Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych z zakresu szkół artystycznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1330)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001330

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 7 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminów eksternistycznych z zakresu szkół artystycznych (Dz. U. poz. 2318)

isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002318

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 10a ust. 3

Dotyczy: centrum edukacji artystycznej, dokumentacja przebiegu nauczania, egzaminy, ocenianie, szkoły artystyczne

Zmieniono 21 grudnia 2018

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie powierzenia specjalistycznej jednostce nadzoru – Centrum Edukacji Artystycznej prowadzenia ewidencji niepublicznych szkół artystycznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 977)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000977

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 82 ust. 1b

Dotyczy: centrum edukacji artystycznej, nadzór pedagogiczny, szkoły artystyczne, wymagania wobec szkół i placówek

Zmieniono 15 maja 2017

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 22 września 2004 r. w sprawie specjalistycznej jednostki nadzoru (Dz. U. z 2004 r., nr 226, poz. 2292, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20042262292

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 32a ust. 1

Dotyczy: centrum edukacji artystycznej, nadzór pedagogiczny, placówki artystyczne, szkoły artystyczne

Zmieniono 8 sierpnia 2016

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna