Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym są prowadzone oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2445)

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002445

Wydano na podstawie: Prawo oświatowe, art. 126 ust. 4

Dotyczy: ochrona przeciwpożarowa

Opublikowano 11 stycznia 2018

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym są prowadzone oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1642)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001642

Wydano na podstawie: Prawo oświatowe, art. 126 ust. 4

Dotyczy: ochrona przeciwpożarowa

Zmieniono 1 września 2017

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 827 oraz z 2014 r. poz. 7 i 811)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 20) traci moc 1.09.2017 r.

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000020

Wydano na podstawie: art. 5 ust. 6 ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty

Dotyczy: ochrona przeciwpożarowa

Zmieniono 1 września 2017

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 736, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19910810351

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000736

Dotyczy: bezpieczeństwo, ochrona przeciwpożarowa

Zmieniono 17 lipca 2017

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna