Dane kontaktowe:

nauczyciel-konsultant
Grażyna Skirmuntt

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 112

e-mail:


O mnie:

Nauczyciel biologii – Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŚ, nauczyciel dyplomowany. Wychowanie do życia w rodzinie, Coaching w oświacie (studia podyplomowe), kurs kwalifikacyjny przygotowujący do pracy edukatorskiej, kurs kwalifikacyjny z zakresu andragogiki, kurs trenerski, przygotowanie i uprawnienia do pracy mentorskiej.

Szkolenia dla zespołów przedmiotów przyrodniczych, rad pedagogicznych i nauczycieli II, III i IV etapu edukacyjnego z zakresu: metodyka i dydaktyka przedmiotów przyrodniczych oraz wychowania do życia w rodzinie w szkole podstawowej, gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych, metoda naukowa na lekcjach przedmiotów przyrodniczych, grywalizacja i wykorzystanie gier w dydaktyce przedmiotów ogólnokształcących, metody i techniki uczenia się, biologiczne uwarunkowania procesu uczenia się i sukcesów edukacyjnych uczniów, opracowywanie autorskich programów nauczania i innowacji pedagogicznych, szeroko rozumiana promocja zdrowia, w tym profilaktyka HIV/AIDS.

Moje aktualne szkolenia:

Nauczanie przez Eksperymentowanie - 13D/O

MOTYW+AKCJA – zgrywalizowany kurs internetowy o motywacji i motywowaniu - 20D/2

Efektywnie i z rozmysłem..., czyli mój uczeń w procesie zadaniowym - 148WR

Od kompetencji kluczowych do kompetencji przyszłości - 257WR

Wróć do wykazu kadry