Dane kontaktowe:

nauczyciel-konsultant
Anna Dzięgiel

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 116

e-mail:


O mnie:

Filolog – filologia słowiańska i polska – Wydział Filologiczny UŚ, Coaching – efektywne wsparcie nowoczesnego zarządzania w oświacie w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen J. Ziętka w Katowicach (studia podyplomowe), organizacja i zarządzanie oświatą (kurs kwalifikacyjny);

25-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku nauczyciela różnych typów szkół, w tym pracy ze studentami. Nauczyciel dyplomowany, kierownik kursów kwalifikacyjnych z zakresu wczesnego nauczania języka angielskiego, koordynator kompleksowego wspomagania szkół i placówek, trener edukacji międzykulturowej i antydyskryminacyjnej.

Szkolenia z tematów: ocenianie kształtujące, współpraca z rodzicami, kompleksowe wspomaganie szkół (certyfikat Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji), budowanie sieci współpracy i wspierania między nauczycielami, sytuacja dzieci z rodzin migracyjnych, przeciwdziałanie dyskryminacji.

Moje aktualne szkolenia:

Uczniowie migrujący w polskiej szkole – formy wsparcia i metody nauczania - 8WW

"Na tropie uprzedzeń" – gra jako narzędzie antydyskryminacyjne - 18WW

Zastosowanie kodów QR w edukacji wczesnoszkolnej  - 28WW

Zastosowanie oceniania kształtującego we wdrażaniu nowej podstawy programowej - 7WR

Rozwijanie kompetencji kluczowych w ramach podstawy programowej - 8WR

Rodzice uczniów – partnerzy szkoły - 28WR

Zmień słowa – zmień świat. Gra "Na tropie uprzedzeń" jako narzędzie wychowawcze - 29WR

Zastosowanie metody projektu w rozwijaniu kompetencji kluczowych - 46WR

Uczeń z doświadczeniem migracji. Jak zorganizować proces uczenia się języka edukacji szkolnej w polskiej szkole? - 199WR

Jak realizować podstawę programową, ucząc ciekawie i rozwijając kreatywność uczniów - 203WR

Motywująca rola informacji zwrotnej w procesie uczenia się - 204WR

Rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów z orzeczeniami o kształceniu specjalnym - 114R

Organizacja pracy w klasie integracyjnej - 115R

Kurs kwalifikacyjny z zakresu wczesnego nauczania języka angielskiego - 13KK

Wróć do wykazu kadry