Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2018 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. 2018 r. poz. 2029)

isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002029

Wydano na podstawie: Prawo oświatowe, art. 187 ust. 1

Dotyczy: akredytacja, doskonalenie nauczycieli, kształcenie nauczycieli, placówki doskonalenia nauczycieli

Zmieniono 21 grudnia 2018

Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 listopada 1992 r. w sprawie zasad i warunków kierowania za granicę uczniów w celu kształcenia i nauczycieli w celu doskonalenia (MP z 1992 r., nr 37, poz. 275)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WMP19920370275

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 94 ust. 2

Dotyczy: budżet, doskonalenie nauczycieli, polacy za granicą, stypendia, uczeń zdolny

Zmieniono 9 sierpnia 2017

Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2016 r., poz.1868, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20061911410

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001868

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (Dz. U. z 2009 r. nr 139, poz. 1132)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20091391132

Dotyczy: bezpieczeństwo, doskonalenie nauczycieli, ratownictwo, wypoczynek, zdrowie

Zmieniono 14 czerwca 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie ramowego statutu publicznej biblioteki pedagogicznej (Dz. U. z 2003 r., nr 89, poz. 825)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030890825

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 60 ust. 2

Dotyczy: biblioteki, doskonalenie nauczycieli, statuty

Zmieniono 6 lipca 2016

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 369)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000369

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 71 ust. 1 pkt. 3

Dotyczy: biblioteki, doskonalenie nauczycieli

Zmieniono 6 lipca 2016

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna