Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2018 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. 2018 r. poz. 2029)

isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002029

Wydano na podstawie: Prawo oświatowe, art. 187 ust. 1

Dotyczy: akredytacja, doskonalenie nauczycieli, kształcenie nauczycieli, placówki doskonalenia nauczycieli

Zmieniono 21 grudnia 2018

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2003 r. nr 227, poz. 2247, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20032272247

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 68b ust. 9

Dotyczy: akredytacja, kształcenie ustawiczne, placówki

Zmieniono 22 lipca 2016

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna