W celu wspierania szkół i placówek w budowaniu pozytywnego klimatu społecznego oraz rozwiązywaniu sytuacji trudnych, w tym konfliktowych, zaplanowaliśmy na bieżący rok szkolny szereg działań, które mają na celu promocję mediacji oraz rozwijanie kompetencji kadr zarządzających i uczących w zakresie rozwiązywania sytuacji konfliktowych.

Rozpoczynamy konferencją, zatytułowaną "Przestrzeń dla mediacji w szkole", która odbędzie się w dniu 17 października 2023 r. w ramach obchodów Tygodnia Mediacji.

 

Adresaci konferencji: dyrektorzy szkół i  przedszkoli, nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy szkolni.

Miejsce: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Sala Sejmu Śląskiego
Katowice, ul. Ligonia 46

Program konferencji

10:00 – 10:15

Otwarcie konferencji

10:15 – 11:00

Moc sprawiedliwości naprawczej

dr Grzegorz Frączek, Dziekan Wydziału Nauk Społeczno-Pedagogicznych Uczelni Korczaka, Akademii Nauk Stosownych

11:00 – 11:25

Czy w prawie oświatowym jest przestrzeń dla mediacji?

Aleksandra Kruszyńska, wicedyrektor ROM-E "Metis" w Katowicach

11:25 – 11:50

Kryzys vs konflikt – jak podjąć konstruktywne działania?

Ewa Kustwan-Mróz, nauczyciel konsultant, ROM-E "Metis" w Katowicach

11:50 – 12:20

Przerwa

12:20 – 13:00

Rola dyrektora w tworzeniu przestrzeni dla mediacji szkolnych i rówieśniczych

Wiesław Pałka, Prezes Podkarpackiego Centrum Mediacji

13:00 – 13:25

Mediacje w środowisku szkolnym: niezbędne warunki oraz korzyści z wdrażania dla społeczności szkolnej

Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz, nauczyciel konsultant, ROM-E "Metis" w Katowicach

13:25 – 13:50

Mediacje szkolne i rówieśnicze – przykłady dobrej praktyki

Justyna Głuszek, pedagog, Szkoła Podstawowa nr 45 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Janusza Korczaka

13:50 – 14:15

Podsumowanie konferencji i przedstawienie programu wsparcia szkół w zakresie rozwiązywania konfliktów

 

Warunki uczestnictwa

Udział w konferencji / seminarium jest nieodpłatny.

 

Koordynatorki:

Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz
Ewa Kustwan-Mróz
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 102
e-mail: /

Opublikowano 15 września 2023
Zmieniono 8 października 2023
Zarchiwizowano 24 stycznia 2024
Wróć