Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1658) wchodzi w życie 1.09.2017 r.

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001658

Wydano na podstawie: Prawo oświatowe, art. 60 ust. 10

Dotyczy: nadzór pedagogiczny, wymagania wobec szkół i placówek

Zmieniono 5 września 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 1611) wchodzi w życie 1.09.2017 r.

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001611

Wydano na podstawie: Prawo oświatowe, art. 44 ust. 3

Dotyczy: nadzór pedagogiczny, wymagania wobec szkół i placówek

Zmieniono 31 sierpnia 2017

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie powierzenia specjalistycznej jednostce nadzoru – Centrum Edukacji Artystycznej prowadzenia ewidencji niepublicznych szkół artystycznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 977)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000977

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 82 ust. 1b

Dotyczy: centrum edukacji artystycznej, nadzór pedagogiczny, szkoły artystyczne, wymagania wobec szkół i placówek

Zmieniono 15 maja 2017

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna