Dane kontaktowe:

nauczyciel-konsultant
Anna Dzięgiel

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 116

e-mail:


O mnie:

Filolog – filologia słowiańska i polska – Wydział Filologiczny UŚ, Coaching – efektywne wsparcie nowoczesnego zarządzania w oświacie w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen J. Ziętka w Katowicach (studia podyplomowe), organizacja i zarządzanie oświatą (kurs kwalifikacyjny);

25-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku nauczyciela różnych typów szkół, w tym pracy ze studentami. Nauczyciel dyplomowany, kierownik kursów kwalifikacyjnych z zakresu wczesnego nauczania języka angielskiego, koordynator kompleksowego wspomagania szkół i placówek, trener edukacji międzykulturowej i antydyskryminacyjnej.

Szkolenia z tematów: ocenianie kształtujące, współpraca z  rodzicami, kompleksowe wspomaganie szkół (certyfikat Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji), budowanie sieci współpracy i wspierania między nauczycielami, sytuacja dzieci z  rodzin migracyjnych, przeciwdziałanie dyskryminacji.

Moje aktualne szkolenia:

"Nie bądźcie obojętni" (Marian Turski) – warsztaty o jedenastym przykazaniu - 14WW/O

Jak rozwija(liś)my kompetencje naszych uczniów (część 1: Od kompetencji nauczyciela do kompetencji ucznia) - 17WW/O/I

Jak rozwija(liś)my kompetencje naszych uczniów (część 2: Sprawdzone metody rozwijania kompetencji) - 17WW/O/II

Zastosowanie oceniania kształtującego we wdrażaniu nowej podstawy programowej - 7WR

Jak kształtować i rozwijać kompetencje kluczowe w ramach podstawy programowej - 8WR

Rodzice uczniów – partnerzy szkoły - 28WR

Nauczyciel – zawód społecznego szacunku. Jak budować własny autorytet - 53WR

Uczeń z doświadczeniem migracji w polskiej szkole. Jak zorganizować proces edukacji? - 199WR

Jak przeciwdziałać dyskryminacji i wykluczeniu - 202WR

Jak realizować podstawę programową, ucząc ciekawie i rozwijając kreatywność uczniów - 203WR

Motywująca rola informacji zwrotnej w procesie uczenia się - 204WR

Motywująca rola informacji zwrotnej w procesie uczenia się - 204WR/O

Rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów z orzeczeniami o kształceniu specjalnym - 114R

Organizacja pracy w klasie integracyjnej - 115R

Wróć do wykazu kadry