspomaganie szkół (certyfikat Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji), budowanie sieci współpracy i wspierania między nauczycielami, sytuacja dzieci z rodzin migracyjnych, metody nauczania języka polskiego jako obcego, przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu.

Moje aktualne szkolenia:

Ocenianie kształtujące krok po kroku - 7WR

Jak integrować rozproszoną klasę? - 9WR

Autorytet nauczyciela - 53WR

Język polski jako (nie)obcy. Jak uczyć cudzoziemców w klasach i oddziałach przygotowawczych - 87WR

Jak kształtować i rozwijać kompetencje kluczowe w ramach podstawy programowej - 198WR

Uczeń z doświadczeniem migracji w polskiej szkole. Jak zorganizować proces edukacji? - 199WR

Uczeń z doświadczeniem migracji w polskiej szkole. Jak zorganizować proces edukacji? - 199WR/O/4

Motywująca rola informacji zwrotnej w procesie uczenia się - 204WR

Wsparcie uczniów-uchodźców z Ukrainy w polskiej szkole - 268WR

Kiedy ludzie są razem, to... - 269WR

Wróć do wykazu kadry