Dane kontaktowe:

nauczyciel-konsultant
Anna Dzięgiel

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 116

e-mail:


O mnie:

Filolog – filologia słowiańska i polska – Wydział Filologiczny UŚ, Coaching – efektywne wsparcie nowoczesnego zarządzania w oświacie w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen J. Ziętka w Katowicach (studia podyplomowe), organizacja i zarządzanie oświatą (kurs kwalifikacyjny);

25-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku nauczyciela różnych typów szkół, w tym pracy ze studentami. Nauczyciel dyplomowany, kierownik kursów kwalifikacyjnych z zakresu wczesnego nauczania języka angielskiego, koordynator kompleksowego wspomagania szkół i placówek, trener edukacji międzykulturowej i antydyskryminacyjnej.

Szkolenia z tematów: ocenianie kształtujące, współpraca z rodzicami, kompleksowe wspomaganie szkół (certyfikat Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji), budowanie sieci współpracy i wspierania między nauczycielami, sytuacja dzieci z rodzin migracyjnych, przeciwdziałanie dyskryminacji.

Moje aktualne szkolenia:

[Katowice] Moje Bezpieczne(?) Dziecko (2019): Od stereotypu... do mowy nienawiści - 31K/I/1

[Chorzów] Moje Bezpieczne(?) Dziecko (2019): Od stereotypu... do mowy nienawiści - 31K/I/2

[Rybnik] Moje Bezpieczne(?) Dziecko (2019): Od stereotypu... do mowy nienawiści - 31K/I/3

[Dąbrowa Górnicza] Moje Bezpieczne(?) Dziecko (2019): Od stereotypu... do mowy nienawiści - 31K/I/4

[Jaworzno] Moje Bezpieczne(?) Dziecko (2019): Od stereotypu... do mowy nienawiści - 31K/I/5

[Częstochowa] Moje Bezpieczne(?) Dziecko (2019): Od stereotypu... do mowy nienawiści - 31K/I/6

[Kłobuck] Moje Bezpieczne(?) Dziecko (2019): Od stereotypu... do mowy nienawiści - 31K/I/7

[Tychy] Moje Bezpieczne(?) Dziecko (2019): Od stereotypu... do mowy nienawiści - 31K/I/8

[Zabrze] Moje Bezpieczne(?) Dziecko (2019): Od stereotypu... do mowy nienawiści - 31K/I/9

[Pszczyna] Moje Bezpieczne(?) Dziecko (2019): Od stereotypu... do mowy nienawiści - 31K/I/10

Jak uczyć i wspierać uczniów z doświadczeniem migracji - 16S/2

Na marginesie – jak przeciwdziałać wykluczeniu i prześladowaniu w klasie i grupie - 1D

Kompetencje-klucz(owe) do sukcesu - 12D/13

Mind over media. Szkoła krytycznego myślenia - 32WD

Zastosowanie oceniania kształtującego we wdrażaniu nowej podstawy programowej - 7WR

Jak kształtować i rozwijać kompetencje kluczowe w ramach podstawy programowej - 8WR

Rodzice uczniów – partnerzy szkoły - 28WR

Nauczyciel – zawód społecznego szacunku. Jak budować własny autorytet - 53WR

Uczeń z doświadczeniem migracji w polskiej szkole. Jak zorganizować proces edukacji? - 199WR

Jak przeciwdziałać dyskryminacji i wykluczeniu - 202WR

Jak realizować podstawę programową, ucząc ciekawie i rozwijając kreatywność uczniów - 203WR

Motywująca rola informacji zwrotnej w procesie uczenia się - 204WR

Rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów z orzeczeniami o kształceniu specjalnym - 114R

Organizacja pracy w klasie integracyjnej - 115R

Kurs kwalifikacyjny z zakresu wczesnego nauczania języka angielskiego - 13KK

Wróć do wykazu kadry