Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 września 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1763 ze zm)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001763

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 7 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1161)

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001161

Wydano na podstawie: Prawo oświatowe, art. 53 ust. 5 i art. 47 ust. 1 pkt 3 lit. a,b,d,e i f

Dotyczy: ramowe plany nauczania, szkoły artystyczne, zajęcia rewalidacyjne

Zmieniono 8 sierpnia 2018

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2017 r. poz. 703) wchodzi w życie 1.09.2017 r.

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000703

Wydano na podstawie: Prawo oświatowe, art.47 ust. 1 pkt 3 i ust. 4

Dotyczy: przedłużenie i skrócenie okresu nauki, ramowe plany nauczania, zajęcia rewalidacyjne

Zmieniono 22 września 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie sposobu realizacji edukacji dla bezpieczeństwa (Dz. U z 2009 r. nr 139, poz. 1131, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20091391131

Wydano na podstawie: art. 166 ust. 3 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP

Dotyczy: bezpieczeństwo, organizacja roku szkolnego, ramowe plany nauczania

Opublikowano 17 lipca 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. .U. z 2012 r., poz. 204, z późn. zm)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000204

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 22 ust. 2 pkt. 1

Dotyczy: przedłużenie i skrócenie okresu nauki, ramowe plany nauczania, zajęcia rewalidacyjne

Zmieniono 16 maja 2017

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych(Dz. U. z 2016 r., poz. 1408)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001408

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 32a ust. 4, Art. 22 ust. 2 pkt 1

Dotyczy: ramowe plany nauczania, szkoły artystyczne

Zmieniono 8 września 2016

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna