Dane kontaktowe:

nauczyciel-konsultant
Grażyna Skirmuntt

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 112

e-mail:


O mnie:

Nauczyciel biologii – Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŚ, nauczyciel dyplomowany. Wychowanie do życia w rodzinie, Coaching w oświacie (studia podyplomowe), kurs kwalifikacyjny przygotowujący do pracy edukatorskiej, kurs kwalifikacyjny z zakresu andragogiki, kurs trenerski, przygotowanie i uprawnienia do pracy mentorskiej.

Szkolenia dla zespołów przedmiotów przyrodniczych, rad pedagogicznych i nauczycieli II, III i IV etapu edukacyjnego z zakresu: metodyka i dydaktyka przedmiotów przyrodniczych oraz wychowania do życia w rodzinie w szkole podstawowej, gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych, metoda naukowa na lekcjach przedmiotów przyrodniczych, grywalizacja i wykorzystanie gier w dydaktyce przedmiotów ogólnokształcących, metody i techniki uczenia się, biologiczne uwarunkowania procesu uczenia się i sukcesów edukacyjnych uczniów, opracowywanie autorskich programów nauczania i innowacji pedagogicznych, szeroko rozumiana promocja zdrowia, w tym profilaktyka HIV/AIDS.

Moje aktualne szkolenia:

Strategia kształcenia wyprzedzającego w praktyce - 9D/2

Laboratorium Karola Dociekliwego – jak w zgrywalizowany sposób nauczyć metody naukowej i myślenia badawczego - 99D/KA

Inspiratorium nauczania przez zabawę – konferencja podsumowująca kampanię edukacyjną dla szkół i placówek Miasta Katowice - 24K/KA/II

Szafa gra! Jak założyć i prowadzić Szkolny Klub Gier? - 49S/KA

W co i po co się bawić? – wykorzystanie zabawy w zajęciach wspomagających i świetlicowych - 51S/KA

Jak pozyskać fundusze? – małe i duże granty - 52S/KA

Małolaty i zgredy – dlaczego się nie rozumiemy - 61S/IV

Wróć do wykazu kadry