Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1534) wchodzi w życie 1.09.2017 r.

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001534

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, art. 44zb

Dotyczy: dokumentacja przebiegu nauczania, dostosowanie wymagań, egzaminy, ocenianie

Zmieniono 30 sierpnia 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 843, z późn. zm. )

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000843

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 44 zb

Dotyczy: dokumentacja przebiegu nauczania, dostosowanie wymagań, egzaminy, ocenianie

Zmieniono 31 marca 2017

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna