Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., nr 6, poz. 69, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030060069

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 2140)

isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002140

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 95a

Dotyczy: bezpieczeństwo, kształcenie zawodowe, organizacja roku szkolnego, sport, turystyka, wychowanie fizyczne, wycieczki

Zmieniono 21 grudnia 2018

Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1482)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112081240

Tekst jednolity:

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001482

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150002016

Wydano na podstawie: art. 11

Dotyczy: bezpieczeństwo, sport, turystyka, wychowanie fizyczne, wycieczki, wypoczynek

Zmieniono 8 sierpnia 2018

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2018 r., poz. 1055)

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001055

Wydano na podstawie: Prawo oświatowe, art. 47 ust. 1 pkt 8

Dotyczy: bezpieczeństwo, krajoznawstwo, podstawa programowa, sport, turystyka, wycieczki, zielone szkoły

Zmieniono 5 czerwca 2018

Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 405)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000862

Tekst jednolity:

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000405

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie określenia trybu i sposobu przekazywania danych do Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (Dz. U z 2017 r. poz. 238)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000238

Wydano na podstawie: art. 7 ust. 6 ustawy o przeciwdziałaniu zagrożenia przestepczością na tle seksualnym

Dotyczy: bezpieczeństwo, dyscyplinarna odpowiedzialność, prawo pracy

Zmieniono 3 marca 2018

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – "Bezpieczna+" (Dz. U. z 2015 r. poz. 972, z późn.zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000972

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 90u ust. 4 pkt. 5

Dotyczy: bezpieczeństwo, program rządowy

Zmieniono 6 września 2017

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 736, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19910810351

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000736

Dotyczy: bezpieczeństwo, ochrona przeciwpożarowa

Zmieniono 17 lipca 2017

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1260)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970980602

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001260

Dotyczy: bezpieczeństwo, turystyka, wycieczki, wypoczynek

Zmieniono 17 lipca 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie sposobu realizacji edukacji dla bezpieczeństwa (Dz. U z 2009 r. nr 139, poz. 1131, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20091391131

Wydano na podstawie: art. 166 ust. 3 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP

Dotyczy: bezpieczeństwo, organizacja roku szkolnego, ramowe plany nauczania

Opublikowano 17 lipca 2017

Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1160)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20090620504

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001160

Dotyczy: bezpieczeństwo, imprezy masowe

Zmieniono 20 czerwca 2017

Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2016 r., poz.1868, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20061911410

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001868

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (Dz. U. z 2009 r. nr 139, poz. 1132)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20091391132

Dotyczy: bezpieczeństwo, doskonalenie nauczycieli, ratownictwo, wypoczynek, zdrowie

Zmieniono 14 czerwca 2017

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1488, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20050110086

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001488

Wydano na podstawie: art. 235 par. 2 Kodeksu pracy

Dotyczy: bezpieczeństwo, budżet, kodeks pracy, prawo pracy

Zmieniono 5 stycznia 2017

Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz. U. z 2011 r., nr 208, poz. 1241 z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112081241

Dotyczy: bezpieczeństwo, ratownictwo, sport, turystyka, wychowanie fizyczne, wycieczki, wypoczynek

Zmieniono 22 lipca 2016

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna