W celu wspierania szkół i placówek w budowaniu pozytywnego klimatu społecznego oraz rozwiązywaniu sytuacji trudnych, w tym konfliktowych, zaplanowaliśmy szereg działań, które mają na  celu promocję mediacji oraz rozwijanie kompetencji kadr zarządzających i uczących w zakresie rozwiązywania sytuacji konfliktowych.

Rozpoczęliśmy konferencją, zatytułowaną "Przestrzeń dla mediacji w szkole", która odbyła się w dniu 17 października 2023 r. w ramach obchodów Międzynarodowego Tygodnia Mediacji. Chcąc objąć placówki oświatowe kompleksowym wsparciem w tym zakresie, zaplanowaliśmy ponadto cykl seminariów/warsztatów zatytułowany "Konstruktywnie o konflikcie".

Temat

Prowadzący

Termin

Klimat szkoły a rozwiązywanie konfliktów. Szkolna strategia rozwiązywania konfliktów

Zapisz się na seminarium

Tomasz Wojtasik, Anna Pawłowska, Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz – ROM-E Metis w Katowicach

30 października 2023 r.
w godz. 15:30 – 18:00

Szkoła – rodzice – konflikt
O konfliktach z rodzicami oraz roli rodziców w rozwiązywaniu szkolnych konfliktów

Zapisz się na seminarium

Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz – ROM-E Metis w Katowicach

30 listopada 2023 r.
w godz. 15:30 – 18:00

Jak rozwijać umiejętności najmłodszych w zakresie rozwiązywania konfliktów

Szczegóły wkrótce

K. Kulesza-Gutowska – Zespół Oświatowy Filomata w Gliwicach

12 grudnia 2023 r.
w godz. 16:00 – 19:00

Konflikt w rodzinie a funkcjonowanie dziecka w szkole

Szczegóły wkrótce

Beata Birnbach – ROM-E Metis w Katowicach

17 stycznia 2024 r.
w godz. 15:00 – 17:30

Jak nie utonąć w oceanie złych wiadomości

Szczegóły wkrótce

Ewa Kustwan-Mróz, Katarzyna Wilk – ROM-E Metis w Katowicach

20 lutego 2024 r.
w godz. 15:30 – 18:00

 

Osoby do kontaktu:

Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz
Ewa Kustwan-Mróz
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 102
e-mail: /

Opublikowano 16 października 2023
Zmieniono 31 października 2023
Wróć