Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2016 r. poz. 1591)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001591

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 78 ust. 1

Dotyczy: akredytacja, doradcy metodyczni, doskonalenie nauczycieli, kształcenie nauczycieli, placówki doskonalenia nauczycieli

Zmieniono 3 października 2016

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2003 r. nr 227, poz. 2247, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20032272247

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 68b ust. 9

Dotyczy: akredytacja, kształcenie ustawiczne, placówki

Zmieniono 22 lipca 2016

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. nr 227, poz. 2248, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20032272248

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 77a ust. 11

Dotyczy: akredytacja, doskonalenie nauczycieli, kształcenie nauczycieli, placówki doskonalenia nauczycieli

Zmieniono 22 lipca 2016

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna