Dane kontaktowe:

nauczyciel-konsultant
Sabina Furgoł

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 138

e-mail:


O mnie:

Polonistka – (Wydział Filologiczny, UŚ), zarządzanie w  oświacie; ocenianie i ewaluacja dydaktyczna (studia podyplomowe). Posiada praktyczne doświadczenie w pracy na  stanowisku trenera, nauczyciela różnych typów szkół i placówek, w tym pracy ze studentami. Posiada doświadczenie jako wicedyrektor i dyrektor publicznej wojewódzkiej placówki doskonalenia. Ekspert programu PO WER, RPO. Egzaminator egzaminu gimnazjalnego oraz maturalnego z języka polskiego. Autorka licznych publikacji dla nauczycieli m.in: Poradnika dla nauczycieli. Metoda projektu w szkole ponadgimnazjalnej. Przedmiot uzupełniający Przyroda, Historia i społeczeństwo oraz Metoda WebQuest. Poradnik dla nauczyciela.

Specjalizuje się w szkoleniach/projektach z zakresu: oceniania kształtującego, ewaluacji dydaktycznej zarządzania i  przywództwa w edukacji, organizacji wspomagania w szkołach, nowoczesnych metod nauczania, budowania zespołu, wykorzystania TIK w edukacji, nauczania zdalnego, pozyskiwania środków unijnych m.in. z RPO, POWER.

Moje aktualne szkolenia:

Ocenianie kształtujące - 34WR

Jak uczynić edukację skuteczną? Jak motywować uczniów? - 36WR

Metoda WebQuest - 37WR

Jak przygotować szkołę/przedszkole do ewaluacji zewnętrznej? - 61WR

Nowoczesne metody dydaktyczne - 62WR

Kompetencje kluczowe w podstawie programowej - 83WR

Jak kształtować kompetencje kluczowe u uczniów? - 84WR

Wróć do wykazu kadry