Dane kontaktowe:

nauczyciel-konsultant
Grażyna Skirmuntt

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 112

e-mail:


O mnie:

Nauczyciel biologii – Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŚ, nauczyciel dyplomowany. Wychowanie do życia w rodzinie, Coaching w oświacie (studia podyplomowe), kurs kwalifikacyjny przygotowujący do pracy edukatorskiej, kurs kwalifikacyjny z zakresu andragogiki, kurs trenerski, przygotowanie i uprawnienia do pracy mentorskiej.

Szkolenia dla zespołów przedmiotów przyrodniczych, rad pedagogicznych i nauczycieli II, III i IV etapu edukacyjnego z zakresu: metodyka i dydaktyka przedmiotów przyrodniczych oraz wychowania do życia w rodzinie w szkole podstawowej, gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych, metoda naukowa na lekcjach przedmiotów przyrodniczych, grywalizacja i wykorzystanie gier w dydaktyce przedmiotów ogólnokształcących, metody i techniki uczenia się, biologiczne uwarunkowania procesu uczenia się i sukcesów edukacyjnych uczniów, opracowywanie autorskich programów nauczania i innowacji pedagogicznych, szeroko rozumiana promocja zdrowia, w tym profilaktyka HIV/AIDS.

Moje aktualne szkolenia:

Nauczanie przez Dociekanie – Tajemnica Eugeniusza Rozumskiego - 65W/3

Mój i twój sukces – rola opiekuna stażu w awansie zawodowym - 71W

akTYwne wakacje z jogą - 36WD/1

akTYwne wakacje z jogą - 36WD/2

Razem czy osobno? – kulisy pracy w grupach - 140WR

Wespół w zespół – wykorzystanie metody projektu w realizacji podstawy programowej - 142WR

Z eksperymentem za pan brat - 144WR

3 x Z, czyli jak Zaciekawić, Zmotywować i Zaktywizować ucznia na lekcji - 145WR

Szkolny Festiwal Myślenia - 146WR

Narzędzia krytycznego myślenia w realizacji podstaw programowych – czytanie ze zrozumieniem i analizowanie związków przyczynowo-skutkowych - 208WR

Narzędzia krytycznego myślenia w realizacji podstaw programowych – emocje, potrzeby i rozwiązywanie konfliktów - 209WR

Narzędzia krytycznego myślenia w realizacji podstaw programowych – planowanie - 210WR

Eksperyment pedagogiczny w szkole - 270WR

Wróć do wykazu kadry