Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017 r., poz. 657)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102171427

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000657

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL (Dz. U. z 2015 r., poz. 1984)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000074

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001984

Wydano na podstawie: art. 23 ustawy o ewidencji ludności

Dotyczy: akta osobowe, dokumentacja przebiegu nauczania, obowiązek nauki, obowiązek szkolny, pesel, SIO

Zmieniono 29 marca 2017

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna