Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2003 r. nr 227, poz. 2247, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20032272247

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 68b ust. 9

Dotyczy: akredytacja, kształcenie ustawiczne, placówki

Zmieniono 22 lipca 2016

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie ramowych statutów publicznych placówek (Dz. U. z 2005 r., nr 52, poz. 466)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20050520466

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 60 ust. 2

Dotyczy: placówki, statuty

Zmieniono 6 lipca 2016

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna