Dane kontaktowe:

nauczyciel-konsultant
Sabina Furgoł

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 138

e-mail:


O mnie:

Polonistka – (Wydział Filologiczny, UŚ), zarządzanie w  oświacie; ocenianie i ewaluacja dydaktyczna (studia podyplomowe). Posiada praktyczne doświadczenie w pracy na  stanowisku trenera, nauczyciela różnych typów szkół i placówek, w tym pracy ze studentami. Posiada doświadczenie jako wicedyrektor i dyrektor publicznej wojewódzkiej placówki doskonalenia. Ekspert programu PO WER, RPO. Egzaminator egzaminu gimnazjalnego oraz maturalnego z języka polskiego. Autorka licznych publikacji dla nauczycieli m.in: Poradnika dla nauczycieli. Metoda projektu w szkole ponadgimnazjalnej. Przedmiot uzupełniający Przyroda, Historia i społeczeństwo oraz Metoda WebQuest. Poradnik dla nauczyciela.

Specjalizuje się w szkoleniach/projektach z zakresu: oceniania kształtującego, ewaluacji dydaktycznej zarządzania i  przywództwa w edukacji, organizacji wspomagania w szkołach, nowoczesnych metod nauczania, budowania zespołu, wykorzystania TIK w edukacji, nauczania zdalnego, pozyskiwania środków unijnych m.in. z RPO, POWER.

Moje aktualne szkolenia:

Cyfrowe kompetencje – aplikacja "Google Workspace" w praktyce szkolnej - 26W/O/IX

Cyfrowe kompetencje – cyfrowa kreatywność w praktyce szkolnej (Wordart, Jigsawplanet, Storyjumper) - 26W/O/X

Jak uczynić edukację skuteczną? Jak motywować uczniów? - 36WR

Metoda WebQuest - 37WR

Ocenianie uczniów w praktyce szkolnej - 60WR

Nowoczesne metody dydaktyczne - 62WR

Jak kształtować kompetencje kluczowe u uczniów? - 84WR

Programowanie w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej - 105WR

Planowanie dydaktyczne w pracy nauczyciela. Od podstawy programowej do zadań dla ucznia - 173WR

Wróć do wykazu kadry