Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. 2020 poz. 1551)

isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001551

Wydano na podstawie: Prawo oświatowe, art. 60 ust. 10

Dotyczy: nadzór pedagogiczny, wymagania wobec szkół i placówek

Zmieniono 14 września 2020

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 1611)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001611

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. 2019 poz. 1575)-wchodzi w życie 1.09.2019 r.

isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001575

Wydano na podstawie: Prawo oświatowe, art. 44 ust. 3

Dotyczy: nadzór pedagogiczny, wymagania wobec szkół i placówek

Zmieniono 29 sierpnia 2019

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia Ośrodkowi Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą sprawowania nadzoru pedagogicznego nad szkolnymi punktami konsultacyjnymi oraz szkołami i zespołami szkół w Polsce i za granicą, a także wykonywania w odniesieniu do nich zadań organu prowadzącego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1599) wchodzi w życie 1.09.2017 r.

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001599

Wydano na podstawie: Prawo oświatowe, art. 60 ust. 6

Dotyczy: nadzór pedagogiczny, polacy za granicą

Zmieniono 29 sierpnia 2017

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie powierzenia specjalistycznej jednostce nadzoru – Centrum Edukacji Artystycznej prowadzenia ewidencji niepublicznych szkół artystycznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 977)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000977

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 82 ust. 1b

Dotyczy: centrum edukacji artystycznej, nadzór pedagogiczny, szkoły artystyczne, wymagania wobec szkół i placówek

Zmieniono 15 maja 2017

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 22 września 2004 r. w sprawie specjalistycznej jednostki nadzoru (Dz. U. z 2004 r., nr 226, poz. 2292, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20042262292

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 32a ust. 1

Dotyczy: centrum edukacji artystycznej, nadzór pedagogiczny, placówki artystyczne, szkoły artystyczne

Zmieniono 8 sierpnia 2016

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna