Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. z 2005 r., nr 106, poz. 890)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051060890

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz.U. 2019 poz. 1615) – data wejścia w życie 10.09.2019 r.

isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001615

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 90k

Dotyczy: stypendia

Zmieniono 4 października 2019

Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 listopada 1992 r. w sprawie zasad i warunków kierowania za granicę uczniów w celu kształcenia i nauczycieli w celu doskonalenia (MP z 1992 r., nr 37, poz. 275)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WMP19920370275

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 94 ust. 2

Dotyczy: budżet, doskonalenie nauczycieli, polacy za granicą, stypendia, uczeń zdolny

Zmieniono 9 sierpnia 2017

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna